17 Mayıs 2013 Cuma

C Sharp Uygulamalar Var Mısın Yok Musun OyunuKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form var mısın yok musun oyunu. C sharp dinamik olarak forma buton ekleme. Buton tıklama olayı ve tıklanan butonun arka plan rengi text değeri özelliklerini değiştirme. Dizi ve generic list kullanım örnekleri.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_Var_Misin_Yok_Musun_Oyunu
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    const int kutuSayisi = 24;
    const int maxOdulTutari = 240000;
    Button oncekiButon = null;
    int rasgeneSayi;
    int[] kutular;
    int[] oduller;
    List< int > kutuNumaralar;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

      //var mısın yok musun oyunu için 24 kutum olsun istenirse arttırılabilir

      kutular = new int[kutuSayisi];
      oduller = new int[kutuSayisi];
      kutuNumaralar = new List();

      //Oyunu başlat
      yeniOyunBaslat();
    }

    //Bu metot ile oluşturduğum 24 kutuyu kutular dizisine rasgele ekleyeceğim.
    //Böylece ödülleri rasgele dağıtmış olacağım.

    private void odulleriKutularaRasgeleDagit()
    {
      Random rnd = new Random();

      for (int i = 0; i < kutuSayisi; i++)
      {
        //0 ile kutuSayisi arasinda rasgele kutu seç
        rasgeneSayi = rnd.Next(0, kutuNumaralar.Count);

        kutular[i] = kutuNumaralar[rasgeneSayi];
        kutuNumaralar.Remove(kutuNumaralar[rasgeneSayi]);
      }
    }

    //ödülleri küçükten büyüğe doğru sırası ile oduller dizisine ekliyorum.

    private void odulleriDoldur()
    {
      for (int i = 0; i < kutuSayisi; i++)
      {
        oduller[i] = (maxOdulTutari / kutuSayisi) * i;
      }
    }

    //Kutu nuramaraları sırasıyla oluşturup kutuNumarala listine ekliyorum

    private void kutuNumaralaeiOlustur()
    {
      for (int i = 0; i < kutuSayisi; i++)
      {
        kutuNumaralar.Add(i);
      }
    }

    //Bu metot ile kullanılacak olan kutuları dinamik olarak forma ekliyorum.
    //Kutuları butonlardan oluşturdum. Butona tıklanınca bu butonun daha önce
    //atadığım ödül miktarını gösteceğim. Eğer miktar büyükse arka plan kırmızı
    //eğer ödül miktarı küçük ise arka plan mavi renk olarak göstereceğim. 
    //ilk forma butonlar yüklendiğinde beyaz renk ile yerleştireceğim.

    private void gorselButonlariOlusturYerlestir()
    {
      int a = 50;
      List< Button > gorselKutular = new List< Button >();
      for (int i = 0; i < kutuSayisi; i++)
      {

        Button gorselKutu = new Button();
        gorselKutu.Location = new System.Drawing.Point(75 * (i % 6) + 15, 50 * (i / 6) + 15 + a);
        gorselKutu.Name = i.ToString();
        gorselKutu.BackColor = Color.White;
        gorselKutu.FlatStyle = FlatStyle.Flat;
        gorselKutu.Size = new System.Drawing.Size(75, 50);
        gorselKutu.TabIndex = 0;
        gorselKutu.Text = "";
        gorselKutu.UseVisualStyleBackColor = true;
        gorselKutu.Click += new EventHandler(gorselKutu_Click);
        this.Controls.Add(gorselKutu);
      }
    }

    //Kutuları açmak için butona tıklama olayı tetiklenecek. Burada butona atanan
    //değer butonun text kısmına yazdırağım. Arka plan rengini de bu kutudaki
    //ödül miktarının büyüklüğüne göre kırmızı veya mavi olarak göstereceğim

    void gorselKutu_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Button gorselKutu = sender as Button;
      int deger = oduller[kutular[int.Parse(gorselKutu.Name)]];
      gorselKutu.Text = deger.ToString();

      if (deger <= maxOdulTutari / 2)
        gorselKutu.BackColor = Color.Blue;
      else
        gorselKutu.BackColor = Color.Red;

      if (oncekiButon != null)
      {
        oncekiButon.FlatAppearance.BorderSize = 1;
      }

      gorselKutu.FlatAppearance.BorderSize = 5;
      oncekiButon = gorselKutu;
    }

    //Oyuna yeniden başlamak için bu butonu kullanacağım

    private void btnYenidenBasla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      yeniOyunBaslat();
    }

    private void kutulariTemizle()
    {
      this.Controls.Clear();
      this.Controls.Add(this.btnYenidenBasla);
    }

    private void yeniOyunBaslat()
    {
      kutuNumaralar.Clear();
      kutulariTemizle();
      kutuNumaralaeiOlustur();
      odulleriDoldur();
      odulleriKutularaRasgeleDagit();
      gorselButonlariOlusturYerlestir();
    }

  }

}


UYGULAMAYI İNDİR

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme