Tip Dönüşüm Örnekleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Tip Dönüşüm Örnekleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

1 Temmuz 2019 Pazartesi

C Sharp Uygulamalar 4 ve 5 ile Bölünebilme UygulamasıKONU : C Sharp ( C# ) Konsol uygulamalar 4 ile bölünebilme, c sharp 5 ile bölünebilme, c sharp konsol iki sayı arasında 4 ile bölünen sayıların toplamı ve listelenmesi, c sharp konsol iki sayı arasında 5 ile bölünen sayıların toplamı ve listelenmesi, C Sharp konsol jenerik int tipinde list oluşturma, c sharp konsol for döngü örnekleri, c sharp konsol if örnekleri, c sharp toplam hesaplama örnekleri.
ETİKETLER: c sharp bölünebilme - c sharp 4 ile bölünebilme - c sharp 5 ile bölünebilme - c sharp 20 ile bölünebilme

UYGULAMAYI İNDİR
 using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Bolunebilme_Ornekleri
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {


      int sakla = 0;
      int birinci_sayi = 0;
      int ikinci_sayi = 0;
      int toplam = 0;
      List bölünenler = new List();

      Console.Write("\n\n C Sharp Konsol Uygulamaları Bölünebilme");
      Console.Write("\n\nBirinci Sayıyı Giriniz :\n Birinci Sayı=");
      birinci_sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.Write("\n\nİkinci Sayıyı Giriniz :\n İkinci Sayı=");
      ikinci_sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.Write("\n\nBirinci Sayı ile İkinci Sayı arasında 4 ile bölünen sayılar :\n Bölünenler =");

      if (birinci_sayi > ikinci_sayi)
      {
        sakla = birinci_sayi;
        birinci_sayi = ikinci_sayi;
        ikinci_sayi = sakla;
        sakla = 0;
      }

      for (int i = birinci_sayi; i <= ikinci_sayi; i++)
      {
        if (i % 4 == 0)
        {
          Console.Write(i);
          bölünenler.Add(i);
          if (!(i == ikinci_sayi - 1 || i == ikinci_sayi))
            Console.Write(" - ");
        }
      }

      Console.Write("\n\nBirinci Sayı ile İkinci Sayı arasında 4 ile bölünen sayıların toplamı :\n Toplam =");

      toplam = 0;
      for (int i = 0; i < bölünenler.Count; i++)
      {
        toplam += bölünenler[i];
      }
      Console.Write(toplam);

      Console.Write("\n\nBirinci Sayı ile İkinci Sayı arasında 5 ile bölünen sayılar :\n Bölünenler =");

      bölünenler.Clear();
      for (int i = birinci_sayi; i <= ikinci_sayi; i++)
      {
        if (i % 5 == 0)
        {
          Console.Write(i);
          bölünenler.Add(i);
          if (!(i == ikinci_sayi - 1 || i == ikinci_sayi))
            Console.Write(" - ");
        }
      }

      Console.Write("\n\nBirinci Sayı ile İkinci Sayı arasında 5 ile bölünen sayıların toplamı :\n Toplam =");

      toplam = 0;
      for (int i = 0; i < bölünenler.Count; i++)
      {
        toplam += bölünenler[i];
      }
      Console.Write(toplam);

      Console.Write("\n\nBirinci Sayı ile İkinci Sayı arasında hem 4 hem de 5 ile bölünen sayılar :\n Bölünenler =");

      bölünenler.Clear();
      for (int i = birinci_sayi; i <= ikinci_sayi; i++)
      {
        if (i % 5 == 0 && i % 4 == 0)
        {
          Console.Write(i);
          bölünenler.Add(i);
          if (i + 20 <= ikinci_sayi)
            Console.Write(" - ");
        }
      }

      Console.Write("\n\nBirinci Sayı ile İkinci Sayı arasında hem 4 hem de 5 ile bölünen sayıların toplamı :\n Toplam =");

      toplam = 0;
      for (int i = 0; i < bölünenler.Count; i++)
      {
        toplam += bölünenler[i];
      }
      Console.Write(toplam);

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

 


UYGULAMAYI İNDİR

23 Kasım 2014 Pazar

C Sharp Uygulamalar Girilen 10 Sayının Minimum - Maksimum - Ortlama-Toplam Değerlerini HesaplamaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form ekranından girilen 10 sayının minimum değerini hesaplama, maksimum değerini hesaplama, ortalama değerini hesaplama, tüm sayıların toplamını hesaplama.

Bu uygulamada textbox dan girilen 10 sayı bir diziye eklenecek. Ayrıca diziye eklenen tüm elemanlar listbox da gösterilecek. Textbox dan girilen değerler için sayı mı değil mi kontrolü yapılacak. 10 sayı girilmesi tamamlandıktan sonra girilen sayıların minimumu, maksimumu, ortalaması ve toplamı hesaplanacak. Hesaplan ortalama değere en yakın sayı bulunacak.
UYGULAMAYI İNDİR


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_10_Sayi_İslemi
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    int[] girilenSayilar = new int[10];
    int girilenSayiSayisi;
    int girilenSayi;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //Klavyenin enter butonunu sayıyı gir olarak çalıştıcağım

      this.AcceptButton = this.btnSayiyiGir;

      //Klavyenin ESC butonunu formu temizle butonu olarak çalıştıracağım.

      this.CancelButton = this.btnTemizle;
    }

    private void btnSayiyiGir_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Sayı gir kutusuna bir değer girildiğinde ilk önce girilen değerin
      //sayı olup olmadığını kontrol ediyorum. Eğer sayı değilse bir uyarı
      //mesajı veriyorum. Girilen değer eğer bir sayı ise bu sayıyı 
      //girilen sayılar dizisine ekliyorum.

      try
      {
         girilenSayi = Convert.ToInt32(txtGirilenSayi.Text);
      }
      catch (Exception)
      {
        MessageBox.Show("Girilen değer sayı değil","Hata",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Error);
        txtGirilenSayi.Text = "";
        txtGirilenSayi.Focus();
        return;
      }
     
      if (girilenSayiSayisi == 10)
      {
        MessageBox.Show("10 sayı girilmiştir ","Bilgi",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Information);
        txtGirilenSayi.Text = "";
        return;
      }
      else
      {
        girilenSayilar[girilenSayiSayisi++] = girilenSayi;

        lstGirilenSayılar.Items.Add(girilenSayiSayisi.ToString() + ". sayi: " + girilenSayi.ToString() + "\n");
       
        //Yeni sayı girmeye devam ediyorum. 

        txtGirilenSayi.Text = "";
        txtGirilenSayi.Focus();
      }
    }

    private void btnSonucuGoster_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int enBuyukSayi = girilenSayilar[0];
      int enKucukSayi = girilenSayilar[0];
      int sayilarınOrtalamasi = 0;
      int sayilarinToplami = 0;

      for (int i = 0; i < girilenSayilar.Length; i++)
      {
        if (enBuyukSayi < girilenSayilar[i])
        {
          enBuyukSayi = girilenSayilar[i];
        }
        if (enKucukSayi > girilenSayilar[i])
        {
          enKucukSayi = girilenSayilar[i];
        }
        sayilarinToplami += girilenSayilar[i];
      }
      sayilarınOrtalamasi = sayilarinToplami / girilenSayilar.Length;

      lblSonuc.Text = "Minumum Olan Sayı     : " + enKucukSayi.ToString() + "\n" +
      "Maksimum Olan Sayı    : " + enBuyukSayi.ToString() + "\n" +
      "Sayıların Toplam Değeri  : " + sayilarinToplami.ToString() + "\n" +
      "Sayıların Ortalama Değeri : " + sayilarınOrtalamasi.ToString() + "\n";
      
      // Bu kısım ortalamaya en yakın sayıyı bulmak için yapılıyor.. 
    
      int fark = Math.Abs(sayilarınOrtalamasi - girilenSayilar[0]);
     
      int buffer = 0;
      int enYakinSayi = 0;

      for (int i = 0; i < girilenSayilar.Length; i++)
      {
        buffer = Math.Abs(sayilarınOrtalamasi - girilenSayilar[i]);
        if (buffer < fark)
        {
          fark = buffer;
          enYakinSayi = girilenSayilar[i];
        }
      }

      MessageBox.Show("En yakin sayi: " + enYakinSayi.ToString(),"Bilgi",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Information);
    }

    private void btnTemizle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      FormuTemizle();
    }

    private void FormuTemizle()
    {
      lstGirilenSayılar.Items.Clear();
      lblSonuc.Text = "";

      girilenSayiSayisi = 0;
      girilenSayi = -1;
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

24 Mayıs 2014 Cumartesi

C Sharp Form Artış Oranına Göre Maaş Hesaplama ProgramıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) artış oranına göre maaş hesaplama programı. C sharp try catch kullanılarak textboxdan girilen karakterlerin sayı olup olmadığını kontrol etme. Textbox dan girilen sayısal değeri string tipinden double tipine çevirme. C sharp for döngüsü kullanarak matematik işlemi yapma. Textbox a girilen yıla göre maaş hesaplama programı hazırlama
ETİKETLER: c sharp maaş - c sharp double to string - c sharp string to double - c sharp try catchUYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Faiz_Hesabı
{
  public partial class MaasHesaplama : Form
  {
    public MaasHesaplama()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnMaasHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      double maas, artisOrani, sureYil, yeniMaas;

      try
      {
        maas = Convert.ToDouble(txtMaas.Text);
      }
      catch (Exception)
      {
        MessageBox.Show("Maaş değeri rakamlardan oluşmalı","HATA",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Error);
        return;
      }

      try
      {
        artisOrani = Convert.ToDouble(txtArtisOrani.Text);
      }
      catch (Exception)
      {
        MessageBox.Show("Artış oranı değeri rakamlardan oluşmalı", "HATA", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return;
      }

      try
      {
        sureYil = Convert.ToDouble(txtYil.Text);
      }
      catch (Exception)
      {
        MessageBox.Show("Yıl değeri rakamlardan oluşmalı", "HATA", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return;
      }
    
 
      yeniMaas = maas;

      for (int i = 0; i < sureYil; i++)
      {
        yeniMaas = yeniMaas + yeniMaas * artisOrani / 100;
      }
    


      lblYeniMaasMiktari.Text = Convert.ToString(yeniMaas); 
    }
 
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

10 Şubat 2014 Pazartesi

C Sharp Uygulamalar Formlar Arası Kontrollerin Yönetimi ve Formlar Arası TextBox KontrolüKONU : C sharp Form Uygulamalar Formlar arası işlem yapma
C Sharp Form Uygulamalar formlar arasında kontroleri yönetme 

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace formlar_arasinda_islemler_form_kontrolleri
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    public static TextBox textbox = null;

    private void button_formu_ac_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      FormNumaralar formnumaralar = new FormNumaralar();
      formnumaralar.ShowDialog();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      textbox = new TextBox();
      textbox.TextChanged += new EventHandler(textbox_TextChanged);
    }

    public void textbox_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      textBox_girilen_numaralar.Text = (sender as TextBox).Text;
    }

 

  }
}

Form1 programı çalıştırdığımızda açılacak formdur. Bu form üzerinde numaraları aç butonuna tıklandığında ikinci formumuz açılacak. Bu formun ismi de FormNumaralar olsun. Bu form 0 ile 9 arasındaki rakamları gösteren 10 tane buton, bir tane sil butonu ve bir tane de kapat butonundan oluşmakta. FormNumaralar formunda yapılan işlemler yani her basılan butonun text değerini ana formumuz (Form1) üzerindeki textbox da gösterebilmek için ana formumuzdaki Textbox Nesnesini statik ve public olarak tanımladık.

 public static TextBox textbox = null;

Böylece FormNumaralar formunda bu textbox aşağıdaki gibi yazarak ulaşmış olacağız.

Form1.textbox.Text += (sender as Button).Text;

Yaptığımız bütün değişikleri anında ana formdaki private olarak sürükle bırak şeklinde yerleştirdiğimiz textbox (bu textbox ın ismini textBox_girilen_numaralar olarak atadım) da görmüş olacağız. Bunu da static textbox ın textbox_TextChanged olayında bütün değişikliği aynen ana formdaki textbox ın Text özelliğine eşitliyoruz. Böylece farklı iki form arasındaki buton kontrollerinin Text değerlerini diğer formdaki textbox değerine atamış oluyoruz.


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace formlar_arasinda_islemler_form_kontrolleri
{

  public partial class FormNumaralar : Form
  {
    public FormNumaralar()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button_kapat_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Close();
    }

    private void butonlar_click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (!(sender as Button).Text.Equals("Sil"))
        Form1.textbox.Text += (sender as Button).Text;
      else
        if (Form1.textbox.Text.Length > 0)
          Form1.textbox.Text = Form1.textbox.Text.Substring(0, Form1.textbox.Text.Length - 1);
    }

  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

29 Ocak 2014 Çarşamba

C Sharp Form Uygulamalar Gray Kod datayı İkilik Tabana Çevirme - Gray to Binary ConvertionKONU : C Sharp ( C# ) Form uygulamalar gray kodu ikilik tabana çevirme programı, gray code to binary code convertion application.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;


namespace gray_code_binary_convertion_10_bit
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    long[] grayTable;
    int nmax = 9, n = 0;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //Birinci Yöntem :

      grayTable = new long[1 << (nmax + 1)];

      grayTable[0] = 0;

      grayTable[1] = 1;

      n = 1;

      for (int i = 0; i < nmax; i++)
      {
        for (int j = 0; j < (1 << n); j++)
        {
          grayTable[(1 << n) + j] = grayTable[(1 << n) - j - 1] | 1 << n;
        }
        n++;
      }

      lstBinaryTable.Items.Clear();

      for (int i = 0; i < (1 << (nmax + 1)); i++)
      {
        lstBinaryTable.Items.Add(Convert.ToString(grayTable[i], 2));
      }
    }

    private void btnConvert_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //İkinci Yöntem :

      UInt32 grayData = 0;

      UInt32 cevrilen_sayi = 0;

      UInt32 onluk_taban = 0;

      try
      {
        cevrilen_sayi = Convert.ToUInt32(txtGrayCode.Text);
        for (double i = 0; i < txtGrayCode.Text.Trim().Length; i++)
        {
          onluk_taban += (cevrilen_sayi % 10) * (UInt32)Math.Pow(2, i);//son basamağı al ve onluk tabanda, değere ekle
          cevrilen_sayi /= 10;//bir basamak sola kay
        }
        grayData = onluk_taban;
      }
      catch (Exception)
      {

      }

      UInt32 binaryData = (grayData >> 1) ^ grayData;

      txtBinaryCode.Text = Convert.ToString(Math.Abs(binaryData), 2);
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

19 Ocak 2014 Pazar

C Sharp Konsol İkilik Tabandan Onluk Tabana Çevirme İşlemiKONU : C sharp konsol uygulamalar ikilik tabandan onluk tabana çevirme, ikilik tabandaki bir sayıyı onluk tabana çevirme işlemleri.C Sharp Konsol Uygulamalar İkilik Tabandan Onluk Tabana Çevirme

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_ikilik_Tabandan_Onluk_Tabana_Cevirme
{
  class ikilik_Tabandan_Onluk_Tabana_Cevirme
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      int ikilik_taban = 0, cevrilen_sayi = 0;

      double onluk_taban = 0;
      
 
      while (true)
      {
        Console.WriteLine("\nOnluk tabana çevrilecek ikilik tabandaki sayiyi giriniz \n<=");

        onluk_taban = 0;

        int devammi = 1; 

        try
        {
          ikilik_taban = int.Parse(Console.ReadLine());

          cevrilen_sayi = ikilik_taban;

          string kontrol_et = cevrilen_sayi.ToString().Trim();

          for (int i = 0; i < kontrol_et.Length; i++)
          {
            if (kontrol_et[i] != '1' && kontrol_et[i] != '0')
            {
              devammi = 0;// eğer ikilik tabanda bir değer girilmemişsa işlemi yeniden başlat

              // console da yazı rengini kırmızı yap(uyarı)

              Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
              
              Console.WriteLine("\nSayı ikilik tabanda değil. ikilik tabanda bir sayı 
giriniz...\n");
              // console da yazı rengini beyaz yap

              Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;

              break;

            }
          }
        }
        catch (Exception)
        {
          devammi = 0;
        }

        if (devammi == 1)
        {
          for (double i = 0; i < ikilik_taban.ToString().Trim().Length; i++)
          {
            onluk_taban += (cevrilen_sayi % 10) * Math.Pow(2, i);//son basamağı al ve onluk tabanda, değere ekle
            cevrilen_sayi /= 10;//bir basamak sola kay
          }

          // console da yazı rengini yeşil yap (sonuç)

          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;

          Console.WriteLine(ikilik_taban + " sayısının onluk tabanda değeri = " + onluk_taban);

          // console da yazı rengini sarı yap (seçenekler)

          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow;

          Console.WriteLine("\n\nonluk tabana çevirmeye devam etmek istiyorsaniz =>1\nObeb hesaplamadan çıkmak istiyorsanız =>0 basiniz.\n<=");

          // console da yazı rengini beyaz yap(yeni işlem)

          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;

          devammi = int.Parse(Console.ReadLine());

          //Ebob hesaplamadan çıkmak için 1 e basılmışsa loop dan break komutu ile çıkılır.

          if (devammi == 0)
            break;
        }
      }
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

18 Ocak 2014 Cumartesi

C Shar Uygulamalar ListView ve ListViewItem Kullanımı - ListView Listesini TemizlemeKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) listview kullanımı ve listviewitem nesneninin örneğini oluşturarak listview kontrolüne ekleme örneği. Listview listesini temizleme örneği.
ETİKETLER: c sharp listview - c sharp listviewitem - csharp listview - csharp listview kullanımı - csharp listview example - csharp listview örnek - csharp listviewitem - csharp listviewitem örneği - c# listviewitem - c# listview kullanımı - c sharp listview clear - c sharp listview listesini temizleme

UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Listview_Eleman_Ekleme
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnEkle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ListViewItem lvi = new ListViewItem();
      lvi.Text = txtAd.Text;
      lvi.SubItems.Add(txtSoyad.Text);
      lvi.SubItems.Add(txtUnvan.Text);
      lvi.SubItems.Add(txtTelefon.Text);
      listView1.Items.Add(lvi);
    }

    private void txtAd_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      try
      {
        Convert.ToInt32(e.KeyChar.ToString());
        e.Handled = true;
      }
      catch (Exception)
      {     
      }
    }

    private void txtTelefon_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      try
      {
        Convert.ToInt32(e.KeyChar.ToString());
        
      }
      catch (Exception)
      {
        e.Handled = true;
      }
    }

    private void txtUnvan_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      try
      {
        Convert.ToInt32(e.KeyChar.ToString());
        e.Handled = true;
      }
      catch (Exception)
      {
      }
    }

    private void txtSoyad_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      try
      {
        Convert.ToInt32(e.KeyChar.ToString());
        e.Handled = true;
      }
      catch (Exception)
      {
      }
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      listView1.Items.Clear();
    }

    private void btnListeyiTemizle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      listView1.Items.Clear();
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

8 Ocak 2014 Çarşamba

C Sharp Form Uygulamalar Faiz Hesaplama ProgramıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form uygulamalar faiz hesaplama uygulaması.
ETİKETLER: c sharp form - c sharp faiz - c sharp uygulamalar

UYGULAMAYI İNDİR
 


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Faiz_Hesabı
{
  public partial class FaizHesaplama : Form
  {
    public FaizHesaplama()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnFaizHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      double anaPara, faizOrani, sureAy, faiz, netFaiz, vergi;

      anaPara = Convert.ToDouble(txtAnaPAra.Text);
      faizOrani = Convert.ToDouble(tztFaizOrani.Text);
      sureAy = Convert.ToDouble(txtSure.Text);

      faiz = anaPara * faizOrani * sureAy / 1200;
     
      vergi = faiz * 0.15;
  
      netFaiz = faiz - vergi;

      lblFaizMiktari.Text = Convert.ToString(faiz);

      lblVergiMiktari.Text = Convert.ToString(vergi);

      lblNetFaizMiktari.Text = Convert.ToString(netFaiz);
    }
  }
}

 


UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Form Uygulamalar Error Provider KullanımıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form uygulamalar error provider kullanımı. Textbox kutusuna yanlış bir değer girildiğinde hatanın sebebini göstermek için form da error provider kullanımı.
ETİKETLER: c sharp error - c sharp error provider - c# error provider - c sharp error provider kullanımı - c sharp keypress - c# keypress

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace KeyPressDurumu
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    string asilYazi;
    int girilenSayi;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      asilYazi = txtKutu.Text;
    }

    private void txtKutu_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      if (SayiMi(e.KeyChar) == false && (Keys)e.KeyChar != Keys.Back)
      {
        errorProvider.SetError(txtKutu, "Bu Alana Sayı Girmelisiniz.");
        e.Handled = true;
      }
      else
      {
        errorProvider.Clear();
      }
    }

    bool SayiMi(char harf)
    {
      try
      {
        Convert.ToInt32(harf.ToString());
        return true;
      }
      catch (Exception)
      {
        return false;
      }
    }

    private void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      girilenSayi = int.Parse(txtKutu.Text);
    }

    private void txtKod_Validating(object sender, CancelEventArgs e)
    {
      if (string.IsNullOrEmpty(txtKod.Text) || txtKod.Text.Trim().Equals("")) return;

      char ilkKarakter = txtKod.Text[0];

      if (Char.IsLetter(ilkKarakter) != true || txtKod.Text.Length != 5)
      {
        errorProvider.SetError(txtKod, "Firma Kodu 5 karakterden oluşmalı ve ilk karakteri kesinlikle bir harf olmalı");
        e.Cancel = true;
      }
      else
        errorProvider.Clear();
    }

    private void btnKaydetİlerle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      MessageBox.Show("diğer bölümün formu hazır olmadığından ilerleyemeyeceksiniz....");
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

5 Ocak 2014 Pazar

C Sharp Konsol Uygulamalar Taban ve Üs Değeri Verilen Bir Üslü Sayının Değerini HesaplamaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) konsol uygulamalar taban ve üs değeri girilen bir üslü sayının değerini hesaplama. Özyinelemeli olarak bir üslü sayının değerini hesaplama.
ETİKETLER: c sharp recursive - c sharp fonksiyon - c sharp metod - c sharp özyineleme - c sharp recursive method - c# recursive - c sharp özyinemeli fonksiyon

UYGULAMAYI İNDİR


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Taban_Us_Heseplama
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      while (true)
      {
        Console.WriteLine("Tabanı Giriniz :");

        int taban = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

        Console.WriteLine("Üssü Giriniz :");

        int us = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

        double sonuc = TabanUsHesapla(taban, us);

        Console.WriteLine(sonuc.ToString());

        Console.WriteLine("Programdan çıkmak için 0 giriniz. Devam etmek için herhangi bir tuşa basınız.");

        if (Console.ReadLine().Trim() == "0")
        {
          break;
        }
      }
      
     
   
    }


    private static double TabanUsHesapla(int taban, int us)
    {
      switch (us)
      {
        case 0:
          return 1.0;
        default:
          if (us < 0)
          { 
            return 1.0d / ((double)TabanUsHesapla(taban, -1 * us));
          }
          else
          { 
            return taban * TabanUsHesapla(taban, us - 1); 
          }
      }
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

8 Aralık 2013 Pazar

C Sharp Uygulamalar Okek Ekok HesaplamaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) formda girilen sayıların ekok unu hesaplama programı. C sharp formda okek hesaplama programı. Girilen sayıların en küçük ortak katlarını hesaplama. Girilen iki sayının ortak katlarının en küçüğünü hesaplama.
ETİKETLER: c sharp okek - c sharp ekok - csharp okek - csharp ekok - c# okek- c# ekok- c sharp okek hesaplama

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace okek
{
  public partial class Okek_Hesaplama : Form
  {
    public Okek_Hesaplama()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnOkekHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      double sayi1=0, sayi2=0, sayi3=0, okek = 1;

      //Birinci sayıyı textbox dan alalım

      try
      {
         sayi1 = Convert.ToDouble(txtSayi1.Text);
      }
      catch (Exception)
      {

        sayi1 = 1;
      }

      //İkinci sayıyı textbox dan alalım

      try
      {
        sayi2 = Convert.ToDouble(txtSayi2.Text);
      }
      catch (Exception)
      {

        sayi2 = 1;
      }

      //Üçüncü sayıyı textbox dan alalım

      try
      {
        sayi3 = Convert.ToDouble(txtSayi3.Text);
      }
      catch (Exception)
      {

        sayi3 = 1;
      }
 
      //bir sonsuz döngü oluşturacağım. burada okek değeri buluna kadar okek değerini
      // 1 arttıracağım
      while (true)
      {
        //bütün sayılara bölüne kadar okek değerini bir arttırılacak

        if (okek % sayi1 == 0 && okek % sayi2 == 0 && okek % sayi3 == 0)
        {
          lblOkek.Text = Convert.ToString(okek);

          //okek değeri bulunduğu an döngüden çıkılacak
          break;
        }

        okek = okek + 1;
      }
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

5 Aralık 2013 Perşembe

C Sharp Uygulamalar EBOB OBEB Hesaplama Örnek UygulamaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) formda girilen iki sayının ebob unu hesaplama programı. C sharp formda obeb hesaplama programı. Girilen iki sayının en büyük ortak bölenlerini hesaplama. Girilen iki sayının ortak bölenlerinin en büyüğünü hesaplama.
ETİKETLER: C sharp obeb - c sharp ebob - obeb hesaplama - ebob hesaplama - c obeb hesaplama

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace obeb
{
  public partial class OBEB_HESAPLAMA : Form
  {
    public OBEB_HESAPLAMA()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void OBEB_HESAPLAMA_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void btnObebHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (txtSayi1.Text == "" || txtSayi2.Text == "" || txtSayi3.Text == "") return;

      double sayi1 = 0, sayi2 = 0, sayi3 = 0, sayi4 = 0, sayi5 = 0, bolen = 1, ebob = 1;

      List sayilar = new List();

      try
      {
        sayi1 = Convert.ToDouble(txtSayi1.Text);
        sayilar.Add(sayi1);
      }
      catch (Exception)
      {
        sayi1 = 0;
      }

      try
      {
        sayi2 = Convert.ToDouble(txtSayi2.Text);
        sayilar.Add(sayi2);
      }
      catch (Exception)
      {
        sayi2 = 0;
      }

      try
      {
        sayi3 = Convert.ToDouble(txtSayi3.Text);
        sayilar.Add(sayi3);
      }
      catch (Exception)
      {
        sayi3 = 0;
      }

      try
      {
        sayi4 = Convert.ToDouble(txtSayi4.Text);
        sayilar.Add(sayi4);
      }
      catch (Exception)
      {
        sayi4 = 0;
      }

      try
      {
        sayi5 = Convert.ToDouble(txtSayi5.Text);
        sayilar.Add(sayi5);
      }
      catch (Exception)
      {
        sayi5 = 0;
      }

      bool devam = true;
      while (devam)
      {

        bolen++;
        int i = 0;
        for (i = 0; i < sayilar.Count; i++)
        {
          if (sayilar[i] % bolen != 0)
          {
            break;
          }

          if (i == sayilar.Count - 1)
          {
            ebob = bolen;
          }
        }

        for (int j = 0; j < sayilar.Count; j++)
        {
          if (bolen > sayilar[j])
          {
            devam = false;
          }
        }

      }

      label5.Text = Convert.ToString(ebob);
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

1 Aralık 2013 Pazar

C Sharp Konsol Uygulamalar 11 ile tam BölünebilmeKONU : C Sharp ( C# ) Konsol uygulamalar 11 ile bölünebilme,c sharp konsol iki sayı arasında 11 ile bölünen sayıların toplamı ve listelenmesi, C Sharp konsol jenerik int tipinde list oluşturma, c sharp konsol for döngü örnekleri, c sharp konsol if örnekleri, c sharp toplam hesaplama örnekleri.
ETİKETLER: c sharp bölünebilme - c sharp 11 ile bölünebilme

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_11_Bölünebilme
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {


      int sakla = 0;
      int birinci_sayi = 0;
      int ikinci_sayi = 0;
      int toplam = 0;
      List bölünenler = new List();

      Console.Write("\n\n C Sharp Konsol Uygulamaları Bölünebilme");
      Console.Write("\n\nBirinci Sayıyı Giriniz :\n Birinci Sayı=");
      birinci_sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.Write("\n\nİkinci Sayıyı Giriniz :\n İkinci Sayı=");
      ikinci_sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.Write("\n\nBirinci Sayı ile İkinci Sayı arasında 11 ile bölünen sayılar :\n Bölünenler =");

      if (birinci_sayi > ikinci_sayi)
      {
        sakla = birinci_sayi;
        birinci_sayi = ikinci_sayi;
        ikinci_sayi = sakla;
        sakla = 0;
      }

      for (int i = birinci_sayi; i <= ikinci_sayi; i++)
      {
        if (i % 11 == 0)
        {
          Console.Write(i);
          bölünenler.Add(i);
          if (!(i == ikinci_sayi - 1 || i == ikinci_sayi))
            Console.Write(" - ");
        }
      }

      Console.Write("\n\nBirinci Sayı ile İkinci Sayı arasında 11 ile bölünen sayıların toplamı :\n Toplam =");

      toplam = 0;
      for (int i = 0; i < bölünenler.Count; i++)
      {
        toplam += bölünenler[i];
      }
      Console.Write(toplam);

      Console.Write("\n\nBirinci Sayı ile İkinci Sayı arasında 11 ile bölünen sayılar :\n Bölünenler =");      ///2. YÖNTEM
      ///

      ////Herhangi bir sayının 11’e tam bölünüp bölünmediği şu şekilde anlaşılmaktadır :

      ////Sayının en son rakamından başlamak üzere bütün rakamları bir toplanıp bir çıkartılır. 

      ////Elde edilen sonuç 11’e tam bölünüyorsa sayı da 11’e tam bölünür, bölünmüyorsa sayı da 11’e tam bölünmez denir. Örneğin :

      ////8784204 sayısı için : toplam = 4-0+2-4+8-7+8 = 11 olduğu için 11 e tam bölünür.

      ////54063297 sayısı için : toplam = 7-9+2-3+6-0+4-5 = 2 olduğu için 11’e tam bölünmez.


      Console.Write("\n\n C Sharp Konsol Uygulamaları Bölünebilme");
      Console.Write("\n\n Sayıyı Giriniz :\n Sayı=");

      int denenecekSayi = 0;


      while (true)
      {
        try
        {
          denenecekSayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
          break;
        }
        catch (Exception)
        {
          Console.Write("\n\nHata oluştu. Sayıyı Tekrar Giriniz :\n Sayı=");
        }

      }

      string sayi = denenecekSayi.ToString();

      int toplanan = 0, cikarilan = 0;

      for (int i = 0; i < sayi.Length; i++)
      {
        if (i % 2 == 0)
        {
          toplanan += Int32.Parse(sayi[i].ToString());
        }
        else
        {
          cikarilan += Int32.Parse(sayi[i].ToString());
        }
      }

      int sonuc = 0;
      sonuc = (toplanan - cikarilan) % 11;

      if (sonuc == 0)
      {
        Console.Write("\n\n Sayı 11 ile tam bölünüyor.");
      }
      else
      {
        Console.Write("\n\n Sayı 11 ile tam bölünmüyor.");
      }

      Console.ReadKey();
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

8 Temmuz 2013 Pazartesi

C Sharp Uygulamalar Doğru Denkleminin 0 ile 100 arasındaki X Değerlerine Göre Y Değerini HesaplamaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) formda birinci derece denkleminin katsayılarını girerek 0 ile 100 arasındaki x değerleri için y değerini hesaplama.
ETİKETLER: birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler - c sharp birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler - c birinci dereceden denklemler - c sharp birinci dereceden denklemler

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Drawing;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Data;

namespace Doğru_Denklemi
{
 /// 
 /// Summary description for Form1.
 /// 
  public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
  {
    private System.Windows.Forms.Label lblDenklem;
    private System.Windows.Forms.TextBox txtA;
    private System.Windows.Forms.Label lblX;
    private System.Windows.Forms.TextBox txtB;
    private System.Windows.Forms.Label lblY;
    private System.Windows.Forms.TextBox txtC;
    private System.Windows.Forms.Label lblSonuc;
    private System.Windows.Forms.Button btnDegerleriListele;
    private System.Windows.Forms.ListBox liste;
    /// 
    /// Required designer variable.
    /// 
    private System.ComponentModel.Container components = null;

    public Form1()
    {
      //
      // Required for Windows Form Designer support
      //
      InitializeComponent();

      //
      // TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call
      //
    }

    private void btnDegerleriListele_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      if (txtA.Text == "" || txtB.Text == "" || txtC.Text == "")
      {
        return;
      }

      liste.Items.Clear();

      double a, b, c, x, y;

      a = Convert.ToDouble(txtA.Text);

      b = Convert.ToDouble(txtB.Text);

      c = Convert.ToDouble(txtC.Text);

      x = 0;

      while (x < 100)
      {

        //buradaki x değeri için y değerini hesaplayalım

        y = (-a * x - c) / b;

        //x ve y değerlerini listbox a ekleyelim

        liste.Items.Add("x = " + Convert.ToString(x) + " => y " + Convert.ToString(y));

        x = x + 1;
      }
    }

    /// 
    /// Clean up any resources being used.
    /// 
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing)
      {
        if (components != null)
        {
          components.Dispose();
        }
      }
      base.Dispose(disposing);
    }

    #region Windows Form Designer generated code
    /// 
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// 
    private void InitializeComponent()
    {
      System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(Form1));
      this.lblDenklem = new System.Windows.Forms.Label();
      this.txtA = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.lblX = new System.Windows.Forms.Label();
      this.txtB = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.lblY = new System.Windows.Forms.Label();
      this.txtC = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.lblSonuc = new System.Windows.Forms.Label();
      this.btnDegerleriListele = new System.Windows.Forms.Button();
      this.liste = new System.Windows.Forms.ListBox();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // lblDenklem
      // 
      this.lblDenklem.AutoSize = true;
      this.lblDenklem.Font = new System.Drawing.Font("Comic Sans MS", 14.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(162)));
      this.lblDenklem.ForeColor = System.Drawing.Color.Firebrick;
      this.lblDenklem.Location = new System.Drawing.Point(88, 11);
      this.lblDenklem.Name = "lblDenklem";
      this.lblDenklem.Size = new System.Drawing.Size(114, 27);
      this.lblDenklem.TabIndex = 0;
      this.lblDenklem.Text = "ax+by+c=0";
      // 
      // txtA
      // 
      this.txtA.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
      this.txtA.Location = new System.Drawing.Point(33, 46);
      this.txtA.Name = "txtA";
      this.txtA.Size = new System.Drawing.Size(40, 20);
      this.txtA.TabIndex = 1;
      // 
      // lblX
      // 
      this.lblX.AutoSize = true;
      this.lblX.Font = new System.Drawing.Font("Comic Sans MS", 12F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(162)));
      this.lblX.ForeColor = System.Drawing.Color.Firebrick;
      this.lblX.Location = new System.Drawing.Point(73, 42);
      this.lblX.Name = "lblX";
      this.lblX.Size = new System.Drawing.Size(43, 23);
      this.lblX.TabIndex = 0;
      this.lblX.Text = "x + ";
      // 
      // txtB
      // 
      this.txtB.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
      this.txtB.Location = new System.Drawing.Point(105, 46);
      this.txtB.Name = "txtB";
      this.txtB.Size = new System.Drawing.Size(40, 20);
      this.txtB.TabIndex = 3;
      // 
      // lblY
      // 
      this.lblY.AutoSize = true;
      this.lblY.Font = new System.Drawing.Font("Comic Sans MS", 12F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(162)));
      this.lblY.ForeColor = System.Drawing.Color.Firebrick;
      this.lblY.Location = new System.Drawing.Point(150, 42);
      this.lblY.Name = "lblY";
      this.lblY.Size = new System.Drawing.Size(43, 23);
      this.lblY.TabIndex = 2;
      this.lblY.Text = "y + ";
      // 
      // txtC
      // 
      this.txtC.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
      this.txtC.Location = new System.Drawing.Point(182, 46);
      this.txtC.Name = "txtC";
      this.txtC.Size = new System.Drawing.Size(40, 20);
      this.txtC.TabIndex = 4;
      // 
      // lblSonuc
      // 
      this.lblSonuc.AutoSize = true;
      this.lblSonuc.Font = new System.Drawing.Font("Comic Sans MS", 12F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(162)));
      this.lblSonuc.ForeColor = System.Drawing.Color.Firebrick;
      this.lblSonuc.Location = new System.Drawing.Point(223, 43);
      this.lblSonuc.Name = "lblSonuc";
      this.lblSonuc.Size = new System.Drawing.Size(44, 23);
      this.lblSonuc.TabIndex = 5;
      this.lblSonuc.Text = " = 0";
      // 
      // btnDegerleriListele
      // 
      this.btnDegerleriListele.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.System;
      this.btnDegerleriListele.Location = new System.Drawing.Point(33, 72);
      this.btnDegerleriListele.Name = "btnDegerleriListele";
      this.btnDegerleriListele.Size = new System.Drawing.Size(189, 29);
      this.btnDegerleriListele.TabIndex = 6;
      this.btnDegerleriListele.Text = "Listele";
      this.btnDegerleriListele.Click += new System.EventHandler(this.btnDegerleriListele_Click);
      // 
      // liste
      // 
      this.liste.Location = new System.Drawing.Point(33, 107);
      this.liste.Name = "liste";
      this.liste.Size = new System.Drawing.Size(234, 199);
      this.liste.TabIndex = 7;
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);
      this.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(255)))), ((int)(((byte)(224)))), ((int)(((byte)(192)))));
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(314, 316);
      this.Controls.Add(this.liste);
      this.Controls.Add(this.btnDegerleriListele);
      this.Controls.Add(this.lblSonuc);
      this.Controls.Add(this.txtC);
      this.Controls.Add(this.txtB);
      this.Controls.Add(this.lblY);
      this.Controls.Add(this.txtA);
      this.Controls.Add(this.lblDenklem);
      this.Controls.Add(this.lblX);
      this.Icon = ((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon")));
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Birinci Dereceden Denklemler";
      this.ResumeLayout(false);
      this.PerformLayout();

    }
    #endregion

    /// 
    /// The main entry point for the application.
    /// 
    [STAThread]
    static void Main()
    {
      Application.Run(new Form1());
    }

  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Form Uygulamalar Faktöriyel HesaplamaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form faktöriyel hesaplama. C# form iterative faktöriyel hesaplama örneği.
ETİKETLER: c sharp faktöriyel - c sharp faktöriyel hesaplama - c sharp faktöriyel alma - c sharp da faktöriyel - faktöriyel hesaplama - faktöriyel hesaplama programı - faktöriyel hesaplama c# - faktöriyel hesaplama c - faktöriyel hesaplama c sharp - c# form faktöriyel hesaplama - c# faktöriyel hesaplama - faktöriyel alma c# - faktöriyel alma c sharp - faktöriyel almaUYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Drawing;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Data;

namespace Faktöriyel
{
 /// 
 /// Summary description for Form1.
 /// 
 public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
 {
 private System.Windows.Forms.TextBox txtSonuc;
    private System.Windows.Forms.Button btnFaktoriyelHesaplama;
    private System.Windows.Forms.Label lblSayi;
    private System.Windows.Forms.Button txtFaktoriyelSonuc;
    private System.Windows.Forms.Label lblSonuc;
 /// 
 /// Required designer variable.
 /// 
 private System.ComponentModel.Container components = null;

 public Form1()
 {
  //
  // Required for Windows Form Designer support
  //
  InitializeComponent();

  //
  // TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call
  //
 }

 /// 
 /// Clean up any resources being used.
 /// 
 protected override void Dispose( bool disposing )
 {
  if( disposing )
  {
  if (components != null) 
  {
   components.Dispose();
  }
  }
  base.Dispose( disposing );
 }

 #region Windows Form Designer generated code
 /// 
 /// Required method for Designer support - do not modify
 /// the contents of this method with the code editor.
 /// 
 private void InitializeComponent()
 {
      System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(Form1));
      this.txtSonuc = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.btnFaktoriyelHesaplama = new System.Windows.Forms.Button();
      this.lblSayi = new System.Windows.Forms.Label();
      this.txtFaktoriyelSonuc = new System.Windows.Forms.Button();
      this.lblSonuc = new System.Windows.Forms.Label();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // txtSonuc
      // 
      this.txtSonuc.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
      this.txtSonuc.Location = new System.Drawing.Point(93, 64);
      this.txtSonuc.Name = "txtSonuc";
      this.txtSonuc.Size = new System.Drawing.Size(187, 20);
      this.txtSonuc.TabIndex = 0;
      // 
      // btnFaktoriyelHesaplama
      // 
      this.btnFaktoriyelHesaplama.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
      this.btnFaktoriyelHesaplama.Location = new System.Drawing.Point(93, 90);
      this.btnFaktoriyelHesaplama.Name = "btnFaktoriyelHesaplama";
      this.btnFaktoriyelHesaplama.Size = new System.Drawing.Size(187, 23);
      this.btnFaktoriyelHesaplama.TabIndex = 1;
      this.btnFaktoriyelHesaplama.Text = "Hesapla";
      this.btnFaktoriyelHesaplama.Click += new System.EventHandler(this.btnFaktoriyelHesapla_Click);
      // 
      // label2
      // 
      this.lblSayi.AutoSize = true;
      this.lblSayi.Font = new System.Drawing.Font("Arial", 12F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(162)));
      this.lblSayi.ForeColor = System.Drawing.Color.Firebrick;
      this.lblSayi.Location = new System.Drawing.Point(11, 123);
      this.lblSayi.Name = "label2";
      this.lblSayi.Size = new System.Drawing.Size(76, 19);
      this.lblSayi.TabIndex = 3;
      this.lblSayi.Text = "Sonuç = ";
      // 
      // txtFaktoriyelSonuc
      // 
      this.txtFaktoriyelSonuc.FlatAppearance.MouseDownBackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(255)))), ((int)(((byte)(128)))), ((int)(((byte)(128)))));
      this.txtFaktoriyelSonuc.FlatAppearance.MouseOverBackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(255)))), ((int)(((byte)(128)))), ((int)(((byte)(128)))));
      this.txtFaktoriyelSonuc.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
      this.txtFaktoriyelSonuc.Location = new System.Drawing.Point(93, 119);
      this.txtFaktoriyelSonuc.Name = "txtFaktoriyelSonuc";
      this.txtFaktoriyelSonuc.Size = new System.Drawing.Size(187, 23);
      this.txtFaktoriyelSonuc.TabIndex = 4;
      this.txtFaktoriyelSonuc.Text = "0";
      // 
      // label1
      // 
      this.lblSonuc.AutoSize = true;
      this.lblSonuc.Font = new System.Drawing.Font("Arial", 12F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(162)));
      this.lblSonuc.ForeColor = System.Drawing.Color.Firebrick;
      this.lblSonuc.Location = new System.Drawing.Point(12, 65);
      this.lblSonuc.Name = "label1";
      this.lblSonuc.Size = new System.Drawing.Size(52, 19);
      this.lblSonuc.TabIndex = 5;
      this.lblSonuc.Text = "Sayı :";
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);
      this.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(255)))), ((int)(((byte)(128)))), ((int)(((byte)(128)))));
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 266);
      this.Controls.Add(this.lblSonuc);
      this.Controls.Add(this.txtFaktoriyelSonuc);
      this.Controls.Add(this.lblSayi);
      this.Controls.Add(this.btnFaktoriyelHesaplama);
      this.Controls.Add(this.txtSonuc);
      this.Icon = ((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon")));
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Faktoriyel Hesaplama";
      this.ResumeLayout(false);
      this.PerformLayout();

 }
 #endregion

 /// 
 /// The main entry point for the application.
 /// 
 [STAThread]
 static void Main() 
 {
  Application.Run(new Form1());
 }

    private void btnFaktoriyelHesapla_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {

      try
      {
        double faktoriyelSonuc, counter, girilenSayi;

        //girilen değeri double tipine çevirelim. Eğer girilen değer double tipine 
        //çevrilemezse işlem catch bloğuna atlayıp programdan çıkacak

        girilenSayi = Convert.ToDouble(txtSonuc.Text);

        counter = 1;

        faktoriyelSonuc = 1;

        //1 den başlayarak girilen sayıya kadar bütün sayıların çarpımını hesaplayarak 
        //girilen sayının faktoriyelini hesaplayalım

        while (counter <= girilenSayi)
        {
          faktoriyelSonuc = faktoriyelSonuc * counter;

          counter = counter + 1;
        }

        //Hesaplan faktoriyel değerini sonuç kutusuna yazdıralım

        txtFaktoriyelSonuc.Text = Convert.ToString(faktoriyelSonuc);
      }
      catch (Exception)
      {
        MessageBox.Show("Bir Sayı girmelisiniz...", "Hata", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }


    }
 }
}

  
UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Form Uygulamalar Hesap Makinesi Yapımı - Dört İşlemKONU : C Sharp ( C# ) form uygulamalar hesap makinesi yapma, iki textbox girişi kullanarak hesap makinesi yapma, toplama, çıkarma, bölme ,çarpa,sin ve cos değerlerini hesaplama ve kapama fonksiyonu olan hesap makinesi yapma.
ETİKETLER : c sharp hesap makinesi - c sharp hesap makinesi örneği - c sharp hesap makinesi indir - c sharp hesap makinesi yapma - c sharp hesap makinesi kodları - c sharp hesap makinesi kodu - c# hesap makinesi - c# hesap makinesi kodu - c# hesap makinesi örneği - c# hesap makinesi indir - c# hesap makinesi yapımı - c# hesap makinesi yapımı - c sharp hesap makinesi yapımı
UYGULAMAYI İNDİR
 using System;
using System.Drawing;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Data;

namespace HESAPMAKINESI
{
  /// 
  /// Summary description for Form1.
  /// 
  public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
  {
    private System.Windows.Forms.TextBox textBox1;
    private System.Windows.Forms.TextBox textBox2;
    private System.Windows.Forms.Label lblIslem;
    private System.Windows.Forms.Label lblSonuc;
    private System.Windows.Forms.Button button1;
    private System.Windows.Forms.Button button2;
    private System.Windows.Forms.Button button3;
    private System.Windows.Forms.Button button4;
    private System.Windows.Forms.Button button5;
    private System.Windows.Forms.Button button6;
    private System.Windows.Forms.Button button7;
    private Label label4;
    private Button button8;
    /// 
    /// Required designer variable.
    /// 
    private System.ComponentModel.Container components = null;

    public Form1()
    {
      //
      // Required for Windows Form Designer support
      //
      InitializeComponent();

      //
      // TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call
      //
    }

    /// 
    /// Clean up any resources being used.
    /// 
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing)
      {
        if (components != null)
        {
          components.Dispose();
        }
      }
      base.Dispose(disposing);
    }


    [STAThread]
    static void Main()
    {
      Application.EnableVisualStyles();
      Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
      Application.Run(new Form1());
    }

    
    /// 
    /// The main entry point for the application.
    /// 
   

    private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      try
      {
        double birinci_sayi, ikinci_sayi, sonuc;
        birinci_sayi = Convert.ToDouble(textBox1.Text);
        ikinci_sayi = Convert.ToDouble(textBox2.Text);
        sonuc = birinci_sayi + ikinci_sayi;
        lblSonuc.Text = sonuc.ToString();
        lblIslem.Text = "+";
      }
      catch { }
    }

    private void button2_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      try
      {
        double s1, s2, s3;
        s1 = Convert.ToDouble(textBox1.Text);
        s2 = Convert.ToDouble(textBox2.Text);
        s3 = s1 - s2;
        lblSonuc.Text = s3.ToString();
        lblIslem.Text = "-";
      }
      catch { }
    }

    private void button3_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      try
      {
        double s1, s2, s3;
        s1 = Convert.ToDouble(textBox1.Text);
        s2 = Convert.ToDouble(textBox2.Text);
        s3 = s1 / s2;
        lblSonuc.Text = s3.ToString();
        lblIslem.Text = "/";
      }
      catch { }
    }

    private void button4_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      try
      {
        double s1, s2, s3;
        s1 = Convert.ToDouble(textBox1.Text);
        s2 = Convert.ToDouble(textBox2.Text);
        s3 = s1 * s2;
        lblSonuc.Text = s3.ToString();
        lblIslem.Text = "*";
      }
      catch { }
    }

    private void button5_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      try
      {
        double s1, s2;
        s1 = Convert.ToDouble(textBox1.Text);
        s2 = Math.Sin(s1);
        lblSonuc.Text = s2.ToString();
        lblIslem.Text = "Sin";
      }
      catch { }
    }

    private void button6_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      Close();
    }

    private void button7_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      textBox1.Clear();
      textBox2.Clear();
      lblIslem.Text = "";
      lblSonuc.Text = "";
    }

    private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
    {
      textBox1.Text = "";
      textBox2.Text = "";
      lblIslem.Text = "";
      lblSonuc.Text = "";
    }

    private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        double s1, s2;
        s1 = Convert.ToDouble(textBox1.Text);
        s2 = Math.Cos(s1);
        lblSonuc.Text = s2.ToString();
        lblIslem.Text = "Cos";
      }
      catch { }
    }
    
    
    #region Windows Form Designer generated code
    /// 
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// 
    private void InitializeComponent()
    {
      System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(Form1));
      this.textBox1 = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.textBox2 = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.lblIslem = new System.Windows.Forms.Label();
      this.lblSonuc = new System.Windows.Forms.Label();
      this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.button2 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.button3 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.button4 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.button5 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.button6 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.button7 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.label4 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.button8 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // textBox1
      // 
      this.textBox1.Location = new System.Drawing.Point(21, 12);
      this.textBox1.Name = "textBox1";
      this.textBox1.Size = new System.Drawing.Size(100, 20);
      this.textBox1.TabIndex = 0;
      // 
      // textBox2
      // 
      this.textBox2.Location = new System.Drawing.Point(166, 12);
      this.textBox2.Name = "textBox2";
      this.textBox2.Size = new System.Drawing.Size(100, 20);
      this.textBox2.TabIndex = 1;
      // 
      // label1
      // 
      this.lblIslem.Location = new System.Drawing.Point(127, 15);
      this.lblIslem.Name = "label1";
      this.lblIslem.Size = new System.Drawing.Size(33, 12);
      this.lblIslem.TabIndex = 2;
      this.lblIslem.Text = "label1";
      // 
      // label2
      // 
      this.lblSonuc.Location = new System.Drawing.Point(312, 15);
      this.lblSonuc.Name = "label2";
      this.lblSonuc.Size = new System.Drawing.Size(93, 12);
      this.lblSonuc.TabIndex = 3;
      this.lblSonuc.Text = "label2";
      // 
      // button1
      // 
      this.button1.Location = new System.Drawing.Point(21, 56);
      this.button1.Name = "button1";
      this.button1.Size = new System.Drawing.Size(80, 20);
      this.button1.TabIndex = 4;
      this.button1.Text = "Topla";
      this.button1.Click += new System.EventHandler(this.button1_Click);
      // 
      // button2
      // 
      this.button2.Location = new System.Drawing.Point(121, 56);
      this.button2.Name = "button2";
      this.button2.Size = new System.Drawing.Size(80, 20);
      this.button2.TabIndex = 5;
      this.button2.Text = "Çıkar";
      this.button2.Click += new System.EventHandler(this.button2_Click);
      // 
      // button3
      // 
      this.button3.Location = new System.Drawing.Point(121, 81);
      this.button3.Name = "button3";
      this.button3.Size = new System.Drawing.Size(80, 20);
      this.button3.TabIndex = 6;
      this.button3.Text = "Böl";
      this.button3.Click += new System.EventHandler(this.button3_Click);
      // 
      // button4
      // 
      this.button4.Location = new System.Drawing.Point(21, 81);
      this.button4.Name = "button4";
      this.button4.Size = new System.Drawing.Size(80, 20);
      this.button4.TabIndex = 7;
      this.button4.Text = "Çarp";
      this.button4.Click += new System.EventHandler(this.button4_Click);
      // 
      // button5
      // 
      this.button5.Location = new System.Drawing.Point(222, 56);
      this.button5.Name = "button5";
      this.button5.Size = new System.Drawing.Size(84, 20);
      this.button5.TabIndex = 8;
      this.button5.Text = "Sin";
      this.button5.Click += new System.EventHandler(this.button5_Click);
      // 
      // button6
      // 
      this.button6.Location = new System.Drawing.Point(329, 82);
      this.button6.Name = "button6";
      this.button6.Size = new System.Drawing.Size(80, 20);
      this.button6.TabIndex = 9;
      this.button6.Text = "OFF";
      this.button6.Click += new System.EventHandler(this.button6_Click);
      // 
      // button7
      // 
      this.button7.Location = new System.Drawing.Point(329, 56);
      this.button7.Name = "button7";
      this.button7.Size = new System.Drawing.Size(80, 20);
      this.button7.TabIndex = 10;
      this.button7.Text = "C";
      this.button7.Click += new System.EventHandler(this.button7_Click);
      // 
      // label4
      // 
      this.label4.Location = new System.Drawing.Point(272, 15);
      this.label4.Name = "label4";
      this.label4.Size = new System.Drawing.Size(34, 12);
      this.label4.TabIndex = 12;
      this.label4.Text = "=";
      // 
      // button8
      // 
      this.button8.Location = new System.Drawing.Point(222, 81);
      this.button8.Name = "button8";
      this.button8.Size = new System.Drawing.Size(84, 20);
      this.button8.TabIndex = 13;
      this.button8.Text = "Cos";
      this.button8.Click += new System.EventHandler(this.button8_Click);
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(432, 126);
      this.Controls.Add(this.button8);
      this.Controls.Add(this.label4);
      this.Controls.Add(this.button7);
      this.Controls.Add(this.button6);
      this.Controls.Add(this.button5);
      this.Controls.Add(this.button4);
      this.Controls.Add(this.button3);
      this.Controls.Add(this.button2);
      this.Controls.Add(this.button1);
      this.Controls.Add(this.lblSonuc);
      this.Controls.Add(this.lblIslem);
      this.Controls.Add(this.textBox2);
      this.Controls.Add(this.textBox1);
      this.Icon = ((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon")));
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "HESAP MAKİNESİ";
      this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);
      this.ResumeLayout(false);
      this.PerformLayout();

    }
    #endregion

  }
}

 


UYGULAMAYI İNDİR
C Sharp Form Uygulamalar Dört İşlem Hesap MakinesiC Sharp Form Uygulamalar Hesap Makinesi Yapımı - Dört İşlemC Sharp Uygulamalar Modern Hesap Makinesi