1 Ocak 2014 Çarşamba

C Sharp Konsol 20 Sayıyı Küçükten Büyüğe ve Büyükten Küçüğe Doğru Sıralama


KONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) oluşturulan 20 elemanlı bir dizinin elemanlarını küçükten büyüğe doğru sıralama ve büyükten küçüğe doğru sıralama. Array sınıfının Sort() ve Reverse() methodlarının kullanımı ile ilgili örnekler.
ETİKETLER: c sharğ Array - c sharp sort - c sharp reverse - c sharp dizi - c sharp sıralama - c# array sort - c# array reverse

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Kucukten_Buyuge_Dogru_Siralama
{
  class Diziler_Ornekler
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      Random rnd = new Random();

      int[] dizi = { 2, 6, 4, 12, 433, 34, 1, 7, -43, 0, 21, 434, 4343, 15, 4, 11, 22, 65, 78, 54 };


      //rasgele oluşturulmuş bu diziyi console ekrana yazdıralım

      Console.Write("\n\nRasgele dizimiz\n\n" + dizi[0]);


      for (int i = 1; i < dizi.Length; i++)
      {
        Console.Write(" , " + dizi[i]);
      }

      //Tek Boyutlu Dizilerde Diziyi Tersine Çevirmek İçin Reverse metodunu kullanabiliriz.

      //Array sınıfının static Reverse metodunu kullanarak diziyi tersine çevirelim

      Array.Reverse(dizi);

      // Tersine çevrilmiş diziyi kosnol ekranına yazdıralım  

      Console.Write("\n\nDizimizin ters çevrilmiş hali\n\n" + dizi[0]);

      for (int i = 1; i < dizi.Length; i++)
      {
        Console.Write(" , " + dizi[i]);
      }
      
  
      //Tek Boyutlu Dizilerde Diziyi Küçükten Büyüğe Sıralamak İçin Sort metodunu kullanalım
  
      Array.Sort(dizi);

      //dizinin küçükten büyüğe doğru sıralama ve konsol ekranına (console screen)

      //yazdırma işlemini aşağıdaki gibi yapalım.

      Console.Write("\n\nDizimizin küçükten büyüğe doğru sıralanması\n\n" + dizi[0]);

      for (int i = 1; i < dizi.Length; i++)
      {
        Console.Write(" , " + dizi[i]);
      }

      //küçükten büyüğe sıralan dizi ters çevrilirse sıralanma şekli

      //büyükten küçüğe doğru olmuş olur

      Array.Reverse(dizi);

      //dizinin büyükten küçüğe doğru sıralama ve console ekranın yazdırma

      Console.Write("\n\nDizimizin büyükten küçüğe doğru sıralanması\n\n" + dizi[0]);

      for (int i = 1; i < dizi.Length; i++)
      {
        Console.Write(" , " + dizi[i]);
      }
      
    
      //--------------------------------------------
      Console.ReadKey();

    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR