8 Nisan 2013 Pazartesi

C Sharp Uygulamaları Telefon Rehberi Konsol UygulamasıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Konsol Uygulamaları Telefon rehberi uygulaması. C Sharp konsol ekranından personel ismi ve soyadını yazarak programa girme. Personelin telefon numarasını konsolda girme. C sharp rehber sınıfı oluşturma. C sharp sınıf uygulamasını konsol da çalıştırma. Telefon rehberi için rehber sınıfı oluşturma. C sharp while döngüsü kullanımı. C sharp if else örnekleri ve kullanımı.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Telefon_Rehberi
{
  class Program
  {
    // Ana sınıf(main class) içinde yapılcak işlemleri oluşturdugumuz sınıfın

    // statik metotlarını kullanarak gerçekleştireceğiz

    static void Main(string[] args)
    {
      while (true)//sonsuz döngü ile devamlı program çalışacak
      {
        Rehber.kayitEkle(); // rehberimize yeni nesne ekleme
        
        //Rehber.telefonuGuncelle(0);

        Rehber.rehberiYazdir(); // rehberimizdeki nesneleri ekrana yazdırma
      }

    }
  }


  //Telefon rehberi işlemlerini yapacak olan sınıf (class):

  class Rehber
  {
    private int id;

    public int Id
    {
      get { return id; }//int tipinde, girilen id döndürür
    }

    private string isim;

    public string Isim
    {
      get { return isim; } // string tipinde, girilen ismi döndürür
    }

    private string telefon;

    public string Telefon
    {
      get { return telefon; } // string tipinde, girilen telefon numarasını döndürür

      set
      {
        telefon = value; //string tipinde, telefon numarasını bu özelliğe atama yapar
      }
    }

    private Rehber yenikayit; //yeni oluşturulacak kayıtı temsil eder


    private static int kayitSayisi = 0; //oluşturulan nesneleri saymada kullanılır


    private Rehber(string isim, string telefon)
    {
      id = kayitSayisi++;

      yenikayit = null;

      this.isim = isim;

      this.telefon = telefon;
    }

    private Rehber()
    {
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;

      kayitSayisi++;

      id = kayitSayisi;

      yenikayit = null;

      Console.WriteLine("İsim giriniz.");

      this.isim = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Telefon Giriniz");

      this.telefon = Console.ReadLine();

    }


    public static Rehber birinciKayit = null;


    public static void kayitEkle()// statik kayıt ekleme metodu(yani yeni kayıtı tutacak nesne)
    {
      Rehber temp;//yeni kayıtın ekleneceği yeri bulmak için geçici örnek oluştur


      if (birinciKayit == null)// rehber boşsa ilk kayiti oluştur
      {
        birinciKayit = new Rehber();
      }
      else // rehberde kayit varsa boş kayiti bul ve örneğini oluştur
      {
        temp = birinciKayit;


        while (temp.yenikayit != null)
        {
          temp = temp.yenikayit;
        }

        temp.yenikayit = new Rehber();
      }
    }


    public static void rehberiYazdir()
    {
      Rehber temp = birinciKayit;

      Console.WriteLine("------------------------------------------------------");

      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;


      while (temp != null)
      {
        Console.WriteLine(temp.id + " " + temp.isim + " " + temp.telefon);
        temp = temp.yenikayit;
      }


      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;

      Console.WriteLine("------------------------------------------------------");
    }


    public static void telefonuGuncelle(int id)
    {
      Rehber temp = birinciKayit;// verilen id deki telefonu güncelleme

      while (temp != null)
      {
        if (temp.id == id)
        {
          Console.WriteLine("Güncelleme için yeni telefon giriniz");

          temp.telefon = Console.ReadLine();
        }

        temp = temp.yenikayit;
      }
    }
  }
}


/*
 * 
 * Örnek program çıktısı
 * 
 * 
İsim giriniz.
fatih köksal
Telefon Giriniz
423432423
------------------------------------------------------
1 fatih köksal 423432423
------------------------------------------------------
İsim giriniz.
fatih kök
Telefon Giriniz
4324324234
------------------------------------------------------
1 fatih köksal 423432423
2 fatih kök 4324324234
------------------------------------------------------
İsim giriniz.
ahmet köksal
Telefon Giriniz
2343532523
------------------------------------------------------
1 fatih köksal 423432423
2 fatih kök 4324324234
3 ahmet köksal 2343532523
------------------------------------------------------
İsim giriniz.
fatih aslan
Telefon Giriniz
334324
------------------------------------------------------
1 fatih köksal 423432423
2 fatih kök 4324324234
3 ahmet köksal 2343532523
4 fatih aslan 334324
------------------------------------------------------
İsim giriniz.*/
UYGULAMAYI İNDİR

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme