Random Sınıfı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Random Sınıfı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

1 Ekim 2019 Salı

C Sharp Uygulamalar Sayısal Loto Oyunu Oynayan ProgramC Sharp Konsol Uygulamaları, Sayısal Loto oyunu oynama. 6 boyutlu int tipinde dizi oluşturma. Random nesnesinin bir örneğini oluşturarak rastgele sayılar oluşturma örneği. Sayısal loto oyununda 1 - 49 arasındaki sayılardan rastgelesayı oluşturmak için random sınıfını kullanma. Array sınıfının sort metodunu kullanarak bir dizinin elemanlarını sıralama. For döngüsü kullanarak sayısal loto da tahmin edilecek 6 sayıyı bulma. Array sınıfının indexof metodunu kullanarak rastgele oluşturulan sayılardan aynı numaranın seçilip seçilmediğini kontrol etme. Sayısal loto oyunu için 1 ile 49 arasında birbirinden farklı 6 sayı bulup bunları konsol ekranına yazdırma. do while döngüsü kullanarak aynı rakam seçilmesini engelleme. if-else kullanımına önrek kod.

c sharp sayısal loto - c sharp sayisal loto - c sharp rastgele sayı - c# sayılsal loto - c# random - c sharp random - c sharp for - c sharp do while - c sharp if-else - c sharp console - c sharp konsol - c sharp konsol sayısal loto - c sharp loto - c sharp sayısal - c# sayısal
UYGULAMAYI İNDİR

 
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace SayisalLoto
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int[] sayisalloto = new int[6];

      Random rnd = new Random();

      int uretilenDeger;

      //Burada for döngüsü ile 1 ile 49 arasında birbirinden farklı 6 sayıyı

      //Random sınıfından oluşturduğumuz rnd nesnesi ile oluşturacağız.

      //Bu nesne ile oluşan sayıların birbirinden farklı olması için 

      //do while döngüsü kullanarak aynı sayı oluşması durumunda yeni sayının

      // üretilmesi için işlem tekrarlanacak


      for (int i = 0; i < sayisalloto.Length; i++)
      {

        do
        {
          uretilenDeger = rnd.Next(1, 50);

        } while (Array.IndexOf(sayisalloto, uretilenDeger) != -1);

        sayisalloto[i] = uretilenDeger;
      }

      //Rastgele oluşan sayıları küçükten büyüğe doğru sıralamak için

      //Array sınıfının Sort metodunu kullanacağım.


      Array.Sort(sayisalloto);

      string liste = "";


      // oluşan 6 rakamı düzgün bir format console ekranına bastırmak için

      //sayılar arasına tire işareti koyarak bir string değişkene atıyorum

      for (int i = 0; i < sayisalloto.Length; i++)
      {
        //Rakamları yan yana aralarına tire koyarak yaz(duzgun bir formatta)

        if (sayisalloto[i] > 9)

          liste += sayisalloto[i].ToString();

        else

          liste += " " + sayisalloto[i].ToString();        if (i < sayisalloto.Length-1)

          liste += " - ";


      }


      //oluşan string tipindekideğişkeni console ekranına yazdırıyorum.


      Console.WriteLine(liste);


      //bir tusa basilana kadar bekleme 


      Console.ReadKey();
    }
  }
} 


UYGULAMAYI İNDİR

30 Nisan 2013 Salı

C Sharp Uygulamalar iki Boyutlu Dizi Oluşturma - Dizilerde Sıralama İşlemleri 1KONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Konsol iki boyutlu dizi örnekleri, dizi elemanların küçükten büyüğe sıralama , dizi elemanların büyükten küçüğe doğru sıralama.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Diziler_Ornekler
{
  class Diziler_Ornekler
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int x = 3, y = 3;

      Random rnd = new Random();

      Console.Write("\n\nİki boyutlu dizinin elemanlarını enter tuşuna basarak sırayla giriniz:\n\n");

      //iki boyutlu bir dizi tanımla

      int[,] ikiliDizi = new int[x, y];


      //iki boyutlu diziyi console dan girilen sayılar ile doldurma

      for (int i = 0; i < x; i++)
      {
        for (int j = 0; j < y; j++)
        {
          //konsole ekranında cursor ın yerini belirleme

          //böylece matris yapısı oluşturabilme

          Console.SetCursorPosition((j + 1) * 5, i + 5);


          //iki boyutlu matrisi diziye aktarma

          ikiliDizi[i, j] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        }
      }


      //matrisin özelliklerini console ekranına yazdırma

      Console.WriteLine();

      Console.WriteLine("Satır Sayısı     = {0}", ikiliDizi.GetLength(0));

      Console.WriteLine("Sütun Sayısı     = {0}", ikiliDizi.GetLength(1));

      Console.WriteLine("Rank (Dizinin Boyutu) = {0}", ikiliDizi.Rank);

      Console.WriteLine("Eleman Sayısı     = {0}", ikiliDizi.Length);

      

      //--------------------------------------------
      int[] dizi = { 2, 6, 4, 12, 433, 34, 1, 7, -43, 0 };


      //rasgele oluşturulmuş bu diziyi console ekrana yazdırma 

      Console.Write("\n\nRasgele dizimiz\n\n" + dizi[0]);


      for (int i = 1; i < dizi.Length; i++)
      {
        Console.Write(" - " + dizi[i]);
      }

      //Tek Boyutlu Dizilerde Diziyi Tersine Çevirmek İçin

      //Array sınıfının static Reverse metodu diziyi tersine çevirir

      Array.Reverse(dizi);

      // Tersine çevrilmiş diziyi console ekranına yazdır  

      Console.Write("\n\nDizimizin ters çevrilmiş hali\n\n" + dizi[0]);

      for (int i = 1; i < dizi.Length; i++)
      {
        Console.Write(" - " + dizi[i]);
      }
      
  
      //Tek Boyutlu Dizilerde Diziyi Küçükten Büyüğe Sıralamak İçin
  
      Array.Sort(dizi);

      //dizinin küçükten büyüğe doğru sıralama ve console ekranına

      //yazdırma

      Console.Write("\n\nDizimizin küçükten büyüğe doğru sıralanması\n\n" + dizi[0]);

      for (int i = 1; i < dizi.Length; i++)
      {
        Console.Write(" - " + dizi[i]);
      }

      //küçükten büyüğe sıralan dizi ter çevrilirse sıralanma şekli

      //büyükten küçüğe doğru olmuş olur

      Array.Reverse(dizi);

      //dizinin büyükten küçüğe doğru sıralama ve console ekranın yazdırma

      Console.Write("\n\nDizimizin büyükten küçüğe doğru sıralanması\n\n" + dizi[0]);

      for (int i = 1; i < dizi.Length; i++)
      {
        Console.Write(" - " + dizi[i]);
      }
      
    
      //--------------------------------------------
      Console.ReadKey();

    }
  }
}


/* örnek program çıktısı

   54  454 54
   4  4  5
   3  2  5

Satir Sayisi     = 3
Sütun Sayisi     = 3
Rank (Dizinin Boyutu) = 2
Eleman Sayisi     = 9


Rasgele dizimiz

2 - 6 - 4 - 12 - 433 - 34 - 1 - 7 - -43 - 0

Dizimizin ters çevrilmis hali

0 - -43 - 7 - 1 - 34 - 433 - 12 - 4 - 6 - 2

Dizimizin küçükten büyüge dogru siralanmasi

-43 - 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 12 - 34 - 433

Dizimizin büyükten küçüge dogru siralanmasi

433 - 34 - 12 - 7 - 6 - 4 - 2 - 1 - 0 - -43
*/


UYGULAMAYI İNDİR

14 Nisan 2013 Pazar

C Sharp Dizileri Kullanarak Rastgele Oluşturulan Sayıların Toplama - Ortalamasını HesaplamaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Konsol Uygulamaları, Rastgele sayılar ile bir dizi oluşturup bu sayıların toplamını ve ortalamasını hesaplama

