Array Sınıfı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Array Sınıfı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

1 Ekim 2019 Salı

C Sharp Uygulamalar Sayısal Loto Oyunu Oynayan ProgramC Sharp Konsol Uygulamaları, Sayısal Loto oyunu oynama. 6 boyutlu int tipinde dizi oluşturma. Random nesnesinin bir örneğini oluşturarak rastgele sayılar oluşturma örneği. Sayısal loto oyununda 1 - 49 arasındaki sayılardan rastgelesayı oluşturmak için random sınıfını kullanma. Array sınıfının sort metodunu kullanarak bir dizinin elemanlarını sıralama. For döngüsü kullanarak sayısal loto da tahmin edilecek 6 sayıyı bulma. Array sınıfının indexof metodunu kullanarak rastgele oluşturulan sayılardan aynı numaranın seçilip seçilmediğini kontrol etme. Sayısal loto oyunu için 1 ile 49 arasında birbirinden farklı 6 sayı bulup bunları konsol ekranına yazdırma. do while döngüsü kullanarak aynı rakam seçilmesini engelleme. if-else kullanımına önrek kod.

c sharp sayısal loto - c sharp sayisal loto - c sharp rastgele sayı - c# sayılsal loto - c# random - c sharp random - c sharp for - c sharp do while - c sharp if-else - c sharp console - c sharp konsol - c sharp konsol sayısal loto - c sharp loto - c sharp sayısal - c# sayısal
UYGULAMAYI İNDİR

 
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace SayisalLoto
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int[] sayisalloto = new int[6];

      Random rnd = new Random();

      int uretilenDeger;

      //Burada for döngüsü ile 1 ile 49 arasında birbirinden farklı 6 sayıyı

      //Random sınıfından oluşturduğumuz rnd nesnesi ile oluşturacağız.

      //Bu nesne ile oluşan sayıların birbirinden farklı olması için 

      //do while döngüsü kullanarak aynı sayı oluşması durumunda yeni sayının

      // üretilmesi için işlem tekrarlanacak


      for (int i = 0; i < sayisalloto.Length; i++)
      {

        do
        {
          uretilenDeger = rnd.Next(1, 50);

        } while (Array.IndexOf(sayisalloto, uretilenDeger) != -1);

        sayisalloto[i] = uretilenDeger;
      }

      //Rastgele oluşan sayıları küçükten büyüğe doğru sıralamak için

      //Array sınıfının Sort metodunu kullanacağım.


      Array.Sort(sayisalloto);

      string liste = "";


      // oluşan 6 rakamı düzgün bir format console ekranına bastırmak için

      //sayılar arasına tire işareti koyarak bir string değişkene atıyorum

      for (int i = 0; i < sayisalloto.Length; i++)
      {
        //Rakamları yan yana aralarına tire koyarak yaz(duzgun bir formatta)

        if (sayisalloto[i] > 9)

          liste += sayisalloto[i].ToString();

        else

          liste += " " + sayisalloto[i].ToString();        if (i < sayisalloto.Length-1)

          liste += " - ";


      }


      //oluşan string tipindekideğişkeni console ekranına yazdırıyorum.


      Console.WriteLine(liste);


      //bir tusa basilana kadar bekleme 


      Console.ReadKey();
    }
  }
} 


UYGULAMAYI İNDİR

25 Haziran 2014 Çarşamba

C Sharp Konsol Uygulamalar Bilgisayarın Ip ve Mac Adreslerini Bulma ProgramıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) konsol uygulama da bilgisayarın ip ve mac adreslerini bulma programı. Konsol ekranında uygulamanın çalıştırıldığı bilgisayarın mac ve ip adreslerini listeleme
ETİKETLER: c sharp konsol - c sharp ip - c sharp mac - c# mac adresi - c# ip adresi
UYGULAMAYI İNDİR


using System;
using System.Net;
using System.Net.NetworkInformation;


public class Ip_Adres_Mac_Adresi_Tespiti
{
  public static void Main()
  {

    // Burada ağ arayüzünü foreach ile dolaşarak bilgisayarın fiziksel
    // mac adreslerini yazdırıyoruz
    foreach (NetworkInterface networkInterface in NetworkInterface.
    GetAllNetworkInterfaces())
    {
      var macAddress = networkInterface.GetPhysicalAddress().ToString();
      if (macAddress != string.Empty)
      {
        Console.WriteLine("Mac Adres : " + macAddress);
      }
    }


    // IPAdress class ında olusturduğumuz örneğimize DNS deki ip
    // adreslerini alıyoruz ve bunları listemize yadırıyoruz 
    IPAddress[] ipAddress = Dns.GetHostAddresses(Dns.GetHostName());
    for (int i = 0; i < ipAddress.Length; i++)
    {
      Console.WriteLine("Lokal IP Adres : " + ipAddress[i].ToString());
    }

    //Bir tuşa basılana kadar bekle
    Console.ReadKey();
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

1 Ocak 2014 Çarşamba

C Sharp Konsol 20 Sayıyı Küçükten Büyüğe ve Büyükten Küçüğe Doğru Sıralama


KONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) oluşturulan 20 elemanlı bir dizinin elemanlarını küçükten büyüğe doğru sıralama ve büyükten küçüğe doğru sıralama. Array sınıfının Sort() ve Reverse() methodlarının kullanımı ile ilgili örnekler.
ETİKETLER: c sharğ Array - c sharp sort - c sharp reverse - c sharp dizi - c sharp sıralama - c# array sort - c# array reverse

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Kucukten_Buyuge_Dogru_Siralama
{
  class Diziler_Ornekler
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      Random rnd = new Random();

      int[] dizi = { 2, 6, 4, 12, 433, 34, 1, 7, -43, 0, 21, 434, 4343, 15, 4, 11, 22, 65, 78, 54 };


      //rasgele oluşturulmuş bu diziyi console ekrana yazdıralım

      Console.Write("\n\nRasgele dizimiz\n\n" + dizi[0]);


      for (int i = 1; i < dizi.Length; i++)
      {
        Console.Write(" , " + dizi[i]);
      }

      //Tek Boyutlu Dizilerde Diziyi Tersine Çevirmek İçin Reverse metodunu kullanabiliriz.

      //Array sınıfının static Reverse metodunu kullanarak diziyi tersine çevirelim

      Array.Reverse(dizi);

      // Tersine çevrilmiş diziyi kosnol ekranına yazdıralım  

      Console.Write("\n\nDizimizin ters çevrilmiş hali\n\n" + dizi[0]);

      for (int i = 1; i < dizi.Length; i++)
      {
        Console.Write(" , " + dizi[i]);
      }
      
  
      //Tek Boyutlu Dizilerde Diziyi Küçükten Büyüğe Sıralamak İçin Sort metodunu kullanalım
  
      Array.Sort(dizi);

      //dizinin küçükten büyüğe doğru sıralama ve konsol ekranına (console screen)

      //yazdırma işlemini aşağıdaki gibi yapalım.

      Console.Write("\n\nDizimizin küçükten büyüğe doğru sıralanması\n\n" + dizi[0]);

      for (int i = 1; i < dizi.Length; i++)
      {
        Console.Write(" , " + dizi[i]);
      }

      //küçükten büyüğe sıralan dizi ters çevrilirse sıralanma şekli

      //büyükten küçüğe doğru olmuş olur

      Array.Reverse(dizi);

      //dizinin büyükten küçüğe doğru sıralama ve console ekranın yazdırma

      Console.Write("\n\nDizimizin büyükten küçüğe doğru sıralanması\n\n" + dizi[0]);

      for (int i = 1; i < dizi.Length; i++)
      {
        Console.Write(" , " + dizi[i]);
      }
      
    
      //--------------------------------------------
      Console.ReadKey();

    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

2 Haziran 2013 Pazar

C Sharp Uygulamalar Abstract Class Oluşturma - Miras Alma - Override Abstract MethodsKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) soyut (abstract class) Sınıf oluşturma ve fields & properties ekleme. C sharp soyut sınıftan miras alma. C sharp soyut metot - abstract method oluşturma. Soyut metoda miras alınan sınıfta gövde ekleme - Override abstract method. Generic Liste nesne ekleme ve eklenen nesneleri listeleme. C sharp Override ToString.C sharp override a abstract method.
ETİKETLER: c sharp abstract class - c sharp class inheritance - c sharp field - c sharp field declaration - c sharp properties - c sharp field property - c sharp access modifier - c sharp field access modifier - c# access modifier - c# field - c# field nedir - c# fields - c# field and property - csharp class - csharp class örnekleri - csharp class tanımlama - csharp class oluşturma - csharp class kullanımı - csharp class constructor - c sharp sınıf tanımlama - c sharp sınıf oluşturma - c sharp alan tanımlama - Generic List - c sharp generic list - generic list kullanımı - c sharp abstract method - c sharp soyut metot tanımlama.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace oop_abstractmethod
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      // hayvanlar sınıfından bir jenerik liste oluşturma

      List hayvanlar = new List();

      //EtcilHayvanlar sınıfından bir örnek oluşturma

      Hayvanlar hayvan = new EtcilHayvanlar();
      hayvan.Ad = "Kartal";
      hayvan.NeKadarBesinTuketiyor = 547;

      //jenerik liste oluşturulan hayvan nesnesini ekle

      hayvanlar.Add(hayvan);

      //OtculHayvanlar sınıfından bir örnek oluşturma

      hayvan = new OtculHayvanlar();
      hayvan.Ad = "Sincap";
      hayvan.NeKadarBesinTuketiyor = 23.45;

      //jenerik liste oluşturulan hayvan nesnesini ekle

      hayvanlar.Add(hayvan);

      //HemEtçilHemOtçulHayvanlar sınıfından bir örnek oluşturma

      hayvan = new HemEtçilHemOtçulHayvanlar();
      hayvan.Ad = "İnsan";

      //jenerik liste oluşturulan hayvan nesnesini ekle

      hayvanlar.Add(hayvan);

      //hayvanlar jenerik listesindeki canlıları konsola yaz

      foreach (Hayvanlar item in hayvanlar)
      {
        Console.WriteLine(item + " : " +item.BeslenmeSekli());
      }

      Console.ReadKey();
    } 
  }

  //soyut sınıf (abstract class ) oluşturma

  abstract class Hayvanlar
  {
    public string Ad
    {
      get;
      set;
    }

    public double NeKadarBesinTuketiyor
    {
      get;
      set;
    }

    //Override ToString metot 
    public override string ToString()
    {
      return this.Ad;
    }

    //Gövdesi olmayan metot
    //soyut metot oluşturma (abstract method)

    public abstract string BeslenmeSekli();

    //Soyut olarak oluşturulan metodun gövdesi boş bırakılır
    //miras alındığı sınıfta doldurulur (override yaparak) 
  }

  //abstract hayvanlar sınıfını miras alma

  class OtculHayvanlar : Hayvanlar
  {
    //abstract metodun gövdesini doldurma, override ile gövdesi olmayan
    // soyut metoda gövde ekleyelim

    public override string BeslenmeSekli()
    {
      return "Otçul besleniyoruz...";
    }
  }

  //abstract hayvanlar sınıfını miras alma

  class EtcilHayvanlar : Hayvanlar
  {

    //abstract metodun gövdesini doldurma, override ile gövdesi olmayan
    // soyut metoda gövde ekleyelim

    public override string BeslenmeSekli()
    {
      return "Etçil besleniyoruz...";
    }
  }

  //abstract hayvanlar sınıfını miras alma

  class HemEtçilHemOtçulHayvanlar : Hayvanlar
  {
    //abstract metodun gövdesini doldurma, override ile gövdesi olmayan
    // soyut metoda gövde ekleyelim

    public override string BeslenmeSekli()
    {
      return "Hem etçil hem de otçul besleniriz...";
    }
  }


  /*
   * Program çıktısı
   * 
    Kartal : Etçil besleniyoruz...
    Sincap : Otçul besleniyoruz...
    İnsan : Hem etçil hem de otçul besleniriz...
   * 
   */
}


1 Haziran 2013 Cumartesi

C Sharp Uygulamalar Abstract Class Oluşturma - Miras Alma - Override Virtual MethodsKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) soyut (abstract class) Sınıf oluşturma ve fields & properties ekleme. C sharp miras alma. Generic Liste nesne ekleme ve eklenen nesneleri listeleme. C sharp Override ToString.C sharp override a virtual method.
ETİKETLER: c sharp abstract class - c sharp class inheritance - c sharp field - c sharp field declaration - c sharp properties - c sharp field property - c sharp access modifier - c sharp field access modifier - c# access modifier - c# field - c# field nedir - c# fields - c# field and property - csharp class - csharp class örnekleri - csharp class tanımlama - csharp class oluşturma - csharp class kullanımı - csharp class constructor - c sharp sınıf tanımlama - c sharp sınıf oluşturma - c sharp alan tanımlama - Generic List - c sharp generic list - generic list kullanımı

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace oop_abstract
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //Canlilar nesnesini listeleyen bir generic list oluşturalım

      List canlilar = new List();

      Canlilar canli = new Hayvanlar("yılan");

      //oluşturulan yılan nesnesini listeye ekleyelim
      
      canlilar.Add(canli);

      canli = new Bitkiler("begonya");
      
      //oluşturulan begonya bitikisini listeye ekleyelim

      canlilar.Add(canli);

      // burada da listeye eklediğimiz canlıları ve beslenme türlerini console
      //ekranına yazdıralım.

      Array.ForEach(canlilar.ToArray(), canliItem => Console.WriteLine(canliItem.ToString() + " : " + canliItem.Beslen()));
     
      Console.ReadKey();

    }
  }


  //Soyut olarak Canlılar sınıfını tanımlayalım

  abstract class Canlilar
  {
    public string Alem 
    { 
      get; 
      set; 
    }
    public string Ad
    {
      get;
      set;
    }

    protected string beslenmetürü = "standart";

    public string BeslenmeBicimi()
    {
      return beslenmetürü;
    }

    public Canlilar()
    {
      //nesne yapıcı (constructor)
    }

    public Canlilar(string Ad)
    {
      //nesne yapıcı - constructor - parametre : Ad

      this.Ad = Ad;
    }

    //override ToString Method
    public override string ToString()
    {
      return this.Alem +" aleminden " + this.Ad;
    }

    public virtual string Beslen()
    {
      return "standart";
    }
  }

  class Hayvanlar:Canlilar
  {
    public Hayvanlar(string ad):base(ad)
    {
      this.Alem = this.GetType().Name;
    }
  }

  class Bitkiler : Canlilar
  {
    public Bitkiler(string ad):base(ad)
    {
      this.beslenmetürü = "fotosentez";
      this.Alem = this.GetType().Name;
    }

    //Virtual olarak tanımlanan metotlar override ile ezilebilir.
    //Miras alınan sınıfta bu değer aşağıdaki gibi değiştirilebilir
    public override string Beslen()
    {
      return "fotosentez";
    }
  }
}

  

1 Mayıs 2013 Çarşamba

C Sharp Uygulamalar Konsol 10 Sayiyi SıralamaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Konsol 10 sayıyı küçükten büyüğe sıralama, 10 sayıyı büyükten küçüğe doğru sıralama.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Girilen_On_Sayiyi_Sirala
{
  class Girilen_On_Sayiyi_Sirala
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //int[] onluListe = new int[11];

      Console.WriteLine("10 tane farkli sayi giriniz\n");

      int[] onluListe = { 1, 2, 3, 5, 6, 4, 66, 7, 8, 99 , 0 }; //son dizi elamanı buffer için

      //for (int i = 0; i < 10; i++)
      //{
      //  //Girilen sayıları sıra ile arraylist e kaydet
      //  onluListe[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
      //}

      for (int j = 0; j < 10; j++)
      {
        for (int i = j; i < 10; i++)
        {
          if (onluListe[j] < onluListe[i])
          {
            onluListe[10] = onluListe[j];

            onluListe[j] = onluListe[i];

            onluListe[i] = onluListe[10];
          }
        }
      }

      Console.WriteLine("\n\nGirilen sayilar buyukten kucuge dogru su sekilde siralandi: \n\n");
      
      for (int k = 0; k < 10; k++)
      {
        Console.Write(onluListe[k] + " - ");
      }

      Console.WriteLine("\n\nGirilen sayilar kucukten buyuge dogru su sekilde siralandi: \n\n");
      
      for (int k = 9; k >= 0; k--)
      {
        Console.Write(onluListe[k] + " - ");
      }      //*******girilen 10 sayının sıralaması aşağıdaki gibi de yapılabilir*****//
      Console.WriteLine("10 tane farkli sayi giriniz\n");

      //for (int i = 0; i < 10; i++)
      //{
      //  //Girilen sayıları sıra ile arraylist e kaydet

      //  onluListe[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
      //}
      // Girilen 10 sayıyı büyükten küçüğe doğru sıralar Array sınıfının bir özellliğidir

      Array.Sort(onluListe);

      Console.WriteLine("\n\nGirilen sayilar buyukten kucuge dogru su sekilde siralandi: \n\n");

      //girilen 10 sayıyı büyükten küçüğe doğru sıralar

      for (int k = 9; k >= 0; k--)
      {
        Console.Write(onluListe[k] + " - ");
      }

      Console.WriteLine("\n\nGirilen sayilar kucukten buyuge dogru su sekilde siralandi: \n\n");


      // Girilen 10 sayıyı kucukten buyuge dogru sıralar Array sınıfının bir özellliğidir

      Array.Sort(onluListe);//ilk önce sırala

      Array.Reverse(onluListe);// sonra sıralamayı tersine çevir // Array sınıfının özelliği

      //girilen 10 sayıyı kucukten buyuge dogru sıralar

      for (int k = 9; k >= 0; k--)
      {
        Console.Write(onluListe[k] + " - ");
      }


      //bir tuşa basılana kadar bekle 

      Console.ReadKey();

    }
  }
}

/*
 * 
 * 
 * 10 tane farkli sayi girinizGirilen sayilar buyukten kucuge dogru su sekilde siralandi:


99 - 66 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 -

Girilen sayilar kucukten buyuge dogru su sekilde siralandi:


1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 66 - 99 - 10 tane farkli sayi girinizGirilen sayilar buyukten kucuge dogru su sekilde siralandi:


66 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 1 -

Girilen sayilar kucukten buyuge dogru su sekilde siralandi:


1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 66 - 99 -
 * 
 * 
 * 
 */


UYGULAMAYI İNDİR

30 Nisan 2013 Salı

C Sharp Uygulamalar iki Boyutlu Dizi Oluşturma - Dizilerde Sıralama İşlemleri 1KONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Konsol iki boyutlu dizi örnekleri, dizi elemanların küçükten büyüğe sıralama , dizi elemanların büyükten küçüğe doğru sıralama.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Diziler_Ornekler
{
  class Diziler_Ornekler
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int x = 3, y = 3;

      Random rnd = new Random();

      Console.Write("\n\nİki boyutlu dizinin elemanlarını enter tuşuna basarak sırayla giriniz:\n\n");

      //iki boyutlu bir dizi tanımla

      int[,] ikiliDizi = new int[x, y];


      //iki boyutlu diziyi console dan girilen sayılar ile doldurma

      for (int i = 0; i < x; i++)
      {
        for (int j = 0; j < y; j++)
        {
          //konsole ekranında cursor ın yerini belirleme

          //böylece matris yapısı oluşturabilme

          Console.SetCursorPosition((j + 1) * 5, i + 5);


          //iki boyutlu matrisi diziye aktarma

          ikiliDizi[i, j] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        }
      }


      //matrisin özelliklerini console ekranına yazdırma

      Console.WriteLine();

      Console.WriteLine("Satır Sayısı     = {0}", ikiliDizi.GetLength(0));

      Console.WriteLine("Sütun Sayısı     = {0}", ikiliDizi.GetLength(1));

      Console.WriteLine("Rank (Dizinin Boyutu) = {0}", ikiliDizi.Rank);

      Console.WriteLine("Eleman Sayısı     = {0}", ikiliDizi.Length);

      

      //--------------------------------------------
      int[] dizi = { 2, 6, 4, 12, 433, 34, 1, 7, -43, 0 };


      //rasgele oluşturulmuş bu diziyi console ekrana yazdırma 

      Console.Write("\n\nRasgele dizimiz\n\n" + dizi[0]);


      for (int i = 1; i < dizi.Length; i++)
      {
        Console.Write(" - " + dizi[i]);
      }

      //Tek Boyutlu Dizilerde Diziyi Tersine Çevirmek İçin

      //Array sınıfının static Reverse metodu diziyi tersine çevirir

      Array.Reverse(dizi);

      // Tersine çevrilmiş diziyi console ekranına yazdır  

      Console.Write("\n\nDizimizin ters çevrilmiş hali\n\n" + dizi[0]);

      for (int i = 1; i < dizi.Length; i++)
      {
        Console.Write(" - " + dizi[i]);
      }
      
  
      //Tek Boyutlu Dizilerde Diziyi Küçükten Büyüğe Sıralamak İçin
  
      Array.Sort(dizi);

      //dizinin küçükten büyüğe doğru sıralama ve console ekranına

      //yazdırma

      Console.Write("\n\nDizimizin küçükten büyüğe doğru sıralanması\n\n" + dizi[0]);

      for (int i = 1; i < dizi.Length; i++)
      {
        Console.Write(" - " + dizi[i]);
      }

      //küçükten büyüğe sıralan dizi ter çevrilirse sıralanma şekli

      //büyükten küçüğe doğru olmuş olur

      Array.Reverse(dizi);

      //dizinin büyükten küçüğe doğru sıralama ve console ekranın yazdırma

      Console.Write("\n\nDizimizin büyükten küçüğe doğru sıralanması\n\n" + dizi[0]);

      for (int i = 1; i < dizi.Length; i++)
      {
        Console.Write(" - " + dizi[i]);
      }
      
    
      //--------------------------------------------
      Console.ReadKey();

    }
  }
}


/* örnek program çıktısı

   54  454 54
   4  4  5
   3  2  5

Satir Sayisi     = 3
Sütun Sayisi     = 3
Rank (Dizinin Boyutu) = 2
Eleman Sayisi     = 9


Rasgele dizimiz

2 - 6 - 4 - 12 - 433 - 34 - 1 - 7 - -43 - 0

Dizimizin ters çevrilmis hali

0 - -43 - 7 - 1 - 34 - 433 - 12 - 4 - 6 - 2

Dizimizin küçükten büyüge dogru siralanmasi

-43 - 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 12 - 34 - 433

Dizimizin büyükten küçüge dogru siralanmasi

433 - 34 - 12 - 7 - 6 - 4 - 2 - 1 - 0 - -43
*/


UYGULAMAYI İNDİR