16 Mayıs 2015 Cumartesi

C Sharp Form Dokümandaki Sembolleri ve Rakamları Ayırma - Rakamlarını Toplamını Hesaplama
KONU : C sharp notepad de yazılmış bir yazıdaki noktalama işareti sembolleri ve rakamları birbirinde ayırma. Ayrılan sayıların toplamını hesaplama. Dosya açma ve dosya içeriğini okuma.
ETİKETLER: c sharp - c# - c sharp uygulamalar - c sharp örnekler - c# applications - c sharp file


UYGULAMAYI İNDİR


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;

namespace C_Sharp_Txt_File_Read_Number
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //oluşturacağımız dosya ile ilgili bilgileri kontrol edelim

      System.IO.FileInfo dosya = new System.IO.FileInfo("dokuman.txt");

      int toplam = 0;
      int sayi = 0;
      if (dosya.Exists == true) //dosya varsa
      {
        //dosya içerini okuyalım

        System.IO.TextReader text = System.IO.File.OpenText("dokuman.txt");

        string data;

        while ((data = text.ReadLine()) != null)
        {
          //okuduğumuz dataları int tipinde olacağı için dataları int tipine çevirelim

          string[] words;
          words = data.Split(',', ';', '.', ':');

          foreach (string i in words)
          {
            try
            {
              sayi = Convert.ToInt32(i);
            }
            catch (Exception)
            {
              sayi = 0;
            }

            if (sayi % 2 == 1)
              toplam = sayi + toplam;

          }
        }

        text.Close(); //dosyayı kapat

        textBox1.Text = toplam.ToString();
 
      }
    }
  }
}
UYGULAMAYI İNDİR


C Sharp Form Dosya Açma, Kapama, Yazma, Okuma İşlemleri


C Sharp Form Uygulamalar Yardım Hesaplama Programı


C Sharp Uygulamalar Girilen Karakterlerin Sayı Olup Olmadığını Kontrol Etme

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme