Object Sınıfı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Object Sınıfı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

12 Nisan 2013 Cuma

C Sharp Uygulamalar Değişken Sayıda Object Parametre Alan Metot Tanımlama , int ve double Toplama MetoduKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form uygulaması değişken sayıda parametre alan metot tanımlama, değişken parametreli toplama metodu toplama.

UYGULAMAYI İNDİR


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace DegiskenSayidaParametreAlanMetotTanımlama
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    //Değişken sayıda parametre alan metotların tanımlanmasında params sözcüğünü aşağıda

    //gösterildiği gibi kullanırız. Eğer params sözcüğü yazılmazsa derleyici hatası alınır.

    //(yukarıdaki tanımlama için :Topla(0,6, 8, 9) ) 

    //Burada iki farklı tipimiz var : int ve double, birinci parametre 0 ise

    private object Topla(int tip, params object[] sayilar)
    {
      //Eğer topla metodu parametresiz olarak çağrılmışsa sonuç olarak 0 dönülsün

      if (tip != 0 && tip != 1)
      {
        return 0;
      }

      if (sayilar.Length <= 0)
      {
        return 0;
      }

      //bir veya daha fazla parametre girilmiş ise metod buradan devam eder.

      //toplam değişkeni ile parametre olarak girilen tüm sayıları toplayalım

      object toplam = null;

      int toplamInt = 0;

      double toplamDouble = 0;

      //sayilar dizisine kaç tane değer atanmış ise hepsini toplayalım

      // 2 Farklı tipimiz olsun : int ve double metot çağrıldığında hangi tip 

      // ile çağrılmış ise toplamayı o tipi göre yapalım

      if (tip == 0)
      {
        for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++)
        {
          // try catch bir hata olması durumunda hatayı yok sayarak işleme kaldığı 

          //yerden ddevam eder.

          try
          {
            toplamInt += Convert.ToInt32(sayilar[i]);
          }
          catch (Exception)
          {
          }
        }

        toplam = (object)toplamInt;
      }
      else if (tip == 1)
      {
        for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++)
        {
          // try catch bir hata olması durumunda hatayı yok sayarak işleme kaldığı 

          //yerden ddevam eder.

          try
          {
            toplamDouble += Convert.ToDouble(sayilar[i]);
          }
          catch (Exception)
          {
          }
        }

        toplam = (object)toplamDouble;
      }

      return toplam;
    }

    private void btnBasla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      lstSonuclar.Items.Clear();

      // Değişken int tipindeki parametreleri object tipinde parametre olarak yollayarak

      // toplama işlemlerini gerçekleşticeğiz. int tipi için ilk parametre 0 olarak ayarladım.

      lstSonuclar.Items.Add("İşlem : " + Topla(0).ToString());

      lstSonuclar.Items.Add("İşlem : 6 = " + Topla(0, 6).ToString());

      lstSonuclar.Items.Add("İşlem : 6 + 8 = " + Topla(0, 6, 8).ToString());

      lstSonuclar.Items.Add("İşlem : 6 + 8 + 9 = " + Topla(0, 6, 8, 9).ToString());

      lstSonuclar.Items.Add("İşlem : 6 + 8 + 9 + 20 = " + Topla(0, 6, 8, 9, 20).ToString());

      lstSonuclar.Items.Add("İşlem : 6 + 8 + 9 + 20 + 30 = " + Topla(0, 6, 8, 9, 20, 30).ToString());
      lstSonuclar.Items.Add("");

      lstSonuclar.Items.Add("");
      // Değişken double tipindeki parametreleri object tipinde parametre olarak yollayarak

      // toplama işlemlerini gerçekleşticeğiz. Double tipi için ilk parametre 1 olarak ayarladım.

      lstSonuclar.Items.Add("İşlem :" + Topla(1).ToString());

      lstSonuclar.Items.Add("İşlem : 6 = " + Topla(1, 6.6).ToString());

      lstSonuclar.Items.Add("İşlem : 6 + 8 = " + Topla(1, 6.6, 8.1).ToString());

      lstSonuclar.Items.Add("İşlem : 6 + 8 + 9 = " + Topla(1, 6.6, 8.1, 9.7).ToString());

      lstSonuclar.Items.Add("İşlem : 6 + 8 + 9 + 20 = " + Topla(1, 6.6, 8.1, 9.7, 20.6).ToString());

      lstSonuclar.Items.Add("İşlem : 6 + 8 + 9 + 20 + 30 = " + Topla(1, 6.6, 8.1, 9.7, 20.6, 30.4).ToString());
    }
  }
}UYGULAMAYI İNDİR