1 Mayıs 2013 Çarşamba

C Sharp Uygulamalar Konsol 10 Sayiyi SıralamaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Konsol 10 sayıyı küçükten büyüğe sıralama, 10 sayıyı büyükten küçüğe doğru sıralama.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Girilen_On_Sayiyi_Sirala
{
  class Girilen_On_Sayiyi_Sirala
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //int[] onluListe = new int[11];

      Console.WriteLine("10 tane farkli sayi giriniz\n");

      int[] onluListe = { 1, 2, 3, 5, 6, 4, 66, 7, 8, 99 , 0 }; //son dizi elamanı buffer için

      //for (int i = 0; i < 10; i++)
      //{
      //  //Girilen sayıları sıra ile arraylist e kaydet
      //  onluListe[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
      //}

      for (int j = 0; j < 10; j++)
      {
        for (int i = j; i < 10; i++)
        {
          if (onluListe[j] < onluListe[i])
          {
            onluListe[10] = onluListe[j];

            onluListe[j] = onluListe[i];

            onluListe[i] = onluListe[10];
          }
        }
      }

      Console.WriteLine("\n\nGirilen sayilar buyukten kucuge dogru su sekilde siralandi: \n\n");
      
      for (int k = 0; k < 10; k++)
      {
        Console.Write(onluListe[k] + " - ");
      }

      Console.WriteLine("\n\nGirilen sayilar kucukten buyuge dogru su sekilde siralandi: \n\n");
      
      for (int k = 9; k >= 0; k--)
      {
        Console.Write(onluListe[k] + " - ");
      }      //*******girilen 10 sayının sıralaması aşağıdaki gibi de yapılabilir*****//
      Console.WriteLine("10 tane farkli sayi giriniz\n");

      //for (int i = 0; i < 10; i++)
      //{
      //  //Girilen sayıları sıra ile arraylist e kaydet

      //  onluListe[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
      //}
      // Girilen 10 sayıyı büyükten küçüğe doğru sıralar Array sınıfının bir özellliğidir

      Array.Sort(onluListe);

      Console.WriteLine("\n\nGirilen sayilar buyukten kucuge dogru su sekilde siralandi: \n\n");

      //girilen 10 sayıyı büyükten küçüğe doğru sıralar

      for (int k = 9; k >= 0; k--)
      {
        Console.Write(onluListe[k] + " - ");
      }

      Console.WriteLine("\n\nGirilen sayilar kucukten buyuge dogru su sekilde siralandi: \n\n");


      // Girilen 10 sayıyı kucukten buyuge dogru sıralar Array sınıfının bir özellliğidir

      Array.Sort(onluListe);//ilk önce sırala

      Array.Reverse(onluListe);// sonra sıralamayı tersine çevir // Array sınıfının özelliği

      //girilen 10 sayıyı kucukten buyuge dogru sıralar

      for (int k = 9; k >= 0; k--)
      {
        Console.Write(onluListe[k] + " - ");
      }


      //bir tuşa basılana kadar bekle 

      Console.ReadKey();

    }
  }
}

/*
 * 
 * 
 * 10 tane farkli sayi girinizGirilen sayilar buyukten kucuge dogru su sekilde siralandi:


99 - 66 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 -

Girilen sayilar kucukten buyuge dogru su sekilde siralandi:


1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 66 - 99 - 10 tane farkli sayi girinizGirilen sayilar buyukten kucuge dogru su sekilde siralandi:


66 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 1 -

Girilen sayilar kucukten buyuge dogru su sekilde siralandi:


1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 66 - 99 -
 * 
 * 
 * 
 */


UYGULAMAYI İNDİR

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme