Char etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Char etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

11 Aralık 2017 Pazartesi

C sharp fonksiyon içinde fonksiyon çağırma işlemi

    // Fonksiyon içinde fonksiyon çağırma işlemi :

    private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      string data = Oper(VerticalMirror, "lVHt\nJVhv\nCSbg\nyeCt");//), "yeCt\nCSbg\nJVhv\nlVHt"
      data = Opereration(HorizontalMirror, "njMK\ndbrZ\nLPKo\ncEYz");//), "cEYz\nLPKo\ndbrZ\nnjMK"
    }

    // Bu örnekte iki fonksiyonumuz var. Birincisi VerticalMirror, girdi olarak string data alıyor
    // Girdi olarak verilen datayı dizi formatına çevirip, dizi içindeki karakterleri dikey olarak aynalıyor

    public static string VerticalMirror(string strng)
    {
      string[] data = strng.Split('\n');
      char[] chardata;

      for (int i = 0; i < data.Length ; i++)
      {
        chardata = data[i].ToArray();
        Array.Reverse(chardata);
        data[i] = new string(chardata);
      }
      return string.Join("\n", data);
    }

    // İkincisi HorizontalMirror, girdi olarak string data alıyor
    // Girdi olarak verilen datayı dizi formatına çevirip, dizi içindeki karakterleri yatay olarak aynalıyor

    public static string HorizontalMirror(string strng)
    {
      string[] data = strng.Split('\n');
      Array.Reverse(data);
      return string.Join("\n", data);
    }

    // Burada Operation isminde bir metodumuzda metot içinde metot çağırarak, istenilen işlemi fonksiyon içinde
    // fonksiyonu parametre alarak ilgili fonksiyonu çağırılmasını sağlıyor. Bunun için System.Func fonksiyonunu kullanıyoruz
 
    public static string Opereration(Func< string, string > fct, string s)
    {
      return fct(s);
    }
   

16 Kasım 2015 Pazartesi

C Sharp Textbox a KeyPress olayının kullanarak sadece rakam girmeParola girme textbox ına sadece rakam girilmesini istiyorsak textbox ın keypress olayında basılan tuşun rakam olup olmadığını kontrol ederek bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Eğer basılan tuş bir rakam değilse bu işlemi iptal etmek için Keypress olayında gelen olay elemanının Handled özelliğini true yaparız.    private void textBox_Sadece_Rakam_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      if (Char.IsDigit(e.KeyChar) == false)
      {
        e.Handled = true;
      }
    }


8 Ocak 2014 Çarşamba

C Sharp Form Uygulamalar KeyPress ve Error Provider KullanımıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form uygulamalar error provider kullanımı. Textbox kutusuna yanlış bir değer girildiğinde hatanın sebebini göstermek için form da error provider kullanımı. Textbox Keypress olayını kullanarak girilen karakterin sayı mı harf mi olup olmadığını kontrol etme.
ETİKETLER:c sharp error - c sharp error provider - c# error provider - c sharp error provider kullanımı - c sharp keypress - c# keypress

UYGULAMAYI İNDİR


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace KeyPress
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    DateTime dogumTarih = new DateTime();
    string ad = "";
    string soyad = "";
    string tcNo = "";

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnFormuAc_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      formerrorprovider f = new formerrorprovider();
      f.BunuAcanform = this;
      f.Show();
      this.Hide();
    }

    private void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ad = txtAd.Text;
      soyad = txtSoyad.Text;
      dogumTarih = DateTime.Parse(txtDtarih.Text);
      tcNo = txtTCNO.Text;
    }

    private void txtAd_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {

      if (char.IsNumber(e.KeyChar) && e.KeyChar != '\b')
      {
        e.Handled = true;
      }
    }

    private void txtSoyad_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      if (char.IsNumber(e.KeyChar) && e.KeyChar != '\b')
      {
        e.Handled = true;
      }
    }

    private void txtDtarih_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      if (!char.IsNumber(e.KeyChar) && e.KeyChar != '.' && e.KeyChar != '\b')
        e.Handled = true;
    }

    private void txtTCNO_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      if (!char.IsNumber(e.KeyChar) && e.KeyChar != '\b')
        e.Handled = true;
    }
  }
}
  


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace KeyPress
{
  public partial class formerrorprovider : Form
  {
    public formerrorprovider()
    {
      InitializeComponent();
    }

    public Form1 BunuAcanform = null;

    private void txtkod_Validating(object sender, CancelEventArgs e)
    {
      if (string.IsNullOrEmpty(txtkod.Text) || txtkod.Text.Trim().Equals(""))
        return;
      if (!char.IsLetter(txtkod.Text[0]) || txtkod.Text.Length != 5)
      {
        errorProvider1.SetError(txtkod, "Firma kodu 5 karakterden oluşmalı ve ilk karakter harf olmalı");
        e.Cancel=true;
      }
      else
        errorProvider1.Clear();
    }

    private void btnKaydetIlerle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      MessageBox.Show("Diger bölümü hazır olmadıgından ilerleyemeyeceksiniz...");
    }


    private void frmerrorprovider_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
    {
      BunuAcanform.Show();
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

5 Mayıs 2013 Pazar

C Sharp Uygulamalar Textbox dan Girilen Karakterleri Sayı mi Harf mi Kontrolü YapmaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) textbox a sadece yazı veya sadece rakam yazdırma. Textbox a girilen karakterli sayı mı harf mi diye kontrol edebilme. Textbox girilen karakter boyunu kontrol etme. Klavye Back tuşunu aktif hale getirme.UYGULAMAYI İNDİRTextbox içeriğine sadece harf yazdırmak için textbox keypress olayını kullanacağız.

Eğer girilen değer bir harf değilse yani basılan tuş bir harfi temsil etmiyorsa işlem yapılmasın.

Bunun için bu durum olduğunda e.Handled değerini true yapmamız yeterli olacak. Aşağıdaki örnekteki gibi yazdığımızda artık Textbox a sadece harf girilecek.

 private void textBox1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
 {
   if (Char.IsLetter(e.KeyChar) == false)
   {
      e.Handled = true;
   }
 } 

Eğer biz kelime uzunluğunu da kontrol etme istiyorsak if yapısının içinde textbox a yazılan karakterlerinuzunluğunu kontrol etmemiz yeterli. Örnekte kelime uzunluğunun 10 u geçmemesini istedim.

 private void textBox1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
 {
   if (Char.IsLetter(e.KeyChar) == false || textBox1.Text.Length > 9)
   {
      e.Handled = true;
   }
 } Bu seferde girilen değer bir rakam değilse yani basılan tuş bir rakamı temsil etmiyorsa işlem yapılmasın

Bu işlem is Char sınıfının isdigit fonksiyonunu kullanacağız. Aşağıdaki örnekteki gibi yazdığımızda artık Textbox a sadece rakam girilecek.

 private void textBox1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
 {
   if (Char.IsDigit(e.KeyChar) == false)
   {
      e.Handled = true;
   }
 } 

Sadece rakam girilme durumunda da karakter kontrolünü aşağıdaki gibi yapabiliriz. Eğer karakter sayısı 10 u geçmiş ise kullanıcı rakam olan bir tuşa bassa da yaptığı işlem gerçekleşmeyecek.


 private void textBox1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
 {
   if (Char.IsDigit(e.KeyChar) == false || textBox1.Text.Length > 9)
   {
      e.Handled = true;
   }
 } 

Yukarıdaki gibi yazdığımızda önemli bir sıkıntı ile karşılaşabiliriz. Mesela kullanıcı yanlış tuşa bastı ve yazdığını geri almak istedi . Bunu yukarıdaki kod ile yapamaz. Bunu yapmak için ayrıca basılan tuşun back tuşu olup olmadığı kontrol edilmelidir. Örneğin:


    private void textBox1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      if ((Char)Keys.Back != e.KeyChar)
      {
        if (!Char.IsDigit(e.KeyChar) || textBox1.Text.Length > 9)
        {
          e.Handled = true;
        }
      }
    }

bu şekilde yazdığımızda artık back tuşu da çalışmaya başlayacaktır.

Parola girme textbox ına sadece rakam, harf ve herhangi bir sembol girilmesi istiyorsak ve parolanın uzunluğunun 10 karakterden büyük olmamasını istiyorsak parola textbox ının keypress olayına aşağıdaki kodu yazmalıyız.


     private void password_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 
    { 

       if ((Char)Keys.Back != e.KeyChar) 
       { 
         if (Char.IsDigit(e.KeyChar) == false && char.IsLetter(e.KeyChar) == false &&Char.IsSymbol(e.KeyChar) || password.Text.Length > 9) 
         { 
           e.Handled = true; 
         } 
       } 

    } 


Başka bir örnek olarak da bu sefer sadece harf ve boşluk girilmesini istiyorsak aşağıdaki şekilde kontrol edebiliriz.

    private void ad_soyad_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 
    { 
      if ((Char)Keys.Back != e.KeyChar) 
      { 

        if (Char.IsWhiteSpace(e.KeyChar) == false && char.IsLetter(e.KeyChar) == false || ad_soyad.Text.Length > 15) 
        { 

          e.Handled = true; 
        } 

      } 
    } 
Bu örnek de textbox a sadece boşluk ve rakam girilmesini istiyoruz. Ayrıca Back tuşunun da çalışması için if kontrolünü üstüne back tuşunu kontrol eden bir if bloğu koyduk. Böylece kullanıcı back tuşu ile düzeltme yapabilecek.

   
    private void ıd_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 
    { 
      if ((Char)Keys.Back != e.KeyChar) 
      { 

        if (Char.IsWhiteSpace(e.KeyChar) == false && char.IsDigit(e.KeyChar) == false || ıd.Text.Length > 6) 
        { 

          e.Handled = true; 
        } 

      } 
    }  
UYGULAMAYI İNDİR