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Diziler_Sayılar
{
  class Diziler_Sayılar
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      //100 Tane Sayı Diziye Aktarılıp Toplamını Bulan Programı Yazınız .. 

      int diziBoyutu = 100;


      //100 elemanlı bir int tipinde dizi oluştur

      int[] sayiDizisi = new int[diziBoyutu];


      //sayıların toplamını tutmak için 'toplam' değişkeni

      int toplam = 0;


      //1 den 100 kadar sayıları diziye atma


      for (int i = 0; i < diziBoyutu; i++)
      {
        sayiDizisi[i] = i+1; //dizi 0 dan başladığı için 1 ekle

        toplam += sayiDizisi[i];
      }

      Console.WriteLine("Sayıların Toplamı = " + toplam);

      Console.WriteLine("Sayıların Ortlaması = " + toplam/diziBoyutu);      //************************************************************
      //veya sayıları rastgele verelim ve bunların toplamını bulalım
      //************************************************************


      toplam = 0;

      Random rasgeleSayi = new Random();


      for (int i = 0; i < diziBoyutu; i++)
      {
        //0 ile 100 arasında rastgele sayıları diziye ekle

        sayiDizisi[i] = rasgeleSayi.Next(0, 100);
        
        //eklene sayıları toplamını hesapla

        toplam += sayiDizisi[i];
      }

      string ekranaYaz = sayiDizisi[0].ToString();//ilk sayıyı ekle


      for (int i = 1; i < diziBoyutu; i++)
      {
        //sayıların arasına virgül koyarak ekranaYaz değişkenine ekle

        ekranaYaz += ", " + sayiDizisi[i];
      }


      Console.WriteLine("\n\n=>Rasgele Olusturulan Sayilar :\n" + ekranaYaz);

      Console.WriteLine("\n\nRasgele Olusturulan Sayıların Toplamı = " + toplam);

      Console.WriteLine("Sayıların Ortlaması = " + toplam / diziBoyutu);      //************************************************************

      //veya sayıları console ekranından 10 sayı girelim, 

      //bunların toplamını bulamını ve ortalamasını bulalım

      //************************************************************

      //consoledan 10 sayı gir

      diziBoyutu = 10; //10 tane sayı girilsin

      //busefer jenerik list kullanalım

      List < int > sayilar = new List < int >();


      for (int i = 0; i < diziBoyutu ; i++)
      {
        string oku="";
        do
        {
          //eğer girilen değer boş ise tekrar data iste
          oku = Console.ReadLine().Trim();
        } while (oku == "");

        //eğer girilen değer sayı değilse bu değer atla
        //eğer girilen değer bir karakterse int.parse hata verecek
        // ve işlem catch bloğunu çalıştıracak 
        try
        {
          sayilar.Add(int.Parse(oku));
        }
        catch (Exception)
        {
          i--;
        } 
      }

      toplam = 0;


      for (int i = 0; i < sayilar.Count; i++)
      {
        toplam += sayilar[i];
      }

      Console.WriteLine("\n\nGirilen 10 sayının toplamı = " + toplam);

      Console.WriteLine("\n\nGirilen 10 sayının ortalaması = " + toplam/sayilar.Count);      //Bir tuşa basılana kadar bekle

      Console.ReadKey();
    }
  }
}


/*
Sayıların Toplamı = 5050

Sayıların Ortlaması = 50


=>Rasgele Olusturulan Sayilar :

70, 59, 81, 79, 20, 57, 6, 47, 58, 17, 56, 28, 38, 74, 85, 88, 33, 70, 94, 94, 5
3, 24, 0, 64, 56, 4, 53, 70, 43, 74, 0, 3, 2, 1, 83, 13, 38, 18, 29, 17, 44, 85,
 29, 31, 91, 28, 70, 66, 95, 25, 98, 46, 60, 64, 69, 46, 59, 17, 22, 16, 3, 36,
4, 83, 17, 52, 26, 37, 91, 72, 49, 15, 41, 76, 50, 68, 94, 68, 72, 28, 33, 87, 7
4, 17, 75, 54, 43, 38, 32, 36, 54, 21, 95, 12, 13, 8, 81, 45, 14, 38


Rasgele Olusturulan Sayıların Toplamı = 4712

Sayıların Ortlaması = 47
2
3
4
5
6
3
5
6
7
7


Girilen 10 sayının toplamı = 48


Girilen 10 sayının ortalaması = 4

*/

UYGULAMAYI İNDİR

6 Nisan 2013 Cumartesi

C Sharp Uygulamalar Dijital Saat Yapımı ve GösterimiKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Form Uygulamalar dijital saat yapma, grafik nesnesi ve sistem saatini kullanarak dijital saat yapma.
UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_Dijital_Saat
{
  public partial class Form_Dijital_Saat : Form
  {
    //her saniye dijital saati güncellemek için timer nesnesi ile
    //bir dijital saat yapalım
    Timer timer = new Timer();
    //saati grafik nesnesi olarak yazabilmek için graphics nesnesinden
    //bir örnek oluşturalım
    Graphics g;

    public Form_Dijital_Saat()
    {
      InitializeMyComponent();
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(239, 83);
      SaatUygulamasınıBaslat();
    }
    
    //form yüklenirken saati başlatalım ve 
    //saat grafiği her 1 saniyede bir güncellensin
    private void SaatUygulamasınıBaslat()
    {
      timer.Enabled = true;
      timer.Interval = 1000; // bir saniye denk gelen süre
      timer.Tick += new EventHandler(timer_Tick); //saniye olayını oluşturma
      timer_Tick(this, null);
    }

    private void timer_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      //saat,dakika ve saniyeyi sistem saatinde çek
      string saat = DateTime.Now.Hour.ToString();
      string dakika = DateTime.Now.Minute.ToString();
      string saniye = DateTime.Now.Second.ToString();
      if (saat.Length == 1) saat = "0" + saat;
      if (dakika.Length == 1) dakika = "0" + dakika;
      if (saniye.Length == 1) saniye = "0" + saniye;

      Random random = new Random();

      //açılan formda grafik alanı yarat

      g = this.CreateGraphics();
      g.Clear(Color.BlueViolet);
      g.Clear(Color.Blue);
      g.Clear(Color.Red);
      g.Clear(Color.Gray);
      g.Clear(Color.DarkOrange);
      g.Clear(Color.Brown);

      //bir hata oldugunda problem olmaması için try catch bloğu kullan
      try
      {
        //grafik nesnesini kullanarak ekrana değişik renkler dijital saati yazdır
        g.DrawString(saat + ":" + dakika + ":" + saniye, new Font(FontFamily.Families[12], 30, FontStyle.Bold), new SolidBrush(Color.FromArgb(255, 255,255)), 20, 5);

      }
      catch
      {
      }

    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// 
     /// Required method for Designer support - do not modify     
    /// the contents of this method with the code editor.     

    private void InitializeMyComponent()
    {
      this.SuspendLayout();
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(239, 83);
      this.ControlBox = true;
      this.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedToolWindow;
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Digital Saat";
      this.ResumeLayout(false);
      this.PerformLayout();

    }

    #endregion
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

23 Mart 2013 Cumartesi

C Sharp Uygulamalar Birbirinden Farklı Rastgele Sayılar Listesi Oluşturma

KONU : C sharp Form Uygulamalar rastgele birbirinden farklı sayıları random sınıfın kullanarak oluşturma ve oluşturulan sayıları liste kutusunda gösterme.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace RasgeleBirbirindenFarkliSayılarUretme
{
  public partial class RasgeleSayilarUretme : Form
  {
    public RasgeleSayilarUretme()
    {
      InitializeComponent();
    }

    int rasgeleBirSayi = -1;

    Random rasgele;

    List< int > cikanSayilar;

    int secilenSayi = -1;

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //Rasgele sayıları oluşturak Random nesnesinin bir örneği

      rasgele = new Random();

      //Çıkan sayılar tutmak için bir liste tanımlayalım:

      cikanSayilar = new List< int >();

      //Rasgele 250 tane sayı oluşturalım ve hepsi birbirinden Farklı olsun

      //Çıkan sayılarıda bir list kutusuna ekleyelim

      while (true)
      {
        rasgeleBirSayi = rasgeleBirSayiGetir(250);

        listBox.Items.Add(rasgeleBirSayi);

        if (cikanSayilar.Count > 249)
          break;
      }
    }

    //Rasgele Sayiyi Getiren metodumuz.

    public int rasgeleBirSayiGetir(int sayi)
    {
      //Rasgele ile bulunan sayı daha önce çıkmış ise yeni farklı bir sayı bulana kadar

      //yeni sayılar üretsin

      do
      {
        secilenSayi = rasgele.Next(sayi);

        if (cikanSayilar.Contains(secilenSayi) == false)
        {
          cikanSayilar.Add(secilenSayi);

          break;//yeni sayı bulunca döngüden çıkmak için bunu kullan
        }

      } while (true);

      //Bulunan farklı sayıyı geri dönsün

      return secilenSayi;
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

19 Mart 2013 Salı

C Sharp Form Uygulamalar Çok Boyutlu Diziler ve Tek Boyutlu Diziler Sıralama İşlemleriKONU : C Sharp ( C# ) Form Uygulamalar İki Boyutlu dizi ile sayıları sıralama, c sharp random sınıfını kullanarak 1 ile 1000 arasında rasgele sayılar oluşturma, oluşturulan sayıları iki boyutlu diziye atama, c sharp array sınıfını kullarak rasgele oluşturulan sayıları sıralama, tek boyutlu dizi ile çift boyutlu dizi arasındaki fark, Array sınıfının sort metodunu kullanarak tek boyutlu diziyi sıralama.


UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_Cok_Boyutlu_Dizi_Siralama
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    Random random = new Random();

    string dizi_ciktisi;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

      int[,] iki_boyutlu_dizi = new int[2, 10];

      int [] tek_boyutlu_dizi = new int[10];


      // int tipinde tam sayılardan rasgele oluşturulmuş iki boyutlu 2x10 luk bir dizi oluşturalım.

      for (int i = 0; i < 2; i++)
      {
        for (int j = 0; j < 10; j++)
        {
          // iki boyutlu diziye rasgele oluşturulan sayıları ekleyelim
          //burada aynı sayılar eklenebilir. Farklı sayılar eklemek için kontrol döngüsü konmalı
          iki_boyutlu_dizi[i, j] = random.Next(1, 1000);
        }
      }

      //Sıralanmamış rasgele oluşturulmus iki boyutlu dizi elemanlarını listbox da gösterelim

      for (int i = 0; i < 2; i++)
      {
        for (int j = 0; j < 10; j++)
        {
          dizi_ciktisi += iki_boyutlu_dizi[i, j].ToString("0\t");
        }

        listBox1.Items.Add(dizi_ciktisi);

        dizi_ciktisi = "";
      }

      //Şimdi iki boyutlu dizi elemanlarını sıralayalım

      for (int i = 0; i < 2; i++)
      {
        for (int j = 0; j < 10; j++)
        {
          tek_boyutlu_dizi[j] = iki_boyutlu_dizi[i, j];
        }

        //Sıralama fonksiyonu tek boyutlu dizi kabul ettiğinden iki boyutlu dizinin satırları teker tker sıralayacağım

        Array.Sort(tek_boyutlu_dizi);

        //sıralana dizi elemanlarını tekra iki boyutlu dizini gerekli satırna ekleyelim

        for (int j = 0; j < 10; j++)
        {
          iki_boyutlu_dizi[i, j] = tek_boyutlu_dizi[j];
        }
      }
   
      //Sıralana iki boyutlu dizi elemanlarını listbox kutusunda gösterelim

      for (int i = 0; i < 2; i++)
      {
        for (int j = 0; j < 10; j++)
        {
          dizi_ciktisi += iki_boyutlu_dizi[i, j].ToString("0\t");
        }

        listBox2.Items.Add(dizi_ciktisi);

        dizi_ciktisi = "";
      }

    }
  }
}
 


UYGULAMAYI İNDİR