Thread Sınıfı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Thread Sınıfı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

31 Ocak 2014 Cuma

C Sharp Form Uygulamalar Thread Kullanarak Pastacı ve Tedarikçi Arasında İşlemler YaptırmaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ). Üç farklı pastacının elinde pasta yapmak için gerekli malzemelerden (un, yağ ve şeker) sadece bir tanesi mevcut olsun. Tedarikçinin elinde ise bu malzemelerden sonsuz olmasına rağmen her dağıtımda sadece 2 farklı malzeme sağlamakta (yağ+un, yağ+şeker veya un+yağ). Tedarikci ve pastacılar için birer process veya thread oluşturun (toplam 4 tane). Tedarikçi her dağıtımda elinde diğer malzemeyi tutan pastacıyı uyandıracak. Örneğin un ve yağ dağıtımı yapıyorsa, elinde şeker olan pastacıyı uyandıracak. Her pastacıda pasta yapabilmek tedarikçiyi uyandıracak ve gerekli malzemeleri dağıtılmasını bekleyecek. Bütün pastacılar belli sayıda pasta yaptığında (her pastacı için farklı olabilir), program sonlanacak. Tedarikçi her dağıtımda bir pasta yapımına yetecek kadar malzeme sağlamakta. Programı açıklayacak ekran çıktıları oluşturun (Soru 1’de verilen örnek çalışma gibi) ve farklı pasta sayıları için programı çalıştırarak sonuçları yorumlayın. İp ucu: Bu soru için üretici/tüketici problemini göz önüne alabilirsiniz.
ETİKETLER: c sharp groupbox - c sharp timer - c sharp thread - c sharp threadstart - c sharp form - c sharp multi thread

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Threading;

namespace C_Sharp_Form_Tedarikci_Pastacilar_Thread
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public delegate void IslemDelegateHandler();
    public IslemDelegateHandler islemDelegatePasta1;
    Thread threadPasta1 = null;
    public IslemDelegateHandler islemDelegatePasta2;
    Thread threadPasta2 = null;
    public IslemDelegateHandler islemDelegatePasta3;
    Thread threadPasta3 = null;
    public IslemDelegateHandler islemDelegateTedarikci;
    Thread threadTedarikci = null;
    int counterPasta=0;
    int counterTedarik = 0;
    int pasta1Sure = 0;
    int pasta2Sure = 0;
    int pasta3Sure = 0;
    int tedarikciSure = 0;
    int pasta1adet = 0;
    int pasta2adet = 0;
    int pasta3adet = 0;
    int pasta1UretilenAdet = 0;
    int pasta2UretilenAdet = 0;
    int pasta3UretilenAdet = 0;
    bool pasta1Uretilebilir = false;
    bool pasta2Uretilebilir = false;
    bool pasta3Uretilebilir = false;
    bool tedarikYapilsin = false;
    bool unYagIste = false;
    bool unSekerIste = false;
    bool sekerYagIste = false;

    bool unYagIsteAktif = false;
    bool unSekerIsteAktif = false;
    bool sekerYagIsteAktif = false;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }


    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      islemDelegatePasta1 = new IslemDelegateHandler(Pasta1Islemleri);
      islemDelegatePasta2 = new IslemDelegateHandler(Pasta2Islemleri);
      islemDelegatePasta3 = new IslemDelegateHandler(Pasta3Islemleri);
      islemDelegateTedarikci = new IslemDelegateHandler(TedarikciIslemleri);

      ParameterizedThreadStart threadDelegatePasta1 = new ParameterizedThreadStart(this.ThreadFuncPasta1);
      threadPasta1 = new System.Threading.Thread(threadDelegatePasta1);
      threadPasta1.IsBackground = true;
      threadPasta1.Start(null);

      ParameterizedThreadStart threadDelegatePasta2= new ParameterizedThreadStart(this.ThreadFuncPasta2);
      threadPasta2 = new System.Threading.Thread(threadDelegatePasta2);
      threadPasta2.IsBackground = true;
      threadPasta2.Start(null);


      ParameterizedThreadStart threadDelegatePasta3 = new ParameterizedThreadStart(this.ThreadFuncPasta3);
      threadPasta3 = new System.Threading.Thread(threadDelegatePasta3);
      threadPasta3.IsBackground = true;
      threadPasta3.Start(null);

      ParameterizedThreadStart threadDelegateTedarikci = new ParameterizedThreadStart(this.ThreadFuncTedarikci);
      threadTedarikci = new System.Threading.Thread(threadDelegateTedarikci);
      threadTedarikci.IsBackground = true;
      threadTedarikci.Start(null);
    }

    private AutoResetEvent waitHandle = new AutoResetEvent(true);

    public void ThreadFuncPasta1(object parameter)
    {
      // While this mode is selected
      while (true)
      {
        if (progressBarPasta1Seker.Value != 0 && progressBarPasta1Un.Value != 0 && progressBarPasta1Yag.Value != 0)
        {
          pasta1Uretilebilir = true;
        }
        else
        {
          pasta1Uretilebilir = false;
        }

        // Waiting for Receive-Event
        if (waitHandle.WaitOne(50) && pasta1Uretilebilir)
  
          this.Invoke(islemDelegatePasta1);
      }
    }

    public void ThreadFuncPasta2(object parameter)
    {
      // While this mode is selected
      while (true)
      {
        if (progressBarPasta2Seker.Value != 0 && progressBarPasta2Un.Value != 0 && progressBarPasta2Yag.Value != 0)
        {
          pasta2Uretilebilir = true;
        }
        else
        {
          pasta2Uretilebilir = false;
        }

        // Waiting for Receive-Event
        if (waitHandle.WaitOne(50) && pasta2Uretilebilir)

          this.Invoke(islemDelegatePasta2);
      }
    }

    public void ThreadFuncPasta3(object parameter)
    {
      // While this mode is selected
      while (true)
      {
        if (progressBarPasta3Seker.Value != 0 && progressBarPasta3Un.Value != 0 && progressBarPasta3Yag.Value != 0)
        {
          pasta3Uretilebilir = true;
        }
        else
        {
          pasta3Uretilebilir = false;
        }

        // Waiting for Receive-Event
        if (waitHandle.WaitOne(50) && pasta3Uretilebilir)

          this.Invoke(islemDelegatePasta3);
      }
    }

    public void ThreadFuncTedarikci(object parameter)
    {
      // While this mode is selected
      while (true)
      {

        if (unYagIste || unSekerIste || sekerYagIste)
        {
          tedarikYapilsin = true;
        }
        else
        {
          tedarikYapilsin = false;
        }
        // Waiting for Receive-Event
        if (waitHandle.WaitOne(50) && tedarikYapilsin)

          this.Invoke(islemDelegateTedarikci);
      }
    }

    private void Pasta1Islemleri()
    {
      if (pasta1Sure == 0)
      {
        pasta1Sure = counterPasta;
      }
      else 
      {
        int value = counterPasta - pasta1Sure;
        if (value < 100)
        {
          progressPasta1.Value = value;
          progressBarPasta1Yag.Value = 100 - value;
          progressBarPasta1Seker.Value = 100 - value;
        }
        else
        {
          pasta1UretilenAdet += 1;
          lblPasta1Uretilen.Text = pasta1UretilenAdet.ToString();
          progressPasta1.Value = 0;
          pasta1Sure = 0;
          progressBarPasta1Yag.Value = 0;
          progressBarPasta1Seker.Value = 0;

          if (pasta1adet != pasta1UretilenAdet)
          {
            sekerYagIste = true;
          }
        }
         
      }
    }

    private void Pasta2Islemleri()
    {
      if (pasta2Sure == 0)
      {
        pasta2Sure = counterPasta;
      }
      else
      {
        int value = counterPasta - pasta2Sure;
        if (value < 100)
        {
          progressPasta2.Value = value;
          progressBarPasta2Un.Value = 100 - value;
          progressBarPasta2Seker.Value = 100 - value;
        }
        else
        {
          pasta2UretilenAdet += 1;
          lblPasta2Uretilen.Text = pasta2UretilenAdet.ToString();
          progressPasta2.Value = 0;
          pasta2Sure = 0;
          progressBarPasta2Un.Value = 0;
          progressBarPasta2Seker.Value = 0;

          if (pasta2adet != pasta2UretilenAdet)
          {
            unSekerIste = true;
          }
        }
      }
    }

    private void Pasta3Islemleri()
    {
      if (pasta3Sure == 0)
      {
        pasta3Sure = counterPasta;
      }
      else
      {
        int value = counterPasta - pasta3Sure;
        if (value < 100)
        {
          progressPasta3.Value = value;
          progressBarPasta3Un.Value = 100 - value;
          progressBarPasta3Yag.Value = 100 - value;
        }
        else
        {
          pasta3UretilenAdet += 1;
          lblPasta3Uretilen.Text = pasta3UretilenAdet.ToString();
          progressPasta3.Value = 0;
          pasta3Sure = 0;
          progressBarPasta3Un.Value = 0;
          progressBarPasta3Yag.Value = 0;

          if (pasta3adet != pasta3UretilenAdet)
          {
            unYagIste = true;
          }
        }
      }
    }

    private void TedarikciIslemleri()
    {

      if (tedarikciSure == 0)
      {
        tedarikciSure = counterTedarik;
      }
      else
      {
        int value = counterTedarik - tedarikciSure;

        int ister = 0;

        if (unYagIste && !unSekerIsteAktif && !sekerYagIsteAktif )
        {
          ister = 3;
          unYagIsteAktif = true;
          lblTedarikciDurum.Text = "3. Pastacı için tedarik sağlanıyor";
        }
        else if (unSekerIste && !unYagIsteAktif && !sekerYagIsteAktif)
        {
          ister = 2;
          unSekerIsteAktif = true;
          lblTedarikciDurum.Text = "2. Pastacı için tedarik sağlanıyor";
        }
        else if (sekerYagIste && !unSekerIsteAktif && !unYagIsteAktif)
        {
          ister = 1;
          sekerYagIsteAktif = true;
          lblTedarikciDurum.Text = "1. Pastacı için tedarik sağlanıyor";
        }

          switch (ister)
          {
            case 1:
              if (value < 100)
              {
                progressBarTedatikciSeker.Value = value;
                progressBarTedatikciYag.Value = value;
              }
              else
              {
                progressBarTedatikciSeker.Value = 100;
                progressBarTedatikciYag.Value = 100;

                progressBarPasta1Seker.Value = 100;
                progressBarPasta1Yag.Value = 100;
                sekerYagIsteAktif = false;
                sekerYagIste = false;
                tedarikciSure = 0;

                lblTedarikciDurum.Text = "Talep bekliyor...";
              }
              break;

            case 2:
              if (value < 100)
              {
                progressBarTedatikciSeker.Value = value;
                progressBarTedatikciUn.Value = value;
              }
              else
              {
                progressBarTedatikciSeker.Value = 0;
                progressBarTedatikciUn.Value = 0;

                progressBarPasta2Seker.Value = 100;
                progressBarPasta2Un.Value = 100;
                unSekerIsteAktif = false;
                unSekerIste = false;
                tedarikciSure = 0;
                lblTedarikciDurum.Text = "Talep bekliyor...";
              }
              break;

            case 3:
              if (value < 100)
              {
                progressBarTedatikciYag.Value = value;
                progressBarTedatikciUn.Value = value;
              }
              else
              {
                progressBarTedatikciYag.Value = 0;
                progressBarTedatikciUn.Value = 0;

                progressBarPasta3Yag.Value = 100;
                progressBarPasta3Un.Value = 100;
                unYagIsteAktif = false;
                unYagIste = false;
                tedarikciSure = 0;
                lblTedarikciDurum.Text = "Talep bekliyor...";
              }
              break;
            default:
              break;
          }

      }
    }

    private void timer_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      counterPasta++;
      counterTedarik += 2;
      waitHandle.Set();
    }    private void btnAdetGirPasta1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        pasta1adet = int.Parse(txtPasta1Adeti.Text);

        lblPasta1Uretilecek.Text = pasta1adet.ToString();

        if (pasta1adet > pasta1UretilenAdet)
        {
          sekerYagIste = true;
        }
      }
      catch (Exception)
      {

      }
    }

    private void btnAdetGirPasta2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        pasta2adet = int.Parse(txtPasta2Adeti.Text);

        lblPasta2Uretilecek.Text = pasta2adet.ToString();

        if (pasta2adet > pasta2UretilenAdet)
        {
          unSekerIste = true;
        }
      }
      catch (Exception)
      {

      }
    }

    private void btnAdetGirPasta3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        pasta3adet = int.Parse(txtPasta3Adeti.Text);

        lblPasta3Uretilecek.Text = pasta3adet.ToString();


        if (pasta3adet > pasta3UretilenAdet)
        {
          unYagIste = true;
        }
      }
      catch (Exception)
      {

      }
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

18 Ocak 2014 Cumartesi

C Sharp Form Uygulamalar N Tane Sayının Toplamını Çoklu Process İle Hesaplama (Parametreli Thread)KONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) N tane sayının toplamını çoklu process kullanarak hesaplayan bir porgram yazın. Sayıların tutulduğu bütün sayılara ulaşabilen k tane process oluşturun . Her bir process diziden iki sayı alsın ve bunları toplayarak genel toplamın tutulduğu değişkenin değerini güncellesin. Dizini bütün elemanları genel toplama eklendiğinde, program sonlansın. (Not : parametreli thread kullanılarak yapıldı.)
ETİKETLER:c sharp process - c sharp thread - c sharp çoklu parçacık - c# thread oluşturma

UYGULAMAYI İNDİR


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

using System.Threading;

namespace C_Sharp_Form_Coklu_Is_Parcacık_Olusturma
{
  public partial class FormThread : Form
  {
    public delegate void DelegateStandardPattern(int threadNo, int birinciSayi, int ikinciSayi);
    public delegate void DelegateStandardPatternSonuc();
    List sayilar = new List();
    ParameterizedThreadStart pthreadstart = null;
    Thread thread = null;
    int toplam;


    public FormThread()
    {
      InitializeComponent();
      this.Text = "Çoklu İş Parçacığı Kullanarak Toplama İşlemi Yapma";
      //multi tread yaparken karşılan problem
      //Cross call hatası almamak için invoke ile fonksiyorun tekrar çağıracağım
    }

    private void Topla(int threadNo, int birinciSayi, int ikinciSayi)
    {
      if (this.InvokeRequired)
      {
         this.Invoke(new DelegateStandardPattern(Topla), threadNo, birinciSayi, ikinciSayi);
      }
      else
      {
        try
        {
          toplam = toplam + Convert.ToInt32(birinciSayi) + Convert.ToInt32(ikinciSayi);
          lstToplamSonucu.Items.Add(string.Format("> {0}. thread çalışıyor ve {1} ve {2} sayılarını topluyor : toplam = toplam + {1} + {2}", Convert.ToInt32(threadNo), Convert.ToInt32(birinciSayi), Convert.ToInt32(ikinciSayi)));
        }
        catch (Exception)
        {

        }
      }

 
        SonucuGuncelle();
     
    }

    private void SonucuGuncelle()
    {
      if (lblToplama.InvokeRequired)
      {
        this.Invoke(new DelegateStandardPatternSonuc(SonucuGuncelle));
      }
      else
      {
        lblToplama.Text = toplam.ToString();
      }
    }

    private void btnListeyiTemizle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      lstSayilar.Items.Clear();
      lstToplamSonucu.Items.Clear();
      sayilar.Clear();
    }

    private void btnSayiyiGir_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        int sayi = Convert.ToInt32(txtSayiGir.Text);
        lstSayilar.Items.Add(sayi);
        sayilar.Add(sayi);
        txtSayiGir.Text = "";
        txtSayiGir.Focus();
      }
      catch (Exception)
      {

      }
    }

    private void btnToplamaYap_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (lstSayilar.Items.Count < 1) return;

      ThreadStart ts;

      try
      {
        for (int i = 0; i < lstSayilar.Items.Count; i = i + 2)
        {
          if (lstSayilar.Items.Count - 1 == i)
          {
            ts = delegate() { Topla(i / 2 + 1, sayilar[i], 0); };
          }
          else
          {
            ts = delegate() { Topla(i / 2 + 1, sayilar[i], sayilar[i + 1]); };
          }


          thread = new Thread(ts);
          thread.Start();
          Thread.Sleep(200);
          ts = null;
        }
      }
      catch (Exception)
      {

      }
    }

    private void FormThread_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      lblToplama.Text = toplam.ToString();
      this.AcceptButton = btnSayiyiGir;
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Form Uygulamalar N Tane Sayının Toplamını Çoklu Process İle HesaplamaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) N tane sayının toplamını çoklu process kullanarak hesaplayan bir porgram yazın. Sayıların tutulduğu bütün sayılara ulaşabilen k tane process oluşturun . Her bir process diziden iki sayı alsın ve bunları toplayarak genel toplamın tutulduğu değişkenin değerini güncellesin. Dizini bütün elemanları genel toplama eklendiğinde, program sonlansın.
ETİKETLER: c sharp process - c sharp thread - c sharp çoklu parçacık - c# thread oluşturma

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

using System.Threading;

namespace C_Sharp_Form_Coklu_Is_Parcacık_Olusturma
{
  public partial class FormThread : Form
  {
    public delegate void DelegateStandardPattern(object threadNo);
    List sayilar = new List();
    ParameterizedThreadStart pthreadstart = null;
    Thread thread = null;
    ThreadStart ts;
    int toplam;
    int indeks = 0;
    bool sonucYazildiMi = false;

    public FormThread()
    {
      InitializeComponent();
      this.Text = "Çoklu İş Parçacığı Kullanarak Toplama İşlemi Yapma";
      //multi tread yaparken karşılan problem
      //Cross call hatası almamak için invoke ile fonksiyorun tekrar çağıracağım
    }
    
    private void Topla(object threadNo )
    {
      if (lstToplamSonucu.InvokeRequired)
      {
        lstToplamSonucu.Invoke(new DelegateStandardPattern(Topla), threadNo);
      }
      else
      {
        try
        {        //toplanacak sayı varsa toplam işlemine devam et
          if (indeks < sayilar.Count && sayilar.Count - 1 != indeks)
          {
            toplam = toplam + sayilar[indeks] + sayilar[indeks + 1];
            lstToplamSonucu.Items.Add(string.Format("> {0}. thread çalışıyor ve {1} ve {2} sayılarını topluyor : toplam = toplam + {1} + {2}", Convert.ToInt32(threadNo), sayilar[indeks], sayilar[indeks + 1]));
            indeks += 2;


          }
          else if (indeks < sayilar.Count && sayilar.Count % 2 == 1)
          {
            toplam = toplam + sayilar[indeks];
            lstToplamSonucu.Items.Add(string.Format("> {0}. thread çalışıyor ve {1} sayılarını topluyor : toplam = toplam + {1} ", Convert.ToInt32(threadNo), sayilar[indeks]));
            indeks += 1;

          }
 
          if (indeks == sayilar.Count&& !sonucYazildiMi)
          {
               lstToplamSonucu.Items.Add("Toplam = " + toplam.ToString());
               sonucYazildiMi = true;
          }


        }
        catch (Exception)
        {

        }
      }
    }
    private void btnListeyiTemizle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      lstSayilar.Items.Clear();
      lstToplamSonucu.Items.Clear();
      sayilar.Clear();
      toplam = 0;
      indeks = 0;
      sonucYazildiMi = false;
    }

    private void btnSayiyiGir_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        int sayi = Convert.ToInt32(txtSayiGir.Text);
        lstSayilar.Items.Add(sayi);
        sayilar.Add(sayi);
        txtSayiGir.Text = "";
        txtSayiGir.Focus();
      }
      catch (Exception)
      {

      }
    }

    private void btnToplamaYap_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (lstSayilar.Items.Count < 1) return;

      indeks = 0;
      toplam = 0;
      sonucYazildiMi = false;

      try
      {
        for (int i = 0; i < lstSayilar.Items.Count/2+1;i++ )
        {
         
          pthreadstart = new ParameterizedThreadStart(Topla);
          thread = new Thread(pthreadstart);
          thread.Start(i+1);
        }
      }
      catch (Exception)
      {

      }
    }

    Random rastgele = new Random();

    private void btnSayiOlustur_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int sayi =0;
      for (int i = 0; i < 1000; i++)
      {
        sayi = rastgele.Next(0, 10000);
        sayilar.Add(sayi);
        lstSayilar.Items.Add(sayi);
      }
    }

    private void FormThread_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

 
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

14 Haziran 2013 Cuma

C Sharp Uygulamalar Konsol Ekranında Kayan Yazı Yazdırma Yöntem 2KONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) konsol ekranında kayan yazdırma uygulaması yöntem 2.
ETİKETLER: csharp kayan yazı - csharp kayan yazı yazma - c sharp kayan yazı yazdırma - kayan yazı programı - kayan yazı kodu - kayan yazı c# - kayan yazı c kodu - c# kayan yazı - c# kayan yazı yazdırma - c# kayan yazı yazma - kayan yazı yadırma - kayan yazı örnekleri - c sharp kayan yazı örnekleri - c# kayan yazı yapımı - c# kayan yazı yapmak - c# kayan yazı kodu

UYGULAMAYI İNDİR

Kayan Yazı Uygulaması Yöntem 1
Kayan Yazı Uygulaması Yöntem 2
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;

namespace C_Sharp_Console_Kayan_Yazı
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string kayan_yazi = "Kayan yazı yazdırma ....................................................";

      int counter =0;

      while (true)
      {
        string yazi = "";

        for (int i = counter; i < kayan_yazi.Length; i++)
        {
          Console.SetCursorPosition(i+1, 0);
          Console.Write(kayan_yazi[i].ToString());
        }

        for (int i = 0; i < counter; i++)
        {
          Console.SetCursorPosition(i+1, 0);
          Console.Write(kayan_yazi[i].ToString());
        }

        kayan_yazi = kayan_yazi.Substring(1) + kayan_yazi.Substring(0,1);
        
        if (counter++ >= kayan_yazi.Length)
          counter = 0;

        Thread.Sleep(100);

      }
    }
  }
}

 


UYGULAMAYI İNDİR

13 Haziran 2013 Perşembe

C Sharp Uygulamalar Konsol Ekranında Kayan Yazı YazdırmaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) konsol ekranında kayan yazdırma uygulaması.
ETİKETLER: csharp kayan yazı - csharp kayan yazı yazma - c sharp kayan yazı yazdırma - kayan yazı programı - kayan yazı kodu - kayan yazı c# - kayan yazı c kodu - c# kayan yazı - c# kayan yazı yazdırma - c# kayan yazı yazma - kayan yazı yadırma - kayan yazı örnekleri - c sharp kayan yazı örnekleri - c# kayan yazı yapımı - c# kayan yazı yapmak - c# kayan yazı kodu

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;

namespace C_Sharp_Console_Kayan_Yazı
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string kayan_yazi = " Kayan yazı yazdırma .....................................................................";

      while (true)
      {
        Thread.Sleep(100);

        Console.SetCursorPosition(0, 0);
        
        kayan_yazi = kayan_yazi.Substring(1) + kayan_yazi.Substring(0, 1);
        
        Console.WriteLine(kayan_yazi);
      
        Console.SetCursorPosition(0, 1);
       
        Console.WriteLine(kayan_yazi.Substring(6) + kayan_yazi.Substring(5, 1));

        Console.SetCursorPosition(0, 2);
        
        Console.WriteLine(kayan_yazi.Substring(11) + kayan_yazi.Substring(10, 1));

        Console.SetCursorPosition(0, 3);
        
        Console.WriteLine(kayan_yazi.Substring(16) + kayan_yazi.Substring(15, 1));

        Console.SetCursorPosition(0, 4);
        
        Console.WriteLine(kayan_yazi.Substring(22) + kayan_yazi.Substring(21, 1));

        Console.SetCursorPosition(0, 5);
        
        Console.WriteLine(kayan_yazi.Substring(30) + kayan_yazi.Substring(29, 1));
      }
    }
  }
}UYGULAMAYI İNDİR

14 Nisan 2013 Pazar

C Sharp Uygulamalar Thread Sleep Metodunun KullanımıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Konsol Uygulamaları, Thread sınıfının Sleep metodunu kullanımı ve döngüsel örnekler.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_While_Dongusu
{
  class While_Dongusu
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      int i = 0;

      // while döngüsü ile i değeri 10 olana kadar döngüye devam etsin

      while (i < 10)
      {
        //i değerini yazdırıp bir satır alta geçsin
        
        Console.WriteLine(i + "\t");


        //thread sınıfının sleep özelliği ile 300 mili saniye beklesin sonra devam etsin

        System.Threading.Thread.Sleep(300);


        // Bu döngü işlemi 10 * 300 = 3000 (3 saniye) sonunda tamamlanacak.


        //i değerini bir arttır.

        i++;

      }


      // Şimdi for döngüsü ile 1 den 10 kadar say, her i değerini 500 mili saniye

      // aralıklar ile ekrana yazalım


      for ( i = 0; i < 10; i++)
      {
        
        //i değerini yazdırıp bir satır alta geç

        Console.WriteLine(i + "\t");


        //thread sınıfının sleep özelliği ile 500 mili saniye bekle sonra devam et


        //Bu döngü işlemi 10 * 500 = 5000 (5 saniye) sonunda tamamlanacak.

        System.Threading.Thread.Sleep(500);


        //i değerini bir arttır.
      }


      // do while kullanarak yukarıdaki döngülere benzer bir döngü oluşturma

      i = 0;

      do
      {
        //i değerini yazdırıp bir satır alta geç

        Console.WriteLine(i + "\t");


        //thread sınıfının sleep özelliği ile 400 mili saniye bekle sonra devam et


        // Bu döngü işlemi 10 * 400 = 4000 (4 saniye) sonunda tamamlanacak.

        System.Threading.Thread.Sleep(400);


        //i değerini bir arttır.

        i++;

      } while (i < 10) ;

      Console.ReadKey();
    }
  }
}
UYGULAMAYI İNDİR

6 Nisan 2013 Cumartesi

C Sharp Uygulamalar Döngü Örnekleri Bölünebilme ÖrnekleriKONU : C Sharp Uygulamalar - C# Konsol Uygulamalar dizi oluşturma, bölünebilme işlemleri, döngüler ile matematiksel işlemeler yapma.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Uygulamalar_Bölünebilme
{
  class Uygulamalar_Bölünebilme
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      string[] isimler = {"a","b","c","d","e","f","g","h","i","j" };


      for (int i = 1; i < 11; i++)
      {
        Console.WriteLine(i + ". kisi " + isimler[i-1] + " dur");
      }

      Console.WriteLine();

      Console.WriteLine("***************************************");

      Console.WriteLine();


      for (int i = 5; i < 8; i++)
      {
        Console.WriteLine(i + ". kisi " + isimler[i - 1] + " dur");
      }


      Console.WriteLine();

      Console.WriteLine("***************************************");

      Console.WriteLine();


      int sayac = 1;

      for (int i = 5; i < 8; i++)
      {
        sayac++;
        Console.WriteLine("{0}. dongu ", sayac);
      }      Console.WriteLine();

      Console.WriteLine("***************************************");

      Console.WriteLine();


      Console.Write("2 bolunen sayılar : ");

      sayac = 0;

      for (int i = 0; i < 18; i=i+2)
      {
        sayac++;

        Console.Write("{0} ", i);
      }

      Console.WriteLine("0-17 arasında 2 e bolunen toplam sayı : {0}", sayac );      Console.WriteLine();

      Console.WriteLine("***************************************");

      Console.WriteLine();


      for (int i = 10; i >0; i--)
      {
        System.Threading.Thread.Sleep(500); 

        Console.WriteLine("{0} ", i);
      }

      System.Threading.Thread.Sleep(500);

      Console.WriteLine("ATES");

      Console.WriteLine("0-17 arasında 2 e bolunen toplam sayı : {0}", sayac);

      
      Console.WriteLine("\n1.çözüm");

      Console.WriteLine("***************************************");

      Console.WriteLine();

      for (int i = 53; i > 9; i--)
      {
        if (i % 17 == 0)
        {
          Console.WriteLine("17 ile bölünebilen en büyük değer {0} dır", i);

          //i = 9; 1. çözüm

          break;
        }
      }

      Console.WriteLine("\n2.çözüm");

      Console.WriteLine("***************************************");

      Console.WriteLine();      //2. çözüm


      bool buldumMu = false;

      for (int i = 53; buldumMu==false; i--)
      {
        if (i % 17 == 0)
        {
          Console.WriteLine("17 ile bölünebilen en büyük değer {0} dır", i);

          //i = 9; 1. çözüm

          buldumMu = true;
        }
      }


      Console.WriteLine("\n3.çözüm");

      Console.WriteLine("***************************************");

      Console.WriteLine();      //3. çözüm ->ctrl k c comment, ctrl k u uncomment


      bool bulamadinMi = true;

      for (int i = 53; bulamadinMi; i--)
      {
        if (i % 17 == 0)
        {
          Console.WriteLine("17 ile bölünebilen en büyük değer {0} dır", i);

          //i = 9; 1. çözüm

          bulamadinMi = false;

        }
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}/*


1. kisi a dur
2. kisi b dur
3. kisi c dur
4. kisi d dur
5. kisi e dur
6. kisi f dur
7. kisi g dur
8. kisi h dur
9. kisi i dur
10. kisi j dur

***************************************

5. kisi e dur
6. kisi f dur
7. kisi g dur

***************************************

2. dongu =
3. dongu =
4. dongu =

***************************************

2 bolunen sayılar : 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0-17 arasında 2 e bolunen toplam sayı
: 9

***************************************

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ATES
0-17 arasında 2 e bolunen toplam sayı : 9

1.çözüm
***************************************

17 ile bölünebilen en büyük değer 51 dır

2.çözüm
***************************************

17 ile bölünebilen en büyük değer 51 dır

3.çözüm
***************************************

17 ile bölünebilen en büyük değer 51 dır

 * 
 */

UYGULAMAYI İNDİR

18 Mart 2013 Pazartesi

C Sharp Form Uygulamalar Çoklu İş Parçacığı OluşturmaKONU : C Sharp ( C# ) Form Uygulamalar çoklu iş parçacığı oluşturma, cross thread problemini giderme, C sharp aynı anda aynı kontrolü kullanan başka bir thread başlatma, Cross thread sorununu kontrolün invoke methodu ve delegate kullanarak çözme, C sharp multithread oluşturma.C Sharp Form Uygulamalar Çoklu İş Parçacığı Oluşturma, CrossThread Önleme, MultiThread Oluşturma

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Threading;

namespace C_Sharp_Form_Coklu_Is_Parcacık_Olusturma
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    //iki farklı thread 
    Thread thread1, thread2;

    bool threadBasladi = false;
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (threadBasladi)
      {
        thread1.Abort();
        thread2.Abort();
      }
      threadBasladi = true;
      //thread lerin başladığında çalışacak olan methodlar
      ThreadStart threadstart1 = new ThreadStart(sayMethod1);
      ThreadStart threadstart2 = new ThreadStart(sayMethod2);
      //thread leri oluşturma
      thread1 = new Thread(threadstart1);
      thread2 = new Thread(threadstart2);
      //thread isimleri
      thread1.Name = "Thread 1";
      thread2.Name = "Thread 2";
      //threadlere verilen öncelik(thread priority)
      thread1.Priority = ThreadPriority.Normal;
      thread2.Priority = ThreadPriority.Normal;
      //Thread verilebilecek öncelikler:
      //ThreadPriority.AboveNormal;
      //ThreadPriority.BelowNormal;
      //ThreadPriority.Highest;
      //ThreadPriority.Lowest;
      //ThreadPriority.Normal;
      
      //Thread leri başlatma
      thread1.Start();
      thread2.Start();
    }

    ///     /// Birinci Thread ile başlatılan method, Cross Thread olayını önlemek için invoke ile method     /// uygun olana kadar tekrar çağırılır     /// 
    void sayMethod1()
    {
      if (this.InvokeRequired)
      {
        this.Invoke(new DelegateStandardPattern(sayMethod1));

      }
      else
      {
        for (int i = 0; i < 1000; i++)
        {
          listBox1.Items.Add(thread1.Name + " - " + i);
        }
      }
    }

    ///     /// İkinci Thread ile başlatılan method, Cross Thread olayını önlemek için invoke ile method     /// uygun olana kadar tekrar çağırılır     /// 
    void sayMethod2()
    {
      if (this.InvokeRequired)
      {
        this.Invoke(new DelegateStandardPattern(sayMethod2));

      }
      else
      {
        for (int i = 0; i < 1000; i++)
        {
          listBox1.Items.Add(thread2.Name + " - " + i);
        }
      }
    }

    public delegate void DelegateStandardPattern();
    private void SetTextStandardPattern()
    {
      if (this.InvokeRequired)
      {
        this.Invoke(new DelegateStandardPattern(SetTextStandardPattern));
        return;
      }
      this.Text = "New Text";
    }
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //multi tread yaparken karşılan problem
      //Cross call hatası almamak için => bu değer false yapılır
      //Çapraz iş parçacığı işlemi geçerli değil: 'listBox1'       
      //denetimine oluşturulduğu iş parçacığı dışında başka bir      
      //iş parçacığından erişildi.
      //CheckForIllegalCrossThreadCalls = false;

      // Ama bu doğru işlem değildir.
      // Uygun bir patern kullanılmalıdır. Yukarıdaki gibi kontrol invoke methodu ile 
      //işlem yapılacak method tekrar çağırılır.
    }
  }
}UYGULAMAYI İNDİR