29 Aralık 2013 Pazar

C Sharp Konsol Uygulamalar Diziler ve Yıldız ile Bar YapmaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) konsol ekranında n tane girilen değerin ortalamasını hesaplama ve bu ortalama değerleri * yıldız kullanarak bar şeklinde gösterme.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Diziler
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      // int[] X;
      // X = new int[100];
      int[] X = new int[100];
 
      Single average;
      
      int total = 0;
   
      Console.Write("Please enter a value for n:");
     
      int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
     
      
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        Console.Write("Please enter a value for X[" + i + "]=");
        X[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        total = total + X[i];
      }
     
      Console.WriteLine("{0}{1,8}", "Index", "Value");

    
      average = total / n;
     
      Console.WriteLine("Average of numbers=" + average);


      for (int counter = 0; counter < n; counter++)
        Console.WriteLine("{0,5}{1,8}", counter, X[counter]);

      int XL = 0, XE = 0, XG = 0;
      for (int counter = 0; counter < n; counter++)
      {
        if (X[counter] < average)
        {
          XL++;
        }
        else if (X[counter] == average)
        {
          XE++;
        }
        else 
        {
          XG++;
        }

      }


      Console.Write("\nXL = ");
      for (int i = 0; i < XL; i++)
      {
        Console.Write("*");
      }

      Console.Write("\nXE = ");
      for (int i = 0; i < XE; i++)
      {
        Console.Write("*");
      }

      Console.Write("\nXG = ");
      for (int i = 0; i < XG; i++)
      {
        Console.Write("*");
      }
    

      //bir tuşa basılana kadar bekle
      Console.ReadKey();
        
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme