ListBox Sınıfı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
ListBox Sınıfı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

21 Şubat 2017 Salı

C Sharp Uygulamalar Formdan Girilen Sayıların Toplamı, Ortalaması, Minimum ve Maksimum Değerlerini HesaplamaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) textbox ile girilen sayıları küçükten büyüğe doğru sıralama ve büyükten küçüğe doğru sıralama. Generic list sınıfının Sort() ve Reverse() methodlarını kullanarak sıralama yapma. Girilen sayıların toplamını hesaplama, ortalmasını hesaplama, minimum değeri bulma ve maksimum değerini bulma.
ETİKETLER: c sharp generic list - c sharp sort - c sharp reverse - c sharp dizi - c sharp sıralama - c# list sort - c# list reverse

UYGULAMAYI İNDİR

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace c_sharp_form_girilen_sayilari_siralama
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    List sayilar = new List();

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      this.AcceptButton = btnSayiGir;
    }

    private void btnSayiGir_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        int girilenSayi = Convert.ToInt32(txtSayi.Text);
        lstSayilar.Items.Add(girilenSayi);
        sayilar.Add(girilenSayi);
      }
      catch (Exception)
      {
        
      }

      txtSayi.Text = "";
      txtSayi.Focus();

    }

    private void btnSirala_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      lstSonuc.Items.Clear();
      sayilar.Sort();

      for (int i = 0; i < sayilar.Count; i++)
      {
        lstSonuc.Items.Add(sayilar[i]);
      }
    }

    private void btnTersSirala_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      lstSonuc.Items.Clear();
      sayilar.Sort();
      sayilar.Reverse();

      for (int i = 0; i < sayilar.Count; i++)
      {
        lstSonuc.Items.Add(sayilar[i]);
      }
    }

    private void btnToplam_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      lstSonuc.Items.Clear();
      sayilar.Sort();

      long toplam = 0;

      for (int i = 0; i < sayilar.Count; i++)
      {
        toplam = sayilar[i];
      }

      MessageBox.Show("Sayıların Toplamı : " + toplam.ToString());
    }

    private void btnOrtalama_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      lstSonuc.Items.Clear();
      sayilar.Sort();

      long toplam = 0;

      for (int i = 0; i < sayilar.Count; i++)
      {
        toplam = sayilar[i];
      }

      MessageBox.Show("Sayıların Ortalaması : " + (toplam/sayilar.Count).ToString());
    }

    private void btnMinimum_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      lstSonuc.Items.Clear();
      sayilar.Sort();

      int minimum = 0;

      for (int i = 0; i < sayilar.Count; i++)
      {
        if (minimum > sayilar[i])
        {
          minimum = sayilar[i];
        }
      }

      MessageBox.Show("Sayıların minimumu : " + minimum.ToString());
    }

    private void btnMaksimum_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      lstSonuc.Items.Clear();
      sayilar.Sort();

      int maksimum = 0;

      for (int i = 0; i < sayilar.Count; i++)
      {
        if (maksimum < sayilar[i])
        {
          maksimum = sayilar[i];
        }
      }

      MessageBox.Show("Sayıların maksimumu : " + maksimum.ToString());
    }

    
 
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

1 Nisan 2016 Cuma

C Sharp Formda Listbox ve For Döngüsü Kullanarak Çarpım Tablosu OluşturmaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form da 10 adet listbox kullanarak çarpım tablosu oluşturma. İç içe for döngüsü kullanarak çarpım tablosu oluşturma. Foreach döngüsü kullanarak listbox kutularının içeriğini temizleme.

UYGULAMAYI İNDİR
 

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_Carpim_Taplosu
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      foreach (Control item in this.Controls)
      {
        if (item is ListBox)
        {
          //Listbox ların hepsinin İçeriğini temizleyelim
          (item as ListBox).Items.Clear();
        }
      }


      int birinciSayi, ikinciSayi;

      //Çarpım tablosunu 10 adet listbox kutusu kullanarak yapalım
      //öncelikle form üzerine 10 tane listbox ekleyelim.
      //Sonra aşağıdaki iki for döngüsünü iç içe kullanarak çarpım tablosunu
      // oluşturalım. Çarpım tablosundaki işlemleri switch case kullanarak
      // birinci sayının değerine göre listbox lara ekleyelim

      for (birinciSayi = 1; birinciSayi <= 10; birinciSayi++)
      {
        for (ikinciSayi = 1; ikinciSayi <= 10; ikinciSayi++)
        {
          int sonuc = birinciSayi * ikinciSayi;

          switch (birinciSayi)
          {
            case 1: listBox1.Items.Add(birinciSayi + " X " + ikinciSayi + " = " + sonuc);
              break;
            case 2: listBox2.Items.Add(birinciSayi + " X " + ikinciSayi + " = " + sonuc);
              break;
            case 3: listBox3.Items.Add(birinciSayi + " X " + ikinciSayi + " = " + sonuc);
              break;
            case 4: listBox4.Items.Add(birinciSayi + " X " + ikinciSayi + " = " + sonuc);
              break;
            case 5: listBox5.Items.Add(birinciSayi + " X " + ikinciSayi + " = " + sonuc);
              break;
            case 6: listBox6.Items.Add(birinciSayi + " X " + ikinciSayi + " = " + sonuc);
              break;
            case 7: listBox7.Items.Add(birinciSayi + " X " + ikinciSayi + " = " + sonuc);
              break;
            case 8: listBox8.Items.Add(birinciSayi + " X " + ikinciSayi + " = " + sonuc);
              break;
            case 9: listBox9.Items.Add(birinciSayi + " X " + ikinciSayi + " = " + sonuc);
              break;
            case 10: listBox10.Items.Add(birinciSayi + " X " + ikinciSayi + " = " + sonuc);
              break;
            default:
              break;
          }
        }
      }
    }
  }
}
 
 

UYGULAMAYI İNDİR

23 Kasım 2014 Pazar

C Sharp Uygulamalar Girilen 10 Sayının Minimum - Maksimum - Ortlama-Toplam Değerlerini HesaplamaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form ekranından girilen 10 sayının minimum değerini hesaplama, maksimum değerini hesaplama, ortalama değerini hesaplama, tüm sayıların toplamını hesaplama.

Bu uygulamada textbox dan girilen 10 sayı bir diziye eklenecek. Ayrıca diziye eklenen tüm elemanlar listbox da gösterilecek. Textbox dan girilen değerler için sayı mı değil mi kontrolü yapılacak. 10 sayı girilmesi tamamlandıktan sonra girilen sayıların minimumu, maksimumu, ortalaması ve toplamı hesaplanacak. Hesaplan ortalama değere en yakın sayı bulunacak.
UYGULAMAYI İNDİR


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_10_Sayi_İslemi
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    int[] girilenSayilar = new int[10];
    int girilenSayiSayisi;
    int girilenSayi;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //Klavyenin enter butonunu sayıyı gir olarak çalıştıcağım

      this.AcceptButton = this.btnSayiyiGir;

      //Klavyenin ESC butonunu formu temizle butonu olarak çalıştıracağım.

      this.CancelButton = this.btnTemizle;
    }

    private void btnSayiyiGir_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Sayı gir kutusuna bir değer girildiğinde ilk önce girilen değerin
      //sayı olup olmadığını kontrol ediyorum. Eğer sayı değilse bir uyarı
      //mesajı veriyorum. Girilen değer eğer bir sayı ise bu sayıyı 
      //girilen sayılar dizisine ekliyorum.

      try
      {
         girilenSayi = Convert.ToInt32(txtGirilenSayi.Text);
      }
      catch (Exception)
      {
        MessageBox.Show("Girilen değer sayı değil","Hata",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Error);
        txtGirilenSayi.Text = "";
        txtGirilenSayi.Focus();
        return;
      }
     
      if (girilenSayiSayisi == 10)
      {
        MessageBox.Show("10 sayı girilmiştir ","Bilgi",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Information);
        txtGirilenSayi.Text = "";
        return;
      }
      else
      {
        girilenSayilar[girilenSayiSayisi++] = girilenSayi;

        lstGirilenSayılar.Items.Add(girilenSayiSayisi.ToString() + ". sayi: " + girilenSayi.ToString() + "\n");
       
        //Yeni sayı girmeye devam ediyorum. 

        txtGirilenSayi.Text = "";
        txtGirilenSayi.Focus();
      }
    }

    private void btnSonucuGoster_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int enBuyukSayi = girilenSayilar[0];
      int enKucukSayi = girilenSayilar[0];
      int sayilarınOrtalamasi = 0;
      int sayilarinToplami = 0;

      for (int i = 0; i < girilenSayilar.Length; i++)
      {
        if (enBuyukSayi < girilenSayilar[i])
        {
          enBuyukSayi = girilenSayilar[i];
        }
        if (enKucukSayi > girilenSayilar[i])
        {
          enKucukSayi = girilenSayilar[i];
        }
        sayilarinToplami += girilenSayilar[i];
      }
      sayilarınOrtalamasi = sayilarinToplami / girilenSayilar.Length;

      lblSonuc.Text = "Minumum Olan Sayı     : " + enKucukSayi.ToString() + "\n" +
      "Maksimum Olan Sayı    : " + enBuyukSayi.ToString() + "\n" +
      "Sayıların Toplam Değeri  : " + sayilarinToplami.ToString() + "\n" +
      "Sayıların Ortalama Değeri : " + sayilarınOrtalamasi.ToString() + "\n";
      
      // Bu kısım ortalamaya en yakın sayıyı bulmak için yapılıyor.. 
    
      int fark = Math.Abs(sayilarınOrtalamasi - girilenSayilar[0]);
     
      int buffer = 0;
      int enYakinSayi = 0;

      for (int i = 0; i < girilenSayilar.Length; i++)
      {
        buffer = Math.Abs(sayilarınOrtalamasi - girilenSayilar[i]);
        if (buffer < fark)
        {
          fark = buffer;
          enYakinSayi = girilenSayilar[i];
        }
      }

      MessageBox.Show("En yakin sayi: " + enYakinSayi.ToString(),"Bilgi",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Information);
    }

    private void btnTemizle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      FormuTemizle();
    }

    private void FormuTemizle()
    {
      lstGirilenSayılar.Items.Clear();
      lblSonuc.Text = "";

      girilenSayiSayisi = 0;
      girilenSayi = -1;
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

26 Mart 2014 Çarşamba

C Sharp Uygulamalar SQL VeriTabanı Kategorilere Göre Ürünleri Listbox Kutusunda ListelemeKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Form uygulamaları sql veri tabanına bağlantı kurma. Kategoriler ve ürünler combobox larını doldurma.Seçilen Kategoriye göre ürünleri listbox kutusuna listeleme.
ETİKETLER: csharp sql - csharp sql server bağlantısı - c sharp sql reader - csharp sql executereader - csharp sql veritabanı işlemleri - csharp sql veri çekme - csharp sql veri listeleme - csharp sql command - csharp sql connection string - csharp sql connection - csharp sqldatareader - c# sqldatareader - csharp ado.net - csharp ado.net example - csharp adodb - csharp adodb - c sharp sql listbox data listeleme - c sharp sql combobox data listeleme

UYGULAMAYI İNDİR

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;

namespace Ado_SelectTekrar
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //Form açılırken birinci combobox ımız olan kategorileri dolduruyoruz.

      KategorileriDoldur();
    }

    private void KategorileriDoldur()
    {
      //Connection to Northwind database

      SqlConnection conn = new SqlConnection("server=.;database=Northwind;integrated security=true");

      //Kategoriler tablosunda kategori id ve kategori ismini çekiyoruz.

      SqlCommand cmd = new SqlCommand("select CategoryID,CategoryName from Categories",conn);

      SqlDataReader dr;

      if (cmd.Connection.State == ConnectionState.Closed)
      {
        cmd.Connection.Open();
      }

      dr = cmd.ExecuteReader();

      //Çektiğimiz veriler ile ilk önce birinci combobox kutusunu dolduruyoruz.

      //bu combobox kutusu kategorileri gösterecek. Bu combobox herhangi bir 

      //kategori seçildiğinde cmbKategoriler_SelectionChangeCommitted olayı tetiklenecek

      //burada seçilen kategoriye ait ürünleri ürünler combobox ında listeleyeceğiz. 

      while (dr.Read())
      {
        //Seçme ve yazma işlemlerini kolaylaştırmak için Kategoriler sınıfı oluşturuyoruz.

        //burada bu sınıfın örneklerini oluşturarak kategoriler combobox a item olarak

        //ekliyoruz.


        Kategoriler kategori = new Kategoriler();

        kategori.KategoriID = dr.GetInt32(0);

        kategori.KategoriAdi = dr.GetString(1);

        cmbKategoriler.Items.Add(kategori);
      }

      dr.Close();

      cmd.Connection.Close();
    }

    private void cmbKategoriler_SelectionChangeCommitted(object sender, EventArgs e)
    {

      //Seçilen kategoriye göre ürünler combobox ını dolduracağız.

      //seçilen item il önce kategoriler sınıfına çevrilir.

      Kategoriler seciliItem = cmbKategoriler.SelectedItem as Kategoriler;

      //Eğer seçilen item boş bir eleman ise bu metodu sonlandırıyoruz.

      if (seciliItem == null) return;

      //Eğer daha önce başka bir kategori seçilmiş ise onun ürünlerini

      // ürünler comboboxından siliyoruz.

      lstUrunler.Items.Clear();

      //Connection to Northwind database

      SqlConnection conn = new SqlConnection("server=.;database=Northwind;integrated security=True");

      //Burada seçilen kategoriye ait ürünleri ürünler tablosunda çekiyoruz

      SqlCommand cmd = new SqlCommand("select ProductID,ProductName from Products where CategoryID=@CategoryID",conn);

      //Seçilecek olan ürünlerin kategori id sini parametre olarak veriyoruz.

      cmd.Parameters.AddWithValue("@CategoryID",seciliItem.KategoriID);

      SqlDataReader dr;

      if (cmd.Connection.State == ConnectionState.Closed)
        cmd.Connection.Open();

      dr = cmd.ExecuteReader();

      //Ürünler tablosunda seçilen kategoriye uygun olan ürünleri 2. combobox da 

      //ürünler olarak listeliyoruz.

      while (dr.Read())
      {
        //Burada da ürünler combobox kontrolüne itemları ürünler sınıfının örneklerini

        //oluşturarak atıyoruz.

        Urunler urun = new Urunler();

        urun.UrunID = dr.GetInt32(0);

        urun.UrunAdi = dr.GetString(1);

        lstUrunler.Items.Add(urun);
      } 
      
      dr.Close(); cmd.Connection.Close();
    }

  }
}

  
///Urunler.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Ado_SelectTekrar
{
  class Urunler
  {
 
    /// Ürün Id si 
    public int UrunID
    {
      get;
      set;
    }

    /// Ürün Adı
    public string UrunAdi
    {
      get;
      set;
    }

    /// Override Tostring : Ürünler sınıfının bir örneği item olarak eklendiğinde
    /// Sadece ürün adını göstersin
    public override string ToString()
    {
      return this.UrunAdi;
    }
  }
}///Kategoriler.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Ado_SelectTekrar
{
  class Kategoriler
  {
    /// Kategori id si
    public int KategoriID
    {
      get;
      set;
    }

    /// Kategorinin Adı
    public string KategoriAdi
    {
      get;
      set;
    }

    /// Override ToString : bu sınıfın elemanı bir item olarak eklendiğinde
    /// Sadece kategori ismini göstersin
    public override string ToString()
    {
      return this.KategoriAdi;
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR


C Sharp Form Access Veri Tabanı Kullanarak Kullanıcı Giriş Formu Oluşturma


C Sharp Form Access Veri Tabanı Kullanarak Kullanıcı Şifre Güncelleme Formu Oluşturma


C Sharp Uygulamalar Kitaplık Programı


C Sharp Uygulamalar SQL VeriTabanı Kategorilere Göre Ürünleri Listbox Kutusunda Listeleme


C Sharp Uygulamalar SQL VeriTabanı Kategorilere Göre Ürünleri Combobox Kutusunda Listeleme
27 Ocak 2014 Pazartesi

C Sharp Uygulamalar Sınıf kullanarak Alanlar ve Özellikler Oluşturma - Ortalama ve Standart Sapma HesaplamaKONU : Bir sınıftaki N kadar öğrencinin notları klavyeden giriliyor. Bu öğrencilerin çan eğrisine göre harf notlarını hesaplanabilmesi için sınıfın ortalamasını ve standart sapmasını hesaplayan programı yazınız. Çan eğrisinde harflere karar vermek için sınıf ortalamasının (t) ve standart sapmasının(y) bulunması gerekmektedir. a.Kendisine gönderilen notlara göre ortalamayı hesaplayıp dönen ortalama adındaki fonksiyonu yazınız. b.Kendisine gönderilen notlara göre standart sapmayı hesaplayıp dönen stdsapma dındaki fonksiyonu yazınız. c.)Main/buttonclicked de notlar okunacak.Not okuma işlemi bitince fonksiyonlar çağırılıp sonuçlar ekrana yazılacak.
ETİKETLER: c sharp sapma - c sharp ortalama - c sharp standart sapma - c# sapma - c# ortalama - c sharp math

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Class_Aritmetik_Ortalama
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    List sayilar = new List();

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      this.AcceptButton = btnSayiGir;
    }

    private void btnSayiGir_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        double sayi = double.Parse(txtSayi.Text);

        lstSayilar.Items.Add(sayi);
        sayilar.Add(sayi);
      }
      catch (Exception)
      {
        //Hata oldugunda not ekranını sil 
        MessageBox.Show(txtSayi.Text + " bu değer sayı olarak kabul edilemez", "HATA", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }
      txtSayi.Text = "";
    }

    private void btnHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
    {


      //Sayılar sınıfından bir örnek olşturalım.
      Sayilar sayi = new Sayilar(sayilar);

      lblOrtalama.Text = sayi.OrtalamaHesapla().ToString("0.000");

      //burda nesnenin standart sapma hesapla metodunu kullanarak giridiğimiz
      //sayılarının standart sapmasının hesaplatacağız.

      sayi.StandartSapmaHesapla();

      //şimdi burada yukarıdaki metodun hesapladığı değeri sınıfın özelliği olan
      //standartsapma dan elde edeceğiz

      lblStandartSapma.Text = sayi.StandartSapma.ToString("0.000");

    }

    private void btnTemizle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      lstSayilar.Items.Clear();
      sayilar.Clear();
    }

  }


  public class Sayilar
  {
    //private int tipinde alan (field)
    private int sayi;

    //private double tipinde alan (field)
    private double ortalama;

    //private double tipinde alan (field)
    private double standartSapma;

    //private string tipinde alan (field)
    private string isim;

    //private double tipinde dizi alan (field)
    private double[] sayiDizisi;

    /// 
    /// Constructor, parametresiz
    /// 
    public Sayilar()
    {

    }

    /// 
    /// Constructor, parametreli
    /// 
    public Sayilar(List sayilist)
    {
      this.sayiDizisi = new double[sayilist.Count];

      for (int i = 0; i < sayilist.Count; i++)
      {
        sayiDizisi[i] = sayilist[i];
      }
    }

    /// 
    /// public strign tipinde sınıf için özellik oluşturma
    /// 
    public string Isım
    {
      get 
      { 
        return isim ;
      }
      set
      {
        isim = value;
      }
    }

    /// 
    /// public strign tipinde sınıf için özellik oluşturma, " Read Only "
    /// 
    public double StandartSapma
    {
      get
      {
        return standartSapma;
      }
    }

    //double tipinde parametre alan ve double değer dönen metot
    public int OrtalamaHesapla(double[] sayidizisi)
    {
      int ortalama = 0;
      int toplam = 0;
      for (int i = 0; i < sayidizisi.Length; i++)
      {
        toplam += Convert.ToInt16(sayidizisi[i]);
      }

      ortalama = toplam / sayidizisi.Length;

      return ortalama;
    }

    //Double değer dönen ve parametre almayan metot
    public double OrtalamaHesapla()
    {
      double ortalama = 0;
      double toplam = 0;
      for (int i = 0; i < sayiDizisi.Length; i++)
      {
        toplam += sayiDizisi[i];
      }
      try
      {
        ortalama = toplam / sayiDizisi.Length;
      }
      catch (Exception)
      {
        ortalama = 0;
      }
  

      return ortalama;
    }

    //parametre almayan ve değer dönmeyen metot
    public void StandartSapmaHesapla()
    {
      // Madde 1: Aritmetik ortalama:sayıların toplamı / sayıların adedi

      int ortalama = OrtalamaHesapla(sayiDizisi);

      // Madde 2: veri – aritmetik ortalama
      // Madde 3: farkların karesi toplanır.

      double farkKarelerininToplami = 0;

      for (int i = 0; i < sayiDizisi.Length; i++)
      {
        farkKarelerininToplami += Math.Pow((double)(sayiDizisi[i] - ortalama), 2.0);
      }

      // Madde 4: hesaplanan değer, veri sayısının 1 eksiğine bölünür.
      // Madde 5 : Hesaplanan değerin karekökü alınır.

      this.standartSapma = Math.Sqrt(farkKarelerininToplami / (sayiDizisi.Length + -1));
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

25 Ocak 2014 Cumartesi

C Sharp Form Uygulamalar N Tane Öğrenicinin Not Ortalmasını ve Standart Sapmasını HesaplamaKONU : Bir sınıftaki N kadar öğrencinin notları klavyeden giriliyor. Bu öğrencilerin çan eğrisine göre harf notlarını hesaplanabilmesi için sınıfın ortalamasını ve standart sapmasını hesaplayan programı yazınız. Çan eğrisinde harflere karar vermek için sınıf ortalamasının (t) ve standart sapmasının(y) bulunması gerekmektedir. a.Kendisine gönderilen notlara göre ortalamayı hesaplayıp dönen ortalama adındaki fonksiyonu yazınız. b.Kendisine gönderilen notlara göre standart sapmayı hesaplayıp dönen stdsapma dındaki fonksiyonu yazınız. c.)Main/buttonclicked de notlar okunacak.Not okuma işlemi bitince fonksiyonlar çağırılıp sonuçlar ekrana yazılacak.
ETİKETLER: c sharp sapma - c sharp ortalama - c sharp standart sapma - c# sapma - c# ortalama - c sharp math

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_N_Tane_Notun_Ortalamasi
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnNotGirin_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        int not = int.Parse(txtNot.Text);
        if (not >= 0 && not <= 100)
        {
          lstNotlar.Items.Add(not);
          lblNotSayisi.Text = lstNotlar.Items.Count.ToString();
        }
        else
        {
          MessageBox.Show(txtNot.Text + " bu değer not olarak kabul edilemez", "HATA", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        }
      }
      catch (Exception)
      {
        //Hata oldugunda not ekranını sil 
        MessageBox.Show(txtNot.Text + " bu değer not olarak kabul edilemez", "HATA", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }
      txtNot.Text = "";
    }

    private void btnOrtalamaHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int[] notlar = new int[lstNotlar.Items.Count];
      for (int i = 0; i < lstNotlar.Items.Count; i++)
      {
        notlar[i] = Convert.ToInt16(lstNotlar.Items[i]);
      }
      lblNotOrtalamasi.Text = OrtalamaHesapla(notlar).ToString();
    }

    private int OrtalamaHesapla(int[] notlar)
    {
      int ortalama = 0;
      int toplam = 0;
      for (int i = 0; i < notlar.Length; i++)
      {
        toplam += Convert.ToInt16(notlar[i]);
      }

      ortalama = toplam / notlar.Length;

      return ortalama;
    }

    private void btnStandartSapma_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int[] notlar = new int[lstNotlar.Items.Count];
      for (int i = 0; i < lstNotlar.Items.Count; i++)
      {
        notlar[i] = Convert.ToInt16(lstNotlar.Items[i]);
      }


      // Madde 1: Aritmetik ortalama:sayıların toplamı / sayıların adedi

      int ortalama = OrtalamaHesapla(notlar);

      // Madde 2: veri – aritmetik ortalama
      // Madde 3: farkların karesi toplanır.

      double farkKarelerininToplami = 0;

      for (int i = 0; i < notlar.Length; i++)
      {
        farkKarelerininToplami += Math.Pow((double)(notlar[i] - ortalama), 2.0);
      }

      // Madde 4: hesaplanan değer, veri sayısının 1 eksiğine bölünür.
      // Madde 5 : Hesaplanan değerin karekökü alınır.

      double standartSapma = Math.Sqrt((double)farkKarelerininToplami / (notlar.Length + -1));

      lblStandartSapma.Text = standartSapma.ToString("0.000");
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      this.AcceptButton = btnNotGirin;
    }
  }
}
  

UYGULAMAYI İNDİR

11 Ocak 2014 Cumartesi

C Sharp Form Uygulamalar Şampiyonlar Ligi Grup Oluşturma AlgoritmasıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form uygulamalar 32 takımdan rastgele 8 takımlı 4 torba oluşturma ve oluşturulan 4 torbadan rastgele 8 farklı grup oluşturma. Bu gruplarda aynı ülkeden sadece bir takım olabilir.
ETİKETLER: c sharp groupbox - c sharp grouper - c sharp random - c sharp rastgele - c sharp form - c# random

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_Champions_League_Group
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    List takimlar;

    List torbalar = new List();
    List gruplar = new List();
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      // Yeni takımları oluşturmak için bir tane Team sınıfından nesne oluşturalım
      Takim yeniTakim = null;

      //oluşturduğum takımları listede tutmak için bir tane Team tipinde jenerik liste oluşturalım
      takimlar = new List();

      //Burada takımları ve ülkeri ile birlikten takımlar listesine ekleyelim

      yeniTakim = new Takim("Bayern Münih", "Almanya");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("FC Barcelona", "İspanya");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Chelsea", "İngiltere");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Real Madrid", "İspanya");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Manchester United", "İngiltere");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Arsenal", "İngiltere");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("FC Porto", "Portekiz");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("S.L. Benfica", "Portekiz");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Atletico Madrid", "İspanya");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Shakhtar Donetsk", "Ukrayna");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("AC Milan", "İtalya");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Schalke 04", "Almanya");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Marsilya", "Fransa");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("CSKA Moskova", "Rusya");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Paris Saint-Germain", "Fransa");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Juventus", "İtalya");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Zenit St. Petersburg", "Rusya");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Manchester City", "İngiltere");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Ajax", "Hollanda");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Borussia Dortmund", "Almanya");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("FC Basel", "İsviçre");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Olympiakos", "Yunanistan");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Galatasaray", "Türkiye");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Bayer Leverkusen", "Almanya");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("FC København", "Danimarka");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Napoli", "İtalya");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Anderlecht", "Belçika");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Celtic", "İskoçya");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Steaua Bükreş", "Romanya");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Viktoria Plzen", "Çek Cumhuriyeti");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Real Sociedad", "İspanya");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Austria Wien", "Avusturya");
      takimlar.Add(yeniTakim);
    }

    private void btnTorbalariOlustur_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Random rastgele = new Random();

      List secilenTakimlar = new List();

      for (int i = 0; i < takimlar.Count; i++)
      {
        int secilenTakim = rastgele.Next(0, takimlar.Count);

        if (secilenTakimlar.Contains(secilenTakim))
        {
          i--;
        }
        else
        {
          secilenTakimlar.Add(secilenTakim);
        }
      }

      for (int i = 0; i < secilenTakimlar.Count; i++)
      {
        if(i<8)
        {
          lstTorba1.Items.Add(takimlar[secilenTakimlar[i]]);
        }
        else if (i < 16)
        {
          lstTorba2.Items.Add(takimlar[secilenTakimlar[i]]);
        }
        else if (i < 24)
        {
          lstTorba3.Items.Add(takimlar[secilenTakimlar[i]]);
        }
        else
        {
          lstTorba4.Items.Add(takimlar[secilenTakimlar[i]]);
        }
      }

      torbalar.Add(lstTorba1);
      torbalar.Add(lstTorba2);
      torbalar.Add(lstTorba3);
      torbalar.Add(lstTorba4);

       gruplar.Add(lstGrup1);
      gruplar.Add(lstGrup2);
      gruplar.Add(lstGrup3);
      gruplar.Add(lstGrup4);
      gruplar.Add(lstGrup5);
      gruplar.Add(lstGrup6);
      gruplar.Add(lstGrup7);
      gruplar.Add(lstGrup8);
    }

    private void btnGruplariOlustur_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Random rastgele = new Random();

      List secilenTakimlar = new List();

      for (int j = 0; j < 4; j++)
      {
        secilenTakimlar.Clear();

        for (int i = 0; i < 8; i++)
        {
          int secilenTakim = rastgele.Next(0, takimlar.Count / 4);

          if (secilenTakimlar.Contains(secilenTakim))
          {
            i--;
          }
          else
          {
            secilenTakimlar.Add(secilenTakim);
          }
        }

        bool ayniUlkedenTakimVar = false;

        for (int k = 0; k < 8; k++)
        {
          ayniUlkedenTakimVar = AyniUlkeTakimiVarMi(gruplar[k], torbalar[j].Items[secilenTakimlar[k]] as Takim);

          if (ayniUlkedenTakimVar)
            break;
        }


        if (!ayniUlkedenTakimVar)
        {
          lstGrup1.Items.Add(torbalar[j].Items[secilenTakimlar[0]] as Takim);
          lstGrup2.Items.Add(torbalar[j].Items[secilenTakimlar[1]] as Takim);
          lstGrup3.Items.Add(torbalar[j].Items[secilenTakimlar[2]] as Takim);
          lstGrup4.Items.Add(torbalar[j].Items[secilenTakimlar[3]] as Takim);
          lstGrup5.Items.Add(torbalar[j].Items[secilenTakimlar[4]] as Takim);
          lstGrup6.Items.Add(torbalar[j].Items[secilenTakimlar[5]] as Takim);
          lstGrup7.Items.Add(torbalar[j].Items[secilenTakimlar[6]] as Takim);
          lstGrup8.Items.Add(torbalar[j].Items[secilenTakimlar[7]] as Takim);
        }
        else
        {
          j--;
        }
      }
    }

    private bool AyniUlkeTakimiVarMi(ListBox grup,Takim takim)
    {
      bool durum = false;

      for (int i = 0; i < grup.Items.Count; i++)
      {
        Takim grupTakim = grup.Items[i] as Takim;
        if (grupTakim.TeamCountry == takim.TeamCountry)
        {
          durum = true;
          break;
        }
      }
      return durum;
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Form_Champions_League_Group
{
  class Takim
  {
    private string takimIsmi;
    private string takimUlke;

    public Takim(string isim, string ulke)
    {
      takimIsmi = isim;
      takimUlke = ulke;
    }

    public string TeamName 
    {
      get
      {
        return takimIsmi;
      }
      set
      {
        takimIsmi = value;
      }
    }

    public string TeamCountry 
    {
      get
      {
        return takimUlke;
      }
      set
      {
        takimUlke = value;
      }
    }

    public override string ToString()
    {
      return takimIsmi + "-" + takimUlke;
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

5 Aralık 2013 Perşembe

C Sharp Uygulamalar Mükemmel Sayı Hesaplama 100 ile 999 arasındaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form da 100 ile 999 arasındaki mükemmel sayıları hesaplama.
ETİKETLER: c sharp sayılar - c sharp mükemmel sayılar - c sharp for döngüsü - c sharp listbox kontrolü.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Drawing;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Data;

namespace mükemmel_sayılar
{
 /// 
 /// Summary description for Form1.
 /// 
 public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
 {
 private System.Windows.Forms.Label label1;
 private System.Windows.Forms.Button button1;
 private System.Windows.Forms.ListBox listBox1;
 /// 
 /// Required designer variable.
 /// 
 private System.ComponentModel.Container components = null;

 public Form1()
 {
  //
  // Required for Windows Form Designer support
  //
  InitializeComponent();

  //
  // TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call
  //
 }

 /// 
 /// Clean up any resources being used.
 /// 
 protected override void Dispose( bool disposing )
 {
  if( disposing )
  {
  if (components != null) 
  {
   components.Dispose();
  }
  }
  base.Dispose( disposing );
 }

 #region Windows Form Designer generated code
 /// 
 /// Required method for Designer support - do not modify
 /// the contents of this method with the code editor.
 /// 
 private void InitializeComponent()
 {
      this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.listBox1 = new System.Windows.Forms.ListBox();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // label1
      // 
      this.label1.AutoSize = true;
      this.label1.Font = new System.Drawing.Font("Comic Sans MS", 12F, ((System.Drawing.FontStyle)((System.Drawing.FontStyle.Bold | System.Drawing.FontStyle.Underline))), System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(162)));
      this.label1.ForeColor = System.Drawing.Color.Maroon;
      this.label1.Location = new System.Drawing.Point(40, 16);
      this.label1.Name = "label1";
      this.label1.Size = new System.Drawing.Size(237, 23);
      this.label1.TabIndex = 0;
      this.label1.Text = "Mükemmel Sayılar (100-999)";
      this.label1.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter;
      // 
      // button1
      // 
      this.button1.BackColor = System.Drawing.Color.DeepPink;
      this.button1.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
      this.button1.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 14.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(162)));
      this.button1.ForeColor = System.Drawing.Color.Maroon;
      this.button1.Location = new System.Drawing.Point(16, 80);
      this.button1.Name = "button1";
      this.button1.Size = new System.Drawing.Size(100, 132);
      this.button1.TabIndex = 3;
      this.button1.Text = "&Hesapla";
      this.button1.UseVisualStyleBackColor = false;
      this.button1.Click += new System.EventHandler(this.SayilariBul_Click);
      // 
      // listBox1
      // 
      this.listBox1.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
      this.listBox1.ForeColor = System.Drawing.Color.Maroon;
      this.listBox1.Location = new System.Drawing.Point(144, 80);
      this.listBox1.Name = "listBox1";
      this.listBox1.Size = new System.Drawing.Size(120, 132);
      this.listBox1.TabIndex = 4;
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);
      this.BackColor = System.Drawing.Color.Pink;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 266);
      this.Controls.Add(this.listBox1);
      this.Controls.Add(this.button1);
      this.Controls.Add(this.label1);
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Mükemmel Sayıları Bul";
      this.ResumeLayout(false);
      this.PerformLayout();

 }
 #endregion

 /// 
 /// The main entry point for the application.
 /// 
 [STAThread]
 static void Main() 
 {
  Application.Run(new Form1());
 }

    private void SayilariBul_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      int i, j, k;
      listBox1.Items.Clear();
      for (i = 1; i <= 9; i++)
      {
        for (j = 0; j <= 9; j++)
        {
          for (k = 0; k <= 9; k++)
          {
            if (i + j + k == i * j * k)
            {
              listBox1.Items.Add(Convert.ToString(100 * i + 10 * j + k));
            }
          }
        }
      }
    }
 }
}

UYGULAMAYI İNDİR

8 Temmuz 2013 Pazartesi

C Sharp Uygulamalar Doğru Denkleminin 0 ile 100 arasındaki X Değerlerine Göre Y Değerini HesaplamaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) formda birinci derece denkleminin katsayılarını girerek 0 ile 100 arasındaki x değerleri için y değerini hesaplama.
ETİKETLER: birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler - c sharp birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler - c birinci dereceden denklemler - c sharp birinci dereceden denklemler

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Drawing;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Data;

namespace Doğru_Denklemi
{
 /// 
 /// Summary description for Form1.
 /// 
  public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
  {
    private System.Windows.Forms.Label lblDenklem;
    private System.Windows.Forms.TextBox txtA;
    private System.Windows.Forms.Label lblX;
    private System.Windows.Forms.TextBox txtB;
    private System.Windows.Forms.Label lblY;
    private System.Windows.Forms.TextBox txtC;
    private System.Windows.Forms.Label lblSonuc;
    private System.Windows.Forms.Button btnDegerleriListele;
    private System.Windows.Forms.ListBox liste;
    /// 
    /// Required designer variable.
    /// 
    private System.ComponentModel.Container components = null;

    public Form1()
    {
      //
      // Required for Windows Form Designer support
      //
      InitializeComponent();

      //
      // TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call
      //
    }

    private void btnDegerleriListele_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      if (txtA.Text == "" || txtB.Text == "" || txtC.Text == "")
      {
        return;
      }

      liste.Items.Clear();

      double a, b, c, x, y;

      a = Convert.ToDouble(txtA.Text);

      b = Convert.ToDouble(txtB.Text);

      c = Convert.ToDouble(txtC.Text);

      x = 0;

      while (x < 100)
      {

        //buradaki x değeri için y değerini hesaplayalım

        y = (-a * x - c) / b;

        //x ve y değerlerini listbox a ekleyelim

        liste.Items.Add("x = " + Convert.ToString(x) + " => y " + Convert.ToString(y));

        x = x + 1;
      }
    }

    /// 
    /// Clean up any resources being used.
    /// 
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing)
      {
        if (components != null)
        {
          components.Dispose();
        }
      }
      base.Dispose(disposing);
    }

    #region Windows Form Designer generated code
    /// 
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// 
    private void InitializeComponent()
    {
      System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(Form1));
      this.lblDenklem = new System.Windows.Forms.Label();
      this.txtA = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.lblX = new System.Windows.Forms.Label();
      this.txtB = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.lblY = new System.Windows.Forms.Label();
      this.txtC = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.lblSonuc = new System.Windows.Forms.Label();
      this.btnDegerleriListele = new System.Windows.Forms.Button();
      this.liste = new System.Windows.Forms.ListBox();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // lblDenklem
      // 
      this.lblDenklem.AutoSize = true;
      this.lblDenklem.Font = new System.Drawing.Font("Comic Sans MS", 14.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(162)));
      this.lblDenklem.ForeColor = System.Drawing.Color.Firebrick;
      this.lblDenklem.Location = new System.Drawing.Point(88, 11);
      this.lblDenklem.Name = "lblDenklem";
      this.lblDenklem.Size = new System.Drawing.Size(114, 27);
      this.lblDenklem.TabIndex = 0;
      this.lblDenklem.Text = "ax+by+c=0";
      // 
      // txtA
      // 
      this.txtA.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
      this.txtA.Location = new System.Drawing.Point(33, 46);
      this.txtA.Name = "txtA";
      this.txtA.Size = new System.Drawing.Size(40, 20);
      this.txtA.TabIndex = 1;
      // 
      // lblX
      // 
      this.lblX.AutoSize = true;
      this.lblX.Font = new System.Drawing.Font("Comic Sans MS", 12F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(162)));
      this.lblX.ForeColor = System.Drawing.Color.Firebrick;
      this.lblX.Location = new System.Drawing.Point(73, 42);
      this.lblX.Name = "lblX";
      this.lblX.Size = new System.Drawing.Size(43, 23);
      this.lblX.TabIndex = 0;
      this.lblX.Text = "x + ";
      // 
      // txtB
      // 
      this.txtB.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
      this.txtB.Location = new System.Drawing.Point(105, 46);
      this.txtB.Name = "txtB";
      this.txtB.Size = new System.Drawing.Size(40, 20);
      this.txtB.TabIndex = 3;
      // 
      // lblY
      // 
      this.lblY.AutoSize = true;
      this.lblY.Font = new System.Drawing.Font("Comic Sans MS", 12F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(162)));
      this.lblY.ForeColor = System.Drawing.Color.Firebrick;
      this.lblY.Location = new System.Drawing.Point(150, 42);
      this.lblY.Name = "lblY";
      this.lblY.Size = new System.Drawing.Size(43, 23);
      this.lblY.TabIndex = 2;
      this.lblY.Text = "y + ";
      // 
      // txtC
      // 
      this.txtC.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
      this.txtC.Location = new System.Drawing.Point(182, 46);
      this.txtC.Name = "txtC";
      this.txtC.Size = new System.Drawing.Size(40, 20);
      this.txtC.TabIndex = 4;
      // 
      // lblSonuc
      // 
      this.lblSonuc.AutoSize = true;
      this.lblSonuc.Font = new System.Drawing.Font("Comic Sans MS", 12F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(162)));
      this.lblSonuc.ForeColor = System.Drawing.Color.Firebrick;
      this.lblSonuc.Location = new System.Drawing.Point(223, 43);
      this.lblSonuc.Name = "lblSonuc";
      this.lblSonuc.Size = new System.Drawing.Size(44, 23);
      this.lblSonuc.TabIndex = 5;
      this.lblSonuc.Text = " = 0";
      // 
      // btnDegerleriListele
      // 
      this.btnDegerleriListele.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.System;
      this.btnDegerleriListele.Location = new System.Drawing.Point(33, 72);
      this.btnDegerleriListele.Name = "btnDegerleriListele";
      this.btnDegerleriListele.Size = new System.Drawing.Size(189, 29);
      this.btnDegerleriListele.TabIndex = 6;
      this.btnDegerleriListele.Text = "Listele";
      this.btnDegerleriListele.Click += new System.EventHandler(this.btnDegerleriListele_Click);
      // 
      // liste
      // 
      this.liste.Location = new System.Drawing.Point(33, 107);
      this.liste.Name = "liste";
      this.liste.Size = new System.Drawing.Size(234, 199);
      this.liste.TabIndex = 7;
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);
      this.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(255)))), ((int)(((byte)(224)))), ((int)(((byte)(192)))));
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(314, 316);
      this.Controls.Add(this.liste);
      this.Controls.Add(this.btnDegerleriListele);
      this.Controls.Add(this.lblSonuc);
      this.Controls.Add(this.txtC);
      this.Controls.Add(this.txtB);
      this.Controls.Add(this.lblY);
      this.Controls.Add(this.txtA);
      this.Controls.Add(this.lblDenklem);
      this.Controls.Add(this.lblX);
      this.Icon = ((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon")));
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Birinci Dereceden Denklemler";
      this.ResumeLayout(false);
      this.PerformLayout();

    }
    #endregion

    /// 
    /// The main entry point for the application.
    /// 
    [STAThread]
    static void Main()
    {
      Application.Run(new Form1());
    }

  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

3 Temmuz 2013 Çarşamba

C Sharp Form Çarpım Tablosu OluşturmaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form çarpım tablosu hesaplama uygulaması. Hesaplanan çarpım tablosunu listbox içerinde gösterme
ETİKETLER: c sharp çarpım tablosu - csharp çarpma işlemi - c sharp da çarpım tablosu - c# çarpım tablosu - c# çarpma işlemi - c# çarpım tablosu oluşturma - c# çarpım tablosunu gösterme
UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace çarpım_tablosu
{
  public partial class Form_Carpim_Tablosu : Form
  {
    public Form_Carpim_Tablosu()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int i, j;
      lstCarpimTablosu.Items.Clear();
      for (i = 1; i <= 10; i++)
      {
        lstCarpimTablosu.Items.Add(Convert.ToString(i) + " ler ");
        lstCarpimTablosu.Items.Add("-----------");
        for (j = 1; j <= 10; j++)
          lstCarpimTablosu.Items.Add(Convert.ToString(i) + 'x' + Convert.ToString(j) + '=' + Convert.ToString(i * j));
      }
    }


   /// 
 /// The main entry point for the application.
 /// 
 [STAThread]
 static void Main() 
 {
  Application.Run(new Form_Carpim_Tablosu());
 }

 
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Form Uygulamalar Dört İşlem Hesap MakinesiKONU : C Sharp ( C# ) form uygulamalar dört işlem hesap makinesi yapma, iki textbox girişi kullanarak hesap makinesi yapma, toplama, çıkarma, bölme ,çarpma işlemleri olan hesap makinesi yapma.
ETİKETLER : c sharp hesap makinesi - c sharp hesap makinesi örneği - c sharp hesap makinesi indir - c sharp hesap makinesi yapma - c sharp hesap makinesi kodları - c sharp hesap makinesi kodu - c# hesap makinesi - c# hesap makinesi kodu - c# hesap makinesi örneği - c# hesap makinesi indir - c# hesap makinesi yapımı
ETİKETLER:
UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Drawing;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Data;

namespace Hesap_Makinesi
{
 /// 
 /// Summary description for Form1.
 /// 
  public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
  {
    private System.Windows.Forms.TextBox txtBirinciSayi;
    private System.Windows.Forms.TextBox txtIkinciSayi;
    private System.Windows.Forms.Label lblOperatör;
    private System.Windows.Forms.Button btnTopla;
    private System.Windows.Forms.Button btnCikar;
    private System.Windows.Forms.Button btnCarp;
    private System.Windows.Forms.Button btnBol;
    private System.Windows.Forms.Label lblSonucText;
    private System.Windows.Forms.Label lblSonuc;
    /// 
    /// Required designer variable.
    /// 
    private System.ComponentModel.Container components = null;

    public Form1()
    {
      //
      // Required for Windows Form Designer support
      //
      InitializeComponent();

      //
      // TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call
      //
    }

    /// 
    /// Clean up any resources being used.
    /// 
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing)
      {
        if (components != null)
        {
          components.Dispose();
        }
      }
      base.Dispose(disposing);
    }

    #region Windows Form Designer generated code
    /// 
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// 
    private void InitializeComponent()
    {
      System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(Form1));
      this.txtBirinciSayi = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.txtIkinciSayi = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.lblOperatör = new System.Windows.Forms.Label();
      this.btnTopla = new System.Windows.Forms.Button();
      this.btnCikar = new System.Windows.Forms.Button();
      this.btnCarp = new System.Windows.Forms.Button();
      this.btnBol = new System.Windows.Forms.Button();
      this.lblSonucText = new System.Windows.Forms.Label();
      this.lblSonuc = new System.Windows.Forms.Label();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // textBox1
      // 
      this.txtBirinciSayi.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
      this.txtBirinciSayi.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.HotTrack;
      this.txtBirinciSayi.Location = new System.Drawing.Point(24, 19);
      this.txtBirinciSayi.Name = "textBox1";
      this.txtBirinciSayi.Size = new System.Drawing.Size(100, 20);
      this.txtBirinciSayi.TabIndex = 0;
      this.txtBirinciSayi.Text = "0";
      // 
      // textBox2
      // 
      this.txtIkinciSayi.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
      this.txtIkinciSayi.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.HotTrack;
      this.txtIkinciSayi.Location = new System.Drawing.Point(160, 19);
      this.txtIkinciSayi.Name = "textBox2";
      this.txtIkinciSayi.Size = new System.Drawing.Size(100, 20);
      this.txtIkinciSayi.TabIndex = 1;
      this.txtIkinciSayi.Text = "0";
      // 
      // label2
      // 
      this.lblOperatör.AutoSize = true;
      this.lblOperatör.Location = new System.Drawing.Point(136, 22);
      this.lblOperatör.Name = "label2";
      this.lblOperatör.Size = new System.Drawing.Size(13, 13);
      this.lblOperatör.TabIndex = 3;
      this.lblOperatör.Text = "_";
      this.lblOperatör.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter;
      // 
      // button1
      // 
      this.btnTopla.ForeColor = System.Drawing.Color.DarkRed;
      this.btnTopla.Location = new System.Drawing.Point(48, 59);
      this.btnTopla.Name = "button1";
      this.btnTopla.Size = new System.Drawing.Size(32, 23);
      this.btnTopla.TabIndex = 4;
      this.btnTopla.Text = "+";
      this.btnTopla.Click += new System.EventHandler(this.btnTopla_Click);
      // 
      // button2
      // 
      this.btnCikar.ForeColor = System.Drawing.Color.DarkRed;
      this.btnCikar.Location = new System.Drawing.Point(96, 59);
      this.btnCikar.Name = "button2";
      this.btnCikar.Size = new System.Drawing.Size(32, 23);
      this.btnCikar.TabIndex = 5;
      this.btnCikar.Text = "-";
      this.btnCikar.Click += new System.EventHandler(this.BtnCikar_Click);
      // 
      // button3
      // 
      this.btnCarp.ForeColor = System.Drawing.Color.DarkRed;
      this.btnCarp.Location = new System.Drawing.Point(144, 59);
      this.btnCarp.Name = "button3";
      this.btnCarp.Size = new System.Drawing.Size(32, 23);
      this.btnCarp.TabIndex = 6;
      this.btnCarp.Text = "*";
      this.btnCarp.Click += new System.EventHandler(this.btnCarp_Click);
      // 
      // button4
      // 
      this.btnBol.ForeColor = System.Drawing.Color.DarkRed;
      this.btnBol.Location = new System.Drawing.Point(192, 59);
      this.btnBol.Name = "button4";
      this.btnBol.Size = new System.Drawing.Size(32, 23);
      this.btnBol.TabIndex = 7;
      this.btnBol.Text = "/";
      this.btnBol.Click += new System.EventHandler(this.btnBol_Click);
      // 
      // label3
      // 
      this.lblSonucText.AutoSize = true;
      this.lblSonucText.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 9F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(162)));
      this.lblSonucText.ForeColor = System.Drawing.Color.Maroon;
      this.lblSonucText.Location = new System.Drawing.Point(96, 107);
      this.lblSonucText.Name = "label3";
      this.lblSonucText.Size = new System.Drawing.Size(51, 15);
      this.lblSonucText.TabIndex = 8;
      this.lblSonucText.Text = "Sonuç : ";
      this.lblSonucText.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter;
      // 
      // label4
      // 
      this.lblSonuc.AutoSize = true;
      this.lblSonuc.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 9F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(162)));
      this.lblSonuc.ForeColor = System.Drawing.Color.Maroon;
      this.lblSonuc.Location = new System.Drawing.Point(144, 107);
      this.lblSonuc.Name = "label4";
      this.lblSonuc.Size = new System.Drawing.Size(14, 15);
      this.lblSonuc.TabIndex = 9;
      this.lblSonuc.Text = "0";
      this.lblSonuc.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter;
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);
      this.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Control;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 147);
      this.Controls.Add(this.lblSonuc);
      this.Controls.Add(this.lblSonucText);
      this.Controls.Add(this.btnBol);
      this.Controls.Add(this.btnCarp);
      this.Controls.Add(this.btnCikar);
      this.Controls.Add(this.btnTopla);
      this.Controls.Add(this.lblOperatör);
      this.Controls.Add(this.txtIkinciSayi);
      this.Controls.Add(this.txtBirinciSayi);
      this.Icon = ((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon")));
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Hesap Makinesi";
      this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);
      this.ResumeLayout(false);
      this.PerformLayout();

    }
    #endregion

    /// 
    /// The main entry point for the application.
    /// 
    [STAThread]
    static void Main()
    {
      Application.Run(new Form1());
    }

    double sayi1, sayi2;
    private void btnTopla_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      if (txtBirinciSayi.Text != "" &&
        txtIkinciSayi.Text != "")
      {
        sayi1 = Convert.ToDouble(txtBirinciSayi.Text);
        sayi2 = Convert.ToDouble(txtIkinciSayi.Text);
        lblSonuc.Text = Convert.ToString(sayi1 + sayi2);
        lblOperatör.Text = "+";
      }
      else lblSonuc.Text = "Hatalı Giriş";


    }

    private void BtnCikar_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      if (txtBirinciSayi.Text != "" &&
        txtIkinciSayi.Text != "")
      {
        sayi1 = Convert.ToDouble(txtBirinciSayi.Text);
        sayi2 = Convert.ToDouble(txtIkinciSayi.Text);
        lblSonuc.Text = Convert.ToString(sayi1 - sayi2);
        lblOperatör.Text = "-";
      }
      else lblSonuc.Text = "Hatalı Giriş";

    }

    private void btnCarp_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      if (txtBirinciSayi.Text != "" && txtIkinciSayi.Text != "")
      {
        sayi1 = Convert.ToDouble(txtBirinciSayi.Text);
        sayi2 = Convert.ToDouble(txtIkinciSayi.Text);
        lblSonuc.Text = Convert.ToString(sayi1 * sayi2);
        lblOperatör.Text = "*";
      }
      else lblSonuc.Text = "Hatalı Giriş";

    }

    private void btnBol_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      if (txtBirinciSayi.Text != "" &&
        txtIkinciSayi.Text != "" &&
        Convert.ToDouble(txtIkinciSayi.Text) != 0)
      {
        sayi1 = Convert.ToDouble(txtBirinciSayi.Text);
        sayi2 = Convert.ToDouble(txtIkinciSayi.Text);
        lblSonuc.Text = Convert.ToString(sayi1 / sayi2);
        lblOperatör.Text = "/";
      }
      else lblSonuc.Text = "Hatalı Giriş";

    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR
C Sharp Form Uygulamalar Dört İşlem Hesap MakinesiC Sharp Form Uygulamalar Hesap Makinesi Yapımı - Dört İşlemC Sharp Uygulamalar Modern Hesap Makinesi27 Haziran 2013 Perşembe

C Sharp Uygulamalar Personelleri Sınıfı Oluşturma Sınıf Özellikleri ve AlanlarıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Personeller sınıfın oluşturma ve fields & properties ekleme. ArrayList sınıfı kullanarak sınıf nesnelerini listeleme ve saklama. Listbox ile eklenen kişileri listeleme. C sharp Overide kullanımı. Formlar arasında bağlantı kurma. ETİKETLER: c sharp field - c sharp field declaration - c sharp properties - c sharp field property - c sharp access modifier - c sharp field access modifier - c# access modifier - c# field - c# field nedir - c# fields - c# field and property - csharp class - csharp class örnekleri - csharp class tanımlama - csharp class oluşturma - csharp class kullanımı - csharp class constructor - c sharp sınıf tanımlama - c sharp sınıf oluşturma - c sharp alan tanımlama - c sharp listbox - c sharp listbox ile listeleme.

UYGULAMAYI İNDİR


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///Form1.cs
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Collections;

namespace oop_personel_listeleme
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }


    //context menü item kullanarak listeye sağ tıklayarak seçili personeli 
    //güncelleme

    private void guncelleMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (lstPersoneller.SelectedItem == null) return;

      Personeller personel = (Personeller)lstPersoneller.SelectedItem;

      Form2 güncellemeFormu = new Form2();
      güncellemeFormu.personel = personel;
      this.Hide();
      güncellemeFormu.ShowDialog();//f yi aç ve f kapanmadan burada bekle
      this.Show();

      ListeyiGoster();
      
    }

    //listeye eklenen personelleri bir arraylist içinde saklayalım

    ArrayList personelListesi = new ArrayList();

    //Kaydet butonuna tıklanınca girilen kişiyi personel listesine ve listbox ekleyalim
  
    private void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Personeller personel = new Personeller(txtAd.Text, txtSoyad.Text, byte.Parse(txtYas.Text));
      personelListesi.Add(personel);

      ListeyiGoster();
      KutulariTemizle();
    }

    // listeye eklenen personelleri listbox da gösterelim.

    private void ListeyiGoster()
    {
      lstPersoneller.Items.Clear();
      lstPersoneller.Items.AddRange(personelListesi.ToArray());
    }

    //Kaydet butonuna basıldıktan sonra textbox kutucuklarını temizleyelim

    private void KutulariTemizle()
    {
      foreach (Control item in groupBox1.Controls)
      {
        if (item is TextBox)
        {
          TextBox t = (TextBox)item;
          t.Clear();
        }
      }
    }

 
  }
}


  

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///Form2.cs
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace oop_personel_listeleme
{
  public partial class Form2 : Form
  {
    public Form2()
    {
      InitializeComponent();
    }

    public Personeller personel= null;

    private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      txtAd.Text = personel.Ad;
      txtSoyad.Text = personel.Soyad;
      txtYas.Text = personel.Yas.ToString();
    }

    private void btnVazgec_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Close();
    }

    private void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (personel != null)
      {
        personel.Ad = txtAd.Text;
        personel.Soyad = txtSoyad.Text;
        personel.Yas = byte.Parse(txtYas.Text);
        this.Close();
      }
    }

 
  }
}/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///Personeller.cs
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace oop_personel_listeleme
{
  //internal ya da public
  //internal içinde bulunduğun namesace de erişilebilir anlamındadır
  public class Personeller
  {
    //public private internal
    //private içinde bulunduğun class içinde erişilebilir
    //fields - alanlar :

    private string ad;
    private string soyad;
    private byte yas;

    //Properties - özellikler : 
    public string Ad
    {
      get { return ad; }
      set { ad = value; }
    }

    public string Soyad
    {
      get { return this.soyad; }
      set { this.soyad = value; }
    }

    public byte Yas
    {
      get { return this.yas; }
      set { this.yas = value; }
    }

    public Personeller(string isim,string soyisim,byte yasi)
    {
      //constructor 1
      this.Ad = isim;
      this.Soyad = soyisim;
      this.Yas = yasi;
    }

    public Personeller()
    {
      //constructor 2
    }

    public Personeller(Personeller personel)
    {
      //constructor 3
      this.Ad = personel.Ad;
      this.Soyad = personel.Soyad;
      this.Yas = personel.Yas;
    }

    public override string ToString()
    {
      return this.Ad + " " + this.Soyad;
    }
  }
}