Color Sınıfı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Color Sınıfı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

10 Nisan 2013 Çarşamba

C Sharp Uygulamalar Textbox Label Kullanarak Yazım Kontrolü YapmaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Form Label Textbox kontrollerini kullanma. Yazım kontrolu programı yazma.
UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Label_Textbox_Kontrolu
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    //Bu uygulamada 4 tane etiketimiz var (Label). Kullanıcıya bir yazı girmesini

    // isteyeceğiz. Bu yazıdaki kelimeler teker teker bu etiketler yazılmış durumda

    //Kullanıcı yazıdaki kelimeleri doğru yazdıkça bu etiketlerin görünür olacak ve

    // yeşil rengini alacak. Eğer doğru yazdığını sonradan değiştirirse bu etiketlerin

    //rengi kırmızıya dönenecek. Bu işlem için Textbox kontrolünün textchanged olayını

    //kullanacağız.

    private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      string[] data = textBox1.Text.Split(' ');


      //Burada try catch kullanmamız gerekiyor. Çünkü kullanıcı bütün kelimeleri

      //yazmamış olabilir. Bundan dolayı data string dizisinin tüm elemanları 

      //atanmayabilir. Bu da exception neden olur. Bunu önlemek için try catch 

      //bloğunu kullanacağız. Böylece sadece girilen kelimeleri kontrol etmiş olacağız

      try
      {
        if (data[0] == label1.Text)
        {
          label1.Visible = true;
          label1.BackColor = Color.Lime;
        }
        else
        {
          label1.BackColor = Color.Red;
        }

        if (data[1] == label2.Text)
        {
          label2.Visible = true;
          label2.BackColor = Color.Lime;
        }
        else
        {
          label2.BackColor = Color.Red;
        }

        if (data[2] == label3.Text)
        {
          label3.Visible = true;
          label3.BackColor = Color.Lime;
        }
        else
        {
          label3.BackColor = Color.Red;
        }

        if (data[3] == label4.Text)
        {
          label4.Visible = true;
          label4.BackColor = Color.Lime;
        }
        else
        {
          label4.BackColor = Color.Red;
        }
      }
      catch (Exception)
      {

      }
    }

    // Formun load kısmına kullanıcıya hangi kelimeleri girmesini istiyorsak

    //bu kelimeleri sırayla etiketlere sırayla atayalım. Daha sonra bu etiketlerin

    //görünürlüğünü false olarak ayarlayalım.

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      label1.Text = "Ali";
      label2.Text = "koş";
      label3.Text = "Ali";
      label4.Text = "koş";

      foreach (Control item in this.Controls)
      {
        if (item is Label)
          item.Visible = false;
      }
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR