Timer Sınıfı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Timer Sınıfı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

31 Ocak 2014 Cuma

C Sharp Form Uygulamalar Thread Kullanarak Pastacı ve Tedarikçi Arasında İşlemler YaptırmaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ). Üç farklı pastacının elinde pasta yapmak için gerekli malzemelerden (un, yağ ve şeker) sadece bir tanesi mevcut olsun. Tedarikçinin elinde ise bu malzemelerden sonsuz olmasına rağmen her dağıtımda sadece 2 farklı malzeme sağlamakta (yağ+un, yağ+şeker veya un+yağ). Tedarikci ve pastacılar için birer process veya thread oluşturun (toplam 4 tane). Tedarikçi her dağıtımda elinde diğer malzemeyi tutan pastacıyı uyandıracak. Örneğin un ve yağ dağıtımı yapıyorsa, elinde şeker olan pastacıyı uyandıracak. Her pastacıda pasta yapabilmek tedarikçiyi uyandıracak ve gerekli malzemeleri dağıtılmasını bekleyecek. Bütün pastacılar belli sayıda pasta yaptığında (her pastacı için farklı olabilir), program sonlanacak. Tedarikçi her dağıtımda bir pasta yapımına yetecek kadar malzeme sağlamakta. Programı açıklayacak ekran çıktıları oluşturun (Soru 1’de verilen örnek çalışma gibi) ve farklı pasta sayıları için programı çalıştırarak sonuçları yorumlayın. İp ucu: Bu soru için üretici/tüketici problemini göz önüne alabilirsiniz.
ETİKETLER: c sharp groupbox - c sharp timer - c sharp thread - c sharp threadstart - c sharp form - c sharp multi thread

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Threading;

namespace C_Sharp_Form_Tedarikci_Pastacilar_Thread
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public delegate void IslemDelegateHandler();
    public IslemDelegateHandler islemDelegatePasta1;
    Thread threadPasta1 = null;
    public IslemDelegateHandler islemDelegatePasta2;
    Thread threadPasta2 = null;
    public IslemDelegateHandler islemDelegatePasta3;
    Thread threadPasta3 = null;
    public IslemDelegateHandler islemDelegateTedarikci;
    Thread threadTedarikci = null;
    int counterPasta=0;
    int counterTedarik = 0;
    int pasta1Sure = 0;
    int pasta2Sure = 0;
    int pasta3Sure = 0;
    int tedarikciSure = 0;
    int pasta1adet = 0;
    int pasta2adet = 0;
    int pasta3adet = 0;
    int pasta1UretilenAdet = 0;
    int pasta2UretilenAdet = 0;
    int pasta3UretilenAdet = 0;
    bool pasta1Uretilebilir = false;
    bool pasta2Uretilebilir = false;
    bool pasta3Uretilebilir = false;
    bool tedarikYapilsin = false;
    bool unYagIste = false;
    bool unSekerIste = false;
    bool sekerYagIste = false;

    bool unYagIsteAktif = false;
    bool unSekerIsteAktif = false;
    bool sekerYagIsteAktif = false;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }


    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      islemDelegatePasta1 = new IslemDelegateHandler(Pasta1Islemleri);
      islemDelegatePasta2 = new IslemDelegateHandler(Pasta2Islemleri);
      islemDelegatePasta3 = new IslemDelegateHandler(Pasta3Islemleri);
      islemDelegateTedarikci = new IslemDelegateHandler(TedarikciIslemleri);

      ParameterizedThreadStart threadDelegatePasta1 = new ParameterizedThreadStart(this.ThreadFuncPasta1);
      threadPasta1 = new System.Threading.Thread(threadDelegatePasta1);
      threadPasta1.IsBackground = true;
      threadPasta1.Start(null);

      ParameterizedThreadStart threadDelegatePasta2= new ParameterizedThreadStart(this.ThreadFuncPasta2);
      threadPasta2 = new System.Threading.Thread(threadDelegatePasta2);
      threadPasta2.IsBackground = true;
      threadPasta2.Start(null);


      ParameterizedThreadStart threadDelegatePasta3 = new ParameterizedThreadStart(this.ThreadFuncPasta3);
      threadPasta3 = new System.Threading.Thread(threadDelegatePasta3);
      threadPasta3.IsBackground = true;
      threadPasta3.Start(null);

      ParameterizedThreadStart threadDelegateTedarikci = new ParameterizedThreadStart(this.ThreadFuncTedarikci);
      threadTedarikci = new System.Threading.Thread(threadDelegateTedarikci);
      threadTedarikci.IsBackground = true;
      threadTedarikci.Start(null);
    }

    private AutoResetEvent waitHandle = new AutoResetEvent(true);

    public void ThreadFuncPasta1(object parameter)
    {
      // While this mode is selected
      while (true)
      {
        if (progressBarPasta1Seker.Value != 0 && progressBarPasta1Un.Value != 0 && progressBarPasta1Yag.Value != 0)
        {
          pasta1Uretilebilir = true;
        }
        else
        {
          pasta1Uretilebilir = false;
        }

        // Waiting for Receive-Event
        if (waitHandle.WaitOne(50) && pasta1Uretilebilir)
  
          this.Invoke(islemDelegatePasta1);
      }
    }

    public void ThreadFuncPasta2(object parameter)
    {
      // While this mode is selected
      while (true)
      {
        if (progressBarPasta2Seker.Value != 0 && progressBarPasta2Un.Value != 0 && progressBarPasta2Yag.Value != 0)
        {
          pasta2Uretilebilir = true;
        }
        else
        {
          pasta2Uretilebilir = false;
        }

        // Waiting for Receive-Event
        if (waitHandle.WaitOne(50) && pasta2Uretilebilir)

          this.Invoke(islemDelegatePasta2);
      }
    }

    public void ThreadFuncPasta3(object parameter)
    {
      // While this mode is selected
      while (true)
      {
        if (progressBarPasta3Seker.Value != 0 && progressBarPasta3Un.Value != 0 && progressBarPasta3Yag.Value != 0)
        {
          pasta3Uretilebilir = true;
        }
        else
        {
          pasta3Uretilebilir = false;
        }

        // Waiting for Receive-Event
        if (waitHandle.WaitOne(50) && pasta3Uretilebilir)

          this.Invoke(islemDelegatePasta3);
      }
    }

    public void ThreadFuncTedarikci(object parameter)
    {
      // While this mode is selected
      while (true)
      {

        if (unYagIste || unSekerIste || sekerYagIste)
        {
          tedarikYapilsin = true;
        }
        else
        {
          tedarikYapilsin = false;
        }
        // Waiting for Receive-Event
        if (waitHandle.WaitOne(50) && tedarikYapilsin)

          this.Invoke(islemDelegateTedarikci);
      }
    }

    private void Pasta1Islemleri()
    {
      if (pasta1Sure == 0)
      {
        pasta1Sure = counterPasta;
      }
      else 
      {
        int value = counterPasta - pasta1Sure;
        if (value < 100)
        {
          progressPasta1.Value = value;
          progressBarPasta1Yag.Value = 100 - value;
          progressBarPasta1Seker.Value = 100 - value;
        }
        else
        {
          pasta1UretilenAdet += 1;
          lblPasta1Uretilen.Text = pasta1UretilenAdet.ToString();
          progressPasta1.Value = 0;
          pasta1Sure = 0;
          progressBarPasta1Yag.Value = 0;
          progressBarPasta1Seker.Value = 0;

          if (pasta1adet != pasta1UretilenAdet)
          {
            sekerYagIste = true;
          }
        }
         
      }
    }

    private void Pasta2Islemleri()
    {
      if (pasta2Sure == 0)
      {
        pasta2Sure = counterPasta;
      }
      else
      {
        int value = counterPasta - pasta2Sure;
        if (value < 100)
        {
          progressPasta2.Value = value;
          progressBarPasta2Un.Value = 100 - value;
          progressBarPasta2Seker.Value = 100 - value;
        }
        else
        {
          pasta2UretilenAdet += 1;
          lblPasta2Uretilen.Text = pasta2UretilenAdet.ToString();
          progressPasta2.Value = 0;
          pasta2Sure = 0;
          progressBarPasta2Un.Value = 0;
          progressBarPasta2Seker.Value = 0;

          if (pasta2adet != pasta2UretilenAdet)
          {
            unSekerIste = true;
          }
        }
      }
    }

    private void Pasta3Islemleri()
    {
      if (pasta3Sure == 0)
      {
        pasta3Sure = counterPasta;
      }
      else
      {
        int value = counterPasta - pasta3Sure;
        if (value < 100)
        {
          progressPasta3.Value = value;
          progressBarPasta3Un.Value = 100 - value;
          progressBarPasta3Yag.Value = 100 - value;
        }
        else
        {
          pasta3UretilenAdet += 1;
          lblPasta3Uretilen.Text = pasta3UretilenAdet.ToString();
          progressPasta3.Value = 0;
          pasta3Sure = 0;
          progressBarPasta3Un.Value = 0;
          progressBarPasta3Yag.Value = 0;

          if (pasta3adet != pasta3UretilenAdet)
          {
            unYagIste = true;
          }
        }
      }
    }

    private void TedarikciIslemleri()
    {

      if (tedarikciSure == 0)
      {
        tedarikciSure = counterTedarik;
      }
      else
      {
        int value = counterTedarik - tedarikciSure;

        int ister = 0;

        if (unYagIste && !unSekerIsteAktif && !sekerYagIsteAktif )
        {
          ister = 3;
          unYagIsteAktif = true;
          lblTedarikciDurum.Text = "3. Pastacı için tedarik sağlanıyor";
        }
        else if (unSekerIste && !unYagIsteAktif && !sekerYagIsteAktif)
        {
          ister = 2;
          unSekerIsteAktif = true;
          lblTedarikciDurum.Text = "2. Pastacı için tedarik sağlanıyor";
        }
        else if (sekerYagIste && !unSekerIsteAktif && !unYagIsteAktif)
        {
          ister = 1;
          sekerYagIsteAktif = true;
          lblTedarikciDurum.Text = "1. Pastacı için tedarik sağlanıyor";
        }

          switch (ister)
          {
            case 1:
              if (value < 100)
              {
                progressBarTedatikciSeker.Value = value;
                progressBarTedatikciYag.Value = value;
              }
              else
              {
                progressBarTedatikciSeker.Value = 100;
                progressBarTedatikciYag.Value = 100;

                progressBarPasta1Seker.Value = 100;
                progressBarPasta1Yag.Value = 100;
                sekerYagIsteAktif = false;
                sekerYagIste = false;
                tedarikciSure = 0;

                lblTedarikciDurum.Text = "Talep bekliyor...";
              }
              break;

            case 2:
              if (value < 100)
              {
                progressBarTedatikciSeker.Value = value;
                progressBarTedatikciUn.Value = value;
              }
              else
              {
                progressBarTedatikciSeker.Value = 0;
                progressBarTedatikciUn.Value = 0;

                progressBarPasta2Seker.Value = 100;
                progressBarPasta2Un.Value = 100;
                unSekerIsteAktif = false;
                unSekerIste = false;
                tedarikciSure = 0;
                lblTedarikciDurum.Text = "Talep bekliyor...";
              }
              break;

            case 3:
              if (value < 100)
              {
                progressBarTedatikciYag.Value = value;
                progressBarTedatikciUn.Value = value;
              }
              else
              {
                progressBarTedatikciYag.Value = 0;
                progressBarTedatikciUn.Value = 0;

                progressBarPasta3Yag.Value = 100;
                progressBarPasta3Un.Value = 100;
                unYagIsteAktif = false;
                unYagIste = false;
                tedarikciSure = 0;
                lblTedarikciDurum.Text = "Talep bekliyor...";
              }
              break;
            default:
              break;
          }

      }
    }

    private void timer_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      counterPasta++;
      counterTedarik += 2;
      waitHandle.Set();
    }    private void btnAdetGirPasta1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        pasta1adet = int.Parse(txtPasta1Adeti.Text);

        lblPasta1Uretilecek.Text = pasta1adet.ToString();

        if (pasta1adet > pasta1UretilenAdet)
        {
          sekerYagIste = true;
        }
      }
      catch (Exception)
      {

      }
    }

    private void btnAdetGirPasta2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        pasta2adet = int.Parse(txtPasta2Adeti.Text);

        lblPasta2Uretilecek.Text = pasta2adet.ToString();

        if (pasta2adet > pasta2UretilenAdet)
        {
          unSekerIste = true;
        }
      }
      catch (Exception)
      {

      }
    }

    private void btnAdetGirPasta3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        pasta3adet = int.Parse(txtPasta3Adeti.Text);

        lblPasta3Uretilecek.Text = pasta3adet.ToString();


        if (pasta3adet > pasta3UretilenAdet)
        {
          unYagIste = true;
        }
      }
      catch (Exception)
      {

      }
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

19 Ocak 2014 Pazar

C Sharp Form Uygulamalar Sistem Saati ve Geriye Sayan Saat UygulamasıKONU : C Sharp ( C# ) form uygulamalar sistem saatini gösterme, geriye doğru sayan saat yapımı, c# timer kullanımı, c# saat uygulaması, c# try catch blok örnekleri.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace c_sharp_geriye_dogru_sayma
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    DateTime zaman;

    int geriSayanZamanSaniye;

    int i = 1;

    int saat, dakika, saniye;
    
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      saatiGuncelle();//timer1 başlatıldığında sistem saati güncellesin 

      geriSayanZamanSaniye -= 1; //gerisayım saatini bir azalt

      //text kutularında kalan zamanı göster

      txtSaat.Text = (geriSayanZamanSaniye / 3600).ToString("00");

      txtDakika.Text = ((geriSayanZamanSaniye % 3600) /60).ToString("00");

      txtSaniye.Text = (geriSayanZamanSaniye % 60).ToString("00");

      //Zaman tamamlandıysa timer ı durduralım.

      if (geriSayanZamanSaniye == 0)
        timer1.Stop(); //timerı durdur fonksiyonu

      lblGeriSayanSaat.Text = txtSaat.Text + ":" + txtDakika.Text + ":" + txtSaniye.Text;
    }

    private void btnBaslat_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //etiketimizdeki saati güncellemesini istiyorum

      //amacım sistem saatini görmek

      saatiGuncelle();

      //Geri sayım saatini güncellemek için 

      //saat,dakika ve saniye textbox larındaki değerleri ilk önce kontrol et

      //eğer girilen değer doğru ise işleme devam et

      bool sonuc = geriSayimSaatiniKontrolEt();

      if (sonuc)
      {

        geriSayanZamanSaniye = saat * 60 * 60 + dakika * 60 + saniye;

        timer1.Interval = 1000;

        timer1.Start();
      }
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      saatiGuncelle();

      txtSaat.Text = "01";

      txtDakika.Text = "00";

      txtSaniye.Text = "00";

    }

    private void saatiGuncelle()
    {
      //sistem saatini götüntüleme

      zaman = DateTime.Now;

      lblSaat.Text = zaman.ToLongTimeString();
    }

    private bool geriSayimSaatiniKontrolEt()
    {

      //geri sayım için girilen saat, dakika ve saniye bilgilerini kontrol edelim

      // eğer bir hata varsa programımızın hata yapmaması için uyarı verelim


      try
      {
        //ilk önc girilen değerler rakam mı bunu kpnrol edelim
        
        saat = int.Parse(txtSaat.Text);

        dakika = int.Parse(txtDakika.Text);

        saniye = int.Parse(txtSaniye.Text);
        
        //Şimdi de giriln değerler doğru aralıklarda mı onu kontrol edelim

        if (saniye < 60 && dakika < 60 && saniye > -1 && dakika > -1 && saat > -1)
          return true;
        else
        {
          //Eğer bir hata varsa timerı durdurup uyarı verelim.

          timer1.Stop();

          return false;
        }
      }
      catch (Exception)
      {
        timer1.Stop();
 
        MessageBox.Show("Değerlerden birinde hata var", "Hata", 
                        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        
        return false;
      }
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

13 Ocak 2014 Pazartesi

C Sharp Form Uygulamalar İnternet Kafe UygulamasıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form uygulamalar internet kafe uygulaması yapma. usercontrol kullanarak kontrol yapımı ve ana forma sürükle bırak ile kontrol ekleme.
ETİKETLER: c sharp usercontrol - c sharp program - c sharp görsel uygulama - c# usercontrol - c# internet kafe

UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Internet_Kafe_Uygulamasi
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnKapat_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Close();
    }
  }
}

  


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Drawing;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Internet_Kafe_Uygulamasi
{
  public partial class Masalar : UserControl
  {
    Timer timer;
    private double tutar = 0;
    private int sureSaniye = 0;

    public Masalar()
    {
      InitializeComponent();
    }

    public string MasaAdi
    {
      get
      {
        return this.grpMasa.GroupTitle;
      }
      set
      {
        this.grpMasa.GroupTitle = value;
      }
    }

    private void btnMasayıAc_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      sureSaniye = 0;
      tutar=0.30;
      txtTutar.Text = string.Format("{0:C}", tutar);
      timer.Enabled = true;
      btnMasayıAc.Enabled = false;
      btnMasayiKapat.Enabled = true;
    }

    private void btnMasayiKapat_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      timer.Enabled = false;
      btnMasayıAc.Enabled = true;
      btnMasayiKapat.Enabled = false;
    }

    private void Masalar_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      timer = new Timer();
      timer.Interval = 10; // 1 saniye
      timer.Enabled = false;
      timer.Tick += new EventHandler(timer_Tick);
      txtTutar.Text = string.Format("{0:C}", tutar);

      btnMasayıAc.Enabled = true;
      btnMasayiKapat.Enabled = false;
    }

    void timer_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      sureSaniye++;

      if (sureSaniye > 15 * 60)
      {
        tutar = (sureSaniye / 60) * 0.2;
        txtTutar.Text = string.Format("{0:C}", tutar);
      }
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

10 Ocak 2014 Cuma

C Sharp Form Uygulamalar Alarm ProgramıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form uygulamalar alarm programı hazırlama ve alarm ayarlama. Başlıksız formu fare kullanarak hareket ettirme.
ETİKETLER: c sharp form - c sharp alarm - c sharp ayar - c sharp alarm programı- c# alarm - c# alarm programı

UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace Alarm
{
  public partial class Alarm : Form
  {
    public Alarm()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Alarm_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    public const int WM_NCLBUTTONDOWN = 0xA1;

    public const int HT_CAPTION = 0x2;

    [DllImportAttribute("user32.dll")]
    public static extern int SendMessage(IntPtr hWnd, int Msg, int wParam, int lParam);

    [DllImportAttribute("user32.dll")]
    public static extern bool ReleaseCapture();

    [DllImport("kernel32.dll")]
    public static extern bool Beep(int frequency, int duration);

    private void Alarm_MouseDown(object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)
    {
      if (e.Button == MouseButtons.Left)
      {
        ReleaseCapture();

        SendMessage(Handle, WM_NCLBUTTONDOWN, HT_CAPTION, 0);
      }
    }

    private void btnAlarmAc_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Alarmı çalıştır
      timerAlarm.Enabled = true;
      grpAlarm.GroupTitle = "Alarm Açık";
    }

    private void btnAlarmKapat_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //alarmı kapat
      timerUyar.Enabled = false;
      timerAlarm.Enabled = false;
      grpAlarm.GroupTitle = "Alarm Kapalı";
    }

    private void btnKapat_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Programı kapat
      this.Close();
    }

    private void timerUyar_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      //Yazı ve zemin rengini değiştirerek 
      //Yanıp sönmesini sağla
      Color renk;
      renk = btnAlarmKapat.BackColor;
      btnAlarmKapat.BackColor = btnAlarmKapat.ForeColor;
      btnAlarmKapat.ForeColor = renk;

      Beep(500, 200);
    }

    private void grpAlarm_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //tarih ve saati kutularında göster
      dateAlarmTarihi.Value = DateTime.Now.Date;
      timeAlarmSaati.Value = DateTime.Now.ToLocalTime();
      
      //Başlangıçta alarm kapalı
      timerUyar.Enabled = false;
      timerAlarm.Enabled = false;
     
      //her 100 ms'de bir yanıp sönmeyi sağla
      timerUyar.Interval = 100;
      
      //her 1000 ms'de bir alarmı kontrol etsin
      timerAlarm.Interval = 1000;
      grpAlarm.GroupTitle = "Alarm Kapalı";
    }

    private void timerAlarm_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      //alarm zamanı geldiyse
      if (dateAlarmTarihi.Value.Date.ToShortDateString() == DateTime.Now.ToShortDateString() && timeAlarmSaati.Value.ToShortTimeString() == DateTime.Now.ToShortTimeString())
      {
        //timer uyarı aktif yap (yanıp sönmeyi sağlayacak)
        timerUyar.Enabled = true;
 
      }
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

8 Temmuz 2013 Pazartesi

C Sharp Form Uygulamalar Form Kenarları Arasında Hareket Eden Buton KontrolüKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) formun kenarları arasında rastgele hareket eden buton kontrolü uygulaması.
ETİKETLER: C sharp buton - c sharp timer - c sharp form- c sharp buton hareketi - c# timer - c# button - c# buton hareketi - c sharp buton hareket ettirme - c# buton hareket ettirme - c sharp button left - c sharp button top - csharp timer - csharp timer kullanımı

UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace DortDonenButon
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    int xArtis = 9, yArtis = 9;
    
    Point yeniNokta;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      yeniNokta = new Point(button1.Location.X,button1.Location.Y);

      //butona tıklandıktan sonra buton hareket etmeye başlasın

      timer1.Start();
    }

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      //timer tick olayı gerçekleştiğinde buton hareket yönünde 9 birim ilerlesin
      yeniNokta.X += xArtis;

      yeniNokta.Y += yArtis;

      button1.Location = yeniNokta;

      if (button1.Left <= 0 || button1.Location.X >= this.ClientSize.Width - button1.Width)
      {
        xArtis *= -1;
      }

      if (button1.Top <= 0 || button1.Location.Y >= this.ClientSize.Height - button1.Height)
      {
        yArtis *= -1;
      }
    }
  }
}
  

UYGULAMAYI İNDİR

16 Mayıs 2013 Perşembe

C Sharp Uygulamalar Kontrollerin Text inde Kayan Yazı UygulamasıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form başlığında kayan yazı uygulaması. Csharp textbox da kayan yazı uygulaması. C sharp buton textinde kayan yazı uygulaması. C sharp label kayan yazı uygulaması.
ETİKETLER: csharp kayan yazı - csharp kayan yazı yazma - c sharp kayan yazı yazdırma - kayan yazı programı - kayan yazı kodu - kayan yazı c# - kayan yazı c kodu - c# kayan yazı - c# kayan yazı yazdırma - c# kayan yazı yazma - kayan yazı yadırma - kayan yazı örnekleri - c sharp kayan yazı örnekleri - c# kayan yazı yapımı - c# kayan yazı yapmak - c# kayan yazı kodu

UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_sharp_kayan_yazi_yazma_uygulamalari
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    //Kayan yazı döngüsünü oluşturmak için timer kullanılır.
    
    Timer timer = new Timer();
    
    // Kayan yazı yazmak için dinamik olarak textbox örneği al
    
    TextBox textBox;
    
    // Kayan yazı yazmak için dinamik olarak button örneği al
    
    Button button;
    
    // Kayan yazı yazmak için dinamik olarak label örneği al
    
    Label label;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //Açılan formun başlığında "Fatih Koksal" yazısı
      // Kayan yazı olarak görünsün.
      
      this.Text = "C Sharp Uygulamalar Kayan Yazı    ";
      
      // Kayan yazının hızı.
      
      timer.Interval = 100;
      
      // Kayan Yazı yı yazmaya başlasın
      
      timer.Enabled = true;
      
      // Kayan yazı olayının başlaması : timer olayının çalışması için gerekli EventHandler
      
      timer.Tick += new EventHandler(timer_Tick);

      // Forma bir tane Textbox ekle.
      // Textbox da kayan yazı yazma yazmak. 
      
      textBox = new TextBox();
      textBox.Location = new Point(50, 50);
      textBox.Size = new Size(160, 40);
      textBox.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 14f);
      textBox.Name = "textBox";
      textBox.Text = "C Sharp Uygulamalar Kayan Yazı    ";
      textBox.ForeColor = Color.White;
      textBox.BackColor = Color.Black;
      
      //textBox kontrolünü forma ekle.
      
      this.Controls.Add(textBox);

      // Forma bir tane buton ekle.
      // Kayan yazı yazma işleminin bir butona uygulaması
      
      button = new Button();
      button.Location = new Point(50, 90);
      button.Size = new Size(160, 40);
      button.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 14f);
      button.Name = "label";
      button.Text = "C Sharp Uygulamalar Kayan Yazı    ";
      button.ForeColor = Color.Black;
      
      //button kontrolünü forma ekle.
      
      this.Controls.Add(button);

      // Forma bir tane label (etiket) ekle.
      //Kayan yazı yazma işleminin bir labela uygulaması
      
      label = new Label();
      label.Location = new Point(50, 130);
      label.Size = new Size(160, 40);
      label.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 14f);
      label.Name = "label";
      label.Text = "C Sharp Uygulamalar Kayan Yazı    ";
      label.ForeColor = Color.White;
      label.BackColor = Color.Black;
      
      //label kontrolünü forma ekle.
      
      this.Controls.Add(label);
    }

    private void timer_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      //formun başlığında kayan yazının olşturulması, sola kayan     
      //karakter sona eklensin.
      //form başlığı için kayan yazı 
      
      this.Text = this.Text.Substring(1) + this.Text.Substring(0, 1);
      
      //textBox texti için kayan yazı
      
      textBox.Text = textBox.Text.Substring(1) + textBox.Text.Substring(0, 1);
      
      //button texti için kayan yazı
      
      button.Text = button.Text.Substring(1) + button.Text.Substring(0, 1);
      
      //label texti için kayan yazı
      
      label.Text = label.Text.Substring(1) + label.Text.Substring(0, 1);

    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// 
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// 
    private void InitializeComponent()
    {
      System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(Form1));
      this.SuspendLayout();
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(259, 176);
      this.Icon = ((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon")));
      this.Name = "Form1";
      this.Text = " Form Kayan Yazı ";
      this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);
      this.ResumeLayout(false);

    }

    #endregion
  }
}  


UYGULAMAYI İNDİR

11 Mayıs 2013 Cumartesi

C Sharp Uygulamaları Alarm Programı Uygulaması
KONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Form uygulamalar alarm programı hazırlama. C sharp timer kullanarak alarm programı hazırlama. Formda alarm programı örneği.
UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_Alarm_Programı_Yapma
{
  public partial class FormAlarm : Form
  {
    public FormAlarm()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
    {

      //tarih ve saati Text kutularında göster

      dateTimePickerTime.Value = DateTime.Now;

      //Başlangıçta alarm kapalı

      timer.Enabled = false;
      timerUyari.Enabled = false;

      //her 1000 ms'de bir alarmı kontrol etsin

      timer.Interval = 1000;
      timerUyari.Interval = 300;

      Text = "Alarm Kapalı";
    }

    private void timer_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      //alarm zamanı geldiyse alam mesajı ver yanıp sönerek uyarı ver

      if (dateTimePickerTime.Value >= DateTime.Now)
      {
        timer.Enabled = false;

        // Alarm metnini bildir

        MessageBox.Show(txtMesaj.Text,"Uyarı",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Warning);
        timerUyari.Enabled = true;
      }
    }

    private void timerUyari_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      //uyarı aktif olduğunda yanıp sönme özelliğini oluşturmak
      //için arka plan rengini devamlı değiştir

      Color color = txtMesaj.ForeColor;

      txtMesaj.ForeColor = txtMesaj.BackColor;

      txtMesaj.BackColor = color;
    }

    private void btnAlarmAc_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Alarmı aktif yap

      timer.Enabled = true;

      this.Text = "Alarm Açık";
    }

    private void btnAlarmKapa_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Alarmı kapat

      timerUyari.Enabled = false;

      this.Text = "Alarm Kapalı";

      //varsayılan ayarlara göra alarm görüntüsünü ayarla

      dateTimePickerTime.Value = DateTime.Now;

      txtMesaj.BackColor = Color.White;

      txtMesaj.ForeColor = Color.Black;
    }

  }
}
  

UYGULAMAYI İNDİR

9 Nisan 2013 Salı

C Sharp Uygulamalar Formdan 2. Formu Açma Kapama ve Timer KullanımıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Form Uygulamalar iki form kullanarak birinci formda ikinci formu açmak ve Açılan formu belli bir süre sonra kapama
UYGULAMAYI İNDİR//Form1 tarafı : Bu kısım program açılır açılmaz çalışacak kısım. Burda Formu aç butonuna tıklanınce ikinci formu açacağız

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace FormdanYeniFormAcmaKapama
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    // formu aç butonuna tıklandığında ikinci formu göstermeye başla

    private void btnFormuAc_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      Form2 form2 = new Form2();

      form2.Show();

      
    }
  }
}

//Form2 tarafı : Bu tarafda from açılınca, timer nesnesi çalışmaya başlayacak belirtilen süre dolunca otomatik olarak formu kapatacak.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace FormdanYeniFormAcmaKapama
{
  public partial class Form2 : Form
  {
    Timer timer = new Timer();

    int timercounter = 0;

    public Form2()
    {
      InitializeComponent();
    }

    // Form2 load kısmı : timer aralığını ve timer tick olayını hangi metodun yapacağnı

    // Atayacağız

    private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      timer.Interval = 1000;

      timer.Tick += new EventHandler(timer_Tick);

      timer.Start();
    }

    // Timer tick olayı oldugunda çalışacak kısım

    // eğer timercounter belirtilen değere ulşamışsa formu kapa

    void timer_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      if (timercounter++ > 5)
      {
        this.Close();
      }
    }

  }
}UYGULAMAYI İNDİR

6 Nisan 2013 Cumartesi

C Sharp Uygulamalar Dijital Saat Yapımı ve GösterimiKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Form Uygulamalar dijital saat yapma, grafik nesnesi ve sistem saatini kullanarak dijital saat yapma.
UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_Dijital_Saat
{
  public partial class Form_Dijital_Saat : Form
  {
    //her saniye dijital saati güncellemek için timer nesnesi ile
    //bir dijital saat yapalım
    Timer timer = new Timer();
    //saati grafik nesnesi olarak yazabilmek için graphics nesnesinden
    //bir örnek oluşturalım
    Graphics g;

    public Form_Dijital_Saat()
    {
      InitializeMyComponent();
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(239, 83);
      SaatUygulamasınıBaslat();
    }
    
    //form yüklenirken saati başlatalım ve 
    //saat grafiği her 1 saniyede bir güncellensin
    private void SaatUygulamasınıBaslat()
    {
      timer.Enabled = true;
      timer.Interval = 1000; // bir saniye denk gelen süre
      timer.Tick += new EventHandler(timer_Tick); //saniye olayını oluşturma
      timer_Tick(this, null);
    }

    private void timer_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      //saat,dakika ve saniyeyi sistem saatinde çek
      string saat = DateTime.Now.Hour.ToString();
      string dakika = DateTime.Now.Minute.ToString();
      string saniye = DateTime.Now.Second.ToString();
      if (saat.Length == 1) saat = "0" + saat;
      if (dakika.Length == 1) dakika = "0" + dakika;
      if (saniye.Length == 1) saniye = "0" + saniye;

      Random random = new Random();

      //açılan formda grafik alanı yarat

      g = this.CreateGraphics();
      g.Clear(Color.BlueViolet);
      g.Clear(Color.Blue);
      g.Clear(Color.Red);
      g.Clear(Color.Gray);
      g.Clear(Color.DarkOrange);
      g.Clear(Color.Brown);

      //bir hata oldugunda problem olmaması için try catch bloğu kullan
      try
      {
        //grafik nesnesini kullanarak ekrana değişik renkler dijital saati yazdır
        g.DrawString(saat + ":" + dakika + ":" + saniye, new Font(FontFamily.Families[12], 30, FontStyle.Bold), new SolidBrush(Color.FromArgb(255, 255,255)), 20, 5);

      }
      catch
      {
      }

    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// 
     /// Required method for Designer support - do not modify     
    /// the contents of this method with the code editor.     

    private void InitializeMyComponent()
    {
      this.SuspendLayout();
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(239, 83);
      this.ControlBox = true;
      this.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedToolWindow;
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Digital Saat";
      this.ResumeLayout(false);
      this.PerformLayout();

    }

    #endregion
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

25 Mart 2013 Pazartesi

C# Ekran Koruyucu Yapmak - C Sharp Ekran Koruyucu YapmakKONU :C Sharp Uygulamalar ( C# ) form da dinamik grafik sınıfını kullanarak ekran koruyucu yapma, c# da ekran koruyucu yapmak, Grafik nesnesini kullanarak c sharpta ekran koruyucu yapmak
ETİKETLER: csharp ekran koruyucu - C# ekran koruyucu - ekran koruyucu indir - ekran koruyucu - ekran koruyucu programı - ekran koruyucu yapma - ekran koruyucu uygulama - ekran koruyucu uygulaması - ekran koruyucu örnekleri

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_Ekran_Koruyucu_Grafik
{
  public partial class Ekran_Koruyucu_Grafik : Form
  {
    public Ekran_Koruyucu_Grafik()
    {
      // Ekran koruyucu için gerekli özellikleri ve ayarları atama

      InitializeComponent();

      InitializeMyComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      // Ekran koruyucu yu başlat, ekran koruyucu bir timer

      // nesnesi kullanarak yapabiliriz. Her Tick olayında ekrana

      // yeni bir yazı yazdıracağım

      timer1.Enabled = true;

      // Ekran koruyucu nun yazı yazma hızını bu değişkeni

      //değiştirerek ayalayabiliriz

      timer1.Interval = 100;
    }

    // Ekran koruyucu timer olayı Tick oldugunde yapılacak olan işlemler

    private void IsmıYaz()
    {
      Graphics g; //ekran yazı yazmak içim grafik nesnesi kullanacağım

      g = this.CreateGraphics();

      Random rdm = new Random();

      //random nesnesini kullanarak ekranda rasgele neresi gelirse oraya

      //istediğim yazı metnini yazdıracağım. yaziMEtni değişkenini değiştirerek

      //istenilen yazı yazdırılabilir.

      string yaziMetni="C Sharp Uygulamalar";

      //Bir hata oluştuğunda ekran koruyucu nun hata vermemesi için try catch kullan      try
      {
        //grafik nesnesini kullanarak ekran koruyucu ya rasgele fatih köksal yazma 


        g.DrawString(yaziMetni, new Font(FontFamily.Families[rdm.Next(100)], 30,
    FontStyle.Bold), new SolidBrush(Color.FromArgb(rdm.Next(255),
    rdm.Next(255), rdm.Next(255))), rdm.Next(1000), rdm.Next(2000));
      }
      catch
      { 
        //Eğer hatayı öğrenmek için mesaj verilebilir
      }
    }

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      //her timer olayında ekran koruyucu yaziMetni değişkenindeki yazıyı yazacak
      IsmıYaz();
    }

    private void Form1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      //eğer escape(esc) tuşuna basılmışsa ekran koruyucu programını kapat

      if (e.KeyChar == (char)Keys.Escape)
        this.Close();
    }

    private void InitializeMyComponent()
    {
      this.components = new System.ComponentModel.Container();

      this.timer1 = new System.Windows.Forms.Timer(this.components);

      this.SuspendLayout();


      // 
      // Ekran koruyucu timer1 olayı
      // 
      this.timer1.Tick += new System.EventHandler(this.timer1_Tick);


      // 
      // Ekran koruyucu Form1 özellikleri
      // 
      this.Name = "Ekran-Koruyucu";
      this.ShowInTaskbar = false;
      this.SizeGripStyle = System.Windows.Forms.SizeGripStyle.Hide;
      this.ResumeLayout(false);
      this.Text = "Ekran Koruyucu";
      this.TopMost = true;
      this.WindowState = System.Windows.Forms.FormWindowState.Maximized;
      this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);


      // Ekran koruyucu programında escape (esc) tuşu ile çıkabilmek için
      // Ekran koruyucu keyprees event olayını kullanma
      this.KeyPress += new System.Windows.Forms.
        KeyPressEventHandler(this.Form1_KeyPress);
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;
      this.BackgroundImageLayout = System.Windows.Forms.ImageLayout.Center;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 266);
      this.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.None;

    }

  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

17 Mart 2013 Pazar

C Sharp Form Kayan Resim Uygulaması Örnekleri

KONU : C Sharp ( C# ) form uygulamalar form üzerinde kayan resim uygulaması örnekleri, c# kayan etiket uygulaması örnekleri, csharp kayan label ve c sharp kayan resimler uygulaması örnekleri, c sharp timer kullanımı, c sharp formda bir konrolü soldan sağa kaydırma örnekleri ,c sharp formda bir konrolü sağdan sola kaydırma örnekleri.
ETİKETLER: csharp kayan yazı - csharp kayan yazı yazma - c sharp kayan yazı yazdırma - kayan yazı programı - kayan yazı kodu - kayan yazı c# - kayan yazı c kodu - c# kayan yazı - c# kayan yazı yazdırma - c# kayan yazı yazma - kayan yazı yadırma - kayan yazı örnekleri - c sharp kayan yazı örnekleri - c# kayan yazı yapımı - c# kayan yazı yapmak - c# kayan yazı kodu


UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_Kayan_Label_Kayan_Resim
{
  public partial class Kayan_Resim_Form : Form
  {

    private System.Windows.Forms.Label label1;

    private System.Windows.Forms.Label label2;

    private System.Windows.Forms.Timer timer1;

    public Kayan_Resim_Form()
    {
      InitializeComponent();
      
    }

    int sagKaymaHizi = 10;//hızını ayarlayabilirsin

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //kayan label yapmak için iki adet Label nesnesi kullanılacak

      label1.Location = label2.Location;//iki etiket aynı konumdalar

      label1.Text = "..";

      label2.Text = "..";

      //Biz burda kayan bir label varmış gibi göreceğimizden 

      // iki label ada aynı texti yazdırıyoruz

      kayanYaziyiBaslat();
    }

    private void kayanYaziyiBaslat()
    {
      //birici label forma girerken

      label1.Left = 0;

      //ikinci label formdan çıkacak

      label2.Left = this.Width/2;

      //kayan label ın hızını buradan ayarlayabilirsiniz

      timer1.Interval = 100;

      //Kayan Label olayını başlatma

      timer1.Start();
    }

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      //her olay olduğunse label latı sağa sagKaymaHizi

      // kadar sağ kaydır

      label1.Left += sagKaymaHizi;

      label2.Left += sagKaymaHizi;

      //eğer label1 formun sağ tarafından çıkıyorsa label2 forma 

      // sol taraftan giriş yapsın

      if (label1.Right >= this.Width/2 && label1.Right < this.Width/2 + sagKaymaHizi)
        label2.Left = 0 - label2.Width;


      //eğer label2 formun sağ tarafından çıkıyorsa label1 forma 

      // sol taraftan giriş yapsın

      if (label2.Right >= this.Width/2 && label2.Right < this.Width/2 + sagKaymaHizi)
        label1.Left = 0 - label1.Width;

    }

  }
}


UYGULAMAYI İNDİR