String Sınıfı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
String Sınıfı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

1 Nisan 2020 Çarşamba

C Sharp Uygulamalar Try Catch Finally Blok KullanımıKONU : C Sharp Uygulamalar - C# Konsol Uygulamalar try catch bloğu kullanarak hata yakalama. Try-Catch-Finally bloğunun kullanımı

UYGULAMAYI İNDİR
 

 
	try    
	{ 
	//Yapılmak istenen işlemlerin hepsini bu kısma yazıyoruz.      
	} 
	catch(FormatException Fex) 
	{ 
	//FormatException (Burada belirtilen exception tipi) hatası tespit edildiğinde 
	//Bu blok çalışır. Verilmesi istenen mesaj buradan verilir veya boş bırakılabilir. 
	}
	catch (Exception ex) 
	{ 
	//Bir hata türü tespit edilince verilmesi gereken mesaj burada verilir veya boş bırakılabilir. 
	} 
	finally
	{ 
	//her durumda en son olarak bu blok çalışır. Boş bırakılabilir veya kullanılmayabilir. 
	}

  
 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Try_Catch_Exception_Handling
{
  class Try_Catch_Exception_Handling
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string yas;

      Console.Write("Yaş : ");

      //Konsoldan Girilen yaş Değerini oku 

      yas = Console.ReadLine();

      try
      {
				//Girilen değer bir tam sayı değilse aşağıdaji Parse fonksinu exception 
        //hatası döner. Bu durumda yazılımın hata vermemesi için catch bloğun
     
        int yasiniz = int.Parse(yas);

        Console.WriteLine("Önümüzdeki yıl {0} yaşında olacaksınız", yasiniz + 1);

      }
      catch (FormatException Fex)
      {

        Console.WriteLine("Lütfen yaşınızı doğru formatta girdiğinizden emin olun\nHata : " + Fex.Message);

      }
      catch (Exception ex)
      {

        Console.WriteLine("Lütfen yaşınızı doğru formatta girdiğinizden emin olun\nHata : " + ex.Message);

      }
      finally 
      {

        Console.WriteLine("Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler");

      }

      // Bir Tuşa basılana kadar Bekle

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

 

UYGULAMAYI İNDİR

29 Aralık 2013 Pazar

C Sharp Uygulamalar Textbox a Girilen Yazıyı Boşluklara Göre Parçalara BölmeKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# )form da textbox a girilen ad soyadı iki ayrı etikete bölerek gösterme. Textbox kutusuna girilen yazıyı boşlukları kullanarak parçalara bölme.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_Textbox_Text_Split
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnEkle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string [] adSoyad =   txtAdSoyad.Text.Split(' ');

       string ad ="";

       string soyad = "";

      if (adSoyad.Length == 1)
      {
        ad = adSoyad[0];
      }
      else if (adSoyad.Length == 2)
      {
        ad = adSoyad[0];
        soyad = adSoyad[1];
      }
      else if (adSoyad.Length == 3)
      {
        ad = adSoyad[0] + " " + adSoyad[1];
        soyad = adSoyad[2];
      }

      lblAd.Text = ad;

      lblSoyad.Text = soyad;
    }
 
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

11 Aralık 2013 Çarşamba

C Sharp Uygulamalar En Kısa Kelimeyi BulmaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) girilen bir cümleden veya bir paragraftan en kısa kelimeleri listeleme programı.
ETİKETLER: c sharp kelime - c sharp en kısa kelime - en kısa kelimeyi bulma - cümledeki kelimeleri listeleme - paragraftaki kelimeleri listeleme

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Cumlede_En_Kisa_Kelime_Bul
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnEnKisaKelimeyiBul_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string metin = txtCumle.Text.Trim();

      string[] tumKelimeler = metin.Split(' ');
      List< string > Kelimeler = new List< string >();

      int kelimesayisi = 0;

      for (int i = 0; i < tumKelimeler.Length; i++)
      {
        if (tumKelimeler[i].Trim() != "")
        {
          Kelimeler.Add(tumKelimeler[i]);
          kelimesayisi++;
        }
      }

      int enKisaKelime = 100;

      for (int i = 0; i < Kelimeler.Count; i++)
      {
        if (enKisaKelime > Kelimeler[i].Length)
        {
          enKisaKelime = Kelimeler[i].Length;
        }
      }

      for (int i = 0; i < Kelimeler.Count; i++)
      {
        if (enKisaKelime == Kelimeler[i].Length)
        {
          lstEnKisaKelimeler.Items.Add(Kelimeler[i]);
        }
      }
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

15 Haziran 2013 Cumartesi

C Sharp Uygulamalar Bir Uygulamanın Kısa Yolunu Oluşturma ve Kısa Yolu Startup Klasörüne KopyalamaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) bir uygulamanın kısayolunu oluşturma. Bir uygulamayı bilgisayar başlarken çalıştırma.
ETİKETLER: c sharp shortcut - c sharp kısayol oluşturma - c sharp application shortcut - c# application shortcut - c sharp uygulama kısayol oluşturma - c# uygulama kısayol oluşturma - kısayol oluşturma programı - create application shortcut - c sharp shortcut create - c sharp shortcuts - c# shortcut - create shortcut - create shortcuts

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using IWshRuntimeLibrary;

namespace C_Sharp_Run_Exe_Startup
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //startup adresini string tipinde bir değişkene atayalım

      string startUpPath = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Startup);
      
      //WshShell den bir örnek oluşturalım

      WshShell shell = new WshShell();
      
      // kısa yolu oluşturacağımız adresi bir string değişkene atayalım

      string shortcutAddress = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Startup) + @"\HesapMakinesi.lnk";
      
      //kısayol adresinden kısayol nesnesini oluşturalım

      IWshShortcut shortcut = (IWshShortcut)shell.CreateShortcut(shortcutAddress);
      
      shortcut.Description = "Hesap Makinesi Kısayolu";
 
      //kısa yolun açacağı uygulamanın adresini kısayol nesnesinin hedef adresine atayalım

      shortcut.TargetPath = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.System) + @"\calc.exe";
      
      //Kısayolu oluşturmak için save metodunu çalıştıralım.

      shortcut.Save();

    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

14 Haziran 2013 Cuma

C Sharp Uygulamalar Konsol Ekranında Kayan Yazı Yazdırma Yöntem 2KONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) konsol ekranında kayan yazdırma uygulaması yöntem 2.
ETİKETLER: csharp kayan yazı - csharp kayan yazı yazma - c sharp kayan yazı yazdırma - kayan yazı programı - kayan yazı kodu - kayan yazı c# - kayan yazı c kodu - c# kayan yazı - c# kayan yazı yazdırma - c# kayan yazı yazma - kayan yazı yadırma - kayan yazı örnekleri - c sharp kayan yazı örnekleri - c# kayan yazı yapımı - c# kayan yazı yapmak - c# kayan yazı kodu

UYGULAMAYI İNDİR

Kayan Yazı Uygulaması Yöntem 1
Kayan Yazı Uygulaması Yöntem 2
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;

namespace C_Sharp_Console_Kayan_Yazı
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string kayan_yazi = "Kayan yazı yazdırma ....................................................";

      int counter =0;

      while (true)
      {
        string yazi = "";

        for (int i = counter; i < kayan_yazi.Length; i++)
        {
          Console.SetCursorPosition(i+1, 0);
          Console.Write(kayan_yazi[i].ToString());
        }

        for (int i = 0; i < counter; i++)
        {
          Console.SetCursorPosition(i+1, 0);
          Console.Write(kayan_yazi[i].ToString());
        }

        kayan_yazi = kayan_yazi.Substring(1) + kayan_yazi.Substring(0,1);
        
        if (counter++ >= kayan_yazi.Length)
          counter = 0;

        Thread.Sleep(100);

      }
    }
  }
}

 


UYGULAMAYI İNDİR

13 Haziran 2013 Perşembe

C Sharp Uygulamalar Konsol Ekranında Kayan Yazı YazdırmaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) konsol ekranında kayan yazdırma uygulaması.
ETİKETLER: csharp kayan yazı - csharp kayan yazı yazma - c sharp kayan yazı yazdırma - kayan yazı programı - kayan yazı kodu - kayan yazı c# - kayan yazı c kodu - c# kayan yazı - c# kayan yazı yazdırma - c# kayan yazı yazma - kayan yazı yadırma - kayan yazı örnekleri - c sharp kayan yazı örnekleri - c# kayan yazı yapımı - c# kayan yazı yapmak - c# kayan yazı kodu

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;

namespace C_Sharp_Console_Kayan_Yazı
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string kayan_yazi = " Kayan yazı yazdırma .....................................................................";

      while (true)
      {
        Thread.Sleep(100);

        Console.SetCursorPosition(0, 0);
        
        kayan_yazi = kayan_yazi.Substring(1) + kayan_yazi.Substring(0, 1);
        
        Console.WriteLine(kayan_yazi);
      
        Console.SetCursorPosition(0, 1);
       
        Console.WriteLine(kayan_yazi.Substring(6) + kayan_yazi.Substring(5, 1));

        Console.SetCursorPosition(0, 2);
        
        Console.WriteLine(kayan_yazi.Substring(11) + kayan_yazi.Substring(10, 1));

        Console.SetCursorPosition(0, 3);
        
        Console.WriteLine(kayan_yazi.Substring(16) + kayan_yazi.Substring(15, 1));

        Console.SetCursorPosition(0, 4);
        
        Console.WriteLine(kayan_yazi.Substring(22) + kayan_yazi.Substring(21, 1));

        Console.SetCursorPosition(0, 5);
        
        Console.WriteLine(kayan_yazi.Substring(30) + kayan_yazi.Substring(29, 1));
      }
    }
  }
}UYGULAMAYI İNDİR

12 Haziran 2013 Çarşamba

C Sharp Uygulamalar Regex ile e-mail Adresi Kontrolü YapmaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form uygulamalar regex sınıfını kullanarak textbox dan girilen eümail adresinin e-mail adresi formatında olup olmadığını kontrol etme.
ETİKETLER: c sharp regex | c sharp match | csharp regex match | c# regex match | c# regex | csharp regex is match | regex ismatch c# | regex ismatch | regex ismatch email | c# regex ismatch email | c sharp regex ismatch email | regex ismatch c# example | regex ismatch c# examples | regex.ismatch c# email | c# regular expression regex.ismatch | c# regular expression | c sharp regular expression
UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Text.RegularExpressions;

namespace C_sharp_email_Regex_Control
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private string CheckEmailString(string girilenDeger)
    {
      if (girilenDeger == "")
      {
        return "Girilen değer boş olamaz.";
      }
      

      //textbox dan girilen mail adresininin mail adresi formatında olup olmadığını kontrol eden biçimi oluşturalım

      string bicim = @"^[a-zA-Z0-9_\-\.]+@[a-zA-Z0-9_\-\.]+\.[a-zA-Z]{2,}$";

      //Regex sınıfından oluşturduğumuz biçim değişkenini parametre vererek bir örnek oluşturalım

      Regex regex = new Regex(bicim);

      //Regex nesnesini ismatch metodunu kullanarak girilen adresi kontrol edelim

      if (!regex.IsMatch(girilenDeger))
      {
        //Eğer girilen adres oluşturduğumuz biçime uymuyorsa geçersiz adrestir.

        return "Girilen e-mail adresi geçersiz.";
      }
      
      //Eğer girilen adres oluşturduğumuz biçime uyuyorsa bu adres geçerlidir

      return "Girilen e-mail adresi geçerli.";
    }

    private void btnKontrolEt_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string value = CheckEmailString(txtEmailAdres.Text);

      //girilen adresin durumunu bilgi mesajı olarak gösterelim.

      MessageBox.Show(value, "Bilgi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
    }
  }
}

 

UYGULAMAYI İNDİR

1 Haziran 2013 Cumartesi

C Sharp Uygulamlar Sınıf Oluşturma - Fields ve Properties Tanımlama - Listbox Listeleme - Override KullanımıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Kişiler sınıfın oluşturma ve fields & properties ekleme. ArrayList sınıfı kullanarak sınıf nesnelerini listeleme ve saklama. ArrayList elemanlarını ait oldukları sınıfa dönüştürme (Cast). Listbox ile eklenen kişileri listeleme. C sharp Overide kullanımı.
ETİKETLER: c sharp field - c sharp field declaration - c sharp properties - c sharp field property - c sharp access modifier - c sharp field access modifier - c# access modifier - c# field - c# field nedir - c# fields - c# field and property - csharp class - csharp class örnekleri - csharp class tanımlama - csharp class oluşturma - csharp class kullanımı - csharp class constructor - c sharp sınıf tanımlama - c sharp sınıf oluşturma - c sharp alan tanımlama - c sharp listbox - c sharp listbox ile listeleme.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace c_sharp_sinif_uygulama
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    //nesneleri depolamak için arraylist tipide bir liste oluştur

    System.Collections.ArrayList kisiListes;

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //kisiListesinin bir örneğini oluştur.

      kisiListesi = new System.Collections.ArrayList();
    }

    private void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Eğer ad veya soyad dan biri girilmemiş ise uyarı ver ve 
      //işlem yapmadan geri dön

      if (txtIsim.Text.Trim() == "" || txtSoyisim.Text.Trim() == "")
      {
        MessageBox.Show("ad veya soyad boş bırakılmış. ");
        return;
      }

      //eğer ad ve soyada bir değer girilmiş ise devam et
      //kişiler sınıfından bir örnek oluştur(instance)

      Kisiler kisi = new Kisiler();

      kisi.Ad = txtIsim.Text;
      kisi.Soyad = txtSoyisim.Text;

      //oluşturulan kişi nesnesini listeye ekle

      kisiListesi.Add(kisi);

      ListeyiDoldur();
    }

    private void ListeyiDoldur()
    {
      //listbox da varolanların hepsini sil

      lstKisiler.Items.Clear();

      //kişiler listesinde olanları listBox a yeniden ekle

      for (int i = 0; i < kisiListesi.Count; i++)
      {
        lstKisiler.Items.Add(kisiListesi[i]);
      }
    }

    private void lstKisiler_DoubleClick(object sender, EventArgs e)
    {
      //listBox da bir isim çift tıklanırsa onu messageBox ile göster

      int seciliIndeks = lstKisiler.SelectedIndex;

      if (seciliIndeks < 0) return;

      Kisiler kisi = (Kisiler)lstKisiler.Items[seciliIndeks];

      MessageBox.Show("Ad : "+kisi.Ad+"\nSoyad : "+kisi.Soyad);
    }

    private void btnTemizle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      foreach (Control item in this.Controls)
      {
        if (item is TextBox)
        {
          item.Text = "";
        }
      }
    }
  }

  class Kisiler
  {
    #region Fields

    string ad;//Field

    string soyad;//Field 

    #endregion

    #region Propeties

    public string Ad
    {
      get
      {
        return ad.ToUpper();
      }
      set
      {
        ad = value;
      }
    }

    public string Soyad
    {
      get
      {
        return soyad.ToUpper();
      }
      set
      {
        soyad = value;
      }
    }

    #endregion

    public override string ToString()
    {
      return ad.ToUpper() + " " +soyad.ToUpper();
    }
  }
}


C Sharp Uygulamalar Class Tanımlama - Field Oluşturma - Field Erişim Belirleyicileri - Field Access Modifiers - ListBox da ListelemeKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) sınıf ve alan (field) oluşturma, alan (field) erişim belirleyicileri ve kullanımı ile ilgili örnekler.
ETİKETLER: c sharp field - c sharp field declaration - c sharp field property - c sharp access modifier - c sharp field access modifier - c# access modifier - c# field - c# field nedir - c# fields - c# field and property - csharp class - csharp class örnekleri - csharp class tanımlama - csharp class oluşturma - csharp class kullanımı - csharp class constructor - c sharp sınıf tanımlama - c sharp sınıf oluşturma - c sharp alan tanımlama

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace oopintro
{
  public partial class FormUrunler : Form
  {
    public FormUrunler()
    {
      InitializeComponent();
    }

    // ürünler sınıfı oluştur
    public class Urunler 
    {
      //Urunler sınıfının constructorı
      public Urunler()
      {

      }

      // ürünler sınıfında alan (field) tanımlama

      public string urunAdi;//degisken (field--Attribute)

      public decimal fiyat; //field

      public int stok; //field

    }

    ArrayList urunListesi;

    private void FormUrunler_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //urunListesi nin bir örneğini oluşturalım. Bu kaydedilen ürünlerin
      //listesin object nesnesi olarak saklayacak

      urunListesi = new ArrayList();
    }

    private void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //ürünler sınıfından bir örnek oluştur

      Urunler urun = new Urunler();
      
      //ürünler sınıfının alanlarını (field) doldur
      
      urun.urunAdi = txtUrunAdi.Text;
      urun.fiyat = npdFiyat.Value;
      urun.stok = Convert.ToInt32(txtAdet.Text);
      
      //ürünler sınıfından oluşturdugumuz ürün nesnesini ürün listesine ekleme
      
      urunListesi.Add(urun);
    }

    private void btnUrunleriGoster_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //ürünleri listelemek için listBox içini düzenleme
      
      lstUrunlerListesi.Items.Clear();
      lstUrunlerListesi.Items.Add("Ürün Adi\t\tFiyat\tStok");
      lstUrunlerListesi.Items.Add("--------\t\t-----\t----");
      lstUrunlerListesi.Items.Add(""); 
      
      string listeEkle = "";
      
      //ürünler listesinde bulunan nesneleri ürünler sınıfına 
      //dönüştürerek özellikler al ve listbox içine ekle. (Urunler) tip
      //dönüşümünü yapmamızını nedeni arraylist in elemanları object sınıfında
      //tutması. Bu object sınıfının ürünler sınıfındaki field lerine erişmek
      //için bu Cst işlemi yapılması gerekli.
      
      for (int i = 0; i < urunListesi.Count; i++)
      {
        listeEkle += ((Urunler)urunListesi[i]).urunAdi+"\t\t";
        listeEkle += ((Urunler)urunListesi[i]).fiyat+"\t";
        listeEkle += ((Urunler)urunListesi[i]).stok+"\t";
        lstUrunlerListesi.Items.Add(listeEkle);
        listeEkle = "";
      }
    }

  }
}

 


C Sharp Uygulamalar Class Tanımlama - Field Oluşturma - Field Erişim Belirleyicileri - Field Access ModifiersKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) sınıf ve alan (field) oluşturma, alan (field) erişim belirleyicileri ve kullanımı ile ilgili örnekler.
ETİKETLER: c sharp field - c sharp field declaration - c sharp field property - c sharp access modifier - c sharp field access modifier - c# access modifier - c# field - c# field nedir - c# fields - c# field and property - csharp class - csharp class örnekleri - csharp class tanımlama - csharp class oluşturma - csharp class kullanımı - csharp class constructor - c sharp sınıf tanımlama - c sharp sınıf oluşturma - c sharp alan tanımlama

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Collections;//ArrayList için gerekli

namespace OOP_Sinif_Alan_Olusturma
{
  public partial class FormUrunler : Form
  {
    public FormUrunler()
    {
      InitializeComponent();
    }

    //nesneleri depolamak için arraylist sinifindan bir değişken tanımlama

    ArrayList urunListesi;

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //nesneleri depolamak için arraylist sinifindan bir örnek alma
      urunListesi = new ArrayList();
    }

    private void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //ürünler sinifindan bir örnek (instance) oluşturalım

      Urunler yeniUrun = new Urunler();
      
      //ürünler sınıfının özellikleri doldurma
      
      yeniUrun.urunAdi = txtUrunAdi.Text;
      yeniUrun.stok = Convert.ToInt32(txtStok.Text);
      yeniUrun.fiyat = nudFiyat.Value;
      
      //oluşturduğumuz ürünü nesne olarak urunlistesine ekleyelim
      
      urunListesi.Add(yeniUrun);
    }

    private void btnUrunleriGoster_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //eklenen ürünleri gösterme

      string urunAdlari="";

      //arraylist den oluşturduğumuz listeye eklenen ürünleri gösterme
     
      for (int i = 0; i < urunListesi.Count; i++)
      {
        //cast işlemi
        //arraylist object tipinde döndüğü için bu değeri
        //ilk önce orijinal sınıfına çevirelim (CAST)
       
        Urunler urun = (Urunler)urunListesi[i];
        
        //mesaj olarak ürünün ismini gösterelim, bunun için ilk önce 

        //bütün ürünleri bir string değişkene yazdıralım
        
        urunAdlari += urun.urunAdi +" - " + urun.fiyat +"\n";
      }

      //Listemizde olan bütün nesneleri mesaj kutusunda gösterelim
      
      MessageBox.Show(urunAdlari);
    }
  }


  public class Urunler
  {
    /*
     * 
     Bu sınıf örneğinde sadece alan (field) oluşturalım
    
     bir sınıfta "field" veri tutmak için kullanılır. "Field" public,
    
     private,protexted,internal veya protected interval olabilir. 
    
     Ayrıca statik olarak da belirtilebilir.
    
     burada string , int ve decimal tipinde 3 örnek verilmiştir
    
     * 
     */

    //Urunler sınıfın constructor ı
    public Urunler()
    {
      urunAdi = "";
      stok = 0;
      fiyat = 0;
    }

    public string urunAdi;//public field

    public int stok;//public field
    
    public decimal fiyat;//public field
  }
}


24 Mayıs 2013 Cuma

C Sharp Uygulamalar Kelime Harfleri Büyük Küçük Harfler ile YazdırmaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form uygulamalar kelimenin karakter sayısını hesaplama, kelimenin harflerinin hepsini büyük yazdırma, kelimenin harflerinin hepsini küçük yazdırma, kelimenin baş harfi büyük yazdırma, kelime içindeki bir karakteri silerek yazdırma, kelime içindeki bir harfi başka bir harf ile değiştirerek yazdırma, Kelimeyi harf sayısı artarak yazdırma, kelimeyi harf sayısı azalarak yazdırma, Listbox içeriğini temizleme.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Kelime_Karakter_Döngüler
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnKelimeOzellikleri_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int karakter_sayısı = 0;

      karakter_sayısı = txtKelime.Text.Trim().Length;

      listBox1.Items.Add("Kelimenin uzunluğu : " + karakter_sayısı);
      listBox1.Items.Add("");

      string kelime_büyük_harf = txtKelime.Text.ToUpper();

      listBox1.Items.Add("Kelimeyi büyük harfler ile yaz : " + kelime_büyük_harf);
      listBox1.Items.Add("");

      string kelime_küçük_harf = txtKelime.Text.ToLower();

      listBox1.Items.Add("Kelimeyi küçük harfler ile yaz : " + kelime_küçük_harf);
      listBox1.Items.Add("");

      string kelime_baş_harfi_büyük = txtKelime.Text[0].ToString().ToUpper() + txtKelime.Text.Substring(1).ToLower();

      listBox1.Items.Add("Kelimeyi baş harfi büyük olarak yaz : " + kelime_baş_harfi_büyük);
      listBox1.Items.Add("");

      string kelime_a_harf_sil = "";

      foreach (char karakter in txtKelime.Text)
      {
        if (karakter.ToString().ToLower() != "a")
        {
          kelime_a_harf_sil += karakter.ToString(); 
        }
      }

      listBox1.Items.Add("Kelimede geçen a harfini silerek yaz : " + kelime_a_harf_sil);
      listBox1.Items.Add("");
     
      string kelime_a_harf_e_harf_yap = "";

      foreach (char karakter in txtKelime.Text)
      {
        if (karakter.ToString().ToLower() != "a")
        {
          kelime_a_harf_e_harf_yap += karakter.ToString();
        }
        else
        {
          kelime_a_harf_e_harf_yap += "e";
        }
      }

      listBox1.Items.Add("Kelimede geçen a harfini e harfi ile değiştir : " + kelime_a_harf_e_harf_yap);
      listBox1.Items.Add("");

      // Kelimeyi karakter karakter olarak yazdır (kelime uzunluğnu arttırarak yazdırma)
      for (int i = 0; i < txtKelime.Text.Length; i++)
      {
        listBox1.Items.Add(txtKelime.Text.Substring(0, i + 1));
      }
      
      listBox1.Items.Add("");
      listBox1.Items.Add("");
      
      // Kelimeyi karakter karakter olarak yazdır (kelime uzunluğnu azlttırarak yazdırma)
      for (int i = 0; i < txtKelime.Text.Length; i++)
      {
        listBox1.Items.Add(txtKelime.Text.Substring(0, txtKelime.Text.Length - i));
      }
    }

    private void btnClear_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      listBox1.Items.Clear();
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

19 Mayıs 2013 Pazar

C Sharp Uygulamalar Ceza Hesaplama Programı - DateTime Sınıfı İle Tarih İşlemleriKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form ceza hesaplama programı. Datetime sınıfını kullanarak tarihler arası fark hesaplama. Foreach döngüsü kullanarak Textbox kontrollerinin özelliklerini güncelleme. Math sınıfını kullanarak yuvarlama yapma.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_Tarih_islemleri_Hesaplama
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      textboxTemizle();//textbox kutularını temizleme
      
      txtCeza.Enabled = false;
      
      // ceza kutusunu sadece program kullanabilir
      
      txtToplam.Enabled = false;
      
      // toplam kutusunu sadece program kullanabilir
    }

    /// Hesaplama butonuna tıklandığında gerşekleştirilecek işlemeler
    private void btnHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (txtName.Text.Trim() == "")
      {
        MessageBox.Show("Lütfen bir malzeme ismi giriniz.", "Uyarı");
        return;//boş bir değer girildiyse işlem yapmadan çık
      }
      else if (txtTutar.Text.Trim() == "")
      {
        MessageBox.Show("Lütfen bir malzeme tutarını giriniz.", "Uyarı");
        return;//boş bir değer girildiyse işlem yapmadan çık
      }

      //datetime değişkenlerini tanımlama

      DateTime son_Odeme_Tarihi, odendime_Tarih;
      
      double fiyat = 0, fark = 0, ceza = 0;

      //ceza miktarını hesaplama. Try catch bloğu ile girilen tutar eğer 
      //tam sayı değilse oluşacak (exception) hatalar önlenir.

      try
      {
        fiyat = long.Parse(txtTutar.Text);
        son_Odeme_Tarihi = dateSonOdemeTarihi.Value;
        odendime_Tarih = dateOdemeTarihi.Value;

        TimeSpan ts = odendime_Tarih - son_Odeme_Tarihi ;
        fark = Math.Round(ts.TotalDays);
      }
      catch (Exception hata)
      {
        //Hata verdirecek messagebox kutusu. Başlığında HATA yazsın. Bir tan Ok
        //butonu olsun ve icon olarak error ikonunu kullanmasını istiyorum. 
        
        MessageBox.Show("Bilgiler hatalı yazılmış." + hata.Message,"HATA",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Error);
      }


      //eğer ceza varsa bunu kullanıcıya göster
      
      if (fark > 0)
      {
        ceza = fark * fiyat * 2 / 1000;
        txtCeza.Text = ceza.ToString("#,#");
        txtToplam.Text = (fiyat + ceza).ToString("#,#");
       
        MessageBox.Show(fark + " gün geç ödendi." + txtCeza.Text + " TL ceza ödeyecek","GEç ödenme yaptınız. Ceza miktarı...");
      }
      else
        if (fark == 0) // Eğer bir ceza yoksa bunu göster
        {
          ceza = 0;
          txtCeza.Text = "0";
          txtToplam.Text = fiyat.ToString("#,#");
          
          MessageBox.Show("Tam gününde ödendi","Teşekürler");
        }
        else //
        {
          ceza = 0;
          txtCeza.Text = ceza.ToString("#,#");
          txtToplam.Text = (fiyat - ceza).ToString("#,#");
          
          MessageBox.Show(fark + " gün erken ödendi." + 500 + " TL indirimli ödeyecek","Teşekürler. Erken Ödeme yaptınız.");
        }
    }

    /// Yeni hesaplama butonuna tıklama işlemi
    private void btnYeniHesaplama_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Yeni hesaplama butonuna tıklandığında tüm textbox kutucuklarının text
      //değerini temizleyecek

      textboxTemizle();
    }

    /// Textbox kutularını yenileme ve temizleme işlemini yapan metot
    private void textboxTemizle()
    {
      // Textbox ların hepsinin Text değerini temizlemek için foreach ile 
      // form kontrollerin hepsini kontrol et. Textbox olan kontrollerin text
      // değerini string.Empty olarak güncelle

      foreach (Control item in this.Controls)
      {
        if (item is TextBox)
          (item as TextBox).Text = string.Empty;
      }

      int sıfırla = 0;
      
      txtToplam.Text = sıfırla.ToString("0.00");
      
      txtCeza.Text = sıfırla.ToString("0.00");
    }

  
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

16 Mayıs 2013 Perşembe

C Sharp Uygulamalar Kontrollerin Text inde Kayan Yazı UygulamasıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form başlığında kayan yazı uygulaması. Csharp textbox da kayan yazı uygulaması. C sharp buton textinde kayan yazı uygulaması. C sharp label kayan yazı uygulaması.
ETİKETLER: csharp kayan yazı - csharp kayan yazı yazma - c sharp kayan yazı yazdırma - kayan yazı programı - kayan yazı kodu - kayan yazı c# - kayan yazı c kodu - c# kayan yazı - c# kayan yazı yazdırma - c# kayan yazı yazma - kayan yazı yadırma - kayan yazı örnekleri - c sharp kayan yazı örnekleri - c# kayan yazı yapımı - c# kayan yazı yapmak - c# kayan yazı kodu

UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_sharp_kayan_yazi_yazma_uygulamalari
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    //Kayan yazı döngüsünü oluşturmak için timer kullanılır.
    
    Timer timer = new Timer();
    
    // Kayan yazı yazmak için dinamik olarak textbox örneği al
    
    TextBox textBox;
    
    // Kayan yazı yazmak için dinamik olarak button örneği al
    
    Button button;
    
    // Kayan yazı yazmak için dinamik olarak label örneği al
    
    Label label;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //Açılan formun başlığında "Fatih Koksal" yazısı
      // Kayan yazı olarak görünsün.
      
      this.Text = "C Sharp Uygulamalar Kayan Yazı    ";
      
      // Kayan yazının hızı.
      
      timer.Interval = 100;
      
      // Kayan Yazı yı yazmaya başlasın
      
      timer.Enabled = true;
      
      // Kayan yazı olayının başlaması : timer olayının çalışması için gerekli EventHandler
      
      timer.Tick += new EventHandler(timer_Tick);

      // Forma bir tane Textbox ekle.
      // Textbox da kayan yazı yazma yazmak. 
      
      textBox = new TextBox();
      textBox.Location = new Point(50, 50);
      textBox.Size = new Size(160, 40);
      textBox.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 14f);
      textBox.Name = "textBox";
      textBox.Text = "C Sharp Uygulamalar Kayan Yazı    ";
      textBox.ForeColor = Color.White;
      textBox.BackColor = Color.Black;
      
      //textBox kontrolünü forma ekle.
      
      this.Controls.Add(textBox);

      // Forma bir tane buton ekle.
      // Kayan yazı yazma işleminin bir butona uygulaması
      
      button = new Button();
      button.Location = new Point(50, 90);
      button.Size = new Size(160, 40);
      button.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 14f);
      button.Name = "label";
      button.Text = "C Sharp Uygulamalar Kayan Yazı    ";
      button.ForeColor = Color.Black;
      
      //button kontrolünü forma ekle.
      
      this.Controls.Add(button);

      // Forma bir tane label (etiket) ekle.
      //Kayan yazı yazma işleminin bir labela uygulaması
      
      label = new Label();
      label.Location = new Point(50, 130);
      label.Size = new Size(160, 40);
      label.Font = new Font("Microsoft Sans Serif", 14f);
      label.Name = "label";
      label.Text = "C Sharp Uygulamalar Kayan Yazı    ";
      label.ForeColor = Color.White;
      label.BackColor = Color.Black;
      
      //label kontrolünü forma ekle.
      
      this.Controls.Add(label);
    }

    private void timer_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      //formun başlığında kayan yazının olşturulması, sola kayan     
      //karakter sona eklensin.
      //form başlığı için kayan yazı 
      
      this.Text = this.Text.Substring(1) + this.Text.Substring(0, 1);
      
      //textBox texti için kayan yazı
      
      textBox.Text = textBox.Text.Substring(1) + textBox.Text.Substring(0, 1);
      
      //button texti için kayan yazı
      
      button.Text = button.Text.Substring(1) + button.Text.Substring(0, 1);
      
      //label texti için kayan yazı
      
      label.Text = label.Text.Substring(1) + label.Text.Substring(0, 1);

    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// 
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// 
    private void InitializeComponent()
    {
      System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(Form1));
      this.SuspendLayout();
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(259, 176);
      this.Icon = ((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon")));
      this.Name = "Form1";
      this.Text = " Form Kayan Yazı ";
      this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);
      this.ResumeLayout(false);

    }

    #endregion
  }
}  


UYGULAMAYI İNDİR

14 Nisan 2013 Pazar

C Sharp Uygulamalar String Nesnesinin Split Metodu KullanımıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Konsol Uygulamaları, konsol ekranına girilen satırı okuma, okunan satırı Split metodu ile boşLuk karakterine göre kelimeleri ayırma, bölünen kelime gruplarını diziye atama.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_While_Dongusu_If_Yapisi
{
  class While_Dongusu_If_Yapisi
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      bool cikis = true;


      while (cikis)
      {
        // giriş ve çıkış olarak kullanılacak değişkenler

        string ad, soyad, tel, girilendeger;


        //girilen değerin doğru girilip girilmediğinin sonucunu durum değişkenine yazacağız

        bool durum = true;


        //stringarray, konsol ekranına girilen bilgileri tutacak

        string[] stringarray = new string[3];


        while (durum)
        {

          Console.WriteLine("isminizi, soyadınızı ve telefon numarasını sırayla giriniz ");

          Console.Write("");


          girilendeger = Console.ReadLine(); // örnek olarak şöyle bir şey girilsin : "f k 544"


          //girilen bilgiyi boşluklara göre bölerek sıra ile dizi içine yerleştirmek için Split 

          //merodu kullanılır. Eğer yan yana örnekteki gibi bir yazı girilmiş ise bu dizinin

          //boyutu 3 olur.

          stringarray = girilendeger.Split(' ');


          if (stringarray.Count() != 3)
          {
            //Eğer girilen değerler 3 kelime grubundan oluşmuyorsa hata ver

            //ve yeniden istenen bilgileri tekrarla. Bu while döngüsünün devam 

            //edeceği anlamına geliyor.

            durum = true;

            Console.Write("3 kelime grubu girmelisiniz...\n");
          }
          else
          {
            //Eğer 3 kelime grubu girilmişse while döngüsünden çık ve programa devam et

            durum = false;

          }
        }


        //ilk girilen bilgi ad

        ad = stringarray[0];


        //ikinci girilen bilgi soyad

        soyad = stringarray[1];


        //üçüncü sırada girilen bilgi telefon no

        tel = stringarray[2];


        //sıra ile alınan bilgileri konsol ekranına yazdırma.

        Console.WriteLine("Adınız   : " + ad);

        Console.WriteLine("Soyadınız  : " + soyad);

        Console.WriteLine("Telefon no : " + tel);


        //en dıştaki while döngüsü, programdan çıkmak veya devam etmek için kullanılıyor

        Console.WriteLine("cikmak icin ->1, devam icin ->0");

        string status = Console.ReadLine();

        if (status == "0")

          cikis = true;

        else

          cikis = false;


        //eğer 1 değeri girilirse while ın içi false olacağından, dögü sonlanacak ve

        //böylece program sonlanmış olacak
      }
    }
  }
}


/*

isminizi, soyadınızı ve telefon numarasını sırayla giriniz
f k 544
Adınız   : f
Soyadınız  : k
Telefon no : 544
cikmak icin ->1, devam icin ->0
0
isminizi, soyadınızı ve telefon numarasını sırayla giriniz
g k 455
Adınız   : g
Soyadınız  : k
Telefon no : 455
cikmak icin ->1, devam icin ->0
 * 
 * 
 * */UYGULAMAYI İNDİR

6 Nisan 2013 Cumartesi

C Sharp Uygulamalar Dijital Saat Yapımı ve GösterimiKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Form Uygulamalar dijital saat yapma, grafik nesnesi ve sistem saatini kullanarak dijital saat yapma.
UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_Dijital_Saat
{
  public partial class Form_Dijital_Saat : Form
  {
    //her saniye dijital saati güncellemek için timer nesnesi ile
    //bir dijital saat yapalım
    Timer timer = new Timer();
    //saati grafik nesnesi olarak yazabilmek için graphics nesnesinden
    //bir örnek oluşturalım
    Graphics g;

    public Form_Dijital_Saat()
    {
      InitializeMyComponent();
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(239, 83);
      SaatUygulamasınıBaslat();
    }
    
    //form yüklenirken saati başlatalım ve 
    //saat grafiği her 1 saniyede bir güncellensin
    private void SaatUygulamasınıBaslat()
    {
      timer.Enabled = true;
      timer.Interval = 1000; // bir saniye denk gelen süre
      timer.Tick += new EventHandler(timer_Tick); //saniye olayını oluşturma
      timer_Tick(this, null);
    }

    private void timer_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      //saat,dakika ve saniyeyi sistem saatinde çek
      string saat = DateTime.Now.Hour.ToString();
      string dakika = DateTime.Now.Minute.ToString();
      string saniye = DateTime.Now.Second.ToString();
      if (saat.Length == 1) saat = "0" + saat;
      if (dakika.Length == 1) dakika = "0" + dakika;
      if (saniye.Length == 1) saniye = "0" + saniye;

      Random random = new Random();

      //açılan formda grafik alanı yarat

      g = this.CreateGraphics();
      g.Clear(Color.BlueViolet);
      g.Clear(Color.Blue);
      g.Clear(Color.Red);
      g.Clear(Color.Gray);
      g.Clear(Color.DarkOrange);
      g.Clear(Color.Brown);

      //bir hata oldugunda problem olmaması için try catch bloğu kullan
      try
      {
        //grafik nesnesini kullanarak ekrana değişik renkler dijital saati yazdır
        g.DrawString(saat + ":" + dakika + ":" + saniye, new Font(FontFamily.Families[12], 30, FontStyle.Bold), new SolidBrush(Color.FromArgb(255, 255,255)), 20, 5);

      }
      catch
      {
      }

    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// 
     /// Required method for Designer support - do not modify     
    /// the contents of this method with the code editor.     

    private void InitializeMyComponent()
    {
      this.SuspendLayout();
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(239, 83);
      this.ControlBox = true;
      this.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedToolWindow;
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Digital Saat";
      this.ResumeLayout(false);
      this.PerformLayout();

    }

    #endregion
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Uygulamalar Diziler ve Döngüler 2KONU : C Sharp Uygulamalar - C# Konsol Uygulamalar dizi oluşturma ve döngüleri kullanarak diziler üzerinde işlem yapma.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Diziler
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // int tipinde dizi oluşturma

      int[] sayilar = { 12, 13, 15 ,16,17};


      // char tipinde dizi oluşturma

      char[] harfler = {'f','a','t','i','h' };


      // string tipinde dizi oluşturma

      string[] isimler = { "fatih", "ebru","can","ali","ahmet" };


      //Bu dizileri Konsol ekranından girerek de doldurabiliriz.

      int toplam = 0;


      //Oluşturulan dizileri konsol ekranına yazdıralım:

      for (int i = 0; i < 5; i++)
      {
        Console.WriteLine(sayilar[i]+"\t"+harfler[i]+"\t"+isimler[i]+"\t");
      }


      // harfler dizisinin tüm elemanlarını kullanarak bu harfler ile 

      // sırasıyla yazıldığında oluşacak kelimeyi yazdıralım:

      for (int i = 0; i < harfler.Length; i++)
      {
        Console.Write(harfler[i]);
      }

      // Konsol ekranına Bi boş satır yazdıralım.

      Console.WriteLine();


      //Sayılar dizisinin tüm elemanlarının toplamını hesaplayalım:
      for (int i = 0; i < 5; i++)
      {
        toplam += sayilar[i];
      }

      //Sayılar dizisinin elemanlarının toplam değerini konsol ekranına yazdıralım:

      Console.WriteLine("Toplam \t = " + toplam);

      int sira;

      while (true)
      {
        Console.WriteLine("kaçıncı ismi istiyorsunuz (0 - 4 arasında bir değer seçiniz)");


        try
        {
          //Konsol ekranına girilen değer string oldugundan bu değeri int tipine çevirelim

          sira = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
        }
        catch (Exception)
        {
          // Hata oluşma durumunda herhangi bir sıra değeri bulunamayacak

          // Bundan dolayı bu değeri -1 olarak atayalım

          sira = -1;
        }

        if (sira != -1)
        {
          Console.WriteLine(sira + ". kisi " + isimler[sira]);
        }
        else
        {
          //Eğer girilen değerden sira değeri hesaplanamadıysa bir işlem yapmayalım

          Console.WriteLine("Belirtiğiniz indeks de hata var");
        }

        Console.WriteLine("cikmak icin ->1 giriniz, silmek icin ->2");

        string devam = Console.ReadLine();

        // Seçilen işlem hangisi ise onu yapalım

        if (devam == "1")
        {
          break; //Döngüden çıkmak için break kullanılır
        }
        else if (devam == "2")
        {
          // Silme işlemi için gerekli bilgileri konsol ekranına yazdırma:

          Console.WriteLine("kaçıncı ismi silmek istiyorsunuz");
          try
          {
            //Konsol ekranına girilen değer string oldugundan bu değeri int tipine çevirelim

            sira = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
          }
          catch (Exception)
          {
            // Hata oluşma durumunda herhangi bir sıra değeri bulunamayacak

            // Bundan dolayı bu değeri -1 olarak atayalım
            sira = -1;
          }
          if (sira > -1)
          {
            // sira no belirlenmiş ise bu değeri silelim
            isimler[sira] = "";
          }
          else
          {
            //Eğer girilen değerden sira değeri hesaplanamadıysa bir işlem yapmayalım

            Console.WriteLine("Belirtiğiniz indeks de hata var");
          }
        }
      }
      
      //Bir Tuşa basılana kadar bekleyelim:

      Console.ReadLine();
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Uygulamalar Döngü Örnekleri Bölünebilme ÖrnekleriKONU : C Sharp Uygulamalar - C# Konsol Uygulamalar dizi oluşturma, bölünebilme işlemleri, döngüler ile matematiksel işlemeler yapma.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Uygulamalar_Bölünebilme
{
  class Uygulamalar_Bölünebilme
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      string[] isimler = {"a","b","c","d","e","f","g","h","i","j" };


      for (int i = 1; i < 11; i++)
      {
        Console.WriteLine(i + ". kisi " + isimler[i-1] + " dur");
      }

      Console.WriteLine();

      Console.WriteLine("***************************************");

      Console.WriteLine();


      for (int i = 5; i < 8; i++)
      {
        Console.WriteLine(i + ". kisi " + isimler[i - 1] + " dur");
      }


      Console.WriteLine();

      Console.WriteLine("***************************************");

      Console.WriteLine();


      int sayac = 1;

      for (int i = 5; i < 8; i++)
      {
        sayac++;
        Console.WriteLine("{0}. dongu ", sayac);
      }      Console.WriteLine();

      Console.WriteLine("***************************************");

      Console.WriteLine();


      Console.Write("2 bolunen sayılar : ");

      sayac = 0;

      for (int i = 0; i < 18; i=i+2)
      {
        sayac++;

        Console.Write("{0} ", i);
      }

      Console.WriteLine("0-17 arasında 2 e bolunen toplam sayı : {0}", sayac );      Console.WriteLine();

      Console.WriteLine("***************************************");

      Console.WriteLine();


      for (int i = 10; i >0; i--)
      {
        System.Threading.Thread.Sleep(500); 

        Console.WriteLine("{0} ", i);
      }

      System.Threading.Thread.Sleep(500);

      Console.WriteLine("ATES");

      Console.WriteLine("0-17 arasında 2 e bolunen toplam sayı : {0}", sayac);

      
      Console.WriteLine("\n1.çözüm");

      Console.WriteLine("***************************************");

      Console.WriteLine();

      for (int i = 53; i > 9; i--)
      {
        if (i % 17 == 0)
        {
          Console.WriteLine("17 ile bölünebilen en büyük değer {0} dır", i);

          //i = 9; 1. çözüm

          break;
        }
      }

      Console.WriteLine("\n2.çözüm");

      Console.WriteLine("***************************************");

      Console.WriteLine();      //2. çözüm


      bool buldumMu = false;

      for (int i = 53; buldumMu==false; i--)
      {
        if (i % 17 == 0)
        {
          Console.WriteLine("17 ile bölünebilen en büyük değer {0} dır", i);

          //i = 9; 1. çözüm

          buldumMu = true;
        }
      }


      Console.WriteLine("\n3.çözüm");

      Console.WriteLine("***************************************");

      Console.WriteLine();      //3. çözüm ->ctrl k c comment, ctrl k u uncomment


      bool bulamadinMi = true;

      for (int i = 53; bulamadinMi; i--)
      {
        if (i % 17 == 0)
        {
          Console.WriteLine("17 ile bölünebilen en büyük değer {0} dır", i);

          //i = 9; 1. çözüm

          bulamadinMi = false;

        }
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}/*


1. kisi a dur
2. kisi b dur
3. kisi c dur
4. kisi d dur
5. kisi e dur
6. kisi f dur
7. kisi g dur
8. kisi h dur
9. kisi i dur
10. kisi j dur

***************************************

5. kisi e dur
6. kisi f dur
7. kisi g dur

***************************************

2. dongu =
3. dongu =
4. dongu =

***************************************

2 bolunen sayılar : 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0-17 arasında 2 e bolunen toplam sayı
: 9

***************************************

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ATES
0-17 arasında 2 e bolunen toplam sayı : 9

1.çözüm
***************************************

17 ile bölünebilen en büyük değer 51 dır

2.çözüm
***************************************

17 ile bölünebilen en büyük değer 51 dır

3.çözüm
***************************************

17 ile bölünebilen en büyük değer 51 dır

 * 
 */

UYGULAMAYI İNDİR

25 Mart 2013 Pazartesi

C Sharp Uygulamalar if else örnekleri - C Sharp Konsol if else örnekleri
KONU : C Sharp ( C# ) console genel örnekler, if else yapısı , diziler , değişkenler, Console özellikler, C sharp if örnekleri, c sharp if else örnekleri.


UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Genel_Ornekler
{
  class Genel_Ornekler
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Beep(); // beep sesini çalar

      Console.Clear(); // konsol ekranını temizler

      Console.WriteLine("merhaba"); // Konsol ekranına "" içindeki yazıyı yazdırır

      Console.WriteLine("Merhaba konsol bu program c sharp diziler ve c sharp if else" +

         "yapısı hakkında bilgi verecek \n"); // konsol ekranına 'merhaba konsol ...' yazar

      Console.WriteLine("Ahmet Kral"); // konsol ekranına 'Ahmet Kral' yazar

      //String bir degişkene yazı atayarak ekrana yazdırma

      string metin; // string tipinde bir değişken oluştur 

      metin = "C sharp if else uygulamalar başladı";

      Console.WriteLine(metin);

      // konsol ekranına yeni satır olarak 

      //'C sharp if else uygulamalar başladı' yazar

      metin.Substring(6); // 5. harften sonrasının yazar yani konsol ekranına 'Kral' yazar

      metin.Substring(0, 5); 

      //0.harften sonra 5 karakter yazar. yani konsol ekranına 'fatih' yazar

      Console.WriteLine(metin.ToUpper()); // metni büyük yazar yazar. (Ahmet Kral) yazar

      Console.WriteLine(metin.Replace('a', 'A')); // a harfini A ile yer deiştirir

      string metin1 = "Ahmet ";

      string metin2 = "Kral";

      string metin3 = metin1 + metin2; // metni toplar,yanyana atar

      Console.WriteLine(metin3); //konsol ekranına 'Ahmet Kral' yazar
      

      string metin4;
      Console.WriteLine("Bir metin giriniz : ");

      metin4 = Console.ReadLine(); //ekrandan yazılanı enter tuşuna basılınca bu değişkene atar

      Console.WriteLine(metin4); // konsol ekranına yazılan yazıı tekrar konsola yazar

      int sayi1, sayi2; // int tipinde(tam sayı) iki tane değişken tanımlama

      string a, b; // string tipinde iki tane değişken tanımlama
 
      Console.WriteLine("birinci sayıyı giriniz");

      a = Console.ReadLine(); // konsolda okunan değer string tipindedir

      Console.WriteLine("ikinci sayıyı giriniz");

      b = Console.ReadLine(); // konsolda okunan değer string tipindedir

      sayi1 = Convert.ToInt32(a); 

      //c# int degerler alamaz,sayıyı string olarak alınır. 

      //Bu değeri tam sayıya çevirmek içim Convert sınıfı kullanılır veya

      // int.Parse metodu kullanılır aşağodaki gibi

      sayi1 = int.Parse(a);

      sayi2 = Convert.ToInt32(b); // veya => sayi2 = int.Parse(b); kullanılabilir
      
      Console.WriteLine("Sonuç = " + ((sayi1 + sayi2) / 2)); 

      //birinci ve ikinci sayının toplamının yarısını ekrana yazar

      int[] tamSayiDizisi; // int tipinde yeni bir dizi oluşturur

      tamSayiDizisi = new int[10];

      tamSayiDizisi[1] = 0; //dizinin içine int tipinde deger atar

      tamSayiDizisi[2] = 2; //dizinin içine int tipinde deger atar

      tamSayiDizisi[3] = 4; //dizinin içine int tipinde deger atar

      int[] not;

      int ortalama;

      not = new int[3]; //ortalama alır

      Console.WriteLine("Üç tane not giriniz : ");

      not[0] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      not[1] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      not[2] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());


      ortalama = (not[0] + not[1] + not[2]) / 3;

      Console.WriteLine("ortalama = " + ortalama); // girilen notların ortalamasını yazar 


      //lojik fonksyonların kullanımı

      bool dogruyanlis; // Boolean tipinde bir değişken oluşturma

      dogruyanlis = true; // iki farklı değer alabilir = true veya false

      if (dogruyanlis)
      {
        Console.WriteLine("Bu ifade doğrudur"); // değer true olduğundan bu vlok çalışacak
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Bu ifade yanlıştır"); // bu blok is çalışmayacaktır
      }

      dogruyanlis = false; // iki farklı değer alabilir = true veya false

      if (dogruyanlis)
      {
        Console.WriteLine("Bu ifade doğrudur"); //değer false olduğunfan bu blok çalışmayacak
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Bu ifade yanlıştır");// şimdi Bu blok çalışacak
      }


      // if else kullanımı

      Console.WriteLine("Bir kelime giriniz");

      string kelime = Console.ReadLine(); 

      // string bir değişken ayrıca char dizisidir. yani her bir harf karakter olarak alınabilir

      char harf = kelime[0]; // kelime değikeninin birinci karakterini harf değişkenine atama

      if (harf == '1') // harf '1' ise altındaki işlemi yap
      {
        Console.WriteLine("1.tercih");
      }
      else if (harf == '2')// harf '2' ise altındaki işlemi yap
      {
        Console.WriteLine("2.secenek");
      }
      else // harf değikeni yukarıdaki durumlardan birine eşit değilse bu işlemi yap
      {
        Console.WriteLine("yanlış giriş");
      }

      Console.ReadKey(); // ir karaktere basılana kadar bekle
    }
  }
}

/*
 * 
 * 
 * 
 * Program örnek çıktısı:


merhaba
Merhaba konsol bu program c sharp diziler ve c sharp if elseyapısı hakkında bilg
i verecek

Ahmet Kral
C sharp if else uygulamalar başladı
C SHARP İF ELSE UYGULAMALAR BAŞLADI
C shArp if else uygulAmAlAr bAşlAdı
Ahmet Kral
Bir metin giriniz :
c sharp if else uygulamaları başladı
c sharp if else uygulamaları başladı
birinci sayıyı giriniz
43
ikinci sayıyı giriniz
4
Sonuç = 23
Üç tane not giriniz :
43
43
56
ortalama = 47
Bu ifade doğrudur
Bu ifade yanlıştır
Bir kelime giriniz
c sharp if örnekleri
yanlış giriş

*/UYGULAMAYI İNDİR

19 Mart 2013 Salı

C Sharp Form Uygulamalar Kelime Karakter Karakter Ayırma Harfleri Büyük ve Küçük Olarak YazdırmaKONU : C Sharp ( C# ) Form Uygulamalar Girilen bir kelimeyi karakter karakter sıralama, kelimeyi karakter uzunluğunu arttırarak yazdırma, Kelimeyi karakter uzunluğu azaltarak yazdırma, c sharp foreach döngüsü örnekleri, c sharp for döngüsü örnekleri, c sharp if örnekleri, Kelime uzunluğunu hesaplama, Kelimeyi büyük harflerle yazdırma, kelimeyi küçük harflerle yazdırma, kelimeyi baş harfi büyük diğer harfleri küçük olacak şeklide yazdırma, C sharp kelime içindeki karakterleri silme ve karakteri başka bir karakter ile değiştirme.


UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Kelime_Karakter_Döngüler
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnKelimeOzellikleri_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int karakter_sayısı = 0;

      karakter_sayısı = txtKelime.Text.Trim().Length;

      listBox1.Items.Add("Kelimenin uzunluğu : " + karakter_sayısı);

      listBox1.Items.Add("");

      string kelime_büyük_harf = txtKelime.Text.ToUpper();

      listBox1.Items.Add("Kelimeyi büyük harfler ile yaz : " + kelime_büyük_harf);

      listBox1.Items.Add("");

      string kelime_küçük_harf = txtKelime.Text.ToLower();

      listBox1.Items.Add("Kelimeyi küçük harfler ile yaz : " + kelime_küçük_harf);

      listBox1.Items.Add("");

      string kelime_baş_harfi_büyük = txtKelime.Text[0].ToString().ToUpper() 
    + txtKelime.Text.Substring(1).ToLower();

      listBox1.Items.Add("Kelimeyi baş harfi büyük olarak yaz : " + kelime_baş_harfi_büyük);

      listBox1.Items.Add("");

      string kelime_a_harf_sil = "";

      foreach (char karakter in txtKelime.Text)
      {
        if (karakter.ToString().ToLower() != "a")
        {
          kelime_a_harf_sil += karakter.ToString(); 
        }
      }

      listBox1.Items.Add("Kelimede geçen a harfini silerek yaz : " + kelime_a_harf_sil);

      listBox1.Items.Add("");

      string kelime_a_harf_e_harf_yap = "";

      foreach (char karakter in txtKelime.Text)
      {
        if (karakter.ToString().ToLower() != "a")
        {
          kelime_a_harf_e_harf_yap += karakter.ToString();
        }
        else
        {
          kelime_a_harf_e_harf_yap += "e";
        }
      }

      listBox1.Items.Add("Kelimede geçen a harfini e harfi ile değiştir : " 
    + kelime_a_harf_e_harf_yap);

      listBox1.Items.Add("");

      // Kelimeyi karakter karakter olarak yazdır (kelime uzunluğnu arttırarak yazdırma)

      for (int i = 0; i < txtKelime.Text.Length; i++)
      {
        listBox1.Items.Add(txtKelime.Text.Substring(0, i + 1));
      }

      listBox1.Items.Add("");

      listBox1.Items.Add("");


      // Kelimeyi karakter karakter olarak yazdır (kelime uzunluğnu azlttırarak yazdırma)

      for (int i = 0; i < txtKelime.Text.Length; i++)
      {
        listBox1.Items.Add(txtKelime.Text.Substring(0, txtKelime.Text.Length - i));
      }
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR