ConsoleColor Sınıfı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
ConsoleColor Sınıfı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

1 Mayıs 2018 Salı

C Sharp Konsol Uygulamalar Telefon Rehberi ve Text Dökümanına Kayıt Ekleme

KONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Konsol Uygulamaları Telefon rehberi uygulaması. C Sharp konsol ekranından personel ismi ve soyadını yazarak programa girme. Personelin telefon numarasını konsoldan girme. C sharp da girilen personel bilgilerini konsol ekranına yazdırma. Personel listesi telefon numarasına göre sıralama. Girilen Personel listesini personel ismine göre sıralama. C sharp while döngüsü kullanımı. C sharp if else örnekleri ve kullanımı.
ETİKETLER: c sharp konsol - c sharp streamreader - c sharp streamwriter - c sharp telefon rehberi

UYGULAMAYI İNDİR
 


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;

namespace C_Sharp_Konsol_Telefon_Rehberi
{
  class Program
  {

    static string dosya = "TelefonRehberi.txt";

    static private void menu()
    {
      Console.WriteLine("======= Menu =======\n");
      Console.WriteLine("[1] isim listesi");
      Console.WriteLine("[2] yeni isim gir");
      Console.WriteLine("[3] cikis yap");
      Console.Write("\nSeciminiz: ");
    }

    static Dictionary < int, string > telefonRehberList = new Dictionary < int, string >();

    static private void dosyayiOku()
    {

      if (File.Exists(dosya))
      {
        string[] isimler = File.ReadAllLines(dosya);

        telefonRehberList.Clear();

        for (int i = 0; i < isimler.Length; i++)
        {
          string[] satir = isimler[i].Split('-');

          telefonRehberList.Add( int.Parse(satir[1].Trim()),satir[0].Trim());

        }
        var list = telefonRehberList.Keys.ToList();        Console.WriteLine("\n--- isim listesi------------Tel---\n\n");

        var items = from pair in telefonRehberList
              orderby pair.Key ascending
              select pair;

        foreach (KeyValuePair pair in items)
        {

          WriteAt(pair.Key.ToString(), Console.CursorLeft, Console.CursorTop);
          WriteAt(pair.Value, 28, Console.CursorTop);

          Console.WriteLine();
        }
      }
    }

    protected static void WriteAt(string yazi, int x, int y)
    {
      try
      {
        Console.SetCursorPosition(x, y);

        Console.Write(yazi);
      }
      catch (ArgumentOutOfRangeException e)
      {
        Console.Clear();

        Console.WriteLine(e.Message);
      }
    }


    static private void dosyayaYaz(string yazilacakIsim, string yazilacakTelefon)
    {


      using (StreamWriter sw = new StreamWriter(dosya, true))
      {

        sw.WriteLine(yazilacakIsim + " - " + yazilacakTelefon);

        sw.Close();

      }


    }

    static void Main(string[] args)
    {
      char secim = '0';
      do
      {
        menu();
        try
        {
          secim = Convert.ToChar(Console.ReadLine());
          switch (secim)
          {
            case '1':
              dosyayiOku();
              break;
            case '2':
              string isim = "";
              string telefon = "";


              Console.WriteLine("İsim giriniz.");

              isim = Console.ReadLine();

              Console.WriteLine("Telefon Giriniz");

              telefon = Console.ReadLine();


              dosyayaYaz(isim, telefon);

              break;
            case '3':
              break;
            default:
              Console.WriteLine("Yanlis secim yaptiniz!!!");
              break;
          }
        }
        catch (Exception)
        {
           
        }
       
      } while (secim != '3');
    }
  }
}


 

UYGULAMAYI İNDİR

19 Ocak 2014 Pazar

C Sharp Konsol İkilik Tabandan Onluk Tabana Çevirme İşlemiKONU : C sharp konsol uygulamalar ikilik tabandan onluk tabana çevirme, ikilik tabandaki bir sayıyı onluk tabana çevirme işlemleri.C Sharp Konsol Uygulamalar İkilik Tabandan Onluk Tabana Çevirme

