15 Mayıs 2013 Çarşamba

C Sharp Uygulamalar Form içindeki Tüm Textbox ların İçeriğini Temizleme Yeni Değer VermeKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form uygulamalar form içerindeki kontrollere foreach kullanarak erişme ve bu kontrollerin özelliklerini değiştirme. Formdaki bütün textbox kontrollerine erişme ve text değeri temizle ve değiştirme.
UYGULAMAYI İNDİR
 
 
 
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_Kontroller
{
  public partial class Kontroller_Icindeki_Textbox_Kontrolu : Form
  {
    public Kontroller_Icindeki_Textbox_Kontrolu()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Kontroller_Icindeki_Textbox_Kontrolu_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      this.btnClean.Text = "Temizle";
      this.btnClean.Name = "btnClean";
      this.Name = "kontroller_icindeki_textbox_kontrolu";
      this.Text = "Kontroller İçindeki Textbox Kontrolu";
      this.btnTextFill.Text = "Bütün Kontrollerin Text Kısmını Doldur";
      this.btnTextFill.Name = "btnTextFill";
      this.groupBoxControl.Text = "groupBox Kontrolu";
      this.groupBoxControl.Name = "groupBoxControl";
    }

    private void btnTextFill_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //form kontrolu içindeki Textbox lari dolduralım

      foreach (Control item in this.Controls)
      {
        if (item is TextBox)
        {
          item.Text = "TextBox";
        }
      }

      //form kontrolunun içindeki kontrolleri yani Textbox lari dolduralım
      
      foreach (Control item in this.Controls)
      {
        foreach (Control c_item in item.Controls)
        {
          if (c_item is TextBox)
          {
            c_item.Text = "TextBox";
          }
        }
      }
    }

    private void btnClean_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //form içindeki kontrolleri temizler. Ama form içinde olan
      //diğer kontrollerin içindeki TextBox kontrolleri temizlenmez.
      //Bunun için aşağıdaki iç içe foreach örneğini inceleyebilirsiniz.
     
      foreach (Control item in this.Controls)
      {
        if (item is TextBox)
        {
          item.Text = "";
        }

      }

      //groupBoxControl kontrolu içindeki textbox ların Text deeğerlerinin 
      //temizlemek için foreach döngüsünü kullanarak bütün TextBox ları 
      //aşağıdaki gibi bulacağız. Burada groupBoxControl içindekibütün
      //kontroller geleceği için öncelikle TextBox olup olmadığını 
      //kontrol ediyoruz. Eğer kontrol TextBox ise bunu TextBox nesnesine
      //çevirip Text değerini sıfırlıyoruz.
    
      foreach (Control item in groupBoxControl.Controls)
      {
        if (item is TextBox)
        {
          (item as TextBox).Text = "";
        }

      }

      //Eğer birden fazla iç içe kontroller varsa foreach döngüsünü iç içe 
      //kullanabiliriz. Burada form kontrolu içindeki kontrolerin içindeki 
      //TextBox ların değerlerini temizlemiş oluyoruz. Ayrıca kontrolleri
      //TextBox nesnesine çevirdiğimizden bu nesnenin diğer özelliklerini
      //de değiştirebiliriz. Mesela (c_item as TextBox).Name = "Yeni_isim"
      //bu şekilde kontrolün ismini değiştirebiliriz.
     
      foreach (Control item in this.Controls)
      {
        foreach (Control c_item in item.Controls)
        {
          if (c_item is TextBox)
          {
            (c_item as TextBox).Text = "";
          }
        }
      }
    }
  }
}

 


UYGULAMAYI İNDİR

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme