Sınıf Özellik Oluşturma etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Sınıf Özellik Oluşturma etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

1 Mayıs 2017 Pazartesi

C Sharp Form Uygulamalar Elektrik Faturası Hesaplama Programı




KONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp form uygulamalar elektrik faturası hesaplama programı hazırlama. Elektrik faturası hesaplamak için örnek c sharp kodları. Elektrik faturasını Fatura sınıfı oluşturarak hesaplama yöntemi.
ETİKETLER: c sharp elektrik - c sharp elektrik faturası - c sharp fatura hesaplama - fatura hesaplama - c# fatura hesapla - c# elektrik faturası hesaplama - c sharp sınıf örnek kodları- c sharp sınıf oluşturma






UYGULAMAYI İNDİR
 

 
// elektrik faturası görsel form sınıfı

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_Elektrik_Faturasi_Ornegi
{
  public partial class FaturaHesaplama : Form
  {
    Fatura fatura = null;

    public FaturaHesaplama()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      fatura = new Fatura();
    }

          
    private void btnHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      bool girisDogruMu = true;
      try
      {
        fatura.GunduzTuketim = double.Parse(txtTuketimGunduz.Text);
      }
      catch (Exception)
      {
        girisDogruMu = false;
        MessageBox.Show("Gündüz tüketim olarak sayısal bir veri girilmelidir.", "HATA", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }

      try
      {
        fatura.PuantTuketim = double.Parse(txtTuketimPuant.Text);
      }
      catch (Exception)
      {
        girisDogruMu = false;
        MessageBox.Show("Puant tüketim olarak sayısal bir veri girilmelidir.", "HATA", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }

      try
      {
        fatura.GeceTuketim = double.Parse(txtTuketimGece.Text);
      }
      catch (Exception)
      {
        girisDogruMu = false;
        MessageBox.Show("Gece tüketim olarak sayısal bir veri girilmelidir.", "HATA", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }


      if (girisDogruMu)
      {
        fatura.Hesapla();

        lblToplamTutar.Text = fatura.FaturaTutar.ToString("0.0");
      }
      else
      {
        lblToplamTutar.Text = "0";
      }
    }
  }
}

 

// eletkrik faturası sınıfı 


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Form_Elektrik_Faturasi_Ornegi
{
  class Fatura
  {
    private double gunduzTuketim;
    private double puantTuketim;
    private double geceTuketim;
    private double faturaTutar;
    private double birimFiyatGunduz;
    private double birimFiyatPuant;
    private double birimFiyatGece;

    public double GunduzTuketim
    {
      get
      {
        return gunduzTuketim;
      }
      set
      {
        gunduzTuketim = value;
      }
    }

    public double PuantTuketim
    {
      get
      {
        return puantTuketim;
      }
      set
      {
        puantTuketim = value;
      }
    }

    public double GeceTuketim
    {
      get
      {
        return geceTuketim;
      }
      set
      {
        geceTuketim = value;
      }
    }

    public double FaturaTutar
    {
      get
      {
        return faturaTutar;
      }
      set
      {
        faturaTutar = value;
      }
    }

    public void Hesapla()
    {
      birimFiyatGunduz = 0.22469456;
      birimFiyatPuant = 0.37823100;
      birimFiyatGece = 0.11424900;
      double tutar = 0, hizmetBedeli = 0.00740112, sayacOkumaBedeli = 0.544, dagitimBedeli = 0.02822584;
      double enerjiFonu = 0.008, trtPayi = 0.016, tuketimVergisi = 0.04, iletimVergisi = 0.00870720;

      tutar += gunduzTuketim * birimFiyatGunduz;
      tutar += geceTuketim * birimFiyatGece;
      tutar += puantTuketim * birimFiyatPuant;


      double toplamTuketim = gunduzTuketim + puantTuketim + geceTuketim;

      tutar += toplamTuketim * hizmetBedeli;
      tutar += sayacOkumaBedeli;
      tutar += toplamTuketim * dagitimBedeli;
      tutar += toplamTuketim * iletimVergisi;

      tutar += tutar * enerjiFonu + tutar * trtPayi + tutar * tuketimVergisi;

      faturaTutar = tutar + tutar * 0.18;

    }
  }
}
 

 

UYGULAMAYI İNDİR

8 Haziran 2013 Cumartesi

C Sharp Uygulamalar Miras Alma - C Sharp Inheritance



KONU: C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Sınıf oluşturma, sınıfa fields & properties ekleme ve miras alma örnekleri. C sharp sınıftan miras alma. C sharp metot oluşturma. C sharp Override ToString metot.
ETİKETLER: c sharp miras alma - c sharp class inheritance - c sharp field - c sharp field declaration - c sharp properties - c sharp field property - c sharp access modifier - c sharp field access modifier - c# access modifier - c# field - c# field nedir - c# fields - c# field and property - csharp class - csharp class örnekleri - csharp class tanımlama - csharp class oluşturma - csharp class kullanımı - csharp class constructor - c sharp sınıf tanımlama - c sharp sınıf oluşturma - c sharp alan tanımlama - listbox kullanımı - sınıf metot tanımlama - c sharp override ToString metot - context menü kullanma - csharp contextmenustrip - csharp context menu.





UYGULAMAYI İNDİR



using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace OOP_inheritance
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      //Form üzerine sürükle bırak ile eklenen komponentlerin ilk değerlerini güncelleme
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //program penceresi açılırken radio butonlarından biri seçili olsun

      rdbEgitmen.Checked = true;
    }

    private void btnImzala_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Calisanlar sınıfından bir nesne oluşturalım

      Calisanlar calisan;
      
      //Radio butonlarından hangisi seçili ise o değere göre calisan nesnesinin bir 
      //örneğini oluşturalım

      if (rdbEgitmen.Checked)
      {
        calisan = new Egitmenler();
      }
      else
      {
        calisan = new Muhasebeciler();
      }

      //calisan nesnesini özelliklerini formda girilen değelere göre güncelleyelim

      calisan.Ad = txtAd.Text;
      calisan.Soyad = txySoyad.Text;
      calisan.Maas = nudMaas.Value;

      //calisan nesnesini formdaki listbox listesine ekleyelim.

      lstCalisanlar.Items.Add(calisan);
      
      //ekleme işleminden sonra tüm textbox ları temizleyelim

      TextleriTemizle();
    }

    private void TextleriTemizle()
    {
      foreach (Control item in groupBox1.Controls)
      {
        if (item is TextBox)
        {
          (item as TextBox).Clear();
        }
      }
    }

    private void lstCalisanlar_DoubleClick(object sender, EventArgs e)
    {
      //formdaki listbox üzerindeki herhangi bir satır çif tıklandığında bu metot
      //çalışacak ve seçilen sıradaki calisan ile ilgili bilgileri messagebox ile gösterelim

      //Eğer listboxdan seçil eleman indeksi -1 olarak dönerse hiç bir işlem 
      //yapmadan metodu sonlandır.

      if (lstCalisanlar.SelectedIndex < 0)
      {
        return;
      }

      string seciliElemanTipi;

      Calisanlar calisan = lstCalisanlar.SelectedItem as Calisanlar;

      if (calisan == null)
      {
        MessageBox.Show("Herhangi bir çalışan seçmemişsiniz...");
      }
      else
      {
        seciliElemanTipi = calisan.GetType().Name;
        decimal maas = calisan.Maas;
        decimal maasArtis = calisan.Artis;
        string mesaj = string.Format("{0} tipinden bir eleman seçmişsiniz." + 
         " Maaşı {1} TL ve yıllık artış oranı {2} dir ", seciliElemanTipi, maas, maasArtis);

        MessageBox.Show(mesaj);
      }
    }

    private void contextMenuStrip1_Opening(object sender, CancelEventArgs e)
    {
      Calisanlar calisan = lstCalisanlar.SelectedItem as Calisanlar;

      if (calisan == null)
      {
        e.Cancel = true;
      }

      if (calisan is Egitmenler)
      {
        contextMenuStrip1.Items[1].Enabled = false;
      }
      else
      {
        contextMenuStrip1.Items[1].Enabled = true;
      }

      if (calisan is Muhasebeciler)
      {
        contextMenuStrip1.Items[0].Enabled = false;
      }
      else
      {
        contextMenuStrip1.Items[0].Enabled = true;
      }
    }

    private void neAnlatacaksınToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Egitmenler calisan = lstCalisanlar.SelectedItem as Egitmenler;

      MessageBox.Show(calisan.BugunHangiKonuyuAnlatcaksin());
    }

    private void paraSayımHızıToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Muhasebeciler calisan = lstCalisanlar.SelectedItem as Muhasebeciler;

      MessageBox.Show(calisan.SaniyedeKacKagitSayabilirsin.ToString());
    }

    private void lstCalisanlar_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      //Listbox üzeirnde seçili olan elemanın üzerine sağ tıklandığında context menü 
      //açalım ve yaptığın işin özelliklerini messagebox ile gösterelim.

      if (e.Button == MouseButtons.Right)
      {
        contextMenuStrip1.Show();
      }
    }
  }
}


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Calisanlar sınıfı
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



  class Calisanlar
  {
    public string Ad 
    {
      get;
      set;
    }

    public string Soyad
    {
      get;
      set;
    }

    public decimal Maas
    {
      get;
      set;
    }

    protected decimal artis;

    public decimal Artis
    {
      get { return artis; }
      //set { artis = value; }
    }

    public override string ToString()
    {
      return this.Ad + " " + this.Soyad;
    }

  }


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Egitmenler sınıfı
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


  class Egitmenler : Calisanlar
  {
    public Egitmenler()
    {
      this.artis = 0.1M;
    }

    //Egitmeler sınıfına public olarak bir metot ekleyelim

    public string BugunHangiKonuyuAnlatcaksin()
    {
      return "OOP anlatmayi planliyorum!!!";
    }
  }



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Muhasebeciler sınıfı
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


  class Muhasebeciler : Calisanlar
  {
    public Muhasebeciler()
    {
      this.artis = 0.05M;

      saniyedeKaçKagit = new Random().Next(2, 10);
    }

    // Mehasebeciler sınfına bir alan (field) ekleyelim

    int saniyedeKaçKagit;
    
    //Muhasebeciler sınıfına public bir özellik ekleyelim.

    public int SaniyedeKacKagitSayabilirsin
    {
      get { return saniyedeKaçKagit; }
    }
  }