18 Mayıs 2013 Cumartesi

C Sharp Uygulamalar On Numara Oyunu Oynama ProgramıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form on numara oyunu oyna. C sharp 1 ile 80 arasındaki sayı dizisinden rastgele sayılar seçerek 10 lu sayılar oluşturma. Listbox kontrolünü kullanma ve listbox a yeni eklenecek elemanları ilk sıraya yerleştirme.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_On_Numara_Oyunu
{
  public partial class OnNumaraForm : Form
  {
    int[] GelenSayilar = new int[10];

    private System.Windows.Forms.Button button1;

    // 10 tane seçilen sayıları yerleştirmek için textbox kutucukları oluşturma

    private System.Windows.Forms.TextBox textBox1;
    private System.Windows.Forms.TextBox textBox2;
    private System.Windows.Forms.TextBox textBox3;
    private System.Windows.Forms.TextBox textBox4;
    private System.Windows.Forms.TextBox textBox5;
    private System.Windows.Forms.TextBox textBox6;
    private System.Windows.Forms.TextBox textBox7;
    private System.Windows.Forms.TextBox textBox8;
    private System.Windows.Forms.TextBox textBox9;
    private System.Windows.Forms.TextBox textBox10;


    // 80 numarada seçilen rasgele 10 numarayı yazdırmak için listbox

    private System.Windows.Forms.ListBox listBox1;
 
    // Onnumara oyunu constructor: 

    public OnNumaraForm()
    {
      //form oluşturulurken komponentleri oluştur ve özelliklerini ayarla

      InitializeComponent();
    }
    

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Rastgele sayılar oluşturmak için random nesnesini kullanacağım.
      //Random nesnesinin bir örneğini oluşturuyorum

      Random random = new Random();

      // Rastgele 1 ile 80 arasýnda 10 tane rakam belirlemek için oluşturduğum
      // random nesnesini Next metosunu kullanacağım. Next metoduna parametre olarak
      // rasgele sayı oluşturmak istediğim aralığı veriyorum. Burada 1 ile 80 arasında
      // sayılar oluşturacak. Next metodunun sınırları almadığığı için 80 değerini 
      // 81 olarak olarak giriyorum

      for (int i = 0; i < 10; i++)
      {
        //Rastgele bir sayı oluşturuyorum ve bunu GelenSayilar dizisine ekliyorum
 
        GelenSayilar[i] = random.Next(1, 81);

        //Yeni oluşan sayı daha önce oluşup oluşmadığını kontrol etmek için
        //for döngüsü ile GelenSayilar dizisinin bütün elemanlarını kontrol ediyorum.
        //Eğer aynı sayı var ise i değerini 1 azaltarak bu sayının yeniden hesaplanmasını
        //sağlıyorum.

        for (int j = 0; j < i; j++)
        {
          if (GelenSayilar[j] == GelenSayilar[i])
          {
            i--;
          }
        }
      }

      //belirlenen 10 rakamı sıralamak için iç içe iki for döngüsü ile dizi elemanları
      //birbir ile karşılaştırıyorum. En küçük sayıyı en başa yerleştirerek sıralamayı
      //yapıyorum

      for (int j = 0; j < 10; j++)
      {
        for (int i = 0; i < 10; i++)
        {
          if (GelenSayilar[j] < GelenSayilar[i])
          {
            int sayi = GelenSayilar[j];
            GelenSayilar[j] = GelenSayilar[i];
            GelenSayilar[i] = sayi;
          }
        }
      }

      //Sıralama işlemini Array sınıfı kullanılarak da yapılabilir.

      Array.Sort(GelenSayilar);


    
      //belirlenen 10 rakamı textboxlara yazdırıyorum.
      textBox1.Text = GelenSayilar[0].ToString();
      textBox2.Text = GelenSayilar[1].ToString();
      textBox3.Text = GelenSayilar[2].ToString();
      textBox4.Text = GelenSayilar[3].ToString();
      textBox5.Text = GelenSayilar[4].ToString();
      textBox6.Text = GelenSayilar[5].ToString();
      textBox7.Text = GelenSayilar[6].ToString();
      textBox8.Text = GelenSayilar[7].ToString();
      textBox9.Text = GelenSayilar[8].ToString();
      textBox10.Text = GelenSayilar[9].ToString();


      //her butona başladığında yeni 10 lu listeyi listebox kontrolünün ilk sırarısına 
      //yerleştirmek için listbox ın insert metodunu kullanıyorum

      string liste = GelenSayilar[0].ToString();
      
      for (int i = 1; i < 10; i++)
  {
        liste += " - " + GelenSayilar[i].ToString();
  }

      listBox1.Items.Insert(0,liste);

    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //formun başlarken formun başlığını değiştirmek istiyorum . Başlık On numara oyunu olsun
      //bunun için this anahtar sözcüğünü kullanarak Text değerini değiştriyorum.

      this.Text = "ON NUMARA OYUNU";
    }
  }
}
  


UYGULAMAYI İNDİR

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme