Inheritance-Miras Örnekleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Inheritance-Miras Örnekleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

8 Haziran 2013 Cumartesi

C Sharp Uygulamalar Miras Alma - C Sharp InheritanceKONU: C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Sınıf oluşturma, sınıfa fields & properties ekleme ve miras alma örnekleri. C sharp sınıftan miras alma. C sharp metot oluşturma. C sharp Override ToString metot.
ETİKETLER: c sharp miras alma - c sharp class inheritance - c sharp field - c sharp field declaration - c sharp properties - c sharp field property - c sharp access modifier - c sharp field access modifier - c# access modifier - c# field - c# field nedir - c# fields - c# field and property - csharp class - csharp class örnekleri - csharp class tanımlama - csharp class oluşturma - csharp class kullanımı - csharp class constructor - c sharp sınıf tanımlama - c sharp sınıf oluşturma - c sharp alan tanımlama - listbox kullanımı - sınıf metot tanımlama - c sharp override ToString metot - context menü kullanma - csharp contextmenustrip - csharp context menu.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace OOP_inheritance
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      //Form üzerine sürükle bırak ile eklenen komponentlerin ilk değerlerini güncelleme
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //program penceresi açılırken radio butonlarından biri seçili olsun

      rdbEgitmen.Checked = true;
    }

    private void btnImzala_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Calisanlar sınıfından bir nesne oluşturalım

      Calisanlar calisan;
      
      //Radio butonlarından hangisi seçili ise o değere göre calisan nesnesinin bir 
      //örneğini oluşturalım

      if (rdbEgitmen.Checked)
      {
        calisan = new Egitmenler();
      }
      else
      {
        calisan = new Muhasebeciler();
      }

      //calisan nesnesini özelliklerini formda girilen değelere göre güncelleyelim

      calisan.Ad = txtAd.Text;
      calisan.Soyad = txySoyad.Text;
      calisan.Maas = nudMaas.Value;

      //calisan nesnesini formdaki listbox listesine ekleyelim.

      lstCalisanlar.Items.Add(calisan);
      
      //ekleme işleminden sonra tüm textbox ları temizleyelim

      TextleriTemizle();
    }

    private void TextleriTemizle()
    {
      foreach (Control item in groupBox1.Controls)
      {
        if (item is TextBox)
        {
          (item as TextBox).Clear();
        }
      }
    }

    private void lstCalisanlar_DoubleClick(object sender, EventArgs e)
    {
      //formdaki listbox üzerindeki herhangi bir satır çif tıklandığında bu metot
      //çalışacak ve seçilen sıradaki calisan ile ilgili bilgileri messagebox ile gösterelim

      //Eğer listboxdan seçil eleman indeksi -1 olarak dönerse hiç bir işlem 
      //yapmadan metodu sonlandır.

      if (lstCalisanlar.SelectedIndex < 0)
      {
        return;
      }

      string seciliElemanTipi;

      Calisanlar calisan = lstCalisanlar.SelectedItem as Calisanlar;

      if (calisan == null)
      {
        MessageBox.Show("Herhangi bir çalışan seçmemişsiniz...");
      }
      else
      {
        seciliElemanTipi = calisan.GetType().Name;
        decimal maas = calisan.Maas;
        decimal maasArtis = calisan.Artis;
        string mesaj = string.Format("{0} tipinden bir eleman seçmişsiniz." + 
         " Maaşı {1} TL ve yıllık artış oranı {2} dir ", seciliElemanTipi, maas, maasArtis);

        MessageBox.Show(mesaj);
      }
    }

    private void contextMenuStrip1_Opening(object sender, CancelEventArgs e)
    {
      Calisanlar calisan = lstCalisanlar.SelectedItem as Calisanlar;

      if (calisan == null)
      {
        e.Cancel = true;
      }

      if (calisan is Egitmenler)
      {
        contextMenuStrip1.Items[1].Enabled = false;
      }
      else
      {
        contextMenuStrip1.Items[1].Enabled = true;
      }

      if (calisan is Muhasebeciler)
      {
        contextMenuStrip1.Items[0].Enabled = false;
      }
      else
      {
        contextMenuStrip1.Items[0].Enabled = true;
      }
    }

    private void neAnlatacaksınToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Egitmenler calisan = lstCalisanlar.SelectedItem as Egitmenler;

      MessageBox.Show(calisan.BugunHangiKonuyuAnlatcaksin());
    }

    private void paraSayımHızıToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Muhasebeciler calisan = lstCalisanlar.SelectedItem as Muhasebeciler;

      MessageBox.Show(calisan.SaniyedeKacKagitSayabilirsin.ToString());
    }

    private void lstCalisanlar_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      //Listbox üzeirnde seçili olan elemanın üzerine sağ tıklandığında context menü 
      //açalım ve yaptığın işin özelliklerini messagebox ile gösterelim.

      if (e.Button == MouseButtons.Right)
      {
        contextMenuStrip1.Show();
      }
    }
  }
}


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Calisanlar sınıfı
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  class Calisanlar
  {
    public string Ad 
    {
      get;
      set;
    }

    public string Soyad
    {
      get;
      set;
    }

    public decimal Maas
    {
      get;
      set;
    }

    protected decimal artis;

    public decimal Artis
    {
      get { return artis; }
      //set { artis = value; }
    }

    public override string ToString()
    {
      return this.Ad + " " + this.Soyad;
    }

  }


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Egitmenler sınıfı
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


  class Egitmenler : Calisanlar
  {
    public Egitmenler()
    {
      this.artis = 0.1M;
    }

    //Egitmeler sınıfına public olarak bir metot ekleyelim

    public string BugunHangiKonuyuAnlatcaksin()
    {
      return "OOP anlatmayi planliyorum!!!";
    }
  }////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Muhasebeciler sınıfı
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


  class Muhasebeciler : Calisanlar
  {
    public Muhasebeciler()
    {
      this.artis = 0.05M;

      saniyedeKaçKagit = new Random().Next(2, 10);
    }

    // Mehasebeciler sınfına bir alan (field) ekleyelim

    int saniyedeKaçKagit;
    
    //Muhasebeciler sınıfına public bir özellik ekleyelim.

    public int SaniyedeKacKagitSayabilirsin
    {
      get { return saniyedeKaçKagit; }
    }
  }


6 Nisan 2013 Cumartesi

C Sharp Uygulamalar Dinamik Yuvarlak ve Kare Buton Oluşturma - Miras AlmaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Form da yuvarlak ve kare buton oluşturma , form da dinamik buton oluşturma, form çalışırken (runtime) dinamik yuvarlak ve kare buton oluştuma, oluşturulan butunon özelliklerini ayarlama.
UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing.Drawing2D;

namespace C_Sharp_Form_Yuvarlak_Kare_Buton_Olusturma
{
  public partial class Form_Yuvarlak_Kare_Buton_Olusturma : Form
  {
    [STAThread]
    static void Main()
    {
      Application.EnableVisualStyles();
      Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
      Application.Run(new Form_Yuvarlak_Kare_Buton_Olusturma());
    }

    public Form_Yuvarlak_Kare_Buton_Olusturma()
    {
      InitializeComponent();
      InitializeMyComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      // Mavi renkli bir yuvarlak kare buton oluşturalım 
      YuvarlakKareButon yuvarlak_kare_buton = new YuvarlakKareButon();
      // Kare veya dikdörtgen butonun size özelliği değiştiği an 
      //şekli yuvarlak kare olacak
      yuvarlak_kare_buton.Size = new Size(50, 75);
      // yuvarlak kare butona diğer özellikleri dinamik olarak verebiliriz
      yuvarlak_kare_buton.Location = new System.Drawing.Point(60, 60);
      yuvarlak_kare_buton.BackColor = Color.Blue;
      yuvarlak_kare_buton.FlatAppearance.BorderSize = 0;
      yuvarlak_kare_buton.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
      yuvarlak_kare_buton.FlatAppearance.BorderColor = Color.Blue;
      yuvarlak_kare_buton.TabStop = false;
      yuvarlak_kare_buton.Text = "Aç";
      yuvarlak_kare_buton.TabIndex = 1;


      // oluşan yuvarlak kare butonu ana forma ekleme


      this.Controls.Add(yuvarlak_kare_buton);
      // Kırmızı renkli bir yuvarlak kare buton oluşturalım 
      YuvarlakKareButon yuvarlak_kare_button = new YuvarlakKareButon();
      // Kare veya dikdörtgen butonun size özelliği değiştiği an 
      //şekli yuvarlak kare olacak
      yuvarlak_kare_button.Size = new Size(50, 75);
      // yuvarlak kare butona diğer özellikleri dinamik olarak verebiliriz
      yuvarlak_kare_button.Location = new System.Drawing.Point(120, 60);
      yuvarlak_kare_button.BackColor = Color.Red;
      yuvarlak_kare_button.FlatAppearance.BorderSize = 0;
      yuvarlak_kare_button.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
      yuvarlak_kare_button.FlatAppearance.BorderColor = Color.Blue;
      yuvarlak_kare_button.TabStop = false;
      yuvarlak_kare_button.Text = "Kapat";
      yuvarlak_kare_button.TabIndex = 1;


      // oluşan yuvarlak kare butonu ana forma ekleme


      this.Controls.Add(yuvarlak_kare_button);


      // Ayrıca butonlara bir click event i de ekleyelim butonlara tıklandığında
      // renkleri değişsin


      yuvarlak_kare_button.Click += new EventHandler(yuvarlak_kare_button_Click);


      // beyaz renkli bir yuvarlak buton oluşturalım 

      YuvarlakButon yuvarlak_buton_beyaz = new YuvarlakButon();

      // Kare veya dikdörtgen butonun size özelliği değiştiği an 
      //şekli yuvarlak olacak

      yuvarlak_buton_beyaz.Size = new Size(50, 50);

      // yuvarlak butona diğer özellikleri dinamik olarak verebiliriz

      yuvarlak_buton_beyaz.Location = new System.Drawing.Point(60, 120);

      yuvarlak_buton_beyaz.BackColor = Color.White;
      yuvarlak_buton_beyaz.FlatAppearance.BorderSize = 0;
      yuvarlak_buton_beyaz.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
      yuvarlak_buton_beyaz.FlatAppearance.BorderColor = Color.Blue;
      yuvarlak_buton_beyaz.TabStop = false;
      yuvarlak_buton_beyaz.TabIndex = 1;
      yuvarlak_buton_beyaz.Text = "Aç";


      // oluşan yuvarlak butonu ana forma ekleme

      this.Controls.Add(yuvarlak_buton_beyaz);

      // Siyah renkli bir yuvarlak buton oluşturalım 

      YuvarlakButon yuvarlak_buton_siyah = new YuvarlakButon();

      // Kare veya dikdörtgen butonun size özelliği değiştiği an 
      //şekli yuvarlak olacak

      yuvarlak_buton_siyah.Size = new Size(50, 50);

      // yuvarlak butona diğer özellikleri dinamik olarak verebiliriz

      yuvarlak_buton_siyah.Location = new System.Drawing.Point(120, 120);

      yuvarlak_buton_siyah.BackColor = Color.Black;
      yuvarlak_buton_siyah.ForeColor = Color.White;
      yuvarlak_buton_siyah.FlatAppearance.BorderSize = 0;
      yuvarlak_buton_siyah.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
      yuvarlak_buton_siyah.FlatAppearance.BorderColor = Color.Blue;
      yuvarlak_buton_siyah.TabStop = false;
      yuvarlak_buton_siyah.TabIndex = 2;
      yuvarlak_buton_siyah.Text = "Kapat";


      // oluşan yuvarlak butonu ana forma ekleme

      this.Controls.Add(yuvarlak_buton_siyah);

      // Ayrıca butonlara bir click event i de ekleyelim butonlara tıklandığında
      // renkleri değişsin

      yuvarlak_buton_beyaz.Click += new EventHandler(yuvarlak_buton_Click);


      yuvarlak_buton_siyah.Click += new EventHandler(yuvarlak_buton_Click);

    }

    private void yuvarlak_kare_button_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (((YuvarlakKareButon)sender).BackColor == Color.Blue)

        ((YuvarlakKareButon)sender).BackColor = Color.Red;

      else

        ((YuvarlakKareButon)sender).BackColor = Color.Blue;
    }

    private void yuvarlak_buton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // hangi yuvarlak butona yıklanmışsa onun rengini değiştir

      //Eğer yuvarlak buton un rengi kırmızı ise eski rengine döndür

      Button tiklananButon = sender as Button;

      if (tiklananButon.TabIndex == 1)
      {
        if (tiklananButon.BackColor == Color.Red)

          tiklananButon.BackColor = Color.White;

        else

          tiklananButon.BackColor = Color.Red;
      }
      else
      {
        if (tiklananButon.BackColor == Color.Red)

          tiklananButon.BackColor = Color.Black;

        else

          tiklananButon.BackColor = Color.Red;

      }
    }

    private void InitializeMyComponent()
    {
      this.SuspendLayout();

      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(224, 186);
      this.Name = "Buton";
      this.Text = "Yuvarlak Kare Buton Oluşturma ";
      this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);
      this.ResumeLayout(false);

    }
  }
  public class YuvarlakKareButon : Button
  {
    protected override void OnResize(EventArgs e)
    {

      base.OnResize(e);

      GraphicsPath gp = new GraphicsPath();

      Point[] point = new Point[4];
      point[0] = new Point(0, -25);
      point[1] = new Point(50,-25);
      point[2] = new Point(50, 25);
      point[3] = new Point(0, 25);

      gp.AddPolygon(point);

      gp.AddPie(0, 0, 50, 50,0,180);

      // Grafik nesnesi ile butona yuvarlak ve kare görünümü verildi

      this.Region = new Region(gp);

    }
  }

  // Yuvarlak butonu oluşturmak için kullanılacak olan Class
  public class YuvarlakButon : Button //Buton sınıfından miras alacak
  {
    // Yuvarlak buton a yeni bir boyut ( size ) verildiğinde şeklini yuvarlak yapacak
    protected override void OnResize(EventArgs e)
    {
      base.OnResize(e);

      GraphicsPath gp = new GraphicsPath();

      // this.Size ın en boyu aynı oldugundan yuvarlak bir şekil oluşacak

      gp.AddEllipse(new Rectangle(Point.Empty, this.Size));

      // oluşan yeni yuvarlak şekli oluşturulan butona atama

      this.Region = new Region(gp);

      // Butonun yeni şekli yuvarlak oldu
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR