Switch-Case Örnekleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Switch-Case Örnekleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

1 Nisan 2016 Cuma

C Sharp Formda Listbox ve For Döngüsü Kullanarak Çarpım Tablosu OluşturmaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form da 10 adet listbox kullanarak çarpım tablosu oluşturma. İç içe for döngüsü kullanarak çarpım tablosu oluşturma. Foreach döngüsü kullanarak listbox kutularının içeriğini temizleme.

UYGULAMAYI İNDİR
 

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_Carpim_Taplosu
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      foreach (Control item in this.Controls)
      {
        if (item is ListBox)
        {
          //Listbox ların hepsinin İçeriğini temizleyelim
          (item as ListBox).Items.Clear();
        }
      }


      int birinciSayi, ikinciSayi;

      //Çarpım tablosunu 10 adet listbox kutusu kullanarak yapalım
      //öncelikle form üzerine 10 tane listbox ekleyelim.
      //Sonra aşağıdaki iki for döngüsünü iç içe kullanarak çarpım tablosunu
      // oluşturalım. Çarpım tablosundaki işlemleri switch case kullanarak
      // birinci sayının değerine göre listbox lara ekleyelim

      for (birinciSayi = 1; birinciSayi <= 10; birinciSayi++)
      {
        for (ikinciSayi = 1; ikinciSayi <= 10; ikinciSayi++)
        {
          int sonuc = birinciSayi * ikinciSayi;

          switch (birinciSayi)
          {
            case 1: listBox1.Items.Add(birinciSayi + " X " + ikinciSayi + " = " + sonuc);
              break;
            case 2: listBox2.Items.Add(birinciSayi + " X " + ikinciSayi + " = " + sonuc);
              break;
            case 3: listBox3.Items.Add(birinciSayi + " X " + ikinciSayi + " = " + sonuc);
              break;
            case 4: listBox4.Items.Add(birinciSayi + " X " + ikinciSayi + " = " + sonuc);
              break;
            case 5: listBox5.Items.Add(birinciSayi + " X " + ikinciSayi + " = " + sonuc);
              break;
            case 6: listBox6.Items.Add(birinciSayi + " X " + ikinciSayi + " = " + sonuc);
              break;
            case 7: listBox7.Items.Add(birinciSayi + " X " + ikinciSayi + " = " + sonuc);
              break;
            case 8: listBox8.Items.Add(birinciSayi + " X " + ikinciSayi + " = " + sonuc);
              break;
            case 9: listBox9.Items.Add(birinciSayi + " X " + ikinciSayi + " = " + sonuc);
              break;
            case 10: listBox10.Items.Add(birinciSayi + " X " + ikinciSayi + " = " + sonuc);
              break;
            default:
              break;
          }
        }
      }
    }
  }
}
 
 

UYGULAMAYI İNDİR

5 Ocak 2014 Pazar

C Sharp Konsol Uygulamalar Taban ve Üs Değeri Verilen Bir Üslü Sayının Değerini HesaplamaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) konsol uygulamalar taban ve üs değeri girilen bir üslü sayının değerini hesaplama. Özyinelemeli olarak bir üslü sayının değerini hesaplama.
ETİKETLER: c sharp recursive - c sharp fonksiyon - c sharp metod - c sharp özyineleme - c sharp recursive method - c# recursive - c sharp özyinemeli fonksiyon

UYGULAMAYI İNDİR


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Taban_Us_Heseplama
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      while (true)
      {
        Console.WriteLine("Tabanı Giriniz :");

        int taban = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

        Console.WriteLine("Üssü Giriniz :");

        int us = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

        double sonuc = TabanUsHesapla(taban, us);

        Console.WriteLine(sonuc.ToString());

        Console.WriteLine("Programdan çıkmak için 0 giriniz. Devam etmek için herhangi bir tuşa basınız.");

        if (Console.ReadLine().Trim() == "0")
        {
          break;
        }
      }
      
     
   
    }


    private static double TabanUsHesapla(int taban, int us)
    {
      switch (us)
      {
        case 0:
          return 1.0;
        default:
          if (us < 0)
          { 
            return 1.0d / ((double)TabanUsHesapla(taban, -1 * us));
          }
          else
          { 
            return taban * TabanUsHesapla(taban, us - 1); 
          }
      }
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

14 Mayıs 2013 Salı

C Sharp Form Uygulamalar Onluk Tabandan İkilik Taban Çevirme - Onluk Tabandan 2 - 9 Arasındaki Tabanlara Çeviren ProgramKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form onluk tabandan ikilik tabana çevirme programı. Onluk tabandan 2 - 9 arasındaki bütün tabanlara çeviren program. 10 luk tabandan istenilen tabana çevirme işlemleri.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Windows.Forms; 
using System.Text;   

namespace C_Sharp_Form_Onluktan_Secilen_Tabanlara_Cevirme
{
  public partial class Form1 : System.Windows.Forms.Form
  {
    int cevrilecekTaban;

    public Form1()
    {
      // Sistemin kendi oluşturduğu elemanların ilk ayarları yapalım

      InitializeComponent();
    }

    // form decimal to all (ikilik, üçlük...diğer tabanlara çevirme)

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //çevirmek istediğim tabanları taban nesnesine ekliyorum.
      //bu program 2 den 9 a kadar olan bütün tabanlara çevirme yapmasını istiyorum.

      for (int i = 2; i < 11; i++)
      {
        this.taban.Items.Add(i);
      }

      FormKontrolleriniDoldur();
    }

    // Girilen bütün karakterler rakam mı diye kontrol eden metot.

    public static bool butunHepsiRakamMi(string deger)
    {
      string rakam = deger.Trim();
      if (rakam.Length == 0)
      {
        return false;

        //Eğer herhangi bir karakter girilmediyse false döndürsün
      }
      for (int indeks = 0; indeks < rakam.Length; indeks++)
      {
        if (!Char.IsDigit(rakam[indeks]))
        {
          return false;

          //Eğer girilen karakterlerden herhangi biri rakam değilse false döndürsün
        }
      }

      return true;
      //Eğer girilen karakterlerin hepsi rakam ise true döndürecek
    }

    // Çevir butonuna tıklandığında girilen değer seçilen tabana çevrilecek.

    private void btnCevir_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      //herhangi bir taban seçili mi kontrolü yapalım
      //eğer bir taban değeri seçilmediyse uyarı mesajı verelim

      if (taban.SelectedIndex<0)
      {
        MessageBox.Show("Bir Taban Değeri Seçmelisiniz", "Uyarı", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        
        // uyarı mesajından sonra hiçbir işlem yapmadan bu metodu sonlandırmak için
        // return kullanıyorum.
        return;
      }

      StringBuilder yeniDeger = new StringBuilder();
     
      string cevrilecekDegerString;
      
      int cevrilecekDeger=0;
      
      int kalan;

      // Girilen karakterlerin hepsinin rakam olup olmadığını kontrol edelim
      
      cevrilecekDegerString = this.girilenText.Text;

      if (butunHepsiRakamMi(cevrilecekDegerString))
      {
        cevrilecekDeger = Int32.Parse(cevrilecekDegerString);
      }
      else
      {
        //Eğer girilen karakterlerin hepsi rakam değilse bu mesajı gösterelim
        
        MessageBox.Show("Sadece rakam girmelisiniz", "Uyarı", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        
        girilenText.Focus();
      }      // Taban combobox unda seçilen değerin doğru olup olmadığını kontrol edelim
      
      if (!butunHepsiRakamMi(cevrilecekTaban.ToString()))
      {
        MessageBox.Show("Bir Taban Değeri Seçmelisiniz", "Uyarı", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
       
        girilenText.Focus();
      }

      // decimal olan değeri combobox tan seçilen taban değerine çevirelim
      if (cevrilecekDeger > 0)
      {
        do
        {
          kalan = cevrilecekDeger % cevrilecekTaban;

          cevrilecekDeger = cevrilecekDeger / cevrilecekTaban;

          yeniDeger.Insert(0, kalan);

        } while (cevrilecekDeger > 0);
      }

      // Decimal dan seçilen tabana çevrilmiş değeri sonuç textbox ına yazdıralım
     
      this.sonucText.Text = yeniDeger.ToString();
      
      //yaptığımız işleme göre etiketi yeniden düzenleyelim
    }

    private void taban_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      FormKontrolleriniDoldur();
    }

    private void FormKontrolleriniDoldur()
    {
      try
      {
        cevrilecekTaban = Convert.ToInt32(taban.SelectedItem.ToString());
      }
      catch (Exception)
      {
        cevrilecekTaban = 2;
        taban.SelectedIndex = 0;
      }


      switch (cevrilecekTaban)
      {
        case 2: label2.Text = "İkilik Tabandaki Değer"; break;
        case 3: label2.Text = "Üçlük Tabandaki Değer"; break;
        case 4: label2.Text = "Dötlük Tabandaki Değer"; break;
        case 5: label2.Text = "Beşlik Tabandaki Değer"; break;
        case 6: label2.Text = "Altılık Tabandaki Değer"; break;
        case 7: label2.Text = "Yedlik Tabandaki Değer"; break;
        case 8: label2.Text = "Sekizlik Tabandaki Değer"; break;
        case 9: label2.Text = "Dokuzluk Tabandaki Değer"; break;
        case 10: label2.Text = "Onluk Tabandaki Değer"; break;
        default: label2.Text = "İkilik Tabandaki Değer"; break;
      }

      btnCevir.Text = "Onluk tabanda girilen değeri " + label2.Text + "e çevir";
    }
  }
}
 


UYGULAMAYI İNDİR