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_ikilik_Tabandan_Onluk_Tabana_Cevirme
{
  class ikilik_Tabandan_Onluk_Tabana_Cevirme
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      int ikilik_taban = 0, cevrilen_sayi = 0;

      double onluk_taban = 0;
      
 
      while (true)
      {
        Console.WriteLine("\nOnluk tabana çevrilecek ikilik tabandaki sayiyi giriniz \n<=");

        onluk_taban = 0;

        int devammi = 1; 

        try
        {
          ikilik_taban = int.Parse(Console.ReadLine());

          cevrilen_sayi = ikilik_taban;

          string kontrol_et = cevrilen_sayi.ToString().Trim();

          for (int i = 0; i < kontrol_et.Length; i++)
          {
            if (kontrol_et[i] != '1' && kontrol_et[i] != '0')
            {
              devammi = 0;// eğer ikilik tabanda bir değer girilmemişsa işlemi yeniden başlat

              // console da yazı rengini kırmızı yap(uyarı)

              Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
              
              Console.WriteLine("\nSayı ikilik tabanda değil. ikilik tabanda bir sayı 
giriniz...\n");
              // console da yazı rengini beyaz yap

              Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;

              break;

            }
          }
        }
        catch (Exception)
        {
          devammi = 0;
        }

        if (devammi == 1)
        {
          for (double i = 0; i < ikilik_taban.ToString().Trim().Length; i++)
          {
            onluk_taban += (cevrilen_sayi % 10) * Math.Pow(2, i);//son basamağı al ve onluk tabanda, değere ekle
            cevrilen_sayi /= 10;//bir basamak sola kay
          }

          // console da yazı rengini yeşil yap (sonuç)

          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;

          Console.WriteLine(ikilik_taban + " sayısının onluk tabanda değeri = " + onluk_taban);

          // console da yazı rengini sarı yap (seçenekler)

          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow;

          Console.WriteLine("\n\nonluk tabana çevirmeye devam etmek istiyorsaniz =>1\nObeb hesaplamadan çıkmak istiyorsanız =>0 basiniz.\n<=");

          // console da yazı rengini beyaz yap(yeni işlem)

          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;

          devammi = int.Parse(Console.ReadLine());

          //Ebob hesaplamadan çıkmak için 1 e basılmışsa loop dan break komutu ile çıkılır.

          if (devammi == 0)
            break;
        }
      }
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

5 Mayıs 2013 Pazar

C Sharp Uygulamalar Direnç Değeri Hesaplama Programı - Console Resistor Value CalculatorKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) konsolda girilen direnç renklerine göre direcin değerini hesaplayan program. Bu program ile 4 ve 5 renk kodlaması olan dirençlerin değeri hesapnabilir. 4 renkli olanları hesaplamak için 3. renk değerini renksiz olarak giriniz.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Direnc_Deger_Hesaplama
{
  class Direnc_Deger_Hesaplama
  {

    

    static void Main(string[] args)
    {
    
      // konsolda okunan değeri saklamak için string tipinde bir değiken tanımlayalım
      
      string deger;

      do
      {
        //işlemimizi kullanıcı çıkmak isteyene kadar devam ettirelim
        //bunu için do while kullanıyorum

        //konsol ekranının biçimlendirelim, yazı rangini ayarlayalım


        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;

        Console.WriteLine("---------------------------");

        Console.WriteLine("Çıkmak için çıkış yazınız");

        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Blue;

        Console.WriteLine("Direnç değerini öğrenmek istediğiniz direncin renklerini sıra ile alt alta giriniz \n<=");
       
        Console.WriteLine("Kat sayı 1, Kat sayı 2, Kat sayı 3, Çarpan, Tolerans \n<=");
        
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.DarkGray;

        int girilecekRenkSayisi = 5; //5 renk için 

        //girilen rankleri liste şeklinde tutmak için rankler değişkenini tanımlıyorum
       
        
        List< string > renkler = new List< string >();

        //konsol ekranına girilen rankleri teker teker okuyup renkler değişkenine atıyorum

        Direnc direnc = new Direnc();

        //Konsol ekranından kullanıcı 5 renk girmesini bekliyeceğiz

        //Gireceği ill üç renk katsayıları belirleyecek 4. değer çarpan olacak

        // 5 renk ile de tolerans değerini girmesini bekliyeceğiz

        for (int i = 0; i < girilecekRenkSayisi; i++)
        {
          switch (i)
          {
            case 0:
              direnc.KatSayi1 = Direnc.getKatsayi(Console.ReadLine());
              break;
            case 1:
              direnc.KatSayi2 = Direnc.getKatsayi(Console.ReadLine());
              break;
            case 2:
              direnc.KatSayi3 = Direnc.getKatsayi(Console.ReadLine());
              break;
            case 3:
              direnc.Carpan = Direnc.getCarpan(Console.ReadLine());
              break;
            case 4:
              direnc.Tolerans = Direnc.getTolerans(Console.ReadLine());
              break;
            default:
              break;
          }
        }

        //konsol ekranında yazı rengini beyaz yapıyorum

        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;

        Console.WriteLine("\n\nDirenç Değeri = " + direnc + "\n\n");


        //Bundan sonra kullanıcıya hangi işlemi yapmak istediğini soruyorum 

        Console.WriteLine("Çıkmak için ->1, devam için ->0 ...\n=");

        deger = Console.ReadLine();


      } while (deger == "0"); Console.Clear();

      //kullanıcı programdan çıktığında konsol ekranına bunları yazdırıyorum


      Console.WriteLine("PROGRAMDAN ÇIKTINIZ....!!!");

      Console.WriteLine("");

      Console.WriteLine("");

      Console.ReadKey();
    }

  }

  public class Direnc
  {
    public enum enumKatSayı:int
    {
      Siyah=0, Kahverengi, Kırmızı, Turuncu, Sarı, Yeşil, Mavi, Mor, Gri, Beyaz, Altın=0, Gümüş=0, Renksiz=0
    }

    public enum enumCarpan:int
    {
      Siyah = 0, Kahverengi, Kırmızı, Turuncu, Sarı, Yeşil, Mavi, Mor, Gri = 0, Beyaz = 0, Altın = 0, Gümüş = 0, Renksiz = 0
    }

    public int KatSayi1 
    {
      get; 
      set;
    }

    public int KatSayi2
    {
      get;
      set;
    }

    public int KatSayi3
    {
      get;
      set;
    }

    public double Carpan
    {
      get;
      set;
    }

    public string Tolerans
    {
      get;
      set;
    }

    public int Deger
    {
      get
      {
        try
        {
          return Convert.ToInt32((KatSayi1 * 100 + KatSayi2*10 + KatSayi3) * Math.Pow(10.0, Carpan));
        }
        catch (Exception)
        {
          return -1;
        }
        
      }
    }

    public override string ToString()
    {
      return Deger.ToString() + " Ohm  " + Tolerans ;
    }

    public static int getKatsayi(string renk)
    {
      enumKatSayı value = 0;

      switch (renk.ToLower())
      {
        case "siyah":
          value = enumKatSayı.Siyah;
          break;
        case "kahverengi":
           value = enumKatSayı.Kahverengi;
          break;
        case "kırmızı":
           value = enumKatSayı.Kırmızı;
          break;
        case "turuncu":
           value = enumKatSayı.Turuncu;
          break;
        case "sarı":
           value = enumKatSayı.Sarı;
          break;
        case "yeşil":
           value = enumKatSayı.Yeşil;
          break;
        case "mavi":
           value = enumKatSayı.Mavi;
          break;
        case "mor":
           value = enumKatSayı.Mor;
          break;
        case "gri":
           value = enumKatSayı.Gri;
          break;
        case "beyaz":
           value = enumKatSayı.Beyaz;
          break;
        default:
          value = 0;
          break;
      }

      return Convert.ToInt32(value);
    }

    public static double getCarpan(string renk)
    {
      enumCarpan value = 0;

      switch (renk)
      {
        case "siyah":
          value = enumCarpan.Siyah;
          break;
        case "kahverengi":
          value = enumCarpan.Kahverengi;
          break;
        case "kırmızı":
          value = enumCarpan.Kırmızı;
          break;
        case "turuncu":
          value = enumCarpan.Turuncu;
          break;
        case "sarı":
          value = enumCarpan.Sarı;
          break;
        case "yeşil":
          value = enumCarpan.Yeşil;
          break;
        case "mavi":
          value = enumCarpan.Mavi;
          break;
        case "mor":
          value = enumCarpan.Mor;
          break;
        default:
          value = 0;
          break;
      }

      return Convert.ToDouble(value);
    }

    public static string getTolerans(string renk)
    {
      string value = "";

      switch (renk)
      {
        case "kahverengi":
          value = "± %1";
          break;
        case "kırmızı":
          value = "± %2";
          break;
        case "yeşil":
          value = "± %0.5";
          break;
        case "mavi":
          value = "± %0.25";
          break;
        case "mor":
          value = "± %0.10";
          break;
        case "gri":
          value = "± %0.05";
          break;
        case "altın":
          value = "± %5";
          break;
        case "gümüş":
          value = "± %10";
          break;
        case "renksiz":
          value = "± %20";
          break;
        default:
          value = "";
          break;
      }

      return value;
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

8 Nisan 2013 Pazartesi

C Sharp Uygulamaları Telefon Rehberi Konsol UygulamasıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Konsol Uygulamaları Telefon rehberi uygulaması. C Sharp konsol ekranından personel ismi ve soyadını yazarak programa girme. Personelin telefon numarasını konsolda girme. C sharp rehber sınıfı oluşturma. C sharp sınıf uygulamasını konsol da çalıştırma. Telefon rehberi için rehber sınıfı oluşturma. C sharp while döngüsü kullanımı. C sharp if else örnekleri ve kullanımı.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Telefon_Rehberi
{
  class Program
  {
    // Ana sınıf(main class) içinde yapılcak işlemleri oluşturdugumuz sınıfın

    // statik metotlarını kullanarak gerçekleştireceğiz

    static void Main(string[] args)
    {
      while (true)//sonsuz döngü ile devamlı program çalışacak
      {
        Rehber.kayitEkle(); // rehberimize yeni nesne ekleme
        
        //Rehber.telefonuGuncelle(0);

        Rehber.rehberiYazdir(); // rehberimizdeki nesneleri ekrana yazdırma
      }

    }
  }


  //Telefon rehberi işlemlerini yapacak olan sınıf (class):

  class Rehber
  {
    private int id;

    public int Id
    {
      get { return id; }//int tipinde, girilen id döndürür
    }

    private string isim;

    public string Isim
    {
      get { return isim; } // string tipinde, girilen ismi döndürür
    }

    private string telefon;

    public string Telefon
    {
      get { return telefon; } // string tipinde, girilen telefon numarasını döndürür

      set
      {
        telefon = value; //string tipinde, telefon numarasını bu özelliğe atama yapar
      }
    }

    private Rehber yenikayit; //yeni oluşturulacak kayıtı temsil eder


    private static int kayitSayisi = 0; //oluşturulan nesneleri saymada kullanılır


    private Rehber(string isim, string telefon)
    {
      id = kayitSayisi++;

      yenikayit = null;

      this.isim = isim;

      this.telefon = telefon;
    }

    private Rehber()
    {
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;

      kayitSayisi++;

      id = kayitSayisi;

      yenikayit = null;

      Console.WriteLine("İsim giriniz.");

      this.isim = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Telefon Giriniz");

      this.telefon = Console.ReadLine();

    }


    public static Rehber birinciKayit = null;


    public static void kayitEkle()// statik kayıt ekleme metodu(yani yeni kayıtı tutacak nesne)
    {
      Rehber temp;//yeni kayıtın ekleneceği yeri bulmak için geçici örnek oluştur


      if (birinciKayit == null)// rehber boşsa ilk kayiti oluştur
      {
        birinciKayit = new Rehber();
      }
      else // rehberde kayit varsa boş kayiti bul ve örneğini oluştur
      {
        temp = birinciKayit;


        while (temp.yenikayit != null)
        {
          temp = temp.yenikayit;
        }

        temp.yenikayit = new Rehber();
      }
    }


    public static void rehberiYazdir()
    {
      Rehber temp = birinciKayit;

      Console.WriteLine("------------------------------------------------------");

      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;


      while (temp != null)
      {
        Console.WriteLine(temp.id + " " + temp.isim + " " + temp.telefon);
        temp = temp.yenikayit;
      }


      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;

      Console.WriteLine("------------------------------------------------------");
    }


    public static void telefonuGuncelle(int id)
    {
      Rehber temp = birinciKayit;// verilen id deki telefonu güncelleme

      while (temp != null)
      {
        if (temp.id == id)
        {
          Console.WriteLine("Güncelleme için yeni telefon giriniz");

          temp.telefon = Console.ReadLine();
        }

        temp = temp.yenikayit;
      }
    }
  }
}


/*
 * 
 * Örnek program çıktısı
 * 
 * 
İsim giriniz.
fatih köksal
Telefon Giriniz
423432423
------------------------------------------------------
1 fatih köksal 423432423
------------------------------------------------------
İsim giriniz.
fatih kök
Telefon Giriniz
4324324234
------------------------------------------------------
1 fatih köksal 423432423
2 fatih kök 4324324234
------------------------------------------------------
İsim giriniz.
ahmet köksal
Telefon Giriniz
2343532523
------------------------------------------------------
1 fatih köksal 423432423
2 fatih kök 4324324234
3 ahmet köksal 2343532523
------------------------------------------------------
İsim giriniz.
fatih aslan
Telefon Giriniz
334324
------------------------------------------------------
1 fatih köksal 423432423
2 fatih kök 4324324234
3 ahmet köksal 2343532523
4 fatih aslan 334324
------------------------------------------------------
İsim giriniz.*/
UYGULAMAYI İNDİR

6 Nisan 2013 Cumartesi

C Sharp Konsol Uygulamlar Otobus Otomasyon Sistemi YapımıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Konsol Uygulamalar Otobüs Otomasyon Sistemi Yapma

UYGULAMAYI İNDİR

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Otobus_Otomasyon
{
  class Otobus_Otomasyon
  {
    static string[] yolcu = new string[34];
    

    static void Main(string[] args)
    {
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;

      for (int i = 0; i < yolcu.Length; i++)
   {
        yolcu[i] = null;
   }


      string devamEt = "",devam;
      string yeniYolcu="";


      while (devamEt!="1")
      {
        while (true)
        {
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
          Console.WriteLine( "\nÇıkmak için       =>1"+
                    "\nDevam için        =>2"+
                    "\nButun yolcu listesi için =>3"+
                    "\nBoş koltuk listesi için =>4");

          devam = Console.ReadLine();


          if (devam == "1")
          {
            devamEt = "1";
            break;
          }
          else if (devam == "2")
          {
            devamEt = "";
            break;
          }
          else if (devam == "3")
            bosKoltukListele();
          else if (devam == "4")
            butunKoltuklarıListele();
        }


        if (devamEt != "1")
        {
          bool isimYenidenAl = true;
          while (isimYenidenAl)
          {
            yeniYolcu = isim();


            if (isimUygunMU(yeniYolcu))
              isimYenidenAl = false;
            else
              Console.WriteLine("\nİsminiz harflerden oluşmalı...\n");

          }

          Console.WriteLine("Kaç numaralı koltugu istiyosunuz? <=");
          int istenilenKoltuk = Convert.ToInt16(Console.ReadLine()) - 1;
          bool koltukUygun = false;


          if (koltukBosMu(istenilenKoltuk))
          {
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
            Console.WriteLine((istenilenKoltuk + 1) + " numaralı koltugu " + yeniYolcu + " satın almıstır");
            yolcu[istenilenKoltuk] = yeniYolcu;
          }
          else


            while (!koltukUygun)
            {
              Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
              Console.WriteLine("\nİstemis oldugunuz koltuk dolu\n" );
              Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
              Console.WriteLine("\nBos koltukları listelemek icin   =>1"+
                       "\nbutun koltukları listelemek için  =>2");
              string secim = Console.ReadLine();


              if (secim == "1")
                bosKoltukListele();
              else if (secim == "2")
                butunKoltuklarıListele();              while (true)
              {
                Console.WriteLine("\nBoş bir koltuk seçiniz \t: ");
                istenilenKoltuk = Convert.ToInt16(Console.ReadLine())-1;
                if (koltukBosMu(istenilenKoltuk))
                {
                  koltukUygun = true;
                  break;
                }
              }
              Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;

              Console.WriteLine((istenilenKoltuk + 1) + " numaralı koltugu " + yeniYolcu + " satın almıstır");
              yolcu[istenilenKoltuk] = yeniYolcu;
              
            }
        }

      }
    }

    static void baslik()
    {
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.DarkGreen;

      Console.WriteLine("\n\t\tKoltuk No:\tYolcu:\t\tKoltuk No:\tYolcu:");

      Console.WriteLine("\t\t---------\t------\t\t---------\t------");

    }

    static string isim() 
    {
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;

      Console.WriteLine("Adınız ve soyadinizi giriniz\t: ");

      return Console.ReadLine();
    }

    static bool isimUygunMU(string adSoyad)
    { 
      bool durum = true;


      for (int i = 0; i < adSoyad.Length; i++)
   {
        if (!(char.IsLetter(adSoyad[i]) || adSoyad[i] == ' '))
        {
          durum = false;
          break;
        }
     }

      return durum;
    }

    static bool koltukBosMu(int koltukNo)
    {
      if (yolcu[koltukNo] == null)

        return true;

      else 

 return false;
    }
    static void bosKoltukListele()
    {
      baslik();


      for (int i = 0; i < yolcu.Length; i+=2)
      {
        if (yolcu[i] == null)
        {
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
          Console.Write("\t\t  " + (i + 1) + "." + "\t\tBOŞ" + "\t\t");
        }
        else
        {
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
          Console.Write("\t\t  " + (i + 1) + "." + "\t\tDOLU" + "\t\t");
        }
        if (yolcu[i + 1] == null)
        {
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
          Console.Write((i + 2) + "." + "\t\tBOŞ");
        }
        else
        {
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
          Console.Write((i + 2) + "." + "\t\tDOLU" );
        }


        Console.WriteLine("");
      }

      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
    }

    static void butunKoltuklarıListele()
    {
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;

      baslik();

      for (int i = 0; i < yolcu.Length; i+=2)
      {
        if (yolcu[i] == null)
        {
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
          Console.Write("\t\t  " + (i + 1) + "." + "\t\tBOŞ" + "\t\t");
        }
        else
        {
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
          Console.Write("\t\t  " + (i + 1) + "." + "\t\t" + yolcu[i] + "\t" );
        }
        if (yolcu[i + 1] == null)
        {
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
          Console.Write((i + 2) + "." + "\t\tBOŞ");
        }
        else
        {
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
          Console.Write((i + 2) + "." + "\t\t" + yolcu[i+1] );
        }
        Console.WriteLine("");
      }
    }
  }
}UYGULAMAYI İNDİR