16 Nisan 2014 Çarşamba

C Sharp Formda Listbox ve For Döngüsü Kullanarak Çarpım Tablosu Oluşturma Uygulamasını İndir

UYGULAMAYI İNDİR


ŞİFRE : c-sharp-uygulamalar
PASSWORD: c-sharp-uygulamalar

15 Nisan 2014 Salı

C Sharp Form Uygulamalar Treeview Kullanarak Klasör ve Dosyaları Listeleme ve Dosya Uzantısı Listeleme Uygulamasını İNDİR

UYGULAMAYI İNDİR
ŞİFRE : c-sharp-uygulamalar
PASSWORD: c-sharp-uygulamalar

13 Nisan 2014 Pazar

C Sharp Form Uygulamalar Treeview Kullanarak Klasör ve Dosyaları ListelemeKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# )form uygulamaları treeview ve listbox kullanarak sürücüleri, klasörleri ve dosyaları listeleme. Sürücüde bulunan klasörleri ve dosyaları alt alte ağaç şeklinde listeleme örneği. C sharp da treeview kullanımı ve alt node ekleme, eklenen node u gösterme işlemleri
ETİKETLER: C Sharp treeview - csharp treeview - c sharp treenode - c sharp directory - c# directory - c sharp listing files - c sharp listing diretory

UYGULAMAYI İNDİR

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_Listing_File_Folder_Directory
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
    {
      string[] dirvers = System.IO.Directory.GetLogicalDrives();
 
      for (int i = 0; i <= dirvers.GetUpperBound(0); i++)
      {
        treeViewFolders.Nodes.Add(dirvers[i]);
        try
        {
          string[] folders = System.IO.Directory.GetDirectories(treeViewFolders.Nodes[i].FullPath);

          string[] folderNames;

          //Daha önce eklenmemişse alt klasörleri ekle
         
          if (treeViewFolders.Nodes[i].GetNodeCount(true) == 0)
          {
            for (int j = 0; j <= folders.GetUpperBound(0); j++)
            {
              folderNames = folders[j].Split('\\');

              treeViewFolders.Nodes[i].Nodes.Add(folderNames[folderNames.GetUpperBound(0)]);
            }
          }
        }
        catch
        {
          ; //herhangi bir hata oldugunda hata vermemesi için
        }
      }
    }

    private void treeViewFolders_AfterSelect(object sender, System.Windows.Forms.TreeViewEventArgs e)
    {
      string[] fileNames;

      //herhangi bir klasör seçildiğinde dosyaları listeleyelim

      lstFiles.Items.Clear();

      string[] files = System.IO.Directory.GetFiles(e.Node.FullPath);

      for (int i = 0; i <= files.GetUpperBound(0); i++)
      {
        fileNames = files[i].Split('\\');

        lstFiles.Items.Add(fileNames[fileNames.GetUpperBound(0)]);
      }
    }

    private void treeViewFolders_AfterExpand(object sender, TreeViewEventArgs e)
    {
      // + ya basılınca alt klasörleri listeleyelim

      try
      {
        // seçilen klasör içinde olan klasörleri bir dizi içinde toplayalım.

        string[] selectedFolderDirectories = System.IO.Directory.GetDirectories(e.Node.FullPath + "\\");

        string[] folderNames;
        string[] fileNames;

        // Seçilen klasörün alt klasörleri varsa bunları bu klasör altına ekleyelim

        for (int i = 0; i <= selectedFolderDirectories.GetUpperBound(0); i++)
        {
          try
          {
            //alt klasör içinde alt klasör varsa bu klasörleri bir dizi içinde toplayalım
 
            string[] subFolderDirectoriesOfSelectedFolder = System.IO.Directory.GetDirectories(e.Node.Nodes[i].FullPath + "\\");

            //Daha önce eklenmemişse alt klasörleri ekleyelim

            if (e.Node.Nodes[i].GetNodeCount(true) == 0)
              for (int j = 0; j <= subFolderDirectoriesOfSelectedFolder.GetUpperBound(0); j++)
              {
                folderNames = subFolderDirectoriesOfSelectedFolder[j].Split('\\');
                
                e.Node.Nodes[i].Nodes.Add(folderNames[folderNames.GetUpperBound(0)]);
              }
          }
          catch
          {
            ; //herhangi bir hata oldugunda hata vermemesi için
          }
        }

        //seçilen klasördeki dosyaları listeleyelim

        lstFiles.Items.Clear();

        string[] files = System.IO.Directory.GetFiles(e.Node.FullPath);

        for (int i = 0; i <= files.GetUpperBound(0); i++)
        {
          fileNames = files[i].Split('\\');
        
          lstFiles.Items.Add(fileNames[fileNames.GetUpperBound(0)]);
        }
      }
      catch
      {
        ; // herhangi bir hata oldugunda hata vermemesi için
      }
    }
  }
}
 


UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Form Uygulamalar Treeview Kullanarak Klasör ve Dosyaları Listeleme Uygulamasını İNDİR

UYGULAMAYI İNDİR
ŞİFRE : c-sharp-uygulamalar
PASSWORD: c-sharp-uygulamalar