18 Mayıs 2013 Cumartesi

C Sharp Uygulamalar KeyBoardHook Sınıfı ile Klavye Olaylarını DinlemeKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form klavyeden alt Fxx (alt + F12) tuşlarını basarak işlem yatırma. C Sharp KeyboardHook sınıfını kullanarak klavyeden gelen olayları dinleme. KeyboardHook sınıfı ile klavye tuşlarını dinleme.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_HotKey
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    KeyboardHook hook;//control alt tuşlarını dinleme nesnesi

    Form form2;//alt control f12 ile açmak istediğimiz form nesnesi

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();

      //tuş dinleme nesnesinin örneğin oluşturma
      
      hook = new KeyboardHook();

      //bir tuşa basıldığında çalışan olan olay
     
      hook.KeyPressed += new EventHandler (hook_KeyPressed);

      //control alt F12 tuşlarına aynı anda basıldığında olay tetiklensin
      
      //burayı HookModifierKeys enum değerlerine göre geniletebilirsiniz 
     
      hook.RegisterHotKey(HookModifierKeys.Control | HookModifierKeys.Alt, Keys.F12);
    }

    void hook_KeyPressed(object sender, KeyPressedEventArgs e)
    {
      //form2 açma fonksiyonunu çağır
     
      form2Ac();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //yapılacak olan işlemler

      form2 = new Form2(this);
    }

    private void form2Ac()
    {
      //eğre form2 nesnesi daha önce oluşturulup kapatılmış ise yeni bir örneğini oluştur

      if (form2.IsDisposed)
      {
        form2 = new Form2(this);
      }

      //form2 de form1 ile işlem yapmak
      //için construtor (yapıcıya) this yani form nesnesini 
      //parametre olarak eklenebilir. Böylece ana formun bir referensını form2
      //nesnesine taşımış oluruz.

      //form2 nesnesini control alt F12 tuşlarına basılmış ise çalıştır
     
      form2.Show();
    }

  }
}

  

UYGULAMAYI İNDİR

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme