Click Event Örnekleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Click Event Örnekleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

23 Mart 2014 Pazar

C Sharp Form Uygulamaları Buton Ekleme, Buton Arka Plan Rengini Değiştirme Uygulamasını İndir

UYGULAMAYI İNDİR
ŞİFRE : c-sharp-uygulamalar
PASSWORD: c-sharp-uygulamalar

19 Ocak 2014 Pazar

C Sharp Form Uygulamalar Sistem Saati ve Geriye Sayan Saat UygulamasıKONU : C Sharp ( C# ) form uygulamalar sistem saatini gösterme, geriye doğru sayan saat yapımı, c# timer kullanımı, c# saat uygulaması, c# try catch blok örnekleri.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace c_sharp_geriye_dogru_sayma
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    DateTime zaman;

    int geriSayanZamanSaniye;

    int i = 1;

    int saat, dakika, saniye;
    
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      saatiGuncelle();//timer1 başlatıldığında sistem saati güncellesin 

      geriSayanZamanSaniye -= 1; //gerisayım saatini bir azalt

      //text kutularında kalan zamanı göster

      txtSaat.Text = (geriSayanZamanSaniye / 3600).ToString("00");

      txtDakika.Text = ((geriSayanZamanSaniye % 3600) /60).ToString("00");

      txtSaniye.Text = (geriSayanZamanSaniye % 60).ToString("00");

      //Zaman tamamlandıysa timer ı durduralım.

      if (geriSayanZamanSaniye == 0)
        timer1.Stop(); //timerı durdur fonksiyonu

      lblGeriSayanSaat.Text = txtSaat.Text + ":" + txtDakika.Text + ":" + txtSaniye.Text;
    }

    private void btnBaslat_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //etiketimizdeki saati güncellemesini istiyorum

      //amacım sistem saatini görmek

      saatiGuncelle();

      //Geri sayım saatini güncellemek için 

      //saat,dakika ve saniye textbox larındaki değerleri ilk önce kontrol et

      //eğer girilen değer doğru ise işleme devam et

      bool sonuc = geriSayimSaatiniKontrolEt();

      if (sonuc)
      {

        geriSayanZamanSaniye = saat * 60 * 60 + dakika * 60 + saniye;

        timer1.Interval = 1000;

        timer1.Start();
      }
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      saatiGuncelle();

      txtSaat.Text = "01";

      txtDakika.Text = "00";

      txtSaniye.Text = "00";

    }

    private void saatiGuncelle()
    {
      //sistem saatini götüntüleme

      zaman = DateTime.Now;

      lblSaat.Text = zaman.ToLongTimeString();
    }

    private bool geriSayimSaatiniKontrolEt()
    {

      //geri sayım için girilen saat, dakika ve saniye bilgilerini kontrol edelim

      // eğer bir hata varsa programımızın hata yapmaması için uyarı verelim


      try
      {
        //ilk önc girilen değerler rakam mı bunu kpnrol edelim
        
        saat = int.Parse(txtSaat.Text);

        dakika = int.Parse(txtDakika.Text);

        saniye = int.Parse(txtSaniye.Text);
        
        //Şimdi de giriln değerler doğru aralıklarda mı onu kontrol edelim

        if (saniye < 60 && dakika < 60 && saniye > -1 && dakika > -1 && saat > -1)
          return true;
        else
        {
          //Eğer bir hata varsa timerı durdurup uyarı verelim.

          timer1.Stop();

          return false;
        }
      }
      catch (Exception)
      {
        timer1.Stop();
 
        MessageBox.Show("Değerlerden birinde hata var", "Hata", 
                        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        
        return false;
      }
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

6 Haziran 2013 Perşembe

C Sharp Uygulamalar Event Delegate Kullanarak Formlar Arasında Olay TetiklemeKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form event delegate kullanarak olay tetikletme ve olayı bir metoda bağlama.
ETİKETLER: csharp event - csharp event handler - csharp events - csharp event example - csharp event and delegate - csharp event add - csharp delegate - csharp delegate kullanımı - csharp delegate nedir - csharp delegate event - csharp delegate example - csharp delegate örnekleri - csharp event örnekleri - csharp form event - csharp delegate vs event - c# event - c# event kullanımı - c# event example - c# delegate - c# delegate kullanımı - c# delegate example - c# delegate örnekleri.
UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Event_Delegate
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    //Delegate oluşturalım, parametre olarak string bir değer alsın

    public delegate void tetikleyici(string tuşabasıldı);

    //Delegate den bir olay oluşturalımç bunu istediğimiz her yerde 
    //çağırmak için statik yapalım

    public static event tetikleyici tetikevent; 

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      Form2 f2 = new Form2();

      //form2 penceresini göstertelim

      f2.Show(); 
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //button1 tıklandığında bizim oluşturduğumuz olay tetiklensin
      //bunu da Form2 listbox içinde görelim

      tetikevent(button1.Text);
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //button2 tıklandığında bizim oluşturduğumuz olay tetiklensin
      //bunu da Form2 listbox içinde görelim

      tetikevent(button2.Text);
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //button3 tıklandığında bizim oluşturduğumuz olay tetiklensin
      //bunu da Form2 listbox içinde görelim

      tetikevent(button3.Text);
    }
  }
}//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Form2.cs
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Event_Delegate
{
  public partial class Form2 : Form
  {
    public Form2()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      Form1.tetikevent +=new Form1.tetikleyici(Form1_tetikevent);
       
    }

    void Form1_tetikevent(string tuşabasıldı)
    {
      listBox1.Items.Add(tuşabasıldı);
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

15 Mayıs 2013 Çarşamba

C Sharp Uygulamalar Elips Şeklinde Buton OluşturmaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form elips şekline buton oluşturma. C sharp forma elips şeklinde dinamik butonlar ekleme ve olay atama. GraphicPath sınıfını kullanarak elips şeklinde buton oluşturma.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing.Drawing2D;

namespace C_Sharp_Form_Elips_Buton_Olusturma
{
  public partial class Elips_Buton : Form
  {
    public Elips_Buton()
    {
      InitializeComponent();
      InitializeMyComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      // beyaz renkli bir elips buton oluşturalım 
      
      ShapedButton elips_buton_beyaz = new ShapedButton();
      
      // Kare veya dikdörtgen butonun size özelliği değiştiği an 
      //şekli elips olacaktır
      
      elips_buton_beyaz.Size = new Size(120, 80);
      
      // elips butona diğer özellikleri dinamik olarak verebiliriz
      
      elips_buton_beyaz.Location = new System.Drawing.Point(60, 60);
      elips_buton_beyaz.BackColor = Color.White;
      elips_buton_beyaz.FlatAppearance.BorderSize = 0;
      elips_buton_beyaz.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
      elips_buton_beyaz.FlatAppearance.BorderColor = Color.Blue;
      elips_buton_beyaz.TabStop = false;    
      elips_buton_beyaz.TabIndex = 1;
      
      // oluşan elips butonu ana forma ekleme
      
      this.Controls.Add(elips_buton_beyaz);

      // Siyah renkli bir elips buton oluşturalım 
      
      ShapedButton elips_buton_siyah = new ShapedButton();
      
      // Kare veya dikdörtgen butonun size özelliği değiştiği an 
      //şekli elips olacak
      
      elips_buton_siyah.Size = new Size(120, 80);
      
      // elips butona diğer özellikleri dinamik olarak verebiliriz
     
      elips_buton_siyah.Location = new System.Drawing.Point(160, 160);
      elips_buton_siyah.BackColor = Color.Black;
      elips_buton_siyah.FlatAppearance.BorderSize = 0;
      elips_buton_siyah.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
      elips_buton_siyah.FlatAppearance.BorderColor = Color.Blue;
      elips_buton_siyah.TabStop = false;
      elips_buton_siyah.TabIndex = 2;
      // oluşan elips butonu ana forma ekleme
      this.Controls.Add(elips_buton_siyah);

      // Ayrıca butonlara bir click event i de ekleyelim butonlara tıklandığında
      // renkleri değişsin
     
      elips_buton_beyaz.Click += new EventHandler(elips_buton_Click);
      elips_buton_siyah.Click += new EventHandler(elips_buton_Click);

    }

    private void elips_buton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // hangi elips butona yıklanmışsa onun rengini değiştir
      //Eğer elips buton un rengi kırmızı ise eski rengine döndür
   
      
      Button tiklananButon = sender as Button;
     
      if (tiklananButon.TabIndex == 1)
      {
        if (tiklananButon.BackColor == Color.Red)
          tiklananButon.BackColor = Color.White;
        else
          tiklananButon.BackColor = Color.Red;
      }
      else
      {
        if (tiklananButon.BackColor == Color.Red)
          tiklananButon.BackColor = Color.Black;
        else
          tiklananButon.BackColor = Color.Red;
      }
    }

    private void InitializeMyComponent()
    {
      this.SuspendLayout();
      // 
      // Form1 oluştur, elips buton ana form
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 328);
      this.Name = "Elips";
      this.Text = "Elips Buton";
      this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);
      this.ResumeLayout(false);

    }
  }

  // Elips butonu oluşturmak için kullanılacak olan Class
 
  public class ShapedButton : Button //Buton sınıfından miras alacak
  {
    // Elips buton a yeni bir boyut ( size ) verildiğinde şeklini elips yapacak
    
    protected override void OnResize(EventArgs e)
    {
      base.OnResize(e);
      GraphicsPath gp = new GraphicsPath();
      
      // this.Size ın en boyu aynı oldugundan elips bir şekil oluşacak
      gp.AddEllipse(new Rectangle(Point.Empty, this.Size));
     
      // oluşan yeni elips şekli oluşturulan butona atama
      this.Region = new Region(gp);
      
      // Butonun yeni şekli elips oldu
    }
  }
}
 


UYGULAMAYI İNDİR

11 Mayıs 2013 Cumartesi

C Sharp Form Uygulamaları Buton Ekleme, Buton Arka Plan Rengini DeğiştirmeKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form buton oluşturma, butona tıklanma ( click event) olayı atama. Butona tıklanınca rengini değiştirme. Forma dinamik buton ekleme ve olay atama. Buton arka plan rengini dinamik olarak değiştirme.

UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace c_sharp_dinamik_buton_olusturma
{
  public partial class Dinamik_Buton : Form
  {
    public Dinamik_Buton()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Dinamik_Buton_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //form yüklenirken dinamik buton oluşturalım

      //Öncelikle Button sınıfından bir buton örneği(button instance) oluşturmalıyız

      Button buton = new Button(); // Buton örneği(button instance)
      
      //Şimdi butonun özelliklerini ayarlayalım (button properties)
      
      //Butonun form üzerindeki yerini ayarlayın. Bunun için butonun Location özelliği kullanılır.(location property)
      
      buton.Location = new Point(50, 50);
      
      //Butonun boyutlarını ayarlayın(size property)
      
      buton.Size = new Size(150, 50);
      // ayrıca bu özelliği width ve height özelliklerine kullanarak ayarlayabilrisiniz
      //örneğin:
      
      buton.Width = 150; //(Width property)
      buton.Height = 50; //(Height property)
      
      //Butona bir isim verin (name property)
      buton.Name = "dinamik_buton";

      //Butonun Text kısmına butonun amacı ile ilgili isim verin(Text property)

      buton.Text = "Renk Değiştir";

      //Butonun görünüşünü değiştirin(flatstyle property)

      buton.FlatStyle = FlatStyle.Flat;

      //butonun fontunu koyu yapın(bold)(font property)
      
      buton.Font = new Font(new FontFamily("Times New Roman"), 12,FontStyle.Bold|FontStyle.Italic|FontStyle.Regular);

      //butona klavyeden kısa yol eklemek için text kısmını & işareti ile başlatın(text property)
      
      buton.Text = "&Renk Değiştir";
      
      //Böylece klavyeden alt + r tuşlarına basarak da butona tıklamış olursunuz

      //butona arka planına mavi rengi verelim(backcolor property)
      
      buton.BackColor = Color.Blue;

      //butonda yazan yazını rengi beyaz olsun(forecolor property)
      
      buton.ForeColor = Color.White;

      //butona resim atama (buton image) (BackgroundImage property)
      //buton.BackgroundImage = Image.FromFile(@"D:\bos\resim.jpg");
      //herhangi bir adresdeki image (resim) i butonun araka planına ekleyebilirsiniz.

      // butona tıklama(click event)olayı atama(click property)
      
      buton.Click += new EventHandler(buton_Click);
      
      
      //buton tıklandığında yapılmasını istediğiniz işlemleri veya metodları
      //burada yaptırabilirsiniz


      //En önemli kısım, butonu forma ekleyin
      
      this.Controls.Add(buton);
    }

    void buton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //burası buton tıklandığı zaman çalışacak veya klavyeden alt + r tuşlalarına 
      //basıldığında çalışacak
      //Eğer butonun arka plan rengi mavi ise kırmızı yapacak
      //Eğer butonun arka plan rengi kırmızı ise mavi yapacak 
      //Bu olayı görebilmek için butonun arka planında resim olmaması gerekiyor


      if ((sender as Button).BackColor == Color.Blue)
      {
        (sender as Button).BackColor = Color.Red;
      }
      else
      {
        (sender as Button).BackColor = Color.Blue;
      }
    }
  }
}
  

UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Uygulamalar Buton Tıklanma Sayısını Hesaplama
KONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) forma eklenen butonun kaç kere tıklandığını gösteren uygulama. Dinamik olarak form buton ekleme ve tıklanma olayı atama (button click event). Tıklama sayısını mesaj kutusu ile gösterme.
UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_Buton_Kac_Kere_Tiklandi
{
  public partial class Buton_Kac_Kere_Tiklandi : Form
  {
    public Buton_Kac_Kere_Tiklandi()
    {
      InitializeComponent();
      InitializeMyComponent();
    }

    //global bir değişken tanımla
    int butona_kac_kez_tıklandi = 0;

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      Button buton = new Button(); 
      
      
      // bir tane buton örneği alarak yeni bir buton oluşturalım
      
      buton.Name = "yeni_buton"; // buton yeni_buton ismini verelim
      buton.Text = "Tıkla";  //butonun Text ine Tıkla ismini verelim

      buton.Location = new Point(22, 22); 
      
      // butonun formda yer leşim yeri olarak x=22, y=22 noktasına
      //yerleştirelim

      buton.Size = new Size(50, 50); // butonu boyutlarını ayarlayalım

      //oluşturulan butonu forma ekleyelim
      this.Controls.Add(buton);

      buton.Visible = false;// butonun görünmesini istemiyorsak visible özelliğini false yap

      buton.Visible = true;// butonun görünmesini istiyorsak visible özelliğini true yap

      // butona click event(click olayı bağlama)
      // butona tıklandığı zaman yapılacak işlemleri
      // buton_Click isimdeki metoduna yazılır.
      // bu olay olduğunda buradaki işlemler gerçekleştirilir
      
      buton.Click += new EventHandler(buton_Click);
    }

    //buton tıklandığı zaman çalışak fonksiyon
    
    private void buton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Butona tıklandığında bu method içindeki işlemler yapılacak
      // buton her tıklandığında bu metod çalışacak
      // burada değişkeni bir artır

      butona_kac_kez_tıklandi++; 
    
      //tıklanma sayısı tutmak için bu değişkeni her seferinde bir arttır
      //mesaj olarak buton kaç kere basıldığını göster.
      
      MessageBox.Show("Butona basıldı. \n toplam tıklanma sayısı = " + butona_kac_kez_tıklandi, "Uyarı", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
    }

    private void InitializeMyComponent()
    {
      // ana pencereyi oluştumak için gerekli olan kod.
      
      this.SuspendLayout();
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(437, 296);
      this.Name = "Buton_tiklanma_sayisi";
      this.Text = "Butona kaç kere tıklandığını hesaplama";
      this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);
      this.ResumeLayout(false);

    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Form Uygulamalar Forma Dinamik Olarak Kontrol EklemeKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) forma dinamik olarak kontrol ekleme. Çalışma anından buton sınıfından bir örnek oluşturup özelliklerini ayarlayarak forma bu kontrolü ekleme. Butonun click olayını oluşturma. Dinamik olarak butonun click olayını atama.
UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Form_Kontrol_Ekleme
{
  public partial class Kontrol_Ekleme : Form
  {
    public Kontrol_Ekleme()
    {
      InitializeComponent();
      InitializeMyComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //açılan pencereye isim verelim

      this.Text = "Kontol Ekleme";

      //Açılan Pencereye bir buton ekleyelim (= dinamik buton ekleme)

      Button buton = new Button(); //Button nesnesinden bir örnek oluşturma

      //butona bir isim verme

      buton.Name = "buton";

      // bu butonın text ine bir isim verelim

      buton.Text = "Başlığı Değiştir";

      //butona basıldığında başlığı ="Başlık değişti" olarak değiştirsin

      // bu işlem için butona basılma olay bağlanmalı

      buton.Click += new EventHandler(buton_Click);

      //burada butona basılınca 'buton_Click' methodundaki işlemler yapılacak

      //butona yeni bir boyut verelim

      buton.Size = new Size(200, 50);

      //butonun window üzerindeki yerine ayarlayalım

      buton.Location = new Point(50, 50);

      //butonun üzerine fare geldiğinde rengi değişsin (mavi olsun)

      buton.FlatAppearance.MouseOverBackColor = Color.Blue;

      //butona fare ile basıldığında rengi kırmızı olsun

      buton.FlatAppearance.MouseDownBackColor = Color.Red;

      //buton gorunumunu ayarlayalım

      buton.FlatStyle = FlatStyle.Flat;
      
      // şimdi butonu penceremize (window veya forma) ekleyelim

      this.Controls.Add(buton);

      // böylece pencereye bir kontrol ve onun görevleri eklemiş olduk
    }

    void buton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //butona tıklandığında bu metot çalışacak
      //burada formun başlığını değiştirelim

      this.Text = "Başlık değişti.";
    }

    private void InitializeMyComponent()
    {
      this.SuspendLayout();
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 266);
      this.Name = "Form1";
      this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);
      this.ResumeLayout(false);

    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

28 Nisan 2013 Pazar

C Sharp Uygulamalar Forma Eklenen Butonları Dinamik Olarak Kontrol EtmeKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Form uygulamaları form üzerine eklenen butonları dinamik olarak kontrol etme olay bağlama olayları dinamik olarak kontrol etme.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Buton_Kontrolleri
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    //Form üzerinde groupbox1 içine eklediğimiz bütün butonları bu 

    //listenin içinde tutacağız

    List < Button > formGroupbox1Butonlar = new List< Button >();

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //Form load kısmında formdaki groupbox1 içindeki bütün kontrolleri

      //listeye ekle

      formGroupbox1Butonlar.Clear();

      foreach (Control item in groupBox1.Controls)
      {
        if (item is Button)
        {
          formGroupbox1Butonlar.Add(item as Button);
        }
      }

      // şimdi bütün butonların click eveti olduğunda aynı metodu çağırmasını

      //istiyorum. Çünkü hangi butona basılırsa textbox içine o butonun 

      //text değerini yazılmasını istiyorum

      for (int i = 0; i < formGroupbox1Butonlar.Count; i++)
      {
        formGroupbox1Butonlar[i].Click += new EventHandler(Button_Click);
      }
    }

    void Button_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // Burada hangi buton tıklanırsa onu kontrol edebileceğim

      Button clickedButton = sender as Button;

      //şimdi tıklanan butonun text değerini textboxa yazdırıyorum

      textBox1.Text += clickedButton.Text;

      //ayrıca burada tıklanan butonun bütün public özellikleri ile

      //oynayabiliriz. Mesela butonun visible özelliğini false yapabiliriz

      //clickedButton.Visible = false;


      // Ya da butonun arka plan rengini değiştirebiliriz

      clickedButton.BackColor = Color.Lime;

      // Başka olaylarda bağlayabiliriz. Örneğin

      clickedButton.BackColorChanged += new EventHandler(clickedButton_BackColorChanged);
    }

    void clickedButton_BackColorChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      MessageBox.Show((sender as Button).Text + " Nolu butonun rengi değişti.");
    }


  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

24 Nisan 2013 Çarşamba

C Sharp Uygulamalar Formlar Arası Kontrol ve Formları Gösterme- GizlemeKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Formlar arası kontrol ve formlar gizleme ve gösterme.

UYGULAMAYI İNDİRBu uygulamada Form1 de button 1 e tıklayarak Form2 pencere açma uygulaması yapacağız.

Bunun için öncelikle Form1 penceresine bir tan buton ekliyoruz. Bu butonun Click olayına Form2 nesnenin bir örneğini alıyotuz. Bu nesne ile gerekli özellikleri ayarladıktan sonar Show metodunu kullanarak Form2 penceresinin gösterilmesini sağlıyoruz.

Burada amacımız Form1 den Form2 açtırıp Form1 penceresini kapatmak ve Form2 den tekrar Form1 penceresini açtırıp Form2 penceresini kapatmak. Bunu yapabilmek için Form sınıfından Form1 sınıfına erişmemiz gerekiyor. Bu erişimi Form2 sınıfına ParentForm özelliğini ekleyerek yapıyoruz. ParentForm özelliğine Form1 nesnesinin referansını vereceğiz. Böylece Form2 den Form1 nesnesine erişmiş olacağız.

Form2 penceresine de bir buton ekliyoruz. Bu butonın Click olayına Form1 nesnesini ParentForm.Show() metodu ile tekrar görünür yapıyoruz. this.Close metodu ile de Form2 pencerisini kapatıyoruz. Form2 açıldığında Form1 penceresini kapatmak içinde Form2_Load metodunda ParentForm.Hide() metodunu kullanıcağız . Böylece Form2 penceresi açılırken Form1 penceresini kapatmış yani gizlemiş olacağız. /// Form1.csusing System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Collections; 

namespace Formlar_Arasi_Control 
{ 
  public partial class Form1 : Form 
  { 
    public Form1() 
    { 
      InitializeComponent(); 
    } 
    
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      Form2 form = new Form2(); 

      form.ParentForm = this; // form1 nesnesi parentform a atama 

      form.Show(); 
    } 
 
  } 
} 


/// Form2.cs


using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 

namespace Formlar_Arasi_Control 
{ 
  public partial class Form2 : Form 
  { 
    public Form2() 
    { 
      InitializeComponent(); 
    } 

    public Form ParentForm { get; set; } 


    private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      ParentForm.Show(); // form2den button1 e tıklandığında form2 i kapat form1 i tekrar göster 
      this.Close(); 
    } 

    private void Form2_Load(object sender, EventArgs e) 
    { 
      ParentForm.Hide();// form2 açılırken form1 penceresini gizle 
    } 
  } 
}

UYGULAMAYI İNDİR

5 Nisan 2013 Cuma

C Sharp Uygulamalar Event - Delegate Tanımlama ve TetiklemeKONU : C Sharp Uygulamalar - C sharp form Event - Delegate örnek uygulama, Dinamik olarak yeni form açma, yeni formlar arası olay (event) kullanarak bağlantı kurma
ETİKETLER: csharp event - csharp event handler - csharp events - csharp event example - csharp event and delegate - csharp event add - csharp delegate - csharp delegate kullanımı - csharp delegate nedir - csharp delegate event - csharp delegate example - csharp delegate örnekleri - csharp event örnekleri - csharp form event - csharp delegate vs event - c# event - c# event kullanımı - c# event example - c# delegate - c# delegate kullanımı - c# delegate example - c# delegate örnekleri.
UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_Delegate_Events
{
  public partial class Delegate_Events_Form : Form
  {

    private int formNo = 0;
    private System.Windows.Forms.Button btnYeniFormAc;

    //delege tanımlama
    public delegate void delegateDeneme(int formNumarasi);
    // olay tanımlama
    public event delegateDeneme eventDeneme;

    public Delegate_Events_Form()
    {
      InitializeComponent();
      InitializeMyComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      this.eventDeneme += new delegateDeneme(Form1_eventDeneme);
    }

    public void yeniFormAc()
    {
      //yeni bir form oluştur
      MyForm form = new MyForm();

      //her açılan form yeni bir id verelim
      //böylece hangi butonu tıklandığını tespit edebiliriz
      form.formNo = this.formNo++;
      //form da bir tane dinamik buton oluşturalım
      Button btn = new Button();
      btn.Text = "Aktifleştir";
      btn.Name = form.formNo.ToString();
      btn.Size = new Size(100, 30);
      btn.Click += new EventHandler(btn_Click);
      //oluşturduğumuz bu butonu dinamik oluşturduğumyz forma ekleyelim
      form.Controls.Add(btn);
      //form için icon yükle
      form.Icon = C_Sharp_Form_Delegate_Events.Properties.Resources.Turkiye;
      //dinamik oluşan formu göster
      form.Show();
    }
    
    void btn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //oluşturulan butonun tıklama olayı yazdığımız olayı tetiklesini istiyoruz
      eventDeneme(int.Parse((sender as Button).Name));
    }

    void Form1_eventDeneme(int formNumarasi)
    {
      MessageBox.Show("Acilan form no = " + formNumarasi);
    }

    private void btnYeniFormAc_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      yeniFormAc();
    }

    private void InitializeMyComponent()
    {
      this.btnYeniFormAc = new System.Windows.Forms.Button();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // btnYeniFormAc
      // 
      this.btnYeniFormAc.Location = new System.Drawing.Point(72, 21);
      this.btnYeniFormAc.Name = "btnYeniFormAc";
      this.btnYeniFormAc.Size = new System.Drawing.Size(131, 47);
      this.btnYeniFormAc.TabIndex = 0;
      this.btnYeniFormAc.Text = "Yeni Form Aç";
      this.btnYeniFormAc.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btnYeniFormAc.Click += new System.EventHandler(this.btnYeniFormAc_Click);
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(273, 180);
      this.Controls.Add(this.btnYeniFormAc);
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Ana Form";
      this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);
      this.ResumeLayout(false);

    }
  }

  public class MyForm : Form
  {
    public int formNo { get; set; }
  }
}UYGULAMAYI İNDİR

26 Mart 2013 Salı

C Sharp Uygulamaları - C Sharp Dinamik Buton Oluşturma - C Sharp Dinamik Üçgen Buton Oluşturma


KONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp form da dinamik üçgen buton oluşturma, forma dinamik buton ekleme, çalışma anında forma dinamik buton ekleme.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing.Drawing2D;

namespace C_Sharp_Form_Ucgen_Buton_Olusturma
{
  public partial class Ucgen_Buton_Olusturma : Form
  {
    public Ucgen_Buton_Olusturma()
    {
      InitializeComponent();
 
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      // mavi renkli bir üçgen buton oluşturalım 
      ShapedButton ucgenbuton = new ShapedButton();
      // Kare veya dikdörtgen butonun size özelliği değiştiği an 
      //şekli üçgen olacak
      ucgenbuton.Size = new Size(200, 100);
      // üçgen butona diğer özellikleri dinamik olarak verebiliriz
      ucgenbuton.Location = new System.Drawing.Point(60, 60);
      ucgenbuton.BackColor = Color.Blue;
      ucgenbuton.FlatAppearance.BorderSize = 0;
      ucgenbuton.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
      ucgenbuton.FlatAppearance.BorderColor = Color.Blue;
      ucgenbuton.TabStop = false;
      ucgenbuton.Click += new EventHandler(ucgenbuton_Click);
      // oluşan üçgen butonu ana forma ekleme
      this.Controls.Add(ucgenbuton);


      // yeşil renkli bir üçgen buton oluşturalım 
      ucgenbuton = new ShapedButton();
      // Kare veya dikdörtgen butonun size özelliği değiştiği an 
      //şekli üçgen olacak
      ucgenbuton.Size = new Size(200, 100);
      // üçgen butona diğer özellikleri dinamik olarak verebiliriz
      ucgenbuton.Location = new System.Drawing.Point(150, 60);
      ucgenbuton.BackColor = Color.Green;
      ucgenbuton.FlatAppearance.BorderSize = 0;
      ucgenbuton.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
      ucgenbuton.FlatAppearance.BorderColor = Color.Blue;
      ucgenbuton.TabStop = false;
      ucgenbuton.Click += new EventHandler(ucgenbuton_Click);
      // oluşan üçgen butonu ana forma ekleme
      this.Controls.Add(ucgenbuton);

      // sarı renkli bir üçgen buton oluşturalım 
      ucgenbuton = new ShapedButton();
      // Kare veya dikdörtgen butonun size özelliği değiştiği an 
      //şekli üçgen olacak
      ucgenbuton.Size = new Size(200, 100);
      // üçgen butona diğer özellikleri dinamik olarak verebiliriz
      ucgenbuton.Location = new System.Drawing.Point(240, 60);
      ucgenbuton.BackColor = Color.Yellow;
      ucgenbuton.FlatAppearance.BorderSize = 0;
      ucgenbuton.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
      ucgenbuton.FlatAppearance.BorderColor = Color.Blue;
      ucgenbuton.TabStop = false;
      ucgenbuton.Click += new EventHandler(ucgenbuton_Click);
      // oluşan üçgen butonu ana forma ekleme
      this.Controls.Add(ucgenbuton);    }

    void ucgenbuton_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      // üçgen buton un arka plan rengini değiştirme işlemi
      if (((ShapedButton)sender).BackColor == Color.Blue)
        ((ShapedButton)sender).BackColor = Color.Red;
      else
        if (((ShapedButton)sender).BackColor == Color.Red)
          ((ShapedButton)sender).BackColor = Color.Blue;
    }

   
  }

  // Üçgen butonu oluşturmak için kullanılacak olan Class
  public class ShapedButton : Button
  {
    protected override void OnResize(EventArgs e)
    {

      base.OnResize(e);
      GraphicsPath gp = new GraphicsPath();
      Point[] point = new Point[3];
      point[0] = new Point(50, 0);
      point[1] = new Point(100, 50);
      point[2] = new Point(50, 100);
      gp.AddPolygon(point);
      // oluşan yeni üçgen şekli, oluşturulan butona atama
      this.Region = new Region(gp);
      // Butonun yeni şekli üçgen oldu

 
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

20 Mart 2013 Çarşamba

C Sharp Form Başlıksız Bir Formu Fare ile Hareket Ettirme Kaydırma

KONU : C Sharp ( C# ) formu fare ile ekran üzerinde hareket ettirme, başlığı olmayan formu ekran üzerinde hareket ettirme, c sharp formu fare ile hareket ettirme uygulama örnekleri.

UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Drawing;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Data;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace Mouse_ile_Hareket_Eden_Form
{
 public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
 {
 private System.ComponentModel.Container components = null;

 public Form1()
 {
  InitializeComponent();
 }

 private void InitializeComponent()
 {
  this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);

  this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 273);

  this.Name = "HsreketEdenForm";

  this.Text = "Hareket Ettirmeye Başla";

  this.MouseDown += new System.Windows.Forms.MouseEventHandler(this.Form1_MouseDown);

  this.ResumeLayout(false);
 }

 [STAThread]
 static void Main() 
 {
  Application.Run(new Form1());
 }

 public const int WM_NCLBUTTONDOWN = 0xA1;

 public const int HT_CAPTION = 0x2;

 [DllImportAttribute ("user32.dll")]
 public static extern int SendMessage(IntPtr hWnd,int Msg, int wParam, int lParam);
 
 [DllImportAttribute ("user32.dll")]
 public static extern bool ReleaseCapture();

 private void Form1_MouseDown(object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)
 {
  if (e.Button == MouseButtons.Left)
  {
  ReleaseCapture();

  SendMessage(Handle, WM_NCLBUTTONDOWN, HT_CAPTION, 0);
  }
 }
 }
}

UYGULAMAYI İNDİR