27 Mayıs 2013 Pazartesi

C Sharp Uygulamaları Chart Kullanarak Birinci - ikinci Dereceden Denklem Grafiği Çizdirme ve Grafiği Jpeg Formatında KaydetmeKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Form uygulamalar, Chart ile birinci dereden denklem grafiğini çizdirme, chart ile ikinci dereceden denklem grafiği çizdirme. Chart ile çizilen grafikleri jpeg formatında kaydetme.
ETİKETLER : c sharp chart | c sharp chart ile grafik çizme | c# grafik çizme | c# shart series kullanımı | c sharp birinci derece denklem| c# ikinci derece denklem | c# verilen denklemin grafiğini çizme | c# grafik çizme | c# chart kullanımı | c sharp chart x ve y değerlerini girme | c# charts | c# chart denklem grafiği çiz | csharp chart kullanımı | csharp chart example | csharp chart control | csharp charts | c# chart kullanımı | c# chart control | c# chart example | c# chart örnekleri | c sharp chart örnekleri | c# charts and graphs | c# charts examples | pie charts c sharp | line charts c sharp

UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting;

namespace C_Sharp_Chart_Denklem_Grafiklerini_Cizme
{
   public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      // ilk açıldığında bu grafikleri çizdirsin.

      double y = 0;

      //Bu örneğim mesela y =x+5 grafiği çizdirecek

      for (double x = -10; x < 10; )
      {
        txtA.Text = "1"; // x in katsayısı
        txtB.Text = "5"; // sabit katsayı

        y = x + 5;

        chartBirinciDerece.Series[0].Points.AddXY(x, y);

        x += 0.1;

      }

      y = 0;

      //Bu örneğim mesela y = x ^ 2 + 5 grafiği çizdirecek

      for (double x = -10; x < 10; )
      {
        txt2A.Text = "1"; // x ^ 2 inin katsayısı
        txt2B.Text = "0"; // x in katsayısı
        txt2C.Text = "5"; // sabit katsayı

        y = Math.Pow(x, 2) + 5;

        chartIkinciDerece.Series[0].Points.AddXY(x, y);

        x += 0.1;
      }
    }
 
    private void btnBirinciDerecedenCiz_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      chartBirinciDerece.Series[0].Points.Clear();

      int A = 0; // xin katsayısı 

      int B = 0; // sabit değer

      try
      {
        A = int.Parse(txtA.Text);
      }
      catch (Exception)
      {
        MessageBox.Show("Hatalı Giriş... A = 0 kabul edildi");

        A = 0;
      }

      try
      {
        B = int.Parse(txtB.Text);
      }
      catch (Exception)
      {
        MessageBox.Show("Hatalı Giriş... B = 0 kabul edildi");

        B = 0;
      }

      double y = 0;
      //Bu örneğim mesela y = A x + B grafiği çizdirecek
      for (double x = -10; x < 10; )
      {
        y = A * x + B;
        chartBirinciDerece.Series[0].Points.AddXY(x, y);
        x += 0.1;
      }
    }

    private void btnIkinciDerecedenCiz_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      chartIkinciDerece.Series[0].Points.Clear();

      int A = 0; // x^2 in katsayısı 
      int B = 0; // xin katsayısı 
      int C = 0; // sabit değer
      try
      {
        A = int.Parse(txt2A.Text);
      }
      catch (Exception)
      {
        MessageBox.Show("Hatalı Giriş... A = 0 kabul edildi");
        A = 0;
      }

      try
      {
        B = int.Parse(txt2B.Text);
      }
      catch (Exception)
      {
        MessageBox.Show("Hatalı Giriş... B = 0 kabul edildi");
        B = 0;
      }

      try
      {
        C = int.Parse(txt2C.Text);
      }
      catch (Exception)
      {
        MessageBox.Show("Hatalı Giriş... C = 0 kabul edildi");
        C = 0;
      }

      double y = 0;
      //Bu örneğim mesela y = A x ^ 2 + B * x + C grafiği çizdirecek
      for (double x = -10; x < 10; )
      {
        y = A * Math.Pow(x, 2) + B * x + C;
        chartIkinciDerece.Series[0].Points.AddXY(x, y);
        x += 0.1;
      }
    }

    private void btnKadetFirst_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Birinci dereceden çizdirdiğmi grafiği jpeg formatında kaydedeceğim.
      //Bunun için ilk önce SaveFileDialog sınıfından bir örnek oluşturacağım

      SaveFileDialog saveFileDialog = new SaveFileDialog();

      //Kaydet butonuna tıklanınca dosya olarak göstereceği adresi ayarlayacağım.

      saveFileDialog.InitialDirectory = Application.StartupPath;

      //hedef dosya açıldığında sadece image dosyalarını göstersin veya seçilirse hepsini göstersin

      saveFileDialog.Filter = "Image files (*.jpeg) | .jpeg | All files (*.*) | *.*";

      //hedef dosya açıldığında jpeg formatlı resim dosyalarını göstersin

      saveFileDialog.FilterIndex = 1;

      saveFileDialog.RestoreDirectory = true;

      //Dosya kaydetme penceresi açıldığında dosyanın ismini chartBirinciDerece.jpeg olarak göstereceğim

      saveFileDialog.FileName = "chartBirinciDerece.jpeg";


      //Kaydetme penceresin göster ve bu pencerede ok butonuna basılmış ise kaydetme
      //işlemini tamamla eğer ok dışında bir kontrole basılmış ise hiçbir işlem yapma.
      
      if (saveFileDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        Match match = Regex.Match(saveFileDialog.FileName, @"([\w:# \\]+.jpeg)", RegexOptions.IgnoreCase);

        if (match.Success)
        {
          saveFileDialog.FileName = match.Groups[1].Value;
        }
        else
        {
          saveFileDialog.FileName = Application.StartupPath + "\\chartBirinciDerece" + ".jpeg";
        }

        this.chartBirinciDerece.SaveImage(saveFileDialog.FileName, ChartImageFormat.Jpeg);
       
      }

      saveFileDialog.Dispose();
    }

    private void btnKaydetSecond_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Birinci dereceden çizdirdiğmi grafiği jpeg formatında kaydedeceğim.
      //Bunun için ilk önce SaveFileDialog sınıfından bir örnek oluşturacağım

      SaveFileDialog saveFileDialog = new SaveFileDialog();

      //Kaydet butonuna tıklanınca dosya olarak göstereceği adresi ayarlayacağım.

      saveFileDialog.InitialDirectory = Application.StartupPath;

      //hedef dosya açıldığında sadece image dosyalarını göstersin veya seçilirse hepsini göstersin

      saveFileDialog.Filter = "Image files (*.jpeg) | .jpeg | All files (*.*) | *.*";

      //hedef dosya açıldığında jpeg formatlı resim dosyalarını göstersin

      saveFileDialog.FilterIndex = 1;

      saveFileDialog.RestoreDirectory = true;

      //Dosya kaydetme penceresi açıldığında dosyanın ismini chartIkinciDerece.jpeg olarak göstereceğim

      saveFileDialog.FileName = "chartIkinciDerece.jpeg";


      //Kaydetme penceresin göster ve bu pencerede ok butonuna basılmış ise kaydetme
      //işlemini tamamla eğer ok dışında bir kontrole basılmış ise hiçbir işlem yapma.

      if (saveFileDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        Match match = Regex.Match(saveFileDialog.FileName, @"([\w:# \\]+.jpeg)", RegexOptions.IgnoreCase);

        if (match.Success)
        {
          saveFileDialog.FileName = match.Groups[1].Value;
        }
        else
        {
          saveFileDialog.FileName = Application.StartupPath + "\\chartIkinciDerece" + ".jpeg";
        }

        this.chartIkinciDerece.SaveImage(saveFileDialog.FileName, ChartImageFormat.Jpeg);

      }

      saveFileDialog.Dispose();
    }
  
   
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

25 Mayıs 2013 Cumartesi

C Sharp Uygulamaları İskambil Kağıt Dağıtma Örnek UygulamaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form uygulamalar iskambil kağıtları karma ve dağıtma. İskambil kağıtlarını form üzerinde picturebox nesnesi ile gösterme. Oyuncu Kağıt görsellerini form üzerinde sıralama ve yerleştirme. İskambil kağıt oynama alanı oluşturma.
ETİKETLER: c sharp iskambil - c# iskambil - c# iskambil oyunu - c# pişti oyunu - c# pişti - c# ile pişti - c# batak oyunu - c# batak oyunu -c sharp kağıt oyun alanı - oyun alanı oluşturma- kağıt oyunları - picturebox - resimleri bölme - resimleri rastgele dağıtma.UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace iskambilOyun
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    #region Global değişkenler
    ArrayList resimler = new ArrayList();
    ArrayList kartlar = new ArrayList();
    ArrayList etiketler = new ArrayList();
    int[] oyunEl = new int[52];
    int deste = 20, el = 5;
    Label[] lblPuan;
    int acikKartSayisi = 0;
    int[] xx = new int[4];
    int[] yy = new int[4];

    #endregion

    #region Form1
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    #endregion

    #region Form u yukle
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      resimleriOlustur();
      Dagit_Click(sender, e);
      kartlariSirala();
      ekranaYukle();
      elPuanları();
      ayniOlanKartlar();
    }
    #endregion

    #region Yeni oyun Başlat
    private void yeniOyunToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Temizle();
      resimleriOlustur();
      Dagit_Click(sender, e);
      kartlariSirala();
      ekranaYukle();
      elPuanları();
      ayniOlanKartlar();
    }
    #endregion

    #region Ekranı temizle
    private void Temizle()
    {
      for (int i = 0; i < deste; i++)
      {
        ((PictureBox)kartlar[i]).Dispose();
      }
      for (int i = 0; i < 8; i++)
      {
        ((Label)etiketler[i]).Dispose();
      }
      acikKartSayisi = 0;
    }
    #endregion

    #region Kartları Dağıt
    private void Dagit_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ArrayList kagitlar = new ArrayList();
      kagitlar.Clear();
      kartlar.Clear();
      etiketler.Clear();
      int x = 375, y = 50, kart = 0, random;
      Random rdn = new Random();
      for (int i = 0; i < 4; i++)
      {
        Label lbl = new Label();
        lbl.Name = i.ToString();
        xx[i] = x - 100;
        yy[i] = y + 115;
        lbl.Location = new Point(x - 100, y + 115);
        etiketler.Add(lbl);
        this.Controls.Add(lbl);
        for (int j = 0; j < el; j++)
        {
          PictureBox pcb = new PictureBox();
          pcb.Name = kart.ToString();
          pcb.Size = new Size(73, 98);
          pcb.Location = new Point(x, y);
          pcb.Click += new EventHandler(pcb_Click);
          pcb.BringToFront();
          x -= 25;

          random = rdn.Next(0, 52);
          while (kagitlar.Contains(random))
            random = rdn.Next(0, 52);
          kagitlar.Add(random);
          kartlar.Add(pcb);
          oyunEl[kart++] = random;

          //pcb.Image = (Image)resimler[random];
          this.Controls.Add(pcb);
        }

        if (i != 1)
          y += 200;
        if (i == 1)
          x = 600;
        if (i == 2)
          x = 375;
        if (i == 0)
          x = 135;
      }
    }
    #endregion

    #region Kart resimlerini olustur
    void resimleriOlustur()
    {
      Bitmap resim = new Bitmap(1, 1);
      Graphics gr = null;
      //Bu Bitmap için grafik nesnesi oluştur
      int x = 0, y = 0, w = 73, h = 98;
      for (int i = 0; i < 4; i++)
      {
        for (int k = 0; k < 13; k++)
        {
          Rectangle seçili_alan = new Rectangle(x, y, w, h);
          //Seçili alan büyüklüğünde bir Bitmap oluştur
          resim = new Bitmap(seçili_alan.Width, seçili_alan.Height);
          //Bu Bitmap için grafik nesnesi oluştur
          gr = Graphics.FromImage(resim);
          //Picture Box içindeki resmi yeni resmin 0,0 noktasına çiz
          gr.DrawImage(pictureBox1.Image, 0, 0, seçili_alan, GraphicsUnit.Pixel);
          //Yeni resmi pictureBox içine ata
          resimler.Add(resim);
          x += 73;
        }
        y += 98;
        x = 0;
      }
      gr.Dispose();
    }
    #endregion

    #region Tıklanan kartı ortaya al
    void pcb_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      PictureBox pcb = (PictureBox)sender;
      pcb.Location = new Point(325, 250);
      pcb.BringToFront();
      int kartNo = int.Parse(pcb.Name);
      int lblNo = 0;
      if (kartNo < el && kartNo >= 0)
        lblNo = 0;
      else
        if (kartNo < 2 * el && kartNo >= el)
          lblNo = 1;
        else
          if (kartNo < 3 * el && kartNo >= 2 * el)
            lblNo = 2;
          else
            lblNo = 3;

      Label lbl = ((Label)etiketler[lblNo]);
      int lblToplam = int.Parse(lbl.Text.Substring(14));
      int kartPuan = 0;
      if (oyunEl[kartNo] % 13 == 0)
        kartPuan = 11;
      else
        if (oyunEl[kartNo] % 13 > 9)
          kartPuan = 10;
        else
          kartPuan = oyunEl[kartNo] % 13 + 1;
      lblToplam -= kartPuan;
      lbl.Text = "Toplam Puan = " + lblToplam.ToString();
      acikKartSayisi--;
      DialogResult c = DialogResult.None;
      if (acikKartSayisi == 0)
        c = MessageBox.Show("Yeni oyun başlasın mı?", "Yeni Oyun", MessageBoxButtons.YesNo);
      if (c == DialogResult.Yes)
        yeniOyunToolStripMenuItem_Click(sender, e);
      else if (c == DialogResult.No)
        Close();

    }
    #endregion

    #region Kartları Sırala
    void kartlariSirala()
    {
      ArrayList oyun = new ArrayList();
      for (int i = 0; i < 4; i++)
      {
        for (int k = 0; k < el; k++)
          oyun.Add(oyunEl[i * el + k]);
        oyun.Sort();
        for (int k = 0; k < el; k++)
          oyunEl[i * el + k] = int.Parse(oyun[k].ToString());
        oyun.Clear();
      }
    }
    #endregion

    #region Kartları Göster
    void ekranaYukle()
    {
      for (int i = 0; i < deste; i++)
      {
        PictureBox pcb = (PictureBox)kartlar[i];
        pcb.Image = (Image)resimler[oyunEl[i]];
        acikKartSayisi++;
      }
    }
    #endregion

    #region Puanları Hesapla
    private void elPuanları()
    {
      int toplamPuan = 0, kartPuan = 0;

      for (int i = 0; i < 4; i++)
      {
        for (int k = 0; k < el; k++)
        {
          if (oyunEl[i * el + k] % 13 == 0)
            kartPuan = 11;
          else
            if (oyunEl[i * el + k] % 13 > 9)
              kartPuan = 10;
            else
              kartPuan = oyunEl[i * el + k] % 13 + 1;
          toplamPuan += kartPuan;
        }
        Label lbl = (Label)etiketler[i];
        lbl.Text = "Toplam Puan = " + toplamPuan.ToString();
        toplamPuan = 0;
      }
    }
    #endregion

    #region Puanları Hesapla
    private void ayniOlanKartlar()
    {
      string aynısıvar = "";
      int aynı = 1;
      int name = 4;
      for (int j = 0; j < 4; j++)
      {
        string etiket = "";
        aynısıvar = "";

        for (int i = 0; i < el; i++)
        {
          if (aynısıvar.IndexOf((oyunEl[5 * j + i] % 13).ToString()) < 0)
            for (int k = i + 1; k < el; k++)
            {
              if (oyunEl[5 * j + i] % 13 == oyunEl[5 * j + k] % 13)
              {
                aynı++;
                aynısıvar = (oyunEl[5 * j + 1] % 13).ToString() + " ";
              }
            }
          if (aynı > 1)
            etiket += aynı.ToString() + " tane " + (oyunEl[5 * j + i] % 13 + 1).ToString() + " ";
          aynı = 1;
        }
        if (etiket == "")
          etiket += "Aynı Olan Kart Yok";
        else
          etiket += " var";

        Label lblet = new Label();
        lblet.Name = name.ToString();
        lblet.Location = new Point(xx[j], yy[j] + 30);
        lblet.Text = etiket;
        etiketler.Add(lblet);
        this.Controls.Add(lblet);
        name++;
      }
    }
    #endregion

    private void denemeToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      List< Image > parcaResimler = new List< Image >();
      Bitmap resim;
      Graphics gr = null;
      Image alinanResim = Image.FromFile(@"C:\alinan.jpg");
      int sutunSayisi = 2;
      int satirSayisi = 5;
      int x = 0;
      int y = 0;
      for (int i = 0; i < satirSayisi; i++)
      {
        for (int k = 0; k < sutunSayisi; k++)
        {
          Rectangle seçili_alan = new Rectangle(x, y, alinanResim.Width / sutunSayisi, alinanResim.Height / satirSayisi);
          //Seçili alan büyüklüğünde bir Bitmap oluştur
          resim = new Bitmap(seçili_alan.Width, seçili_alan.Height);
          //Bu Bitmap için grafik nesnesi oluştur
          gr = Graphics.FromImage(resim);
          //Picture Box içindeki resmi yeni resmin 0,0 noktasına çiz
          gr.DrawImage(alinanResim, 0, 0, seçili_alan, GraphicsUnit.Pixel);
          //Yeni resmi parcaResimler içine image olarak kaydet
          parcaResimler.Add(resim);
          x += alinanResim.Width / sutunSayisi;
        }
        y += alinanResim.Height / satirSayisi;
        x = 0;
      }
      gr.Dispose();

      x = 30;
      y = 30;


      for (int i = 0; i < 2; i++)
      {
        for (int j = 0; j < 5; j++)
        {
          PictureBox pcb = new PictureBox();

          pcb.Size = new Size(alinanResim.Width / sutunSayisi, alinanResim.Height / satirSayisi);
          pcb.Location = new Point(x, y);
          pcb.Click += new EventHandler(pcb_Click);
          pcb.BringToFront();
          pcb.Image = parcaResimler[i * 5 + j];
          x += 50;
          y += 50;
          this.Controls.Add(pcb);
        }
      }

    }

  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

24 Mayıs 2013 Cuma

C Sharp Uygulamalar Generic List İçine Generic List EklemeKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form uygulamalar generic list içinde generic list tanımlama. generic list ile ilgili örnekler. Döngü ile 1 ile 1000 arasında 100 tane rastgele sayıyı generic list içine ekleme ve eklenen sayıları listbox içinde listeleme.
ETİKETLER : csharp generic list - csharp generic lists - c sharp generic - csharp generic list add - c# generic list - c# generic list add - generate random int c sharp - generate random int c# - generate random int number c# - generate random number c# - generate random number - generate random number c# between 1 1000 - random number generator - c# generic list - c# generic list kullanımı - generic list c# example - generic list c#

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_List_İçinde_List_Tanımlama
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    private List< List < int > > numberLists;

    Random randomNumber;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();

      numberLists = new List< List < int > >();

      randomNumber = new Random();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

      //Buradaki amacımız liste içinde listeleme nasıl yapabiliriz. Burada ilk önce
      //int türünde nesneleri bir generic liste ekleyeceğim. Daha sonra bu generic listi
      //global olarak tanımladığım generic list türünde bir generic liste ekleyeceğim.

      for (int i = 0; i < 5; i++)
      {
        List numberList = new List();

        for (int j = 0; j < 100; j++)
        {
          int number = randomNumber.Next(1, 1000);

          numberList.Add(number);
        }

        numberLists.Add(numberList);
      }
    }

    private void btnList1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Birinci generic list içindeki generic listin elemanlarını listbox içine yazdıralım.

      for (int i = 0; i < numberLists[0].Count; i++)
      {
        listBox1.Items.Add(numberLists[0][i].ToString());
      }
    }

    private void btnList2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //ikici generic list içindeki generic listin elemanlarını listbox içine yazdıralım.

      for (int i = 0; i < numberLists[1].Count; i++)
      {
        listBox2.Items.Add(numberLists[1][i].ToString());
      }
    }

    private void btnList3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //üçüncü generic list içindeki generic listin elemanlarını listbox içine yazdıralım.

      for (int i = 0; i < numberLists[2].Count; i++)
      {
        listBox3.Items.Add(numberLists[2][i].ToString());
      }
    }

    private void btnList4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //dördüncü generic list içindeki generic listin elemanlarını listbox içine yazdıralım.

      for (int i = 0; i < numberLists[3].Count; i++)
      {
        listBox4.Items.Add(numberLists[3][i].ToString());
      }
    }

    private void btnList5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //beşinci generic list içindeki generic listin elemanlarını listbox içine yazdıralım.

      for (int i = 0; i < numberLists[4].Count; i++)
      {
        listBox5.Items.Add(numberLists[4][i].ToString());
      }
    }
  }
 

}


UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Uygulamalar Form Browser Application - Connect Google And Do Your Search on GoogleKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) formda browser uygulaması hazırlama.
ETİKETLER : csharp browser - csharp browser control - csharp browser component - csharp web browser control - csharp browser connection - c# browser - c# browser control - c# browser component .

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_WebBrowser
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //Açmak istediğimiz sayfanın adresini girelim
      //bu fonksiyon çalıştığında tarayıcı penceresinde bu sayfa açılacak
     
      webBrowser1.Navigate("http://www.google.com");
    }

    private void GitButon_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //google anasayfaya git butonuna basıldığında
      //google ana sayfa tarayıcıda açılacak
     
      webBrowser1.Navigate("http://www.google.com");
    }

    private void AraButon_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //arama kutucuğuna yazılan kelime google da aratalım
      //ara butonuna basıldığında ara kutusunda yazılan kelime 
      //google ın arama kutusuna verelim
      
      foreach (HtmlElement el in webBrowser1.Document.All)
      {
        if (el.Name == "q")
        {
          el.InnerText = anahtarKelimeTextBox.Text;
        }
      }

      //şimdi de google ın ara butonuna tıklayalım
      
      foreach (HtmlElement el in webBrowser1.Document.All)
      {
        if (el.Name == "btnG")
        {
          el.InvokeMember("click");
        }
      }
    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// 
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// 
    private void InitializeComponent()
    {
      System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(Form1));
      this.groupBox1 = new System.Windows.Forms.GroupBox();
      this.webBrowser1 = new System.Windows.Forms.WebBrowser();
      this.groupBox2 = new System.Windows.Forms.GroupBox();
      this.AraButon = new System.Windows.Forms.Button();
      this.anahtarKelimeTextBox = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.GitButon = new System.Windows.Forms.Button();
      this.groupBox1.SuspendLayout();
      this.groupBox2.SuspendLayout();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // groupBox1
      // 
      this.groupBox1.Controls.Add(this.webBrowser1);
      this.groupBox1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill;
      this.groupBox1.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);
      this.groupBox1.Name = "groupBox1";
      this.groupBox1.Size = new System.Drawing.Size(657, 373);
      this.groupBox1.TabIndex = 0;
      this.groupBox1.TabStop = false;
      this.groupBox1.Text = "Browser";
      // 
      // webBrowser1
      // 
      this.webBrowser1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill;
      this.webBrowser1.Location = new System.Drawing.Point(3, 16);
      this.webBrowser1.MinimumSize = new System.Drawing.Size(20, 20);
      this.webBrowser1.Name = "webBrowser1";
      this.webBrowser1.Size = new System.Drawing.Size(651, 354);
      this.webBrowser1.TabIndex = 0;
      // 
      // groupBox2
      // 
      this.groupBox2.Controls.Add(this.AraButon);
      this.groupBox2.Controls.Add(this.anahtarKelimeTextBox);
      this.groupBox2.Controls.Add(this.GitButon);
      this.groupBox2.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Bottom;
      this.groupBox2.Location = new System.Drawing.Point(0, 373);
      this.groupBox2.Name = "groupBox2";
      this.groupBox2.Size = new System.Drawing.Size(657, 104);
      this.groupBox2.TabIndex = 1;
      this.groupBox2.TabStop = false;
      this.groupBox2.Text = "Kontrol Panel";
      // 
      // AraButon
      // 
      this.AraButon.Location = new System.Drawing.Point(351, 49);
      this.AraButon.Name = "AraButon";
      this.AraButon.Size = new System.Drawing.Size(124, 23);
      this.AraButon.TabIndex = 2;
      this.AraButon.Text = "Google\'da Ara";
      this.AraButon.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.AraButon.Click += new System.EventHandler(this.AraButon_Click);
      // 
      // anahtarKelimeTextBox
      // 
      this.anahtarKelimeTextBox.Location = new System.Drawing.Point(13, 49);
      this.anahtarKelimeTextBox.Name = "anahtarKelimeTextBox";
      this.anahtarKelimeTextBox.Size = new System.Drawing.Size(317, 20);
      this.anahtarKelimeTextBox.TabIndex = 1;
      // 
      // GitButon
      // 
      this.GitButon.Location = new System.Drawing.Point(12, 19);
      this.GitButon.Name = "GitButon";
      this.GitButon.Size = new System.Drawing.Size(147, 23);
      this.GitButon.TabIndex = 0;
      this.GitButon.Text = "Google AnaSayfaya Git";
      this.GitButon.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.GitButon.Click += new System.EventHandler(this.GitButon_Click);
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(657, 477);
      this.Controls.Add(this.groupBox1);
      this.Controls.Add(this.groupBox2);
      this.Icon = ((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon")));
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Browser";
      this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);
      this.groupBox1.ResumeLayout(false);
      this.groupBox2.ResumeLayout(false);
      this.groupBox2.PerformLayout();
      this.ResumeLayout(false);

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.GroupBox groupBox1;
    private System.Windows.Forms.WebBrowser webBrowser1;
    private System.Windows.Forms.GroupBox groupBox2;
    private System.Windows.Forms.Button AraButon;
    private System.Windows.Forms.TextBox anahtarKelimeTextBox;
    private System.Windows.Forms.Button GitButon;
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Uygulamalar Kelime Harfleri Büyük Küçük Harfler ile YazdırmaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form uygulamalar kelimenin karakter sayısını hesaplama, kelimenin harflerinin hepsini büyük yazdırma, kelimenin harflerinin hepsini küçük yazdırma, kelimenin baş harfi büyük yazdırma, kelime içindeki bir karakteri silerek yazdırma, kelime içindeki bir harfi başka bir harf ile değiştirerek yazdırma, Kelimeyi harf sayısı artarak yazdırma, kelimeyi harf sayısı azalarak yazdırma, Listbox içeriğini temizleme.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Kelime_Karakter_Döngüler
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnKelimeOzellikleri_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int karakter_sayısı = 0;

      karakter_sayısı = txtKelime.Text.Trim().Length;

      listBox1.Items.Add("Kelimenin uzunluğu : " + karakter_sayısı);
      listBox1.Items.Add("");

      string kelime_büyük_harf = txtKelime.Text.ToUpper();

      listBox1.Items.Add("Kelimeyi büyük harfler ile yaz : " + kelime_büyük_harf);
      listBox1.Items.Add("");

      string kelime_küçük_harf = txtKelime.Text.ToLower();

      listBox1.Items.Add("Kelimeyi küçük harfler ile yaz : " + kelime_küçük_harf);
      listBox1.Items.Add("");

      string kelime_baş_harfi_büyük = txtKelime.Text[0].ToString().ToUpper() + txtKelime.Text.Substring(1).ToLower();

      listBox1.Items.Add("Kelimeyi baş harfi büyük olarak yaz : " + kelime_baş_harfi_büyük);
      listBox1.Items.Add("");

      string kelime_a_harf_sil = "";

      foreach (char karakter in txtKelime.Text)
      {
        if (karakter.ToString().ToLower() != "a")
        {
          kelime_a_harf_sil += karakter.ToString(); 
        }
      }

      listBox1.Items.Add("Kelimede geçen a harfini silerek yaz : " + kelime_a_harf_sil);
      listBox1.Items.Add("");
     
      string kelime_a_harf_e_harf_yap = "";

      foreach (char karakter in txtKelime.Text)
      {
        if (karakter.ToString().ToLower() != "a")
        {
          kelime_a_harf_e_harf_yap += karakter.ToString();
        }
        else
        {
          kelime_a_harf_e_harf_yap += "e";
        }
      }

      listBox1.Items.Add("Kelimede geçen a harfini e harfi ile değiştir : " + kelime_a_harf_e_harf_yap);
      listBox1.Items.Add("");

      // Kelimeyi karakter karakter olarak yazdır (kelime uzunluğnu arttırarak yazdırma)
      for (int i = 0; i < txtKelime.Text.Length; i++)
      {
        listBox1.Items.Add(txtKelime.Text.Substring(0, i + 1));
      }
      
      listBox1.Items.Add("");
      listBox1.Items.Add("");
      
      // Kelimeyi karakter karakter olarak yazdır (kelime uzunluğnu azlttırarak yazdırma)
      for (int i = 0; i < txtKelime.Text.Length; i++)
      {
        listBox1.Items.Add(txtKelime.Text.Substring(0, txtKelime.Text.Length - i));
      }
    }

    private void btnClear_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      listBox1.Items.Clear();
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Uygulamalar Generic List içinde Generic List ListelemeKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form uygulamalar generic list içinde generic list tanımlama. generic list ile ilgili örnekler. Döngü ile 1 ile 1000 arasında 100 tane rastgele sayıyı generic list içine ekleme ve eklenen sayıları listbox içinde listeleme.
ETİKETLER : csharp generic list - csharp generic lists - c sharp generic - csharp generic list add - c# generic list - c# generic list add - generate random int c sharp - generate random int c# - generate random int number c# - generate random number c# - generate random number - generate random number c# between 1 1000 - random number generator - c# generic list - c# generic list kullanımı - generic list c# example - generic list c#

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_List_İçinde_List_Tanımlama
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    private List lists;

    private ListeSınıfı list;

    Random randomNumber;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();

      lists= new List();

      randomNumber = new Random();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

      //Buradaki amacımız liste içinde listeleme nasıl yapabiliriz. Bunu yapmak için
      //ilk öncelikle bir sınıf tanılayacağız. Bu sınıfa public olarak hangi türde data tutacaksak 
      //o türden bir jeneric list tanımlayacağız. Tanımladığımız jeneric list in örneğini constructor
      //içinde olşuturacağız. Daha sonra ana formumuzda bu sınıftan örnek oluşturup bu sınıfta
      //oluşturduğumuz list içini rastgele 1 ile 1000 arasında 100 sayı ile dolduracağız. Buradaki 
      //amacım listeyi doldurup daha sonra buton click olayı ile bu listelere ulaşmak. Sonra Ana 
      // formumuzda oluşturduğumuz sınıfın türünde bir generic list oluşturacağız. Örneğini oluşturduğumuz 
      //sınıfın örneklerini de bu generic list içine ekleyeceğiz. Böylece List içinde list tanımlamış
      //olacağız.

      for (int i = 0; i < 5; i++)
      {
        list = new ListeSınıfı();

        for (int j = 0; j < 100; j++)
        {
          int number = randomNumber.Next(1, 1000);

          list.liste.Add(number);
        }

        lists.Add(list);
      }
    }

    private void btnList1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Birinci generic list içindeki generic listin elemanlarını listbox içine yazdıralım.

      for (int i = 0; i < lists[0].liste.Count; i++)
      {
        listBox1.Items.Add(lists[0].liste[i].ToString());
      }
    }

    private void btnList2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //ikici generic list içindeki generic listin elemanlarını listbox içine yazdıralım.

      for (int i = 0; i < lists[1].liste.Count; i++)
      {
        listBox2.Items.Add(lists[1].liste[i].ToString());
      }
    }

    private void btnList3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //üçüncü generic list içindeki generic listin elemanlarını listbox içine yazdıralım.

      for (int i = 0; i < lists[2].liste.Count; i++)
      {
        listBox3.Items.Add(lists[2].liste[i].ToString());
      }
    }

    private void btnList4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //dördüncü generic list içindeki generic listin elemanlarını listbox içine yazdıralım.

      for (int i = 0; i < lists[3].liste.Count; i++)
      {
        listBox4.Items.Add(lists[3].liste[i].ToString());
      }
    }

    private void btnList5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //beşinci generic list içindeki generic listin elemanlarını listbox içine yazdıralım.

      for (int i = 0; i < lists[4].liste.Count; i++)
      {
        listBox5.Items.Add(lists[4].liste[i].ToString());
      }
    }
  }


  public class ListeSınıfı
  {
    public List liste { get; set; }

    public ListeSınıfı()
    {
      liste = new List();
    }
  }

}

UYGULAMAYI İNDİR

23 Mayıs 2013 Perşembe

C Sharp Uygulamalar Listbox Verilerini Yazdırma - C Sharp Applications Print Listbox ItemsKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form uygulamalar listbox da bulunan verileri yazdırma.
ETİKETLER : c sharp printing - printing document in c sharp - direct printing c sharp - print document c# - print document - print document to file - print text file - print text - print text file in c# - c# print document - c# print text - c# print text file - csharp print dialog - csharp printdocument - csharp print document - c sharp print text file - c sharp print text - c sharp print listbox veriler - c sharp print listbox items - print listboxs data - print listbox

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing.Printing;

namespace C_Sharp_Print_Listbox_Item
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    PrintPreviewDialog printPreviewDialog;
    PrintDocument printDocument;
    Font arialFont;
    int counter = 0;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //Create print document object
      printDocument = new PrintDocument();
      
      //Create print priview dialog object
      printPreviewDialog = new PrintPreviewDialog();

      //Add PrintPage event handler 

      printDocument.PrintPage += new PrintPageEventHandler(printDocument_PrintPage);
      printDocument.BeginPrint += new PrintEventHandler(printDocument_BeginPrint);
      printDocument.EndPrint += new PrintEventHandler(printDocument_EndPrint);

      //Create font object
      arialFont = new Font("Arial", 12);

      //fill listbox with numbers

      for (int i = 0; i < 1000; i++)
      {
        listBox1.Items.Add(i);
      }
    }

    private void btnPrint_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      counter = 0;
      printPreviewDialog.Document = printDocument;
      printPreviewDialog.ShowDialog();
    }

    private void printDocument_BeginPrint(object sender, System.Drawing.Printing.PrintEventArgs e)
    {
      this.Text = "The document is printed";
    }

    private void printDocument_EndPrint(object sender, System.Drawing.Printing.PrintEventArgs e)
    {
      this.Text = "Printing is completed";
    }


    private void printDocument_PrintPage(object sender, System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs printpageevent)
    {

      //Get the Graphics object from the print page event

      Graphics g = printpageevent.Graphics;

      float linesPerPage = 0;

      float yposition = 0;

      int count = 0;

      float leftMargin = printpageevent.MarginBounds.Left;

      float topMargin = printpageevent.MarginBounds.Top;

      string line = null;

      //Calculate the lines per page on the basis of the height of the page and the height of the font

      linesPerPage = printpageevent.MarginBounds.Height / arialFont.GetHeight(g);

      //Now read lines one by one, using StreamReader

      while (count < linesPerPage && counter < listBox1.Items.Count )
      {
        //get the line in listbox

        line = listBox1.Items[counter++].ToString();

        //Calculate the starting position

        yposition = topMargin + (count * arialFont.GetHeight(g));

        //Draw text

        g.DrawString(line, arialFont, Brushes.Black, leftMargin, yposition, new StringFormat());

        //Move to next line
        count++;
      }
      //If PrintPageEventArgs has more pages to print

      if (line != null)
      {
        printpageevent.HasMorePages = true;
      }
      else
      {
        printpageevent.HasMorePages = false;
      }
    }

  
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Uygulamalar Doküman Yazdırma - C Sharp Applications Print Text DocumentKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form uygulamalar bir dokümanı yazdırma.
ETİKETLER : c sharp printing - printing document in c sharp - direct printing c sharp - print document c# - print document - print document to file - print text file - print text - print text file in c# - c# print document - c# print text - c# print text file - csharp print dialog - csharp printdocument - csharp print document - c sharp print text file - c sharp print text

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using System.Drawing.Printing;

namespace PrintDocumentFile
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    OpenFileDialog openfiledialog;
    StreamReader filereader;
    PrintDocument printdocument;
    Font ArialFont;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      // Create openfile dialog object.

      openfiledialog = new OpenFileDialog();
      openfiledialog.Title = "C Sharp Applications Open File Dialog";
      openfiledialog.InitialDirectory = Application.StartupPath;
      openfiledialog.Filter = "Text files (*.txt) | .txt | All files (*.*) | *.*";
      openfiledialog.FilterIndex = 2;
      openfiledialog.RestoreDirectory = true;

      //Create a Arial font with size 12

      ArialFont = new Font("Arial",12);

      //Create a PrintDocument object

      printdocument = new PrintDocument();

      //Add PrintPage event handler 

      printdocument.PrintPage += new PrintPageEventHandler(printdocument_PrintPage);
      printdocument.BeginPrint += new PrintEventHandler(printdocument_BeginPrint);
      printdocument.EndPrint += new PrintEventHandler(printdocument_EndPrint);
    }

    void printdocument_EndPrint(object sender, PrintEventArgs e)
    {
      lblStatus.Text = "The document is printed ";
    }

    void printdocument_BeginPrint(object sender, PrintEventArgs e)
    {
      lblStatus.Text = "Printing is completed ";
    }

    private void btnPrint_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Call Print Method

      printdocument.Print();

      //Close the reader

      if (filereader != null)
      {
        filereader.Close();
      }
    }

    private void printdocument_PrintPage(object sender, PrintPageEventArgs printpageevent)
    {
      //Get the Graphics object from the print page event

      Graphics g = printpageevent.Graphics;
      
      float linesPerPage = 0;
      
      float yposition = 0;
      
      int count = 0;
      
      float leftMargin = printpageevent.MarginBounds.Left;

      float topMargin = printpageevent.MarginBounds.Top;
      
      string line = null;
      
      //Calculate the lines per page on the basis of the height of the page and the height of the font
     
      linesPerPage = printpageevent.MarginBounds.Height / ArialFont.GetHeight(g);
      
      //Now read lines one by one, using StreamReader
      
      while (count < linesPerPage && ((line = filereader.ReadLine()) != null))
      {
        //Calculate the starting position

        yposition = topMargin + (count * ArialFont.GetHeight(g));
       
        //Draw text
        
        g.DrawString(line, ArialFont, Brushes.Black, leftMargin, yposition, new StringFormat());
        
        //Move to next line
        count++;
      }
      //If PrintPageEventArgs has more pages to print
    
      if (line != null)
      {
        printpageevent.HasMorePages = true;
      }
      else
      {
        printpageevent.HasMorePages = false;
      }
    }

    private void btnBrowse_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (openfiledialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        textBox1.Text = openfiledialog.FileName;

        string filename = textBox1.Text.ToString();

        //Create a StreamReader object for reading file contents

        filereader = new StreamReader(filename);
      }
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      printPreviewDialog1.Document = printdocument;
      printPreviewDialog1.ShowDialog();
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

21 Mayıs 2013 Salı

C Sharp Uygulamalar Treeview Nesnesinin KullanımıKONU : C Sharp ( C# ) Form Uygulamalar Treeview Nesnesinin Kullanımı. Treeview da node lara tıklama olayı. Afterselect olayının kullanımı ile ilgili örnekler. Alt alta node ekleme, Eklenen nodeların ikonlarını değiştirme, C Sharp Treeview farklı seviyeler için farklı ikon kullanımı, c sharp treeview nesnesine ikon bağlama ve ikon seçme.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace TreeView
{
  public partial class Form1 : Form
  {

    private System.Windows.Forms.TreeView treeView;
    private System.Windows.Forms.Label lblHangiNodeTiklandi;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      InitializeMyComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //treeview ya bir ikon ekleme, burada iki farklı ikon ekle
      //birincisini en üst nodelar için kullan
      //diğer ikonu sadece en alt nodelar için kullan

      ImageList il = new ImageList();
      il.Images.Add(new Icon("folder.ico"));
      il.Images.Add(new Icon("Turkiye.ico"));
      treeView.ImageList = il;

      //treeview için bir node oluştur .Bu ana node olacak adıda "System Database" olsun
      
      TreeNode node = new TreeNode("System Database");
      
      ////Ana node altına 4 tane node ekleyelim

      node.Nodes.Add("Attributes");
      node.Nodes.Add("Positions");
      node.Nodes.Add("Radio Trunks");
      node.Nodes.Add("Line Trunks");

      // 2. alt nodun altına da yeni node lar ekleyelim
      
      for (int i = 0; i < 2; i++)
      {
        node.Nodes[1].Nodes.Add("POS " + (i + 1));
        
        // Bu node un resmini değiştir => türkiye.ico olarak güncelleyelim
        // bunun için bu node un alt node larınının imageindex ini 1 yapmamız yeterli olacak

        node.Nodes[1].Nodes[i].ImageIndex = 1;
      }
      

      // 3. alt nodun altına da yeni node lar ekleyelim

      for (int i = 0; i < 8; i++)
      {
        node.Nodes[2].Nodes.Add("RADIO" + (i + 1));

        // Bu node un resmini değiştir => türkiye.ico olarak güncelleyelim.

        node.Nodes[2].Nodes[i].ImageIndex = 1;
      }

      // 4. alt nodun altına da yeni node lar ekleyelim

      for (int i = 0; i < 4; i++)
      {
        node.Nodes[3].Nodes.Add("LINE" + (i + 1));

        // Bu node un da resmini değiştirelim. 
        
        node.Nodes[3].Nodes[i].ImageIndex = 1;
      }

      //ana node u treeview a eklenince ağaç görünümümüz oluştu

      treeView.Nodes.Add(node);
 
    }

    /// treeview da bir eleman seçilmiş veya tıklanmış ise bu metot tetiklenecek
    /// bu işlemi InitializeMyComponent metodunda treview nesnesinin afterselect olayına
    /// bu metodu bağlayarak gerçeklerştirdim.
    
    private void treeView1_AfterSelect(object sender, TreeViewEventArgs e)
    {
      //treeview da bir node tıklanınca o node ile ilgili istediğimi işlemi yaptıralım

      //Eğer seçili bir node yoksa hiçbir şey yapmadan geri dönsün

      if (treeView.SelectedNode == null)
      {
        return;
      }


      //form yerleştirdiğim etikete tıklanan nodun text değerini yazdıracağım

      lblHangiNodeTiklandi.Text = "Tıklanan Node :" + treeView.SelectedNode.Text;

      //Seçilen veya tıklanan node ile ilgili işlemleri aşağıdaki gibi yapabilirim

      if (treeView.SelectedNode.Text == "System Database")
      {
        MessageBox.Show("burada Ana node " + treeView.SelectedNode.Text + 
          " ile ilgili işlmeler yaptırılır");
      }
      else if (treeView.SelectedNode.Text == "Positions")
      {
        MessageBox.Show("burada Alt node " + treeView.SelectedNode.Text +
          " ile ilgili işlmeler yaptırılır");
      }
      else if (treeView.SelectedNode.Text == "Radio Trunks")
      {
        MessageBox.Show("burada Alt node " + treeView.SelectedNode.Text +
          " ile ilgili işlmeler yaptırılır");
      }
      else if (treeView.SelectedNode.Text == "Line Trunks")
      {
        MessageBox.Show("burada Alt node " + treeView.SelectedNode.Text + 
          " ile ilgili işlmeler yaptırılır");
      }
    }

    /// 
    /// programda kullanılacak kontrollerin ayarlarını yapma.
    /// 
    private void InitializeMyComponent()
    {
      this.treeView = new System.Windows.Forms.TreeView();
      this.lblHangiNodeTiklandi = new System.Windows.Forms.Label();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // treeView
      // 
      this.treeView.Location = new System.Drawing.Point(12, 12);
      this.treeView.Name = "treeView";
      this.treeView.Size = new System.Drawing.Size(161, 349);
      this.treeView.TabIndex = 0;
      this.treeView.AfterSelect += new 
        System.Windows.Forms.TreeViewEventHandler(this.treeView1_AfterSelect);
      // 
      // lblHangiNodeTiklandi
      // 
      this.lblHangiNodeTiklandi.AutoSize = true;
      this.lblHangiNodeTiklandi.Location = new System.Drawing.Point(244, 24);
      this.lblHangiNodeTiklandi.Name = "lblHangiNodeTiklandi";
      this.lblHangiNodeTiklandi.Size = new System.Drawing.Size(35, 13);
      this.lblHangiNodeTiklandi.TabIndex = 1;
      this.lblHangiNodeTiklandi.Text = "label1";
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(398, 490);
      this.Controls.Add(this.lblHangiNodeTiklandi);
      this.Controls.Add(this.treeView);
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Treview Application";
      this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);
      this.ResumeLayout(false);
      this.PerformLayout();

    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

19 Mayıs 2013 Pazar

C Sharp Uygulamalar Ceza Hesaplama Programı - DateTime Sınıfı İle Tarih İşlemleriKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form ceza hesaplama programı. Datetime sınıfını kullanarak tarihler arası fark hesaplama. Foreach döngüsü kullanarak Textbox kontrollerinin özelliklerini güncelleme. Math sınıfını kullanarak yuvarlama yapma.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_Tarih_islemleri_Hesaplama
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      textboxTemizle();//textbox kutularını temizleme
      
      txtCeza.Enabled = false;
      
      // ceza kutusunu sadece program kullanabilir
      
      txtToplam.Enabled = false;
      
      // toplam kutusunu sadece program kullanabilir
    }

    /// Hesaplama butonuna tıklandığında gerşekleştirilecek işlemeler
    private void btnHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (txtName.Text.Trim() == "")
      {
        MessageBox.Show("Lütfen bir malzeme ismi giriniz.", "Uyarı");
        return;//boş bir değer girildiyse işlem yapmadan çık
      }
      else if (txtTutar.Text.Trim() == "")
      {
        MessageBox.Show("Lütfen bir malzeme tutarını giriniz.", "Uyarı");
        return;//boş bir değer girildiyse işlem yapmadan çık
      }

      //datetime değişkenlerini tanımlama

      DateTime son_Odeme_Tarihi, odendime_Tarih;
      
      double fiyat = 0, fark = 0, ceza = 0;

      //ceza miktarını hesaplama. Try catch bloğu ile girilen tutar eğer 
      //tam sayı değilse oluşacak (exception) hatalar önlenir.

      try
      {
        fiyat = long.Parse(txtTutar.Text);
        son_Odeme_Tarihi = dateSonOdemeTarihi.Value;
        odendime_Tarih = dateOdemeTarihi.Value;

        TimeSpan ts = odendime_Tarih - son_Odeme_Tarihi ;
        fark = Math.Round(ts.TotalDays);
      }
      catch (Exception hata)
      {
        //Hata verdirecek messagebox kutusu. Başlığında HATA yazsın. Bir tan Ok
        //butonu olsun ve icon olarak error ikonunu kullanmasını istiyorum. 
        
        MessageBox.Show("Bilgiler hatalı yazılmış." + hata.Message,"HATA",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Error);
      }


      //eğer ceza varsa bunu kullanıcıya göster
      
      if (fark > 0)
      {
        ceza = fark * fiyat * 2 / 1000;
        txtCeza.Text = ceza.ToString("#,#");
        txtToplam.Text = (fiyat + ceza).ToString("#,#");
       
        MessageBox.Show(fark + " gün geç ödendi." + txtCeza.Text + " TL ceza ödeyecek","GEç ödenme yaptınız. Ceza miktarı...");
      }
      else
        if (fark == 0) // Eğer bir ceza yoksa bunu göster
        {
          ceza = 0;
          txtCeza.Text = "0";
          txtToplam.Text = fiyat.ToString("#,#");
          
          MessageBox.Show("Tam gününde ödendi","Teşekürler");
        }
        else //
        {
          ceza = 0;
          txtCeza.Text = ceza.ToString("#,#");
          txtToplam.Text = (fiyat - ceza).ToString("#,#");
          
          MessageBox.Show(fark + " gün erken ödendi." + 500 + " TL indirimli ödeyecek","Teşekürler. Erken Ödeme yaptınız.");
        }
    }

    /// Yeni hesaplama butonuna tıklama işlemi
    private void btnYeniHesaplama_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Yeni hesaplama butonuna tıklandığında tüm textbox kutucuklarının text
      //değerini temizleyecek

      textboxTemizle();
    }

    /// Textbox kutularını yenileme ve temizleme işlemini yapan metot
    private void textboxTemizle()
    {
      // Textbox ların hepsinin Text değerini temizlemek için foreach ile 
      // form kontrollerin hepsini kontrol et. Textbox olan kontrollerin text
      // değerini string.Empty olarak güncelle

      foreach (Control item in this.Controls)
      {
        if (item is TextBox)
          (item as TextBox).Text = string.Empty;
      }

      int sıfırla = 0;
      
      txtToplam.Text = sıfırla.ToString("0.00");
      
      txtCeza.Text = sıfırla.ToString("0.00");
    }

  
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Uygulamalar Tam Ekran Yapma - ToolBar Gizleme - ToolBar Gösterme - Tam EkranKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form ekranını tam ekran yapma. C sharp form ekranını başlıksız tam ekran yapma. C sharp form ekranını toolbar gizli olarak tam ekran yapma. C sharp form ekranını toolbar gizli ve başlıksız olarak tam ekran yapma.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace c_sharp_formu_tam_ekran_yapma
{
  public partial class Form1 : Form
  {

    private System.Windows.Forms.Button btnTamEkranYap;
    private System.Windows.Forms.Button btnBasliksizTamEkranYap;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    [DllImport("user32.dll")]
    private static extern int FindWindow(string className, string windowText);
    
    [DllImport("user32.dll")]
    private static extern int ShowWindow(int hwnd, int command);
    
    //window task barı gizler
    private const int HIDE = 0;
    
    //window task barı gösterir
    private const int SHOW = 1;

    private void btnTamEkranYap_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //formu tam ekran yapmak için pencere handle ını bulalım
      int hwnd = FindWindow("Shell_TrayWnd", "");
      
      //window task bar görünür
      ShowWindow(hwnd, SHOW);
      
      //Formun başlığı sabit
      this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog;

      this.Size = new Size(SystemInformation.VirtualScreen.Width, SystemInformation.VirtualScreen.Height + this.Height - this.ClientSize.Height);
      CenterToScreen();

    }

    private void btnBasliksizTamEkranYap_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //formu tam ekran yapmak için pencereyi bul
      int hwnd = FindWindow("Shell_TrayWnd", "");

      //window task bar görünür
      ShowWindow(hwnd, SHOW);

      //formun başlığı yok
      this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;

      //pencereyi boyutunu tam ekran olacak şekilde ayarlayalım
      this.Size = new Size(SystemInformation.VirtualScreen.Width, SystemInformation.VirtualScreen.Height + this.Height - this.ClientSize.Height);

      //form penceresini ekranda ortalayalım
      CenterToScreen();

    }

    private void btnTamEkranYapToolbarGizli_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //form pencresini bulalım (handle)
      int hwnd = FindWindow("Shell_TrayWnd", "");

      //window task bar gizli olacak
      ShowWindow(hwnd, HIDE);

      //Formun başlığı sabit olsun
      this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog;

      //pencereyi boyutunu tam ekran olacak şekilde ayarlayalım
      this.Size = new Size(SystemInformation.VirtualScreen.Width, SystemInformation.VirtualScreen.Height + this.Height - this.ClientSize.Height);

      //form penceresini ekranda ortalayalım
      CenterToScreen();

    }

    private void btnBasliksizTamEkranYapToolBArGizli_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ////form pencresini bulalım (handle)
      int hwnd = FindWindow("Shell_TrayWnd", "");

      //window task bar gizli olacak
      ShowWindow(hwnd, HIDE);

      //formun başlığı olmasın
      this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;

      //pencereyi boyutunu tam ekran olacak şekilde ayarlayalım
      this.Size = new Size(SystemInformation.VirtualScreen.Width, SystemInformation.VirtualScreen.Height + this.Height - this.ClientSize.Height);

      //form penceresini ekranda ortalayalım
      CenterToScreen();

    }

    private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      //form pencresini kapatırken toolbar görünmez yapılmışsa
      //masaüstünü kullanmak için tekrar görünür yapalım

      //Bu uygulama kapanırken toolbar gizli ise
      int hwnd = FindWindow("Shell_TrayWnd", "");

      //gizli olan toolbar görünür yapma 
      ShowWindow(hwnd, SHOW);
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

18 Mayıs 2013 Cumartesi

C Sharp Uygulamalar On Numara Oyunu Oynama ProgramıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form on numara oyunu oyna. C sharp 1 ile 80 arasındaki sayı dizisinden rastgele sayılar seçerek 10 lu sayılar oluşturma. Listbox kontrolünü kullanma ve listbox a yeni eklenecek elemanları ilk sıraya yerleştirme.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_On_Numara_Oyunu
{
  public partial class OnNumaraForm : Form
  {
    int[] GelenSayilar = new int[10];

    private System.Windows.Forms.Button button1;

    // 10 tane seçilen sayıları yerleştirmek için textbox kutucukları oluşturma

    private System.Windows.Forms.TextBox textBox1;
    private System.Windows.Forms.TextBox textBox2;
    private System.Windows.Forms.TextBox textBox3;
    private System.Windows.Forms.TextBox textBox4;
    private System.Windows.Forms.TextBox textBox5;
    private System.Windows.Forms.TextBox textBox6;
    private System.Windows.Forms.TextBox textBox7;
    private System.Windows.Forms.TextBox textBox8;
    private System.Windows.Forms.TextBox textBox9;
    private System.Windows.Forms.TextBox textBox10;


    // 80 numarada seçilen rasgele 10 numarayı yazdırmak için listbox

    private System.Windows.Forms.ListBox listBox1;
 
    // Onnumara oyunu constructor: 

    public OnNumaraForm()
    {
      //form oluşturulurken komponentleri oluştur ve özelliklerini ayarla

      InitializeComponent();
    }
    

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Rastgele sayılar oluşturmak için random nesnesini kullanacağım.
      //Random nesnesinin bir örneğini oluşturuyorum

      Random random = new Random();

      // Rastgele 1 ile 80 arasýnda 10 tane rakam belirlemek için oluşturduğum
      // random nesnesini Next metosunu kullanacağım. Next metoduna parametre olarak
      // rasgele sayı oluşturmak istediğim aralığı veriyorum. Burada 1 ile 80 arasında
      // sayılar oluşturacak. Next metodunun sınırları almadığığı için 80 değerini 
      // 81 olarak olarak giriyorum

      for (int i = 0; i < 10; i++)
      {
        //Rastgele bir sayı oluşturuyorum ve bunu GelenSayilar dizisine ekliyorum
 
        GelenSayilar[i] = random.Next(1, 81);

        //Yeni oluşan sayı daha önce oluşup oluşmadığını kontrol etmek için
        //for döngüsü ile GelenSayilar dizisinin bütün elemanlarını kontrol ediyorum.
        //Eğer aynı sayı var ise i değerini 1 azaltarak bu sayının yeniden hesaplanmasını
        //sağlıyorum.

        for (int j = 0; j < i; j++)
        {
          if (GelenSayilar[j] == GelenSayilar[i])
          {
            i--;
          }
        }
      }

      //belirlenen 10 rakamı sıralamak için iç içe iki for döngüsü ile dizi elemanları
      //birbir ile karşılaştırıyorum. En küçük sayıyı en başa yerleştirerek sıralamayı
      //yapıyorum

      for (int j = 0; j < 10; j++)
      {
        for (int i = 0; i < 10; i++)
        {
          if (GelenSayilar[j] < GelenSayilar[i])
          {
            int sayi = GelenSayilar[j];
            GelenSayilar[j] = GelenSayilar[i];
            GelenSayilar[i] = sayi;
          }
        }
      }

      //Sıralama işlemini Array sınıfı kullanılarak da yapılabilir.

      Array.Sort(GelenSayilar);


    
      //belirlenen 10 rakamı textboxlara yazdırıyorum.
      textBox1.Text = GelenSayilar[0].ToString();
      textBox2.Text = GelenSayilar[1].ToString();
      textBox3.Text = GelenSayilar[2].ToString();
      textBox4.Text = GelenSayilar[3].ToString();
      textBox5.Text = GelenSayilar[4].ToString();
      textBox6.Text = GelenSayilar[5].ToString();
      textBox7.Text = GelenSayilar[6].ToString();
      textBox8.Text = GelenSayilar[7].ToString();
      textBox9.Text = GelenSayilar[8].ToString();
      textBox10.Text = GelenSayilar[9].ToString();


      //her butona başladığında yeni 10 lu listeyi listebox kontrolünün ilk sırarısına 
      //yerleştirmek için listbox ın insert metodunu kullanıyorum

      string liste = GelenSayilar[0].ToString();
      
      for (int i = 1; i < 10; i++)
  {
        liste += " - " + GelenSayilar[i].ToString();
  }

      listBox1.Items.Insert(0,liste);

    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //formun başlarken formun başlığını değiştirmek istiyorum . Başlık On numara oyunu olsun
      //bunun için this anahtar sözcüğünü kullanarak Text değerini değiştriyorum.

      this.Text = "ON NUMARA OYUNU";
    }
  }
}
  


UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Uygulamalar KeyBoardHook Sınıfı ile Klavye Olaylarını DinlemeKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form klavyeden alt Fxx (alt + F12) tuşlarını basarak işlem yatırma. C Sharp KeyboardHook sınıfını kullanarak klavyeden gelen olayları dinleme. KeyboardHook sınıfı ile klavye tuşlarını dinleme.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_HotKey
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    KeyboardHook hook;//control alt tuşlarını dinleme nesnesi

    Form form2;//alt control f12 ile açmak istediğimiz form nesnesi

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();

      //tuş dinleme nesnesinin örneğin oluşturma
      
      hook = new KeyboardHook();

      //bir tuşa basıldığında çalışan olan olay
     
      hook.KeyPressed += new EventHandler (hook_KeyPressed);

      //control alt F12 tuşlarına aynı anda basıldığında olay tetiklensin
      
      //burayı HookModifierKeys enum değerlerine göre geniletebilirsiniz 
     
      hook.RegisterHotKey(HookModifierKeys.Control | HookModifierKeys.Alt, Keys.F12);
    }

    void hook_KeyPressed(object sender, KeyPressedEventArgs e)
    {
      //form2 açma fonksiyonunu çağır
     
      form2Ac();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //yapılacak olan işlemler

      form2 = new Form2(this);
    }

    private void form2Ac()
    {
      //eğre form2 nesnesi daha önce oluşturulup kapatılmış ise yeni bir örneğini oluştur

      if (form2.IsDisposed)
      {
        form2 = new Form2(this);
      }

      //form2 de form1 ile işlem yapmak
      //için construtor (yapıcıya) this yani form nesnesini 
      //parametre olarak eklenebilir. Böylece ana formun bir referensını form2
      //nesnesine taşımış oluruz.

      //form2 nesnesini control alt F12 tuşlarına basılmış ise çalıştır
     
      form2.Show();
    }

  }
}

  

UYGULAMAYI İNDİR

17 Mayıs 2013 Cuma

C Sharp Uygulamalar XBall Oyunu ProgramıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form xball oyunu oyna. Form üzerine timer ile kontrolleri hareket ettirme. C sharp forma dinamik kontrol ekleme. Mouse hareketlerine göre sağ sola kayan kontrol. Arraylist kullanımı ve örnekleri.

UYGULAMAYI İNDİR

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Xball
{
  public partial class Xball_Form : Form
  {
    int yerX = 5,yerY=5;
    ArrayList kutucuklar = new ArrayList();
    int kutuSayisi = 5;
    int Hak = 3;
    int Level = 1;
    int hareket = 5;

    public Xball_Form()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Cball_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Text = "Seviye : " + Level.ToString() + "  Kalan hakkınız :" + Hak.ToString();
      Yenile();
      kutucuklarOlustur();
    }

    private void Yenile()
    {
      kutuSayisi = 5 * Level;
      Random rdn = new Random();
      int x = rdn.Next(0, 50);
      int y = rdn.Next(150, 250);
      ball.Location = new Point(x, y);
      timer1.Enabled = true;
      timer1.Interval = 5;
      yerX = 1 + Level * 1;
      yerY = -1 - Level * 1;
      if (yerX < 0)
        hareket = yerX * -1;
      else
        hareket = yerX;
    }

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      Application.DoEvents();
      ballHareket();
      carpmaDenetimi();
      oyunBittiMi(sender, e);
      KalanHak(sender, e);
    }

    private void KalanHak(object sender, EventArgs e)
    {
      if (ball.Bottom > kontrol.Bottom - 15 && !(ball.Right >= kontrol.Left && ball.Left <= kontrol.Right))
      {
        Hak--;
        
        for (int i = 0; i < kutucuklar.Count; i++)
        {
          Button btn = ((Button)kutucuklar[i]);
          ((Button)kutucuklar[i]).Dispose();
        }
        kutucuklar.Clear();
        timer1.Enabled = false;
        DialogResult dr = DialogResult.None;
        if (Hak > 0)
        {
          dr=MessageBox.Show("Yandınız. Kalan hakkınız : " + Hak.ToString());          
          if(dr ==DialogResult.OK)
            Cball_Load(sender, e);
        }
        else if (Hak == 0)
        {
          MessageBox.Show("GameOver");
          this.Close();
        }
      }
    }

    private void oyunBittiMi(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult dr = DialogResult.None;
      if (kutuSayisi == 0)
      {
        timer1.Enabled = false;
        dr = MessageBox.Show("Tebrikler. Seviye "+Level+" Bitirdiniz. ");
        Level++;
      }
      if (dr == DialogResult.OK)
        Cball_Load(sender, e);
    }

    private void ballHareket()
    {
      if (this.ClientSize.Width <= ball.Right)
      {
        yerX = yerX * -1;
      }
      else if (0 >= ball.Left)
      {
        yerX = yerX * -1;
      }

      if (this.ClientSize.Height <= ball.Bottom)
      {
        yerY = yerY * -1;
      }
      else if (0 >= ball.Top)
      {
        yerY = yerY * -1;
      }
      else if (ball.Bottom >= kontrol.Top + 5 && ball.Right >= kontrol.Left && ball.Left <= kontrol.Right)
      {
        yerY = yerY * -1;
      }

      ball.Location = new System.Drawing.Point(ball.Left + yerX, ball.Top + yerY);
    }

    private void Form1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      kontrol.Left = e.X;
    }

    private void kutucuklarOlustur()
    {
      for (int j = 0; j < Level; j++)
      {
        for (int i = 0; i < 5; i++)
        {
          Button btn = new Button();
          btn.Name = i.ToString();
          btn.TabStop = false;
          btn.Select();
          btn.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
          btn.Location = new Point(20 + i * 50, j*40+20 );
          btn.Width = 40;
          btn.BackColor = Color.Red;
          this.Controls.Add(btn);
          kutucuklar.Add(btn);
        }
      }
    }

    private void carpmaDenetimi() 
    {
      Rectangle r = new Rectangle();
      Rectangle t = new Rectangle();
    t.X=ball.Left;
        t.Y=ball.Top;
        t.Height=ball.Height;
        t.Width=ball.Width;
      for (int i = 0; i < kutucuklar.Count; i++)
  {
        Button btn =((Button)kutucuklar[i]);
    r.X=btn.Left;
        r.Y=btn.Top;
        r.Height=btn.Height;
        r.Width=btn.Width;
        if (r.IntersectsWith(t))
        {
          kutuSayisi--;

          kutucuklar.RemoveAt(i);
          if (yerY > 0 && yerX >0)
          {
            if (btn.Top <= ball.Bottom && btn.Left < ball.Right - hareket)
              yerY = yerY * -1;
            else
              yerX = yerX * -1;
          }
          else
            if (yerY > 0 && yerX < 0)
            {
              if (btn.Top <= ball.Bottom && btn.Right > ball.Left + hareket)
                yerY = yerY * -1;
              else
                yerX = yerX * -1;
            }
            else
              if (yerY < 0 && yerX > 0)
              {
                if (btn.Bottom >= ball.Top && btn.Left < ball.Right - hareket)
                  yerY = yerY * -1;
                else
                  yerX = yerX * -1;
              }
              else
                if (yerY < 0 && yerX < 0)
                {
                  if (btn.Bottom >= ball.Top && btn.Right > ball.Left + hareket)
                    yerY = yerY * -1;
                  else
                    yerX = yerX * -1;
                }


          btn.Dispose();
        }
        Application.DoEvents();
  }
    }

  }
}

 

UYGULAMAYI İNDİR