GraphicsPath Sınıfı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
GraphicsPath Sınıfı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

15 Mayıs 2013 Çarşamba

C Sharp Uygulamalar Elips Şeklinde Buton OluşturmaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form elips şekline buton oluşturma. C sharp forma elips şeklinde dinamik butonlar ekleme ve olay atama. GraphicPath sınıfını kullanarak elips şeklinde buton oluşturma.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing.Drawing2D;

namespace C_Sharp_Form_Elips_Buton_Olusturma
{
  public partial class Elips_Buton : Form
  {
    public Elips_Buton()
    {
      InitializeComponent();
      InitializeMyComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      // beyaz renkli bir elips buton oluşturalım 
      
      ShapedButton elips_buton_beyaz = new ShapedButton();
      
      // Kare veya dikdörtgen butonun size özelliği değiştiği an 
      //şekli elips olacaktır
      
      elips_buton_beyaz.Size = new Size(120, 80);
      
      // elips butona diğer özellikleri dinamik olarak verebiliriz
      
      elips_buton_beyaz.Location = new System.Drawing.Point(60, 60);
      elips_buton_beyaz.BackColor = Color.White;
      elips_buton_beyaz.FlatAppearance.BorderSize = 0;
      elips_buton_beyaz.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
      elips_buton_beyaz.FlatAppearance.BorderColor = Color.Blue;
      elips_buton_beyaz.TabStop = false;    
      elips_buton_beyaz.TabIndex = 1;
      
      // oluşan elips butonu ana forma ekleme
      
      this.Controls.Add(elips_buton_beyaz);

      // Siyah renkli bir elips buton oluşturalım 
      
      ShapedButton elips_buton_siyah = new ShapedButton();
      
      // Kare veya dikdörtgen butonun size özelliği değiştiği an 
      //şekli elips olacak
      
      elips_buton_siyah.Size = new Size(120, 80);
      
      // elips butona diğer özellikleri dinamik olarak verebiliriz
     
      elips_buton_siyah.Location = new System.Drawing.Point(160, 160);
      elips_buton_siyah.BackColor = Color.Black;
      elips_buton_siyah.FlatAppearance.BorderSize = 0;
      elips_buton_siyah.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
      elips_buton_siyah.FlatAppearance.BorderColor = Color.Blue;
      elips_buton_siyah.TabStop = false;
      elips_buton_siyah.TabIndex = 2;
      // oluşan elips butonu ana forma ekleme
      this.Controls.Add(elips_buton_siyah);

      // Ayrıca butonlara bir click event i de ekleyelim butonlara tıklandığında
      // renkleri değişsin
     
      elips_buton_beyaz.Click += new EventHandler(elips_buton_Click);
      elips_buton_siyah.Click += new EventHandler(elips_buton_Click);

    }

    private void elips_buton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // hangi elips butona yıklanmışsa onun rengini değiştir
      //Eğer elips buton un rengi kırmızı ise eski rengine döndür
   
      
      Button tiklananButon = sender as Button;
     
      if (tiklananButon.TabIndex == 1)
      {
        if (tiklananButon.BackColor == Color.Red)
          tiklananButon.BackColor = Color.White;
        else
          tiklananButon.BackColor = Color.Red;
      }
      else
      {
        if (tiklananButon.BackColor == Color.Red)
          tiklananButon.BackColor = Color.Black;
        else
          tiklananButon.BackColor = Color.Red;
      }
    }

    private void InitializeMyComponent()
    {
      this.SuspendLayout();
      // 
      // Form1 oluştur, elips buton ana form
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 328);
      this.Name = "Elips";
      this.Text = "Elips Buton";
      this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);
      this.ResumeLayout(false);

    }
  }

  // Elips butonu oluşturmak için kullanılacak olan Class
 
  public class ShapedButton : Button //Buton sınıfından miras alacak
  {
    // Elips buton a yeni bir boyut ( size ) verildiğinde şeklini elips yapacak
    
    protected override void OnResize(EventArgs e)
    {
      base.OnResize(e);
      GraphicsPath gp = new GraphicsPath();
      
      // this.Size ın en boyu aynı oldugundan elips bir şekil oluşacak
      gp.AddEllipse(new Rectangle(Point.Empty, this.Size));
     
      // oluşan yeni elips şekli oluşturulan butona atama
      this.Region = new Region(gp);
      
