Form Sınıfı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Form Sınıfı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

24 Mayıs 2014 Cumartesi

C Sharp Form Artış Oranına Göre Maaş Hesaplama ProgramıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) artış oranına göre maaş hesaplama programı. C sharp try catch kullanılarak textboxdan girilen karakterlerin sayı olup olmadığını kontrol etme. Textbox dan girilen sayısal değeri string tipinden double tipine çevirme. C sharp for döngüsü kullanarak matematik işlemi yapma. Textbox a girilen yıla göre maaş hesaplama programı hazırlama
ETİKETLER: c sharp maaş - c sharp double to string - c sharp string to double - c sharp try catchUYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Faiz_Hesabı
{
  public partial class MaasHesaplama : Form
  {
    public MaasHesaplama()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnMaasHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      double maas, artisOrani, sureYil, yeniMaas;

      try
      {
        maas = Convert.ToDouble(txtMaas.Text);
      }
      catch (Exception)
      {
        MessageBox.Show("Maaş değeri rakamlardan oluşmalı","HATA",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Error);
        return;
      }

      try
      {
        artisOrani = Convert.ToDouble(txtArtisOrani.Text);
      }
      catch (Exception)
      {
        MessageBox.Show("Artış oranı değeri rakamlardan oluşmalı", "HATA", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return;
      }

      try
      {
        sureYil = Convert.ToDouble(txtYil.Text);
      }
      catch (Exception)
      {
        MessageBox.Show("Yıl değeri rakamlardan oluşmalı", "HATA", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return;
      }
    
 
      yeniMaas = maas;

      for (int i = 0; i < sureYil; i++)
      {
        yeniMaas = yeniMaas + yeniMaas * artisOrani / 100;
      }
    


      lblYeniMaasMiktari.Text = Convert.ToString(yeniMaas); 
    }
 
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

18 Mayıs 2014 Pazar

C Sharp Form Uygulamalar Girilen Sayının Mükemmel Sayı Olup Olmadığını Bulma
KONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form da textbox dan girilen değerin tam sayı olup olmadığını bulma. Eğer girilen değer tam sayı ise bu sayının mükemmel sayı olup olmadığını bulma. Eğer sayı mükemmel sayı ise messagebox kullanarak kullanıcıya girilen sayı mükemmel sayıdır uyarısı verdirme. Eğer sayı mükemmel sayı değilse girilen sayı mükemmel sayı değildir uyarısı verdirme.
ETİKETLER: c sharp sayılar - c sharp mükemmel sayılar - c sharp for döngüsü - c sharp mükemmel sayı bulma.


UYGULAMAYI İNDİR

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_Mukemmel_Sayi
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    int bolen;
    int sonucToplam = 0;
    int girilenSayi = 0;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void btnMukemmelSayi_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      sonucToplam = 0;

      try
      {
        girilenSayi = Convert.ToInt32(txtGirilenSayi.Text);

        if (girilenSayi == 0)
        {
          MessageBox.Show("Girilen Sayı Mükemmel Sayı Değildir", "BİLGİ", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
          return;
        }
      }
      catch
      {
        MessageBox.Show("Lütfen Tam Sayı Giriniz.", "HATA", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);

        return;
      }

      for (bolen = 1; bolen < girilenSayi; bolen++)
      {
        if (girilenSayi % bolen == 0)
        {
          //sonucToplam=sonucToplam+bolen; 
          sonucToplam += bolen;
        }
      }


      if (girilenSayi == sonucToplam)
      {
        MessageBox.Show("Girilen Sayı Mükemmel Sayıdır.","BİLGİ",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Information);
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Girilen Sayı Mükemmel Sayı Değildir", "BİLGİ", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
      }

    }

  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

19 Ocak 2014 Pazar

C Sharp Form Menü Kontrollerini Kullanarak Yazının Stil, Biçim, Font Özelliklerini AyarlamaKONU : C Sharp ( C# ) form uygulamalar menu kontrolleri yönetmek. Word kontrollerini benzerleri türetmek. C sharp textbox içerisindeki yazıya stil verme, biçim verme, paragraf özelliklerini ayralama, altı çizgili yapma, yazı rengini koyulaştırma, textbox içerindeki yazıyı düz veya italik yazdırma. font özelliklerini değiştirme, c sharp textbox içerisindeki yazıyı sola, ortaya ve sağa yaslama seçenekleri verme, c# textbox içerisindeki yazının font büyüklüğünü değiştirebilme, c sharp textbox içerisinde yazı olan metindeki kelime sayısını hesaplama, c sharp menüyü kullanarak pencere büyüklüklerini ayarlayabilme, c sharp tam ekran yapma, normal gösterme, %50 gösterim yapma, c sharp formu simge durumuna getirme.


UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_Menu_Kontrolleri
{
  public partial class Menu_Kontrolleri : Form
  {
    public Menu_Kontrolleri()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Mn_Kalın_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      (sender as MenuItem).Checked = !(sender as MenuItem).Checked;
      if (Mn_Kalın.Checked)
        textBox.Font = new Font(textBox.Font,
         textBox.Font.Style | FontStyle.Bold);
      else
        textBox.Font = new Font(textBox.Font,
         textBox.Font.Style ^ FontStyle.Bold);
    }

    private void Mn_Egik_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      (sender as MenuItem).Checked = !(sender as MenuItem).Checked;
      if (Mn_Egik.Checked)
        textBox.Font = new Font(textBox.Font,
         textBox.Font.Style | FontStyle.Italic);
      else
        textBox.Font = new Font(textBox.Font,
         textBox.Font.Style ^ FontStyle.Italic);
    }

    private void Mn_Altı_Çizili_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      (sender as MenuItem).Checked = !(sender as MenuItem).Checked;
      if (Mn_Altı_Çizili.Checked)
        textBox.Font = new Font(textBox.Font,
         textBox.Font.Style | FontStyle.Underline);
      else
        textBox.Font = new Font(textBox.Font,
         textBox.Font.Style ^ FontStyle.Underline);
    }

    private void Mn_Sola_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      (sender as MenuItem).Checked = !(sender as MenuItem).Checked;
      Mn_Ortaya.Checked = false;
      Mn_Saga.Checked = false;
      textBox.TextAlign = HorizontalAlignment.Left;
    }

    private void Mn_Ortaya_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      (sender as MenuItem).Checked = !(sender as MenuItem).Checked;
      Mn_Sola.Checked = false;
      Mn_Saga.Checked = false;
      textBox.TextAlign = HorizontalAlignment.Center;
    }

    private void Mn_Saga_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      (sender as MenuItem).Checked = !(sender as MenuItem).Checked;
      Mn_Ortaya.Checked = false;
      Mn_Sola.Checked = false;
      textBox.TextAlign = HorizontalAlignment.Right;
    }

 
    private void Menu_Tıklandı(object sender, System.EventArgs e)
    {
      int boyut;
      boyut = int.Parse((sender as MenuItem).Text);
      textBox.Font = new Font(textBox.Font.FontFamily,
                 boyut,
                 textBox.Font.Style);
    }

    private void Mn_Kac_Kelime_Var_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string metin = textBox.Text.Trim();

      string[] tumKelimeler = metin.Split(' ');
      int kelimesayisi = 0;
      for (int i = 0; i < tumKelimeler.Length; i++)
      {
        if (tumKelimeler[i].Trim() != "")
          kelimesayisi++;
      }
      MessageBox.Show("Bu metin " + kelimesayisi + " Adet kelimeden oluşmaktadır. ",
                             "Bilgi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
    }

    private void Mn_Tam_Ekran_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.WindowState = System.Windows.Forms.FormWindowState.Maximized;
    }

    private void Mn_Normal_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.WindowState = System.Windows.Forms.FormWindowState.Normal;
    }

    private void Mn_Simge_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.WindowState = System.Windows.Forms.FormWindowState.Minimized;
    }

    private void Mn_Yuzde_Elli_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //bu özellik tam ekran aktif iken çalışmaz
      this.Size = new Size(Convert.ToInt32(this.Width * 0.5), Convert.ToInt32(this.Height * 0.5));
    }

    private void Menu_Kontrolleri_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      int i;
      for (i = 8; i <= 20; i += 2)
        Mn_Font_Boyutu.MenuItems.Add(i.ToString(), new EventHandler(Menu_Tıklandı));

      textBox.Text = "C# Programlama Dili (si şarp şeklinde telaffuz edilir), Microsoft'un geliştirmiş olduğu" +
"yeni nesil dilidir. Yine Microsoft tarafından geliştirilmiş " +
".NET Teknolojisi için geliştirilmiş dillerden biridir." +
"Microsoft tarafından geliştirilmiş olsa da ECMA ve ISO standartları altına alınmıştır." +
"C programlama dilinde bir tamsayı değişkeni 1 atrırmak için ++ soneki kullanılır" +
" C++ dili adını, C diliyle Nesneye Yönelimli Programlama yapabilmek " +
" için eklentiler (C With Classes) almıştır. " +
"Benzer şekilde C++ diline yeni eklentiler yapılarak ((C++)++) bir adım" +
" daha ileriye götürülmüş ve tamamen nesneye yönelik tasarlanmış C# dilinin" +
" isimlendirilmesinde, + karakterlerinin birbirlerine yakınlaşmış hali ve" +
" bir melodi anahtarı olan C# Major kullanılmıştır." +
"Bu dilin tasarlanmasına Pascal, Delphi derleyicileri ve J++ programlama " +
"dilinin tasarımlarıyla bilinen Anders Hejlsberg liderlik etmiştir." +
"Birçok alanda Java'yı kendisine örnek alır ve C# ta java gibi c ve c++" +
"kod sintaksına benzer bir kod yapısındadır. .NET kütüphanelerini kullanmak" +
"amacıyla yazılan programların çalıştığı bilgisayarlarda uyumlu bir kütüphanenin " +
"ve yorumlayıcının bulunması gereklidir. Bu, Microsoft'un .Net Framewok'u" +
"olabileceği gibi ECMA standartlarına uygun herhangi bir kütüphane ve yorumlayıcı" +
" de olabilir. Yaygın diğer kütüphanelere örnek olarak Portable.Net ve " +
" Mono verilebilir." +
"Özellikle nesne yönelimli programlama kavramının gelişmesine katkıda bulunan en " +
"aktif programlama dillerinden biridir .NET platformunun anadili olduğu bazı " +
" kesimler tarafından kabul görse de bazıları bunun doğru olmadığını savunur." +
"C#.NET orta seviyeli programlama dillerindendir. Yani hem makine diline hem " +
" de insan algısına eşit seviyededir. Buradaki orta ifadesi dilin gücünü " +
" değil makine dili ile günlük konuşma diline olan mesafesini göstermektedir." +
" Örneğin; Visual Basic.NET(VB.NET) yüksek seviyeli bir dildir. Dersek bu dilin" +
"insanların günlük yaşantılarında konuşma biçimine yakın şekilde yazıldığını " +
" ifade etmektedir. Dolayısı ile buradan yola çıkarak VB.NET, C#.NET'ten daha" +
"güclü bir dildir diyemeyiz. Programın çalışması gereken bilgisayarlarda " +
"framework kurulu olması gerekmektedir(Win7 ve Vista'da framework kuruludur)" +
"" +
"" +
"yazı:http://tr.wikipedia.org/wiki/C_Sharp_(programlama_dili)";
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

6 Haziran 2013 Perşembe

C Sharp Uygulamalar Event Delegate Kullanarak Formlar Arasında Olay TetiklemeKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form event delegate kullanarak olay tetikletme ve olayı bir metoda bağlama.
ETİKETLER: csharp event - csharp event handler - csharp events - csharp event example - csharp event and delegate - csharp event add - csharp delegate - csharp delegate kullanımı - csharp delegate nedir - csharp delegate event - csharp delegate example - csharp delegate örnekleri - csharp event örnekleri - csharp form event - csharp delegate vs event - c# event - c# event kullanımı - c# event example - c# delegate - c# delegate kullanımı - c# delegate example - c# delegate örnekleri.
UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Event_Delegate
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    //Delegate oluşturalım, parametre olarak string bir değer alsın

    public delegate void tetikleyici(string tuşabasıldı);

    //Delegate den bir olay oluşturalımç bunu istediğimiz her yerde 
    //çağırmak için statik yapalım

    public static event tetikleyici tetikevent; 

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      Form2 f2 = new Form2();

      //form2 penceresini göstertelim

      f2.Show(); 
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //button1 tıklandığında bizim oluşturduğumuz olay tetiklensin
      //bunu da Form2 listbox içinde görelim

      tetikevent(button1.Text);
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //button2 tıklandığında bizim oluşturduğumuz olay tetiklensin
      //bunu da Form2 listbox içinde görelim

      tetikevent(button2.Text);
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //button3 tıklandığında bizim oluşturduğumuz olay tetiklensin
      //bunu da Form2 listbox içinde görelim

      tetikevent(button3.Text);
    }
  }
}//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Form2.cs
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Event_Delegate
{
  public partial class Form2 : Form
  {
    public Form2()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      Form1.tetikevent +=new Form1.tetikleyici(Form1_tetikevent);
       
    }

    void Form1_tetikevent(string tuşabasıldı)
    {
      listBox1.Items.Add(tuşabasıldı);
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

19 Mayıs 2013 Pazar

C Sharp Uygulamalar Tam Ekran Yapma - ToolBar Gizleme - ToolBar Gösterme - Tam EkranKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form ekranını tam ekran yapma. C sharp form ekranını başlıksız tam ekran yapma. C sharp form ekranını toolbar gizli olarak tam ekran yapma. C sharp form ekranını toolbar gizli ve başlıksız olarak tam ekran yapma.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace c_sharp_formu_tam_ekran_yapma
{
  public partial class Form1 : Form
  {

    private System.Windows.Forms.Button btnTamEkranYap;
    private System.Windows.Forms.Button btnBasliksizTamEkranYap;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    [DllImport("user32.dll")]
    private static extern int FindWindow(string className, string windowText);
    
    [DllImport("user32.dll")]
    private static extern int ShowWindow(int hwnd, int command);
    
    //window task barı gizler
    private const int HIDE = 0;
    
    //window task barı gösterir
    private const int SHOW = 1;

    private void btnTamEkranYap_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //formu tam ekran yapmak için pencere handle ını bulalım
      int hwnd = FindWindow("Shell_TrayWnd", "");
      
      //window task bar görünür
      ShowWindow(hwnd, SHOW);
      
      //Formun başlığı sabit
      this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog;

      this.Size = new Size(SystemInformation.VirtualScreen.Width, SystemInformation.VirtualScreen.Height + this.Height - this.ClientSize.Height);
      CenterToScreen();

    }

    private void btnBasliksizTamEkranYap_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //formu tam ekran yapmak için pencereyi bul
      int hwnd = FindWindow("Shell_TrayWnd", "");

      //window task bar görünür
      ShowWindow(hwnd, SHOW);

      //formun başlığı yok
      this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;

      //pencereyi boyutunu tam ekran olacak şekilde ayarlayalım
      this.Size = new Size(SystemInformation.VirtualScreen.Width, SystemInformation.VirtualScreen.Height + this.Height - this.ClientSize.Height);

      //form penceresini ekranda ortalayalım
      CenterToScreen();

    }

    private void btnTamEkranYapToolbarGizli_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //form pencresini bulalım (handle)
      int hwnd = FindWindow("Shell_TrayWnd", "");

      //window task bar gizli olacak
      ShowWindow(hwnd, HIDE);

      //Formun başlığı sabit olsun
      this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog;

      //pencereyi boyutunu tam ekran olacak şekilde ayarlayalım
      this.Size = new Size(SystemInformation.VirtualScreen.Width, SystemInformation.VirtualScreen.Height + this.Height - this.ClientSize.Height);

      //form penceresini ekranda ortalayalım
      CenterToScreen();

    }

    private void btnBasliksizTamEkranYapToolBArGizli_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ////form pencresini bulalım (handle)
      int hwnd = FindWindow("Shell_TrayWnd", "");

      //window task bar gizli olacak
      ShowWindow(hwnd, HIDE);

      //formun başlığı olmasın
      this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;

      //pencereyi boyutunu tam ekran olacak şekilde ayarlayalım
      this.Size = new Size(SystemInformation.VirtualScreen.Width, SystemInformation.VirtualScreen.Height + this.Height - this.ClientSize.Height);

      //form penceresini ekranda ortalayalım
      CenterToScreen();

    }

    private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      //form pencresini kapatırken toolbar görünmez yapılmışsa
      //masaüstünü kullanmak için tekrar görünür yapalım

      //Bu uygulama kapanırken toolbar gizli ise
      int hwnd = FindWindow("Shell_TrayWnd", "");

      //gizli olan toolbar görünür yapma 
      ShowWindow(hwnd, SHOW);
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

18 Mayıs 2013 Cumartesi

C Sharp Uygulamalar KeyBoardHook Sınıfı ile Klavye Olaylarını DinlemeKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form klavyeden alt Fxx (alt + F12) tuşlarını basarak işlem yatırma. C Sharp KeyboardHook sınıfını kullanarak klavyeden gelen olayları dinleme. KeyboardHook sınıfı ile klavye tuşlarını dinleme.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_HotKey
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    KeyboardHook hook;//control alt tuşlarını dinleme nesnesi

    Form form2;//alt control f12 ile açmak istediğimiz form nesnesi

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();

      //tuş dinleme nesnesinin örneğin oluşturma
      
      hook = new KeyboardHook();

      //bir tuşa basıldığında çalışan olan olay
     
      hook.KeyPressed += new EventHandler (hook_KeyPressed);

      //control alt F12 tuşlarına aynı anda basıldığında olay tetiklensin
      
      //burayı HookModifierKeys enum değerlerine göre geniletebilirsiniz 
     
      hook.RegisterHotKey(HookModifierKeys.Control | HookModifierKeys.Alt, Keys.F12);
    }

    void hook_KeyPressed(object sender, KeyPressedEventArgs e)
    {
      //form2 açma fonksiyonunu çağır
     
      form2Ac();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //yapılacak olan işlemler

      form2 = new Form2(this);
    }

    private void form2Ac()
    {
      //eğre form2 nesnesi daha önce oluşturulup kapatılmış ise yeni bir örneğini oluştur

      if (form2.IsDisposed)
      {
        form2 = new Form2(this);
      }

      //form2 de form1 ile işlem yapmak
      //için construtor (yapıcıya) this yani form nesnesini 
      //parametre olarak eklenebilir. Böylece ana formun bir referensını form2
      //nesnesine taşımış oluruz.

      //form2 nesnesini control alt F12 tuşlarına basılmış ise çalıştır
     
      form2.Show();
    }

  }
}

  

UYGULAMAYI İNDİR

11 Mayıs 2013 Cumartesi

C Sharp Form Uygulamalar Forma Dinamik Olarak Kontrol EklemeKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) forma dinamik olarak kontrol ekleme. Çalışma anından buton sınıfından bir örnek oluşturup özelliklerini ayarlayarak forma bu kontrolü ekleme. Butonun click olayını oluşturma. Dinamik olarak butonun click olayını atama.
UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Form_Kontrol_Ekleme
{
  public partial class Kontrol_Ekleme : Form
  {
    public Kontrol_Ekleme()
    {
      InitializeComponent();
      InitializeMyComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //açılan pencereye isim verelim

      this.Text = "Kontol Ekleme";

      //Açılan Pencereye bir buton ekleyelim (= dinamik buton ekleme)

      Button buton = new Button(); //Button nesnesinden bir örnek oluşturma

      //butona bir isim verme

      buton.Name = "buton";

      // bu butonın text ine bir isim verelim

      buton.Text = "Başlığı Değiştir";

      //butona basıldığında başlığı ="Başlık değişti" olarak değiştirsin

      // bu işlem için butona basılma olay bağlanmalı

      buton.Click += new EventHandler(buton_Click);

      //burada butona basılınca 'buton_Click' methodundaki işlemler yapılacak

      //butona yeni bir boyut verelim

      buton.Size = new Size(200, 50);

      //butonun window üzerindeki yerine ayarlayalım

      buton.Location = new Point(50, 50);

      //butonun üzerine fare geldiğinde rengi değişsin (mavi olsun)

      buton.FlatAppearance.MouseOverBackColor = Color.Blue;

      //butona fare ile basıldığında rengi kırmızı olsun

      buton.FlatAppearance.MouseDownBackColor = Color.Red;

      //buton gorunumunu ayarlayalım

      buton.FlatStyle = FlatStyle.Flat;
      
      // şimdi butonu penceremize (window veya forma) ekleyelim

      this.Controls.Add(buton);

      // böylece pencereye bir kontrol ve onun görevleri eklemiş olduk
    }

    void buton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //butona tıklandığında bu metot çalışacak
      //burada formun başlığını değiştirelim

      this.Text = "Başlık değişti.";
    }

    private void InitializeMyComponent()
    {
      this.SuspendLayout();
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 266);
      this.Name = "Form1";
      this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);
      this.ResumeLayout(false);

    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

24 Nisan 2013 Çarşamba

C Sharp Uygulamalar Formlar Arası Kontrol ve Formları Gösterme- GizlemeKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Formlar arası kontrol ve formlar gizleme ve gösterme.

UYGULAMAYI İNDİRBu uygulamada Form1 de button 1 e tıklayarak Form2 pencere açma uygulaması yapacağız.

Bunun için öncelikle Form1 penceresine bir tan buton ekliyoruz. Bu butonun Click olayına Form2 nesnenin bir örneğini alıyotuz. Bu nesne ile gerekli özellikleri ayarladıktan sonar Show metodunu kullanarak Form2 penceresinin gösterilmesini sağlıyoruz.

Burada amacımız Form1 den Form2 açtırıp Form1 penceresini kapatmak ve Form2 den tekrar Form1 penceresini açtırıp Form2 penceresini kapatmak. Bunu yapabilmek için Form sınıfından Form1 sınıfına erişmemiz gerekiyor. Bu erişimi Form2 sınıfına ParentForm özelliğini ekleyerek yapıyoruz. ParentForm özelliğine Form1 nesnesinin referansını vereceğiz. Böylece Form2 den Form1 nesnesine erişmiş olacağız.

Form2 penceresine de bir buton ekliyoruz. Bu butonın Click olayına Form1 nesnesini ParentForm.Show() metodu ile tekrar görünür yapıyoruz. this.Close metodu ile de Form2 pencerisini kapatıyoruz. Form2 açıldığında Form1 penceresini kapatmak içinde Form2_Load metodunda ParentForm.Hide() metodunu kullanıcağız . Böylece Form2 penceresi açılırken Form1 penceresini kapatmış yani gizlemiş olacağız. /// Form1.csusing System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Collections; 

namespace Formlar_Arasi_Control 
{ 
  public partial class Form1 : Form 
  { 
    public Form1() 
    { 
      InitializeComponent(); 
    } 
    
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      Form2 form = new Form2(); 

      form.ParentForm = this; // form1 nesnesi parentform a atama 

      form.Show(); 
    } 
 
  } 
} 


/// Form2.cs


using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 

namespace Formlar_Arasi_Control 
{ 
  public partial class Form2 : Form 
  { 
    public Form2() 
    { 
      InitializeComponent(); 
    } 

    public Form ParentForm { get; set; } 


    private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      ParentForm.Show(); // form2den button1 e tıklandığında form2 i kapat form1 i tekrar göster 
      this.Close(); 
    } 

    private void Form2_Load(object sender, EventArgs e) 
    { 
      ParentForm.Hide();// form2 açılırken form1 penceresini gizle 
    } 
  } 
}

UYGULAMAYI İNDİR

10 Nisan 2013 Çarşamba

C Sharp Uygulamalar Textbox Label Kullanarak Yazım Kontrolü YapmaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Form Label Textbox kontrollerini kullanma. Yazım kontrolu programı yazma.
UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Label_Textbox_Kontrolu
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    //Bu uygulamada 4 tane etiketimiz var (Label). Kullanıcıya bir yazı girmesini

    // isteyeceğiz. Bu yazıdaki kelimeler teker teker bu etiketler yazılmış durumda

    //Kullanıcı yazıdaki kelimeleri doğru yazdıkça bu etiketlerin görünür olacak ve

    // yeşil rengini alacak. Eğer doğru yazdığını sonradan değiştirirse bu etiketlerin

    //rengi kırmızıya dönenecek. Bu işlem için Textbox kontrolünün textchanged olayını

    //kullanacağız.

    private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      string[] data = textBox1.Text.Split(' ');


      //Burada try catch kullanmamız gerekiyor. Çünkü kullanıcı bütün kelimeleri

      //yazmamış olabilir. Bundan dolayı data string dizisinin tüm elemanları 

      //atanmayabilir. Bu da exception neden olur. Bunu önlemek için try catch 

      //bloğunu kullanacağız. Böylece sadece girilen kelimeleri kontrol etmiş olacağız

      try
      {
        if (data[0] == label1.Text)
        {
          label1.Visible = true;
          label1.BackColor = Color.Lime;
        }
        else
        {
          label1.BackColor = Color.Red;
        }

        if (data[1] == label2.Text)
        {
          label2.Visible = true;
          label2.BackColor = Color.Lime;
        }
        else
        {
          label2.BackColor = Color.Red;
        }

        if (data[2] == label3.Text)
        {
          label3.Visible = true;
          label3.BackColor = Color.Lime;
        }
        else
        {
          label3.BackColor = Color.Red;
        }

        if (data[3] == label4.Text)
        {
          label4.Visible = true;
          label4.BackColor = Color.Lime;
        }
        else
        {
          label4.BackColor = Color.Red;
        }
      }
      catch (Exception)
      {

      }
    }

    // Formun load kısmına kullanıcıya hangi kelimeleri girmesini istiyorsak

    //bu kelimeleri sırayla etiketlere sırayla atayalım. Daha sonra bu etiketlerin

    //görünürlüğünü false olarak ayarlayalım.

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      label1.Text = "Ali";
      label2.Text = "koş";
      label3.Text = "Ali";
      label4.Text = "koş";

      foreach (Control item in this.Controls)
      {
        if (item is Label)
          item.Visible = false;
      }
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

9 Nisan 2013 Salı

C Sharp Uygulamalar Formdan 2. Formu Açma Kapama ve Timer KullanımıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Form Uygulamalar iki form kullanarak birinci formda ikinci formu açmak ve Açılan formu belli bir süre sonra kapama
UYGULAMAYI İNDİR//Form1 tarafı : Bu kısım program açılır açılmaz çalışacak kısım. Burda Formu aç butonuna tıklanınce ikinci formu açacağız

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace FormdanYeniFormAcmaKapama
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    // formu aç butonuna tıklandığında ikinci formu göstermeye başla

    private void btnFormuAc_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      Form2 form2 = new Form2();

      form2.Show();

      
    }
  }
}

//Form2 tarafı : Bu tarafda from açılınca, timer nesnesi çalışmaya başlayacak belirtilen süre dolunca otomatik olarak formu kapatacak.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace FormdanYeniFormAcmaKapama
{
  public partial class Form2 : Form
  {
    Timer timer = new Timer();

    int timercounter = 0;

    public Form2()
    {
      InitializeComponent();
    }

    // Form2 load kısmı : timer aralığını ve timer tick olayını hangi metodun yapacağnı

    // Atayacağız

    private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      timer.Interval = 1000;

      timer.Tick += new EventHandler(timer_Tick);

      timer.Start();
    }

    // Timer tick olayı oldugunda çalışacak kısım

    // eğer timercounter belirtilen değere ulşamışsa formu kapa

    void timer_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      if (timercounter++ > 5)
      {
        this.Close();
      }
    }

  }
}UYGULAMAYI İNDİR

5 Nisan 2013 Cuma

C Sharp Uygulamalar Event - Delegate Tanımlama ve TetiklemeKONU : C Sharp Uygulamalar - C sharp form Event - Delegate örnek uygulama, Dinamik olarak yeni form açma, yeni formlar arası olay (event) kullanarak bağlantı kurma
ETİKETLER: csharp event - csharp event handler - csharp events - csharp event example - csharp event and delegate - csharp event add - csharp delegate - csharp delegate kullanımı - csharp delegate nedir - csharp delegate event - csharp delegate example - csharp delegate örnekleri - csharp event örnekleri - csharp form event - csharp delegate vs event - c# event - c# event kullanımı - c# event example - c# delegate - c# delegate kullanımı - c# delegate example - c# delegate örnekleri.
UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_Delegate_Events
{
  public partial class Delegate_Events_Form : Form
  {

    private int formNo = 0;
    private System.Windows.Forms.Button btnYeniFormAc;

    //delege tanımlama
    public delegate void delegateDeneme(int formNumarasi);
    // olay tanımlama
    public event delegateDeneme eventDeneme;

    public Delegate_Events_Form()
    {
      InitializeComponent();
      InitializeMyComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      this.eventDeneme += new delegateDeneme(Form1_eventDeneme);
    }

    public void yeniFormAc()
    {
      //yeni bir form oluştur
      MyForm form = new MyForm();

      //her açılan form yeni bir id verelim
      //böylece hangi butonu tıklandığını tespit edebiliriz
      form.formNo = this.formNo++;
      //form da bir tane dinamik buton oluşturalım
      Button btn = new Button();
      btn.Text = "Aktifleştir";
      btn.Name = form.formNo.ToString();
      btn.Size = new Size(100, 30);
      btn.Click += new EventHandler(btn_Click);
      //oluşturduğumuz bu butonu dinamik oluşturduğumyz forma ekleyelim
      form.Controls.Add(btn);
      //form için icon yükle
      form.Icon = C_Sharp_Form_Delegate_Events.Properties.Resources.Turkiye;
      //dinamik oluşan formu göster
      form.Show();
    }
    
    void btn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //oluşturulan butonun tıklama olayı yazdığımız olayı tetiklesini istiyoruz
      eventDeneme(int.Parse((sender as Button).Name));
    }

    void Form1_eventDeneme(int formNumarasi)
    {
      MessageBox.Show("Acilan form no = " + formNumarasi);
    }

    private void btnYeniFormAc_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      yeniFormAc();
    }

    private void InitializeMyComponent()
    {
      this.btnYeniFormAc = new System.Windows.Forms.Button();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // btnYeniFormAc
      // 
      this.btnYeniFormAc.Location = new System.Drawing.Point(72, 21);
      this.btnYeniFormAc.Name = "btnYeniFormAc";
      this.btnYeniFormAc.Size = new System.Drawing.Size(131, 47);
      this.btnYeniFormAc.TabIndex = 0;
      this.btnYeniFormAc.Text = "Yeni Form Aç";
      this.btnYeniFormAc.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btnYeniFormAc.Click += new System.EventHandler(this.btnYeniFormAc_Click);
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(273, 180);
      this.Controls.Add(this.btnYeniFormAc);
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Ana Form";
      this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);
      this.ResumeLayout(false);

    }
  }

  public class MyForm : Form
  {
    public int formNo { get; set; }
  }
}UYGULAMAYI İNDİR

27 Mart 2013 Çarşamba

C Sharp Kill Process Kill Exe - C Sharp Exe Çalıştırmak Exe KapatmakKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp form çalışırken bir uygulamayı (*.exe) çalıştırma ve durdurma programı.
UYGULAMAYI İNDİR
 using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Diagnostics;

namespace C_Sharp_Form_Exe_Calistirma_Durdurma_Program
{
  public partial class Exe_Calistirma_Durdurma_Program : Form
  {


    public Exe_Calistirma_Durdurma_Program()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private static void exe_Calistir()
    {
      //Çalıştırmak istenen işlemin exe uzantılı adresi
      //belirtilerek process başlatılır 
      Process.Start(Environment.CurrentDirectory + "/program.exe");
    }

    private static void exe_Kapat()
    {
      //kapatılmak istenen programı exe adı buraya yazılarak da exe durdurulur
      Process[] process = System.Diagnostics.Process.GetProcessesByName("program");
      if (process.Length > 0)
      {
        //Aynı process birden fazla çalışıyor olabilir
        //Hepsini kapat
        for (int i = 0; i < process.Length; i++)
        {
          //Eğer birden fazla aynı exe dosyası açılmışsa bu döngü ile bütün
          // açlımış olan exe dosyaların hepsi durdurmak için

          process[i].Kill();
        }
      } 
    }

    private static void exe_Kapat(string processName)
    {
      // Eğer bir işlem türü ile açılmış bütün exeleri kapatmak için 
      // process sınıfının ProccessName özelliği kullanılır. bu özellik ReadOnly dir.
      // Processname kontrol edilerek bu türde olan bütün exeler aşağıdaki gibi kapatılabilir

      Process[] process = System.Diagnostics.Process.GetProcessesByName(processName);

      for (int i = 0; i < process.Length; i++)
      {
        process[i].Kill();
      }
    }

    private static void exe_Kapat(string processName, string mainWindowTitle)
    {
      Process[] process = System.Diagnostics.Process.GetProcessesByName(processName);
      // Eğer birden fazla aynı exe dosyası açılmışsa bu döngü ile bütün
      // açılmış olan exe dosyalardan sadece başlığı Program1 olan ve notepad olarak 
      // açılmış olan exe leri kapatmak için 

      //Örneğin processName = notepad veya program olabilir
      //Örneğin MainWindowTitle = kitaplarım veya anlatımlar gibi herhangi bir başlık adı olabilir

      for (int i = 0; i < process.Length; i++)
      {
        if (process[i].MainWindowTitle == mainWindowTitle)
        {
          process[i].Kill();
        }
      }
    }

    private void btnStartProcess_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // exe çalıştırma metodu
      exe_Calistir();
    }

    private void btnStopAllProcesses_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // program tipinde açılan bütün exe leri durdurma metodu
      exe_Kapat();

      //Processname ve açılan exe nin başlığı bilinen exe lerin kapatılmasını
      //sağlayan metod

      //exe_Kapat("program","kitaplar");

      //Processname bilinen exe lerin kapatılmasını sağlayan metod
      //exe_Kapat("program");
    }

    private void exe_process_calistirma_kapama_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Text = "Exe uzantılı dosyayı çalıştırmak için butona tıklayınız...";
    }

    private void btnExeCalistir_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // exe çalıştırma metodu
      exe_Calistir();
    }

    private void btnCalisanExeleriKapat_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // exe durdurma metodu
      exe_Kapat();
    }
   

  }
}


UYGULAMAYI İNDİR