Console Application Örnekleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Console Application Örnekleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

1 Nisan 2020 Çarşamba

C Sharp Uygulamalar Try Catch Finally Blok KullanımıKONU : C Sharp Uygulamalar - C# Konsol Uygulamalar try catch bloğu kullanarak hata yakalama. Try-Catch-Finally bloğunun kullanımı

UYGULAMAYI İNDİR
 

 
	try    
	{ 
	//Yapılmak istenen işlemlerin hepsini bu kısma yazıyoruz.      
	} 
	catch(FormatException Fex) 
	{ 
	//FormatException (Burada belirtilen exception tipi) hatası tespit edildiğinde 
	//Bu blok çalışır. Verilmesi istenen mesaj buradan verilir veya boş bırakılabilir. 
	}
	catch (Exception ex) 
	{ 
	//Bir hata türü tespit edilince verilmesi gereken mesaj burada verilir veya boş bırakılabilir. 
	} 
	finally
	{ 
	//her durumda en son olarak bu blok çalışır. Boş bırakılabilir veya kullanılmayabilir. 
	}

  
 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Try_Catch_Exception_Handling
{
  class Try_Catch_Exception_Handling
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string yas;

      Console.Write("Yaş : ");

      //Konsoldan Girilen yaş Değerini oku 

      yas = Console.ReadLine();

      try
      {
				//Girilen değer bir tam sayı değilse aşağıdaji Parse fonksinu exception 
        //hatası döner. Bu durumda yazılımın hata vermemesi için catch bloğun
     
        int yasiniz = int.Parse(yas);

        Console.WriteLine("Önümüzdeki yıl {0} yaşında olacaksınız", yasiniz + 1);

      }
      catch (FormatException Fex)
      {

        Console.WriteLine("Lütfen yaşınızı doğru formatta girdiğinizden emin olun\nHata : " + Fex.Message);

      }
      catch (Exception ex)
      {

        Console.WriteLine("Lütfen yaşınızı doğru formatta girdiğinizden emin olun\nHata : " + ex.Message);

      }
      finally 
      {

        Console.WriteLine("Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler");

      }

      // Bir Tuşa basılana kadar Bekle

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

 

UYGULAMAYI İNDİR

1 Ekim 2019 Salı

C Sharp Uygulamalar Sayısal Loto Oyunu Oynayan ProgramC Sharp Konsol Uygulamaları, Sayısal Loto oyunu oynama. 6 boyutlu int tipinde dizi oluşturma. Random nesnesinin bir örneğini oluşturarak rastgele sayılar oluşturma örneği. Sayısal loto oyununda 1 - 49 arasındaki sayılardan rastgelesayı oluşturmak için random sınıfını kullanma. Array sınıfının sort metodunu kullanarak bir dizinin elemanlarını sıralama. For döngüsü kullanarak sayısal loto da tahmin edilecek 6 sayıyı bulma. Array sınıfının indexof metodunu kullanarak rastgele oluşturulan sayılardan aynı numaranın seçilip seçilmediğini kontrol etme. Sayısal loto oyunu için 1 ile 49 arasında birbirinden farklı 6 sayı bulup bunları konsol ekranına yazdırma. do while döngüsü kullanarak aynı rakam seçilmesini engelleme. if-else kullanımına önrek kod.

c sharp sayısal loto - c sharp sayisal loto - c sharp rastgele sayı - c# sayılsal loto - c# random - c sharp random - c sharp for - c sharp do while - c sharp if-else - c sharp console - c sharp konsol - c sharp konsol sayısal loto - c sharp loto - c sharp sayısal - c# sayısal
UYGULAMAYI İNDİR

 
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace SayisalLoto
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int[] sayisalloto = new int[6];

      Random rnd = new Random();

      int uretilenDeger;

      //Burada for döngüsü ile 1 ile 49 arasında birbirinden farklı 6 sayıyı

      //Random sınıfından oluşturduğumuz rnd nesnesi ile oluşturacağız.

      //Bu nesne ile oluşan sayıların birbirinden farklı olması için 

      //do while döngüsü kullanarak aynı sayı oluşması durumunda yeni sayının

      // üretilmesi için işlem tekrarlanacak


      for (int i = 0; i < sayisalloto.Length; i++)
      {

        do
        {
          uretilenDeger = rnd.Next(1, 50);

        } while (Array.IndexOf(sayisalloto, uretilenDeger) != -1);

        sayisalloto[i] = uretilenDeger;
      }

      //Rastgele oluşan sayıları küçükten büyüğe doğru sıralamak için

      //Array sınıfının Sort metodunu kullanacağım.


      Array.Sort(sayisalloto);

      string liste = "";


      // oluşan 6 rakamı düzgün bir format console ekranına bastırmak için

      //sayılar arasına tire işareti koyarak bir string değişkene atıyorum

      for (int i = 0; i < sayisalloto.Length; i++)
      {
        //Rakamları yan yana aralarına tire koyarak yaz(duzgun bir formatta)

        if (sayisalloto[i] > 9)

          liste += sayisalloto[i].ToString();

        else

          liste += " " + sayisalloto[i].ToString();        if (i < sayisalloto.Length-1)

          liste += " - ";


      }


      //oluşan string tipindekideğişkeni console ekranına yazdırıyorum.


      Console.WriteLine(liste);


      //bir tusa basilana kadar bekleme 


      Console.ReadKey();
    }
  }
} 


UYGULAMAYI İNDİR

1 Temmuz 2019 Pazartesi

C Sharp Uygulamalar 4 ve 5 ile Bölünebilme UygulamasıKONU : C Sharp ( C# ) Konsol uygulamalar 4 ile bölünebilme, c sharp 5 ile bölünebilme, c sharp konsol iki sayı arasında 4 ile bölünen sayıların toplamı ve listelenmesi, c sharp konsol iki sayı arasında 5 ile bölünen sayıların toplamı ve listelenmesi, C Sharp konsol jenerik int tipinde list oluşturma, c sharp konsol for döngü örnekleri, c sharp konsol if örnekleri, c sharp toplam hesaplama örnekleri.
ETİKETLER: c sharp bölünebilme - c sharp 4 ile bölünebilme - c sharp 5 ile bölünebilme - c sharp 20 ile bölünebilme

UYGULAMAYI İNDİR
 using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Bolunebilme_Ornekleri
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {


      int sakla = 0;
      int birinci_sayi = 0;
      int ikinci_sayi = 0;
      int toplam = 0;
      List bölünenler = new List();

      Console.Write("\n\n C Sharp Konsol Uygulamaları Bölünebilme");
      Console.Write("\n\nBirinci Sayıyı Giriniz :\n Birinci Sayı=");
      birinci_sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.Write("\n\nİkinci Sayıyı Giriniz :\n İkinci Sayı=");
      ikinci_sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.Write("\n\nBirinci Sayı ile İkinci Sayı arasında 4 ile bölünen sayılar :\n Bölünenler =");

      if (birinci_sayi > ikinci_sayi)
      {
        sakla = birinci_sayi;
        birinci_sayi = ikinci_sayi;
        ikinci_sayi = sakla;
        sakla = 0;
      }

      for (int i = birinci_sayi; i <= ikinci_sayi; i++)
      {
        if (i % 4 == 0)
        {
          Console.Write(i);
          bölünenler.Add(i);
          if (!(i == ikinci_sayi - 1 || i == ikinci_sayi))
            Console.Write(" - ");
        }
      }

      Console.Write("\n\nBirinci Sayı ile İkinci Sayı arasında 4 ile bölünen sayıların toplamı :\n Toplam =");

      toplam = 0;
      for (int i = 0; i < bölünenler.Count; i++)
      {
        toplam += bölünenler[i];
      }
      Console.Write(toplam);

      Console.Write("\n\nBirinci Sayı ile İkinci Sayı arasında 5 ile bölünen sayılar :\n Bölünenler =");

      bölünenler.Clear();
      for (int i = birinci_sayi; i <= ikinci_sayi; i++)
      {
        if (i % 5 == 0)
        {
          Console.Write(i);
          bölünenler.Add(i);
          if (!(i == ikinci_sayi - 1 || i == ikinci_sayi))
            Console.Write(" - ");
        }
      }

      Console.Write("\n\nBirinci Sayı ile İkinci Sayı arasında 5 ile bölünen sayıların toplamı :\n Toplam =");

      toplam = 0;
      for (int i = 0; i < bölünenler.Count; i++)
      {
        toplam += bölünenler[i];
      }
      Console.Write(toplam);

      Console.Write("\n\nBirinci Sayı ile İkinci Sayı arasında hem 4 hem de 5 ile bölünen sayılar :\n Bölünenler =");

      bölünenler.Clear();
      for (int i = birinci_sayi; i <= ikinci_sayi; i++)
      {
        if (i % 5 == 0 && i % 4 == 0)
        {
          Console.Write(i);
          bölünenler.Add(i);
          if (i + 20 <= ikinci_sayi)
            Console.Write(" - ");
        }
      }

      Console.Write("\n\nBirinci Sayı ile İkinci Sayı arasında hem 4 hem de 5 ile bölünen sayıların toplamı :\n Toplam =");

      toplam = 0;
      for (int i = 0; i < bölünenler.Count; i++)
      {
        toplam += bölünenler[i];
      }
      Console.Write(toplam);

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

 


UYGULAMAYI İNDİR

25 Haziran 2014 Çarşamba

C Sharp Konsol Uygulamalar Bilgisayarın Ip ve Mac Adreslerini Bulma ProgramıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) konsol uygulama da bilgisayarın ip ve mac adreslerini bulma programı. Konsol ekranında uygulamanın çalıştırıldığı bilgisayarın mac ve ip adreslerini listeleme
ETİKETLER: c sharp konsol - c sharp ip - c sharp mac - c# mac adresi - c# ip adresi
UYGULAMAYI İNDİR


using System;
using System.Net;
using System.Net.NetworkInformation;


public class Ip_Adres_Mac_Adresi_Tespiti
{
  public static void Main()
  {

    // Burada ağ arayüzünü foreach ile dolaşarak bilgisayarın fiziksel
    // mac adreslerini yazdırıyoruz
    foreach (NetworkInterface networkInterface in NetworkInterface.
    GetAllNetworkInterfaces())
    {
      var macAddress = networkInterface.GetPhysicalAddress().ToString();
      if (macAddress != string.Empty)
      {
        Console.WriteLine("Mac Adres : " + macAddress);
      }
    }


    // IPAdress class ında olusturduğumuz örneğimize DNS deki ip
    // adreslerini alıyoruz ve bunları listemize yadırıyoruz 
    IPAddress[] ipAddress = Dns.GetHostAddresses(Dns.GetHostName());
    for (int i = 0; i < ipAddress.Length; i++)
    {
      Console.WriteLine("Lokal IP Adres : " + ipAddress[i].ToString());
    }

    //Bir tuşa basılana kadar bekle
    Console.ReadKey();
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

19 Ocak 2014 Pazar

C Sharp Konsol İkilik Tabandan Onluk Tabana Çevirme İşlemiKONU : C sharp konsol uygulamalar ikilik tabandan onluk tabana çevirme, ikilik tabandaki bir sayıyı onluk tabana çevirme işlemleri.C Sharp Konsol Uygulamalar İkilik Tabandan Onluk Tabana Çevirme

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_ikilik_Tabandan_Onluk_Tabana_Cevirme
{
  class ikilik_Tabandan_Onluk_Tabana_Cevirme
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      int ikilik_taban = 0, cevrilen_sayi = 0;

      double onluk_taban = 0;
      
 
      while (true)
      {
        Console.WriteLine("\nOnluk tabana çevrilecek ikilik tabandaki sayiyi giriniz \n<=");

        onluk_taban = 0;

        int devammi = 1; 

        try
        {
          ikilik_taban = int.Parse(Console.ReadLine());

          cevrilen_sayi = ikilik_taban;

          string kontrol_et = cevrilen_sayi.ToString().Trim();

          for (int i = 0; i < kontrol_et.Length; i++)
          {
            if (kontrol_et[i] != '1' && kontrol_et[i] != '0')
            {
              devammi = 0;// eğer ikilik tabanda bir değer girilmemişsa işlemi yeniden başlat

              // console da yazı rengini kırmızı yap(uyarı)

              Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
              
              Console.WriteLine("\nSayı ikilik tabanda değil. ikilik tabanda bir sayı 
giriniz...\n");
              // console da yazı rengini beyaz yap

              Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;

              break;

            }
          }
        }
        catch (Exception)
        {
          devammi = 0;
        }

        if (devammi == 1)
        {
          for (double i = 0; i < ikilik_taban.ToString().Trim().Length; i++)
          {
            onluk_taban += (cevrilen_sayi % 10) * Math.Pow(2, i);//son basamağı al ve onluk tabanda, değere ekle
            cevrilen_sayi /= 10;//bir basamak sola kay
          }

          // console da yazı rengini yeşil yap (sonuç)

          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;

          Console.WriteLine(ikilik_taban + " sayısının onluk tabanda değeri = " + onluk_taban);

          // console da yazı rengini sarı yap (seçenekler)

          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow;

          Console.WriteLine("\n\nonluk tabana çevirmeye devam etmek istiyorsaniz =>1\nObeb hesaplamadan çıkmak istiyorsanız =>0 basiniz.\n<=");

          // console da yazı rengini beyaz yap(yeni işlem)

          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;

          devammi = int.Parse(Console.ReadLine());

          //Ebob hesaplamadan çıkmak için 1 e basılmışsa loop dan break komutu ile çıkılır.

          if (devammi == 0)
            break;
        }
      }
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

18 Ocak 2014 Cumartesi

C Sharp Uygulamalar Girilen Karakterlerin Sayı Olup Olmadığını Kontrol EtmeKONU : C Sharp Uygulamaları : Konsol Uygulamalar Konsol ekranında girilen bir değerin sayı olup olmadığını kontrol eden kontrol metodu.
UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Metot_Girilen_Deger_Sayi_Mi
{
  class Metot_Girilen_Deger_Sayi_Mi
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Bir sayi girininiz");
      
      // Girilen karakter veya karakterleri 'girilen' string değişkenine kaydet

      string girilen = Console.ReadLine();

      // bu metod ile 'girilen' değişkenindeki karakterler for döngüsü ile

      // teker teker dönülerek karakterin sayi olup olmadığını kontrol eder

      bool durum = sayiMi_for(girilen);

      if (durum)
        Console.WriteLine("\nGirilen değer bir sayıdır");
      else
        Console.WriteLine("\nGirilen değer bir sayı değildir");


      Console.WriteLine("\nBir sayi girininiz");

      // Girilen karakter veya karakterleri 'girilen' string değişkenine kaydet

      girilen = Console.ReadLine();


      // bu metod ile 'girilen' değişkenindeki karakterler int.parse() metodu ile

      // sayıya çevrilir. Eğer bu değer sayı ise hata vermes sonraki adıma devam eder

      // Eğer sayı değilse hata veri ve try - catch kontrolünün catch kısmına atlar 

      durum = sayiMi_try(girilen);

      if (durum)
        Console.WriteLine("\nGirilen değer bir sayıdır");
      else
        Console.WriteLine("\nGirilen değer bir sayı değildir");


      Console.ReadKey();


      /*
       * Programın çıktısı:
       * 
      Bir sayi girininiz
      342143

      Girilen değer bir sayıdır

      Bir sayi girininiz
      32412r3

      Girilen değer bir sayı değildir
      */

    }
    static bool sayiMi_for(string a)
    { 
      bool sonuc=true;
      for (int i = 0; i < a.Length; i++)
        if (!char.IsDigit(a[i]))
          sonuc = false;   //Eğer karakter sayı değilse false döner

      return sonuc;
    
    }

    static bool sayiMi_try(string deger)
    {
      try
      {
        int.Parse(deger);// deger değişkeni int tipine dönüştürür.
        // Dönüşüm başarılı ise aşağıdaki kodu tamamlayıp catch kısmına girmeden
        // try - catch bloğundan çıkar
        // Dönüştüremezse try ın catch kısmına atlar
        return true; //Eğer deger sayı ise true döner

      }
      catch (Exception)
      {
        return false; //Eğer deger sayı değilse false döner
      }
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

5 Ocak 2014 Pazar

C Sharp Konsol Uygulamalar Bip Sesi (Beep Sound) ÇıkartmaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) konsol uygulamalar beep metodunu kullanarak bip sesini değişik frekans ve değişik sürelerde çıkartma uygulaması.
ETİKETLER: c sharp beep sound - c sharp bip sesi - c sharp beep metodu - c sharp kernel32 dll - c sharp beep - c sharp bip

UYGULAMAYI İNDİR
 

 
using System;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace Bip
{
  class BipSinif
  {
    [DllImport("kernel32.dll")]
    public static extern bool Beep(int frequency, int duration);

    static void Main(string[] args)
    {
      Random rastgele = new Random();
      int frekans = 0;
      int sure = 0;

      for (int i = 0; i < 100000; i++)
      {
        frekans = rastgele.Next(800);

        sure = rastgele.Next(50, 300);
       
        Console.WriteLine("Frekans : " + frekans.ToString() + "  -  Süre : " + sure.ToString());

        Beep(frekans, sure);
      }
    }
  }
}


 

İkinci örnek: Alarm fonksiyonu oluşturarak Beep fonksiyonunu kaç kere çalıştırılacağını belirleyebiliriz.
 

using System;

namespace Bip
{
  class BipSinif
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int kackerecalacak = 5;

      while (true)
      {
        if (kackerecalacak-- > 0)
          Alarm();
      }
    }

    static void Alarm()
    {
      Console.Beep(1000, 1000);
    }
  }
}


 


UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Konsol Uygulamalar Taban ve Üs Değeri Verilen Bir Üslü Sayının Değerini HesaplamaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) konsol uygulamalar taban ve üs değeri girilen bir üslü sayının değerini hesaplama. Özyinelemeli olarak bir üslü sayının değerini hesaplama.
ETİKETLER: c sharp recursive - c sharp fonksiyon - c sharp metod - c sharp özyineleme - c sharp recursive method - c# recursive - c sharp özyinemeli fonksiyon

UYGULAMAYI İNDİR


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Taban_Us_Heseplama
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      while (true)
      {
        Console.WriteLine("Tabanı Giriniz :");

        int taban = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

        Console.WriteLine("Üssü Giriniz :");

        int us = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

        double sonuc = TabanUsHesapla(taban, us);

        Console.WriteLine(sonuc.ToString());

        Console.WriteLine("Programdan çıkmak için 0 giriniz. Devam etmek için herhangi bir tuşa basınız.");

        if (Console.ReadLine().Trim() == "0")
        {
          break;
        }
      }
      
     
   
    }


    private static double TabanUsHesapla(int taban, int us)
    {
      switch (us)
      {
        case 0:
          return 1.0;
        default:
          if (us < 0)
          { 
            return 1.0d / ((double)TabanUsHesapla(taban, -1 * us));
          }
          else
          { 
            return taban * TabanUsHesapla(taban, us - 1); 
          }
      }
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

1 Ocak 2014 Çarşamba

C Sharp Konsol 20 Sayıyı Küçükten Büyüğe ve Büyükten Küçüğe Doğru Sıralama


KONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) oluşturulan 20 elemanlı bir dizinin elemanlarını küçükten büyüğe doğru sıralama ve büyükten küçüğe doğru sıralama. Array sınıfının Sort() ve Reverse() methodlarının kullanımı ile ilgili örnekler.
ETİKETLER: c sharğ Array - c sharp sort - c sharp reverse - c sharp dizi - c sharp sıralama - c# array sort - c# array reverse

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Kucukten_Buyuge_Dogru_Siralama
{
  class Diziler_Ornekler
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      Random rnd = new Random();

      int[] dizi = { 2, 6, 4, 12, 433, 34, 1, 7, -43, 0, 21, 434, 4343, 15, 4, 11, 22, 65, 78, 54 };


      //rasgele oluşturulmuş bu diziyi console ekrana yazdıralım

      Console.Write("\n\nRasgele dizimiz\n\n" + dizi[0]);


      for (int i = 1; i < dizi.Length; i++)
      {
        Console.Write(" , " + dizi[i]);
      }

      //Tek Boyutlu Dizilerde Diziyi Tersine Çevirmek İçin Reverse metodunu kullanabiliriz.

      //Array sınıfının static Reverse metodunu kullanarak diziyi tersine çevirelim

      Array.Reverse(dizi);

      // Tersine çevrilmiş diziyi kosnol ekranına yazdıralım  

      Console.Write("\n\nDizimizin ters çevrilmiş hali\n\n" + dizi[0]);

      for (int i = 1; i < dizi.Length; i++)
      {
        Console.Write(" , " + dizi[i]);
      }
      
  
      //Tek Boyutlu Dizilerde Diziyi Küçükten Büyüğe Sıralamak İçin Sort metodunu kullanalım
  
      Array.Sort(dizi);

      //dizinin küçükten büyüğe doğru sıralama ve konsol ekranına (console screen)

      //yazdırma işlemini aşağıdaki gibi yapalım.

      Console.Write("\n\nDizimizin küçükten büyüğe doğru sıralanması\n\n" + dizi[0]);

      for (int i = 1; i < dizi.Length; i++)
      {
        Console.Write(" , " + dizi[i]);
      }

      //küçükten büyüğe sıralan dizi ters çevrilirse sıralanma şekli

      //büyükten küçüğe doğru olmuş olur

      Array.Reverse(dizi);

      //dizinin büyükten küçüğe doğru sıralama ve console ekranın yazdırma

      Console.Write("\n\nDizimizin büyükten küçüğe doğru sıralanması\n\n" + dizi[0]);

      for (int i = 1; i < dizi.Length; i++)
      {
        Console.Write(" , " + dizi[i]);
      }
      
    
      //--------------------------------------------
      Console.ReadKey();

    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

29 Aralık 2013 Pazar

C Sharp Konsol Uygulamalar Diziler ve Yıldız ile Bar YapmaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) konsol ekranında n tane girilen değerin ortalamasını hesaplama ve bu ortalama değerleri * yıldız kullanarak bar şeklinde gösterme.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Diziler
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      // int[] X;
      // X = new int[100];
      int[] X = new int[100];
 
      Single average;
      
      int total = 0;
   
      Console.Write("Please enter a value for n:");
     
      int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
     
      
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        Console.Write("Please enter a value for X[" + i + "]=");
        X[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        total = total + X[i];
      }
     
      Console.WriteLine("{0}{1,8}", "Index", "Value");

    
      average = total / n;
     
      Console.WriteLine("Average of numbers=" + average);


      for (int counter = 0; counter < n; counter++)
        Console.WriteLine("{0,5}{1,8}", counter, X[counter]);

      int XL = 0, XE = 0, XG = 0;
      for (int counter = 0; counter < n; counter++)
      {
        if (X[counter] < average)
        {
          XL++;
        }
        else if (X[counter] == average)
        {
          XE++;
        }
        else 
        {
          XG++;
        }

      }


      Console.Write("\nXL = ");
      for (int i = 0; i < XL; i++)
      {
        Console.Write("*");
      }

      Console.Write("\nXE = ");
      for (int i = 0; i < XE; i++)
      {
        Console.Write("*");
      }

      Console.Write("\nXG = ");
      for (int i = 0; i < XG; i++)
      {
        Console.Write("*");
      }
    

      //bir tuşa basılana kadar bekle
      Console.ReadKey();
        
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

28 Aralık 2013 Cumartesi

C Sharp Konsol Girilen 10 Sayının Minimum - Maksimum - Ortlama-Toplam Değerlerini HesaplamaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form ekranından girilen 10 sayının minimum değerini hesaplama, maksimum değerini hesaplama, ortalama değerini hesaplama, tüm sayıların toplamını hesaplama.

Bu uygulamada textbox dan girilen 10 sayı bir diziye eklenecek. Ayrıca diziye eklenen tüm elemanlar listbox da gösterilecek. Textbox dan girilen değerler için sayı mı değil mi kontrolü yapılacak. 10 sayı girilmesi tamamlandıktan sonra girilen sayıların minimumu, maksimumu, ortalaması ve toplamı hesaplanacak. Hesaplan ortalama değere en yakın sayı bulunacak.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_10_Sayi_İslemi
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int[] girilenSayilar = new int[10];
      int girilenSayiSayisi = 0;
      int girilenSayi = 0;

      Console.WriteLine("10 sayı giriniz : \n");
      int devamMi = 1;

      while (true)
      {
        while (true)
        {
          //Sayı gir kutusuna bir değer girildiğinde ilk önce girilen değerin
          //sayı olup olmadığını kontrol ediyorum. Eğer sayı değilse bir uyarı
          //mesajı veriyorum. Girilen değer eğer bir sayı ise bu sayıyı 
          //girilen sayılar dizisine ekliyorum.

          try
          {
            girilenSayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
          }
          catch (Exception)
          {
            Console.WriteLine("Girilen değer sayı değil\n");

            return;
          }

          if (girilenSayiSayisi == 10)
          {
            Console.WriteLine("10 sayı girilmiştir\n ");

            break;
          }
          else
          {
            girilenSayilar[girilenSayiSayisi++] = girilenSayi;

            //Yeni sayı girmeye devam ediyorum. 

          }
        }

        int enBuyukSayi = girilenSayilar[0];
        int enKucukSayi = girilenSayilar[0];
        int sayilarınOrtalamasi = 0;
        int sayilarinToplami = 0;

        for (int i = 0; i < girilenSayilar.Length; i++)
        {
          if (enBuyukSayi < girilenSayilar[i])
          {
            enBuyukSayi = girilenSayilar[i];
          }
          if (enKucukSayi > girilenSayilar[i])
          {
            enKucukSayi = girilenSayilar[i];
          }
          sayilarinToplami += girilenSayilar[i];
        }
        sayilarınOrtalamasi = sayilarinToplami / girilenSayilar.Length;

        string sonuc = "Minumum Olan Sayı     : " + enKucukSayi.ToString() + "\n" +
        "Maksimum Olan Sayı    : " + enBuyukSayi.ToString() + "\n" +
        "Sayıların Toplam Değeri  : " + sayilarinToplami.ToString() + "\n" +
        "Sayıların Ortalama Değeri : " + sayilarınOrtalamasi.ToString() + "\n";


        Console.WriteLine(sonuc);

        // Bu kısım ortalamaya en yakın sayıyı bulmak için yapılıyor.. 

        int fark = Math.Abs(sayilarınOrtalamasi - girilenSayilar[0]);

        int buffer = 0;
        int enYakinSayi = 0;

        for (int i = 0; i < girilenSayilar.Length; i++)
        {
          buffer = Math.Abs(sayilarınOrtalamasi - girilenSayilar[i]);
          if (buffer < fark)
          {
            fark = buffer;
            enYakinSayi = girilenSayilar[i];
          }
        }

        Console.WriteLine("\nEn yakin sayi: " + enYakinSayi.ToString());


        //Kullanıcı yeni 10 sayı girmek isteyip istemediğini soralım

        Console.WriteLine("\n\nYeni 10 sayi girmek icin->1, programdan cikmak icin ->0 giriniz");

        devamMi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());


        //Eğer kullanıcı programdan çıkmak istiyorsa döngüden break komutu ile çıkalım.

        if (devamMi == 0)
          break;
      }
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

12 Aralık 2013 Perşembe

C Sharp Konsol Uygulamalar 100 Kapılı Hapishane Sorusunun ÇözümüKONU : Bir hapishanede yüz hücre var. Hücre kapılarının kilitlerini anahtarla bir kez çevirince açılıyor, bir kere daha çevirince tekrar kapanıyor. Baş gardiyan Kemal, yüz gardiyana bu kapıların anahtarlarından birer tane dağıtıyor. Başlangıçta tüm kapılar kapalıdır. Birinci gardiyan tüm kapıların kilitlerini birer kez çeviriyor. İkinci gardiyan; ikinci, dördüncü... yüzüncü, yani sadece ikinin katları olan kapıların kilitlerini birer kez çeviriyor. Üçüncü gardiyan; üçün katlarını... Dördüncü gardiyan, dördün katlarını... ... ... Yüzüncü gardiyan da sadece yüzüncü kapının kilidini bir kez çeviriyor. Hangi kapılar açık kalır?
ETİKETLER: c sharp konsol - c sharp console - c sharp döngüler - c sharp generic list - c sharp zeka sorusu

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace c_sharp_yuz_kapili_hapishane_sorusu
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List< bool > kapilar = new List< bool >();

      for (int i = 0; i < 101; i++)
      {
        kapilar.Add(false);
      }

      for (int i = 1; i < 101; i++)
      {
        for (int j = i; j < 101; j=j+i)
        {
          kapilar[j] = !kapilar[j];
        }
      }


      for (int i = 1; i < 101; i++)
      {
        if (kapilar[i])
          Console.WriteLine("Açık Kapı No " + i.ToString());
      }

      Console.ReadKey();

    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

1 Aralık 2013 Pazar

C Sharp Konsol Uygulamalar 11 ile tam BölünebilmeKONU : C Sharp ( C# ) Konsol uygulamalar 11 ile bölünebilme,c sharp konsol iki sayı arasında 11 ile bölünen sayıların toplamı ve listelenmesi, C Sharp konsol jenerik int tipinde list oluşturma, c sharp konsol for döngü örnekleri, c sharp konsol if örnekleri, c sharp toplam hesaplama örnekleri.
ETİKETLER: c sharp bölünebilme - c sharp 11 ile bölünebilme

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_11_Bölünebilme
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {


      int sakla = 0;
      int birinci_sayi = 0;
      int ikinci_sayi = 0;
      int toplam = 0;
      List bölünenler = new List();

      Console.Write("\n\n C Sharp Konsol Uygulamaları Bölünebilme");
      Console.Write("\n\nBirinci Sayıyı Giriniz :\n Birinci Sayı=");
      birinci_sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.Write("\n\nİkinci Sayıyı Giriniz :\n İkinci Sayı=");
      ikinci_sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.Write("\n\nBirinci Sayı ile İkinci Sayı arasında 11 ile bölünen sayılar :\n Bölünenler =");

      if (birinci_sayi > ikinci_sayi)
      {
        sakla = birinci_sayi;
        birinci_sayi = ikinci_sayi;
        ikinci_sayi = sakla;
        sakla = 0;
      }

      for (int i = birinci_sayi; i <= ikinci_sayi; i++)
      {
        if (i % 11 == 0)
        {
          Console.Write(i);
          bölünenler.Add(i);
          if (!(i == ikinci_sayi - 1 || i == ikinci_sayi))
            Console.Write(" - ");
        }
      }

      Console.Write("\n\nBirinci Sayı ile İkinci Sayı arasında 11 ile bölünen sayıların toplamı :\n Toplam =");

      toplam = 0;
      for (int i = 0; i < bölünenler.Count; i++)
      {
        toplam += bölünenler[i];
      }
      Console.Write(toplam);

      Console.Write("\n\nBirinci Sayı ile İkinci Sayı arasında 11 ile bölünen sayılar :\n Bölünenler =");      ///2. YÖNTEM
      ///

      ////Herhangi bir sayının 11’e tam bölünüp bölünmediği şu şekilde anlaşılmaktadır :

      ////Sayının en son rakamından başlamak üzere bütün rakamları bir toplanıp bir çıkartılır. 

      ////Elde edilen sonuç 11’e tam bölünüyorsa sayı da 11’e tam bölünür, bölünmüyorsa sayı da 11’e tam bölünmez denir. Örneğin :

      ////8784204 sayısı için : toplam = 4-0+2-4+8-7+8 = 11 olduğu için 11 e tam bölünür.

      ////54063297 sayısı için : toplam = 7-9+2-3+6-0+4-5 = 2 olduğu için 11’e tam bölünmez.


      Console.Write("\n\n C Sharp Konsol Uygulamaları Bölünebilme");
      Console.Write("\n\n Sayıyı Giriniz :\n Sayı=");

      int denenecekSayi = 0;


      while (true)
      {
        try
        {
          denenecekSayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
          break;
        }
        catch (Exception)
        {
          Console.Write("\n\nHata oluştu. Sayıyı Tekrar Giriniz :\n Sayı=");
        }

      }

      string sayi = denenecekSayi.ToString();

      int toplanan = 0, cikarilan = 0;

      for (int i = 0; i < sayi.Length; i++)
      {
        if (i % 2 == 0)
        {
          toplanan += Int32.Parse(sayi[i].ToString());
        }
        else
        {
          cikarilan += Int32.Parse(sayi[i].ToString());
        }
      }

      int sonuc = 0;
      sonuc = (toplanan - cikarilan) % 11;

      if (sonuc == 0)
      {
        Console.Write("\n\n Sayı 11 ile tam bölünüyor.");
      }
      else
      {
        Console.Write("\n\n Sayı 11 ile tam bölünmüyor.");
      }

      Console.ReadKey();
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Konsol Uygulamalar 5 ve 7 ile Bölünebilme 5 ile Bölünen 7 ile Bölünmeyen SayılarKONU : C Sharp ( C# ) Konsol uygulamalar 7 ile bölünebilme, c sharp 5 ile bölünebilme, c sharp konsol iki sayı arasında 7 ile bölünen sayıların toplamı ve listelenmesi, c sharp konsol iki sayı arasında 5 ile bölünen sayıların toplamı ve listelenmesi, C Sharp konsol jenerik int tipinde list oluşturma, c sharp konsol for döngü örnekleri, c sharp konsol if örnekleri, c sharp toplam hesaplama örnekleri.
ETİKETLER: c sharp bölünebilme - c sharp 7 ile bölünebilme - c sharp 5 ile bölünebilme - c sharp 35 ile bölünebilme - 5 bölünen 7 ye bölünmeyen sayılar

UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_5_Bölünen_7_Bölünen_Sayılar
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {


      int sakla = 0;
      int birinci_sayi = 0;
      int ikinci_sayi = 0;
      int toplam = 0;
      List< int > bölünenler = new List< int >();

      Console.Write("\n\n C Sharp Konsol Uygulamaları Bölünebilme");
      Console.Write("\n\nBirinci Sayıyı Giriniz :\n Birinci Sayı=");
      birinci_sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.Write("\n\nİkinci Sayıyı Giriniz :\n İkinci Sayı=");
      ikinci_sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.Write("\n\nBirinci Sayı ile İkinci Sayı arasında 5 ile bölünen sayılar :\n Bölünenler =");

      if (birinci_sayi > ikinci_sayi)
      {
        sakla = birinci_sayi;
        birinci_sayi = ikinci_sayi;
        ikinci_sayi = sakla;
        sakla = 0;
      }

      for (int i = birinci_sayi; i <= ikinci_sayi; i++)
      {
        if (i % 5 == 0)
        {
          Console.Write(i);
          bölünenler.Add(i);
          if (!(i == ikinci_sayi - 1 || i == ikinci_sayi))
            Console.Write(" - ");
        }
      }

      Console.Write("\n\nBirinci Sayı ile İkinci Sayı arasında 5 ile bölünen sayıların toplamı :\n Toplam =");

      toplam = 0;
      for (int i = 0; i < bölünenler.Count; i++)
      {
        toplam += bölünenler[i];
      }
      Console.Write(toplam);

      Console.Write("\n\nBirinci Sayı ile İkinci Sayı arasında 7 ile bölünen sayılar :\n Bölünenler =");

      bölünenler.Clear();
      for (int i = birinci_sayi; i <= ikinci_sayi; i++)
      {
        if (i % 7 == 0)
        {
          Console.Write(i);
          bölünenler.Add(i);
          if (!(i == ikinci_sayi - 1 || i == ikinci_sayi))
            Console.Write(" - ");
        }
      }

      Console.Write("\n\nBirinci Sayı ile İkinci Sayı arasında 7 ile bölünen sayıların toplamı :\n Toplam =");

      toplam = 0;
      for (int i = 0; i < bölünenler.Count; i++)
      {
        toplam += bölünenler[i];
      }
      Console.Write(toplam);

      Console.Write("\n\nBirinci Sayı ile İkinci Sayı arasında hem 5 hem de 7 ile bölünen sayılar :\n Bölünenler =");

      bölünenler.Clear();
      for (int i = birinci_sayi; i <= ikinci_sayi; i++)
      {
        if (i % 5 == 0 && i % 7 == 0)
        {
          Console.Write(i);
          bölünenler.Add(i);
          if (i + 35 <= ikinci_sayi)
            Console.Write(" - ");
        }
      }

      Console.Write("\n\nBirinci Sayı ile İkinci Sayı arasında hem 5 hem de 7 ile bölünen sayıların toplamı :\n Toplam =");

      toplam = 0;
      for (int i = 0; i < bölünenler.Count; i++)
      {
        toplam += bölünenler[i];
      }
      Console.Write(toplam);


      Console.Write("\n\nBirinci Sayı ile İkinci Sayı arasında 5 ile bölünen 7 ile bölünmeyen sayılar :\n Bu Sayılar =");

      bölünenler.Clear();
      for (int i = birinci_sayi; i <= ikinci_sayi; i++)
      {
        if (i % 5 == 0 && i % 7 != 0)
        {
          Console.Write(i);
          bölünenler.Add(i);
          if (i + 5 <= ikinci_sayi)
            Console.Write(" - ");
        }
      }

      Console.Write("\n\nBirinci Sayı ile İkinci Sayı arasında 5 ile bölünen 7 ile bölünmeyen sayı sayısı : " + bölünenler.Count);

 

      Console.ReadKey();
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

24 Haziran 2013 Pazartesi

C Sharp Uygulamalar Yıldız Kullanarak Şekil ÇizdirmeKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) konsol uygulamalar yıldız kullanarak konsolda şekil çizme.
ETİKETLER: c sharp yıldız - csharp yıldız yazdırma - csharp yıldız - c# yıldız yazdırma - c# yıldız - c# yıldız yazdırma - c# yıldız örnekleri - c# yıldız çizme

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace _2DArray
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int length = 15;

      for (int i = 0; i < length; i++)
      {
        for (int j = 0; j < length; j++)
        {
          if ((j == i) || (j == length / 2) || (i == j) || ((i + j) == (length-1)) || (i == (length / 2)))
          {
            Console.Write("*");
          }
          else
          {
            Console.Write(" ");
          }
        }
        Console.WriteLine();
      }
      Console.ReadLine();
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

14 Haziran 2013 Cuma

C Sharp Uygulamalar Konsol Ekranında Kayan Yazı Yazdırma Yöntem 2KONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) konsol ekranında kayan yazdırma uygulaması yöntem 2.
ETİKETLER: csharp kayan yazı - csharp kayan yazı yazma - c sharp kayan yazı yazdırma - kayan yazı programı - kayan yazı kodu - kayan yazı c# - kayan yazı c kodu - c# kayan yazı - c# kayan yazı yazdırma - c# kayan yazı yazma - kayan yazı yadırma - kayan yazı örnekleri - c sharp kayan yazı örnekleri - c# kayan yazı yapımı - c# kayan yazı yapmak - c# kayan yazı kodu

UYGULAMAYI İNDİR

Kayan Yazı Uygulaması Yöntem 1
Kayan Yazı Uygulaması Yöntem 2
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;

namespace C_Sharp_Console_Kayan_Yazı
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string kayan_yazi = "Kayan yazı yazdırma ....................................................";

      int counter =0;

      while (true)
      {
        string yazi = "";

        for (int i = counter; i < kayan_yazi.Length; i++)
        {
          Console.SetCursorPosition(i+1, 0);
          Console.Write(kayan_yazi[i].ToString());
        }

        for (int i = 0; i < counter; i++)
        {
          Console.SetCursorPosition(i+1, 0);
          Console.Write(kayan_yazi[i].ToString());
        }

        kayan_yazi = kayan_yazi.Substring(1) + kayan_yazi.Substring(0,1);
        
        if (counter++ >= kayan_yazi.Length)
          counter = 0;

        Thread.Sleep(100);

      }
    }
  }
}

 


UYGULAMAYI İNDİR

13 Haziran 2013 Perşembe

C Sharp Uygulamalar Konsol Ekranında Kayan Yazı YazdırmaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) konsol ekranında kayan yazdırma uygulaması.
ETİKETLER: csharp kayan yazı - csharp kayan yazı yazma - c sharp kayan yazı yazdırma - kayan yazı programı - kayan yazı kodu - kayan yazı c# - kayan yazı c kodu - c# kayan yazı - c# kayan yazı yazdırma - c# kayan yazı yazma - kayan yazı yadırma - kayan yazı örnekleri - c sharp kayan yazı örnekleri - c# kayan yazı yapımı - c# kayan yazı yapmak - c# kayan yazı kodu

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;

namespace C_Sharp_Console_Kayan_Yazı
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string kayan_yazi = " Kayan yazı yazdırma .....................................................................";

      while (true)
      {
        Thread.Sleep(100);

        Console.SetCursorPosition(0, 0);
        
        kayan_yazi = kayan_yazi.Substring(1) + kayan_yazi.Substring(0, 1);
        
        Console.WriteLine(kayan_yazi);
      
        Console.SetCursorPosition(0, 1);
       
        Console.WriteLine(kayan_yazi.Substring(6) + kayan_yazi.Substring(5, 1));

        Console.SetCursorPosition(0, 2);
        
        Console.WriteLine(kayan_yazi.Substring(11) + kayan_yazi.Substring(10, 1));

        Console.SetCursorPosition(0, 3);
        
        Console.WriteLine(kayan_yazi.Substring(16) + kayan_yazi.Substring(15, 1));

        Console.SetCursorPosition(0, 4);
        
        Console.WriteLine(kayan_yazi.Substring(22) + kayan_yazi.Substring(21, 1));

        Console.SetCursorPosition(0, 5);
        
        Console.WriteLine(kayan_yazi.Substring(30) + kayan_yazi.Substring(29, 1));
      }
    }
  }
}UYGULAMAYI İNDİR

2 Haziran 2013 Pazar

C Sharp Uygulamalar Abstract Class Oluşturma - Miras Alma - Override Abstract MethodsKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) soyut (abstract class) Sınıf oluşturma ve fields & properties ekleme. C sharp soyut sınıftan miras alma. C sharp soyut metot - abstract method oluşturma. Soyut metoda miras alınan sınıfta gövde ekleme - Override abstract method. Generic Liste nesne ekleme ve eklenen nesneleri listeleme. C sharp Override ToString.C sharp override a abstract method.
ETİKETLER: c sharp abstract class - c sharp class inheritance - c sharp field - c sharp field declaration - c sharp properties - c sharp field property - c sharp access modifier - c sharp field access modifier - c# access modifier - c# field - c# field nedir - c# fields - c# field and property - csharp class - csharp class örnekleri - csharp class tanımlama - csharp class oluşturma - csharp class kullanımı - csharp class constructor - c sharp sınıf tanımlama - c sharp sınıf oluşturma - c sharp alan tanımlama - Generic List - c sharp generic list - generic list kullanımı - c sharp abstract method - c sharp soyut metot tanımlama.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace oop_abstractmethod
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      // hayvanlar sınıfından bir jenerik liste oluşturma

      List hayvanlar = new List();

      //EtcilHayvanlar sınıfından bir örnek oluşturma

      Hayvanlar hayvan = new EtcilHayvanlar();
      hayvan.Ad = "Kartal";
      hayvan.NeKadarBesinTuketiyor = 547;

      //jenerik liste oluşturulan hayvan nesnesini ekle

      hayvanlar.Add(hayvan);

      //OtculHayvanlar sınıfından bir örnek oluşturma

      hayvan = new OtculHayvanlar();
      hayvan.Ad = "Sincap";
      hayvan.NeKadarBesinTuketiyor = 23.45;

      //jenerik liste oluşturulan hayvan nesnesini ekle

      hayvanlar.Add(hayvan);

      //HemEtçilHemOtçulHayvanlar sınıfından bir örnek oluşturma

      hayvan = new HemEtçilHemOtçulHayvanlar();
      hayvan.Ad = "İnsan";

      //jenerik liste oluşturulan hayvan nesnesini ekle

      hayvanlar.Add(hayvan);

      //hayvanlar jenerik listesindeki canlıları konsola yaz

      foreach (Hayvanlar item in hayvanlar)
      {
        Console.WriteLine(item + " : " +item.BeslenmeSekli());
      }

      Console.ReadKey();
    } 
  }

  //soyut sınıf (abstract class ) oluşturma

  abstract class Hayvanlar
  {
    public string Ad
    {
      get;
      set;
    }

    public double NeKadarBesinTuketiyor
    {
      get;
      set;
    }

    //Override ToString metot 
    public override string ToString()
    {
      return this.Ad;
    }

    //Gövdesi olmayan metot
    //soyut metot oluşturma (abstract method)

    public abstract string BeslenmeSekli();

    //Soyut olarak oluşturulan metodun gövdesi boş bırakılır
    //miras alındığı sınıfta doldurulur (override yaparak) 
  }

  //abstract hayvanlar sınıfını miras alma

  class OtculHayvanlar : Hayvanlar
  {
    //abstract metodun gövdesini doldurma, override ile gövdesi olmayan
    // soyut metoda gövde ekleyelim

    public override string BeslenmeSekli()
    {
      return "Otçul besleniyoruz...";
    }
  }

  //abstract hayvanlar sınıfını miras alma

  class EtcilHayvanlar : Hayvanlar
  {

    //abstract metodun gövdesini doldurma, override ile gövdesi olmayan
    // soyut metoda gövde ekleyelim

    public override string BeslenmeSekli()
    {
      return "Etçil besleniyoruz...";
    }
  }

  //abstract hayvanlar sınıfını miras alma

  class HemEtçilHemOtçulHayvanlar : Hayvanlar
  {
    //abstract metodun gövdesini doldurma, override ile gövdesi olmayan
    // soyut metoda gövde ekleyelim

    public override string BeslenmeSekli()
    {
      return "Hem etçil hem de otçul besleniriz...";
    }
  }


  /*
   * Program çıktısı
   * 
    Kartal : Etçil besleniyoruz...
    Sincap : Otçul besleniyoruz...
    İnsan : Hem etçil hem de otçul besleniriz...
   * 
   */
}


1 Haziran 2013 Cumartesi

C Sharp Uygulamalar Abstract Class Oluşturma - Miras Alma - Override Virtual MethodsKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) soyut (abstract class) Sınıf oluşturma ve fields & properties ekleme. C sharp miras alma. Generic Liste nesne ekleme ve eklenen nesneleri listeleme. C sharp Override ToString.C sharp override a virtual method.
ETİKETLER: c sharp abstract class - c sharp class inheritance - c sharp field - c sharp field declaration - c sharp properties - c sharp field property - c sharp access modifier - c sharp field access modifier - c# access modifier - c# field - c# field nedir - c# fields - c# field and property - csharp class - csharp class örnekleri - csharp class tanımlama - csharp class oluşturma - csharp class kullanımı - csharp class constructor - c sharp sınıf tanımlama - c sharp sınıf oluşturma - c sharp alan tanımlama - Generic List - c sharp generic list - generic list kullanımı

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace oop_abstract
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //Canlilar nesnesini listeleyen bir generic list oluşturalım

      List canlilar = new List();

      Canlilar canli = new Hayvanlar("yılan");

      //oluşturulan yılan nesnesini listeye ekleyelim
      
      canlilar.Add(canli);

      canli = new Bitkiler("begonya");
      
      //oluşturulan begonya bitikisini listeye ekleyelim

      canlilar.Add(canli);

      // burada da listeye eklediğimiz canlıları ve beslenme türlerini console
      //ekranına yazdıralım.

      Array.ForEach(canlilar.ToArray(), canliItem => Console.WriteLine(canliItem.ToString() + " : " + canliItem.Beslen()));
     
      Console.ReadKey();

    }
  }


  //Soyut olarak Canlılar sınıfını tanımlayalım

  abstract class Canlilar
  {
    public string Alem 
    { 
      get; 
      set; 
    }
    public string Ad
    {
      get;
      set;
    }

    protected string beslenmetürü = "standart";

    public string BeslenmeBicimi()
    {
      return beslenmetürü;
    }

    public Canlilar()
    {
      //nesne yapıcı (constructor)
    }

    public Canlilar(string Ad)
    {
      //nesne yapıcı - constructor - parametre : Ad

      this.Ad = Ad;
    }

    //override ToString Method
    public override string ToString()
    {
      return this.Alem +" aleminden " + this.Ad;
    }

    public virtual string Beslen()
    {
      return "standart";
    }
  }

  class Hayvanlar:Canlilar
  {
    public Hayvanlar(string ad):base(ad)
    {
      this.Alem = this.GetType().Name;
    }
  }

  class Bitkiler : Canlilar
  {
    public Bitkiler(string ad):base(ad)
    {
      this.beslenmetürü = "fotosentez";
      this.Alem = this.GetType().Name;
    }

    //Virtual olarak tanımlanan metotlar override ile ezilebilir.
    //Miras alınan sınıfta bu değer aşağıdaki gibi değiştirilebilir
    public override string Beslen()
    {
      return "fotosentez";
    }
  }
}

  

C Sharp Uygulamalar Class Tanımlama - Override Equals Method - Override ToString MethodKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Sınıf oluşturma ve fields & properties ekleme. Generic List sınıfını kullanarak sınıf nesnelerini listeleme ve saklama. Generic Liste nesne ekleme ve eklenen nesneleri listeleme. C sharp Override Equals ve Override ToString Method larını tekrar yazma.
ETİKETLER: c sharp field - c sharp field declaration - c sharp properties - c sharp field property - c sharp access modifier - c sharp field access modifier - c# access modifier - c# field - c# field nedir - c# fields - c# field and property - csharp class - csharp class örnekleri - csharp class tanımlama - csharp class oluşturma - csharp class kullanımı - csharp class constructor - c sharp sınıf tanımlama - c sharp sınıf oluşturma - c sharp alan tanımlama - Generic List - c sharp generic list - generic list kullanımı

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace OOP_Equals_Override
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Siniflar sinif1 = new Siniflar();

      sinif1.SinifAd = "Sınıf - 1";

      Siniflar sinif2 = sinif1;

      Siniflar sinif3 = sinif2;

      Console.WriteLine("\n\n" + sinif1 + " " + sinif3 + " e eşit mi ?");

      if (sinif3.Equals(sinif1))
      {
        Console.WriteLine("bu iki referans noktası aynı örneği(instance) gösteriyor.\n\n");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("bu iki referans noktası aynı örneği(instance) göstermiyor.\n\n");
      }
      
      //sinif2 ve sinif3 nesnelerinin yeni örnekleri oluşturma

      //simdi bu 3 sınıfında id si bibirinden farklı oldu
      
      sinif2 = new Siniflar();
      sinif2.SinifAd = "Sınıf - 2";

      sinif3 = new Siniflar();
      sinif3.SinifAd = "Sınıf - 3";

      //Yeniden sinif1, sinif2 ve sinif3 nesnelerini eşit mi diye kontrol edelim

      Console.WriteLine("\n\n" + sinif1 + " "+ sinif2 + " e eşit mi ?");

      if (sinif2.Equals(sinif1))
      {
        Console.WriteLine("\n\nbu iki referans noktası aynı örneği(instance) gösteriyor.\n\n");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("\n\nbu iki referans noktası aynı örneği(instance) göstermiyor.\n\n");
      }

      Console.WriteLine("\n\n" + sinif1 + " " + sinif3 + " e eşit mi ?");

      if (sinif3.Equals(sinif1))
      {
        Console.WriteLine("\n\nbu iki referans noktası aynı örneği(instance) gösteriyor.\n\n");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("\n\nbu iki referans noktası aynı örneği(instance) göstermiyor.\n\n");
      }
      
      //Jenerik bir sınıflar listesi oluşturma

      List Siniflar = new List();

      //oluşturulmuş sinid nesnelerini jenerik liste ekleme

      Siniflar.Add(sinif1);
      Siniflar.Add(sinif2);
      Siniflar.Add(sinif3);

      //jenerik listeyi konsol ekranına yaz (id değerleri ile birlikte)
      for (int i = 0; i < Siniflar.Count; i++)
      {
        Console.WriteLine(Siniflar[i].Id + " : " + Siniflar[i].SinifAd);
      }


      Console.ReadKey();
    }
  }

  class Siniflar
  {
    // id ve sinifAd isminde iki adet alan (field) tanımlayalım
    private string id;
    private string sinifAd;

    // Id özelliğini (property) tanımlayalım.
    public string Id 
    {
      get
      {
        return id;
      }
      set
      {
        id = value;
      }
    }

    //SinifAd özellliğini (property) tanımlayalım
    public string SinifAd 
    {
      get
      {
        return sinifAd;
      }
      set
      {
        sinifAd = value;
      }
    }
    
    //Contructor Tanımlayalım. Bir örnek alındığında tek bir id atayalım
    public Siniflar()
    {
      //Constructor - Global unique identifier 

      this.Id = Guid.NewGuid().ToString();
      this.sinifAd = "Sınıf - ?";
    }

    //Equals metodunu yeniden yazma, bu sınıf için

    public override bool Equals(object obj)
    {
      //Bu instance ile karşılaştırılacak nesne
      
      Siniflar sinif = obj as Siniflar;

      //karşılaştırılan nesnebin id değeri bu sınıftan üremiş
      //olan nesnenin id si ile aynı ise "True" değerini dön

      if (sinif == null || sinif.Id != this.Id)
      {
        return false;
      }

      return true;
    }

    //ToString metodunu yeniden oluşturacağım. Bunun için override terimini kullanacağım
    public override string ToString()
    {
      return this.sinifAd;
    }
  }
}