      // Butonun yeni şekli elips oldu
    }
  }
}
 


UYGULAMAYI İNDİR

11 Mayıs 2013 Cumartesi

C Sharp Uygulamalar Yuvarlak Buton Oluşturma Click Event Olayını Çalıştırarak Arka Plan Rengini DeğiştirmeKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form yuvarlak buton oluşturma, buton arka plan rengini değiştirme. Graficspath nesnesini kullanarak OnResize metodu ile yuvarlak buton oluşturma. Click event olayını çalıştırma, metoda bağlama.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing.Drawing2D;

namespace yuvarlak_buton_olusturma
{
  public partial class Form_Yuvarlak_Buton_Olusturma : Form
  {
    public Form_Yuvarlak_Buton_Olusturma()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form_Yuvarlak_Buton_Olusturma_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      // beyaz renkli bir yuvarlak buton oluşturalım 
      
      
      ShapedButton yuvarlak_buton_beyaz = new ShapedButton();
      
      
      // Kare veya dikdörtgen butonun size özelliği değiştiği an 
      //şekli yuvarlak olacak
      
      yuvarlak_buton_beyaz.Size = new Size(80, 80);
      
      
      // yuvarlak butona diğer özellikleri dinamik olarak verebiliriz
      
      yuvarlak_buton_beyaz.Location = new System.Drawing.Point(60, 60);
      yuvarlak_buton_beyaz.BackColor = Color.White;
      yuvarlak_buton_beyaz.FlatAppearance.BorderSize = 0;
      yuvarlak_buton_beyaz.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
      yuvarlak_buton_beyaz.FlatAppearance.BorderColor = Color.Blue;
      yuvarlak_buton_beyaz.TabStop = false;
      yuvarlak_buton_beyaz.TabIndex = 1;

      
      // oluşan yuvarlak butonu ana forma ekleme
      
      this.Controls.Add(yuvarlak_buton_beyaz);

      
      // Siyah renkli bir yuvarlak buton oluşturalım 
      
      ShapedButton yuvarlak_buton_siyah = new ShapedButton();
      
      
      // Kare veya dikdörtgen butonun size özelliği değiştiği an 
      //şekli yuvarlak olacak
      
      yuvarlak_buton_siyah.Size = new Size(80, 80);
     
      
      // yuvarlak butona diğer özellikleri dinamik olarak verebiliriz
      
      yuvarlak_buton_siyah.Location = new System.Drawing.Point(160, 160);
      yuvarlak_buton_siyah.BackColor = Color.Black;
      yuvarlak_buton_siyah.FlatAppearance.BorderSize = 0;
      yuvarlak_buton_siyah.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
      yuvarlak_buton_siyah.FlatAppearance.BorderColor = Color.Blue;
      yuvarlak_buton_siyah.TabStop = false;
      yuvarlak_buton_siyah.TabIndex = 2;
      
      
      // oluşan yuvarlak butonu ana forma ekleme
      
      this.Controls.Add(yuvarlak_buton_siyah);

      
      // Ayrıca butonlara bir click event i de ekleyelim butonlara tıklandığında
      // renkleri değişsin
       
      yuvarlak_buton_beyaz.Click += new EventHandler(yuvarlak_buton_Click);
      yuvarlak_buton_siyah.Click += new EventHandler(yuvarlak_buton_Click);

    }

    private void yuvarlak_buton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // hangi yuvarlak butona yıklanmışsa onun rengini değiştir
      //Eğer yuvarlak buton un rengi kırmızı ise eski rengine döndür

      Button tiklananButon = sender as Button;


      if (tiklananButon.TabIndex == 1)
      {
        if (tiklananButon.BackColor == Color.Red)
        {
          tiklananButon.BackColor = Color.White;
        }
        else
        {
          tiklananButon.BackColor = Color.Red;
        }
      }
      else
      {
        if (tiklananButon.BackColor == Color.Red)
        {
          tiklananButon.BackColor = Color.Black;
        }
        else
        {
          tiklananButon.BackColor = Color.Red;
        }
      }
    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// 
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// 
    private void InitializeComponent()
    {
      System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(Form_Yuvarlak_Buton_Olusturma));
      this.SuspendLayout();
      // 
      // Form_Yuvarlak_Buton_Olusturma
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 328);
      this.Icon = ((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon")));
      this.Name = "Form_Yuvarlak_Buton_Olusturma";
      this.Text = "Yuvarlak Buton";
      this.Load += new System.EventHandler(this.Form_Yuvarlak_Buton_Olusturma_Load);
      this.ResumeLayout(false);

    }

    #endregion
  }

  // Yuvarlak butonu oluşturmak için kullanılacak olan Class


  public class ShapedButton : Button //Buton sınıfından miras alacak
  {
    // Yuvarlak buton a yeni bir boyut ( size ) verildiğinde şeklini yuvarlak yapacak
    protected override void OnResize(EventArgs e)
    {
      base.OnResize(e);
      GraphicsPath gp = new GraphicsPath();
      // this.Size ın en boyu aynı oldugundan yuvarlak bir şekil oluşacak
      gp.AddEllipse(new Rectangle(Point.Empty, this.Size));
      // oluşan yeni yuvarlak şekli oluşturulan butona atama
      this.Region = new Region(gp);
      // Butonun yeni şekli yuvarlak oldu
    }
  }
}
  

UYGULAMAYI İNDİR

6 Nisan 2013 Cumartesi

C Sharp Uygulamalar Dinamik Yuvarlak ve Kare Buton Oluşturma - Miras AlmaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Form da yuvarlak ve kare buton oluşturma , form da dinamik buton oluşturma, form çalışırken (runtime) dinamik yuvarlak ve kare buton oluştuma, oluşturulan butunon özelliklerini ayarlama.
UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing.Drawing2D;

namespace C_Sharp_Form_Yuvarlak_Kare_Buton_Olusturma
{
  public partial class Form_Yuvarlak_Kare_Buton_Olusturma : Form
  {
    [STAThread]
    static void Main()
    {
      Application.EnableVisualStyles();
      Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
      Application.Run(new Form_Yuvarlak_Kare_Buton_Olusturma());
    }

    public Form_Yuvarlak_Kare_Buton_Olusturma()
    {
      InitializeComponent();
      InitializeMyComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      // Mavi renkli bir yuvarlak kare buton oluşturalım 
      YuvarlakKareButon yuvarlak_kare_buton = new YuvarlakKareButon();
      // Kare veya dikdörtgen butonun size özelliği değiştiği an 
      //şekli yuvarlak kare olacak
      yuvarlak_kare_buton.Size = new Size(50, 75);
      // yuvarlak kare butona diğer özellikleri dinamik olarak verebiliriz
      yuvarlak_kare_buton.Location = new System.Drawing.Point(60, 60);
      yuvarlak_kare_buton.BackColor = Color.Blue;
      yuvarlak_kare_buton.FlatAppearance.BorderSize = 0;
      yuvarlak_kare_buton.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
      yuvarlak_kare_buton.FlatAppearance.BorderColor = Color.Blue;
      yuvarlak_kare_buton.TabStop = false;
      yuvarlak_kare_buton.Text = "Aç";
      yuvarlak_kare_buton.TabIndex = 1;


      // oluşan yuvarlak kare butonu ana forma ekleme


      this.Controls.Add(yuvarlak_kare_buton);
      // Kırmızı renkli bir yuvarlak kare buton oluşturalım 
      YuvarlakKareButon yuvarlak_kare_button = new YuvarlakKareButon();
      // Kare veya dikdörtgen butonun size özelliği değiştiği an 
      //şekli yuvarlak kare olacak
      yuvarlak_kare_button.Size = new Size(50, 75);
      // yuvarlak kare butona diğer özellikleri dinamik olarak verebiliriz
      yuvarlak_kare_button.Location = new System.Drawing.Point(120, 60);
      yuvarlak_kare_button.BackColor = Color.Red;
      yuvarlak_kare_button.FlatAppearance.BorderSize = 0;
      yuvarlak_kare_button.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
      yuvarlak_kare_button.FlatAppearance.BorderColor = Color.Blue;
      yuvarlak_kare_button.TabStop = false;
      yuvarlak_kare_button.Text = "Kapat";
      yuvarlak_kare_button.TabIndex = 1;


      // oluşan yuvarlak kare butonu ana forma ekleme


      this.Controls.Add(yuvarlak_kare_button);


      // Ayrıca butonlara bir click event i de ekleyelim butonlara tıklandığında
      // renkleri değişsin


      yuvarlak_kare_button.Click += new EventHandler(yuvarlak_kare_button_Click);


      // beyaz renkli bir yuvarlak buton oluşturalım 

      YuvarlakButon yuvarlak_buton_beyaz = new YuvarlakButon();

      // Kare veya dikdörtgen butonun size özelliği değiştiği an 
      //şekli yuvarlak olacak

      yuvarlak_buton_beyaz.Size = new Size(50, 50);

      // yuvarlak butona diğer özellikleri dinamik olarak verebiliriz

      yuvarlak_buton_beyaz.Location = new System.Drawing.Point(60, 120);

      yuvarlak_buton_beyaz.BackColor = Color.White;
      yuvarlak_buton_beyaz.FlatAppearance.BorderSize = 0;
      yuvarlak_buton_beyaz.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
      yuvarlak_buton_beyaz.FlatAppearance.BorderColor = Color.Blue;
      yuvarlak_buton_beyaz.TabStop = false;
      yuvarlak_buton_beyaz.TabIndex = 1;
      yuvarlak_buton_beyaz.Text = "Aç";


      // oluşan yuvarlak butonu ana forma ekleme

      this.Controls.Add(yuvarlak_buton_beyaz);

      // Siyah renkli bir yuvarlak buton oluşturalım 

      YuvarlakButon yuvarlak_buton_siyah = new YuvarlakButon();

      // Kare veya dikdörtgen butonun size özelliği değiştiği an 
      //şekli yuvarlak olacak

      yuvarlak_buton_siyah.Size = new Size(50, 50);

      // yuvarlak butona diğer özellikleri dinamik olarak verebiliriz

      yuvarlak_buton_siyah.Location = new System.Drawing.Point(120, 120);

      yuvarlak_buton_siyah.BackColor = Color.Black;
      yuvarlak_buton_siyah.ForeColor = Color.White;
      yuvarlak_buton_siyah.FlatAppearance.BorderSize = 0;
      yuvarlak_buton_siyah.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
      yuvarlak_buton_siyah.FlatAppearance.BorderColor = Color.Blue;
      yuvarlak_buton_siyah.TabStop = false;
      yuvarlak_buton_siyah.TabIndex = 2;
      yuvarlak_buton_siyah.Text = "Kapat";


      // oluşan yuvarlak butonu ana forma ekleme

      this.Controls.Add(yuvarlak_buton_siyah);

      // Ayrıca butonlara bir click event i de ekleyelim butonlara tıklandığında
      // renkleri değişsin

      yuvarlak_buton_beyaz.Click += new EventHandler(yuvarlak_buton_Click);


      yuvarlak_buton_siyah.Click += new EventHandler(yuvarlak_buton_Click);

    }

    private void yuvarlak_kare_button_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (((YuvarlakKareButon)sender).BackColor == Color.Blue)

        ((YuvarlakKareButon)sender).BackColor = Color.Red;

      else

        ((YuvarlakKareButon)sender).BackColor = Color.Blue;
    }

    private void yuvarlak_buton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // hangi yuvarlak butona yıklanmışsa onun rengini değiştir

      //Eğer yuvarlak buton un rengi kırmızı ise eski rengine döndür

      Button tiklananButon = sender as Button;

      if (tiklananButon.TabIndex == 1)
      {
        if (tiklananButon.BackColor == Color.Red)

          tiklananButon.BackColor = Color.White;

        else

          tiklananButon.BackColor = Color.Red;
      }
      else
      {
        if (tiklananButon.BackColor == Color.Red)

          tiklananButon.BackColor = Color.Black;

        else

          tiklananButon.BackColor = Color.Red;

      }
    }

    private void InitializeMyComponent()
    {
      this.SuspendLayout();

      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(224, 186);
      this.Name = "Buton";
      this.Text = "Yuvarlak Kare Buton Oluşturma ";
      this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);
      this.ResumeLayout(false);

    }
  }
  public class YuvarlakKareButon : Button
  {
    protected override void OnResize(EventArgs e)
    {

      base.OnResize(e);

      GraphicsPath gp = new GraphicsPath();

      Point[] point = new Point[4];
      point[0] = new Point(0, -25);
      point[1] = new Point(50,-25);
      point[2] = new Point(50, 25);
      point[3] = new Point(0, 25);

      gp.AddPolygon(point);

      gp.AddPie(0, 0, 50, 50,0,180);

      // Grafik nesnesi ile butona yuvarlak ve kare görünümü verildi

      this.Region = new Region(gp);

    }
  }

  // Yuvarlak butonu oluşturmak için kullanılacak olan Class
  public class YuvarlakButon : Button //Buton sınıfından miras alacak
  {
    // Yuvarlak buton a yeni bir boyut ( size ) verildiğinde şeklini yuvarlak yapacak
    protected override void OnResize(EventArgs e)
    {
      base.OnResize(e);

      GraphicsPath gp = new GraphicsPath();

      // this.Size ın en boyu aynı oldugundan yuvarlak bir şekil oluşacak

      gp.AddEllipse(new Rectangle(Point.Empty, this.Size));

      // oluşan yeni yuvarlak şekli oluşturulan butona atama

      this.Region = new Region(gp);

      // Butonun yeni şekli yuvarlak oldu
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

26 Mart 2013 Salı

C Sharp Uygulamaları - C Sharp Dinamik Buton Oluşturma - C Sharp Dinamik Üçgen Buton Oluşturma


KONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp form da dinamik üçgen buton oluşturma, forma dinamik buton ekleme, çalışma anında forma dinamik buton ekleme.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing.Drawing2D;

namespace C_Sharp_Form_Ucgen_Buton_Olusturma
{
  public partial class Ucgen_Buton_Olusturma : Form
  {
    public Ucgen_Buton_Olusturma()
    {
      InitializeComponent();
 
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      // mavi renkli bir üçgen buton oluşturalım 
      ShapedButton ucgenbuton = new ShapedButton();
      // Kare veya dikdörtgen butonun size özelliği değiştiği an 
      //şekli üçgen olacak
      ucgenbuton.Size = new Size(200, 100);
      // üçgen butona diğer özellikleri dinamik olarak verebiliriz
      ucgenbuton.Location = new System.Drawing.Point(60, 60);
      ucgenbuton.BackColor = Color.Blue;
      ucgenbuton.FlatAppearance.BorderSize = 0;
      ucgenbuton.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
      ucgenbuton.FlatAppearance.BorderColor = Color.Blue;
      ucgenbuton.TabStop = false;
      ucgenbuton.Click += new EventHandler(ucgenbuton_Click);
      // oluşan üçgen butonu ana forma ekleme
      this.Controls.Add(ucgenbuton);


      // yeşil renkli bir üçgen buton oluşturalım 
      ucgenbuton = new ShapedButton();
      // Kare veya dikdörtgen butonun size özelliği değiştiği an 
      //şekli üçgen olacak
      ucgenbuton.Size = new Size(200, 100);
      // üçgen butona diğer özellikleri dinamik olarak verebiliriz
      ucgenbuton.Location = new System.Drawing.Point(150, 60);
      ucgenbuton.BackColor = Color.Green;
      ucgenbuton.FlatAppearance.BorderSize = 0;
      ucgenbuton.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
      ucgenbuton.FlatAppearance.BorderColor = Color.Blue;
      ucgenbuton.TabStop = false;
      ucgenbuton.Click += new EventHandler(ucgenbuton_Click);
      // oluşan üçgen butonu ana forma ekleme
      this.Controls.Add(ucgenbuton);

      // sarı renkli bir üçgen buton oluşturalım 
      ucgenbuton = new ShapedButton();
      // Kare veya dikdörtgen butonun size özelliği değiştiği an 
      //şekli üçgen olacak
      ucgenbuton.Size = new Size(200, 100);
      // üçgen butona diğer özellikleri dinamik olarak verebiliriz
      ucgenbuton.Location = new System.Drawing.Point(240, 60);
      ucgenbuton.BackColor = Color.Yellow;
      ucgenbuton.FlatAppearance.BorderSize = 0;
      ucgenbuton.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
      ucgenbuton.FlatAppearance.BorderColor = Color.Blue;
      ucgenbuton.TabStop = false;
      ucgenbuton.Click += new EventHandler(ucgenbuton_Click);
      // oluşan üçgen butonu ana forma ekleme
      this.Controls.Add(ucgenbuton);    }

    void ucgenbuton_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      // üçgen buton un arka plan rengini değiştirme işlemi
      if (((ShapedButton)sender).BackColor == Color.Blue)
        ((ShapedButton)sender).BackColor = Color.Red;
      else
        if (((ShapedButton)sender).BackColor == Color.Red)
          ((ShapedButton)sender).BackColor = Color.Blue;
    }

   
  }

  // Üçgen butonu oluşturmak için kullanılacak olan Class
  public class ShapedButton : Button
  {
    protected override void OnResize(EventArgs e)
    {

      base.OnResize(e);
      GraphicsPath gp = new GraphicsPath();
      Point[] point = new Point[3];
      point[0] = new Point(50, 0);
      point[1] = new Point(100, 50);
      point[2] = new Point(50, 100);
      gp.AddPolygon(point);
      // oluşan yeni üçgen şekli, oluşturulan butona atama
      this.Region = new Region(gp);
      // Butonun yeni şekli üçgen oldu

 
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR