14 Nisan 2013 Pazar

C Sharp Uygulamalar String Nesnesinin Split Metodu KullanımıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Konsol Uygulamaları, konsol ekranına girilen satırı okuma, okunan satırı Split metodu ile boşLuk karakterine göre kelimeleri ayırma, bölünen kelime gruplarını diziye atama.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_While_Dongusu_If_Yapisi
{
  class While_Dongusu_If_Yapisi
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      bool cikis = true;


      while (cikis)
      {
        // giriş ve çıkış olarak kullanılacak değişkenler

        string ad, soyad, tel, girilendeger;


        //girilen değerin doğru girilip girilmediğinin sonucunu durum değişkenine yazacağız

        bool durum = true;


        //stringarray, konsol ekranına girilen bilgileri tutacak

        string[] stringarray = new string[3];


        while (durum)
        {

          Console.WriteLine("isminizi, soyadınızı ve telefon numarasını sırayla giriniz ");

          Console.Write("");


          girilendeger = Console.ReadLine(); // örnek olarak şöyle bir şey girilsin : "f k 544"


          //girilen bilgiyi boşluklara göre bölerek sıra ile dizi içine yerleştirmek için Split 

          //merodu kullanılır. Eğer yan yana örnekteki gibi bir yazı girilmiş ise bu dizinin

          //boyutu 3 olur.

          stringarray = girilendeger.Split(' ');


          if (stringarray.Count() != 3)
          {
            //Eğer girilen değerler 3 kelime grubundan oluşmuyorsa hata ver

            //ve yeniden istenen bilgileri tekrarla. Bu while döngüsünün devam 

            //edeceği anlamına geliyor.

            durum = true;

            Console.Write("3 kelime grubu girmelisiniz...\n");
          }
          else
          {
            //Eğer 3 kelime grubu girilmişse while döngüsünden çık ve programa devam et

            durum = false;

          }
        }


        //ilk girilen bilgi ad

        ad = stringarray[0];


        //ikinci girilen bilgi soyad

        soyad = stringarray[1];


        //üçüncü sırada girilen bilgi telefon no

        tel = stringarray[2];


        //sıra ile alınan bilgileri konsol ekranına yazdırma.

        Console.WriteLine("Adınız   : " + ad);

        Console.WriteLine("Soyadınız  : " + soyad);

        Console.WriteLine("Telefon no : " + tel);


        //en dıştaki while döngüsü, programdan çıkmak veya devam etmek için kullanılıyor

        Console.WriteLine("cikmak icin ->1, devam icin ->0");

        string status = Console.ReadLine();

        if (status == "0")

          cikis = true;

        else

          cikis = false;


        //eğer 1 değeri girilirse while ın içi false olacağından, dögü sonlanacak ve

        //böylece program sonlanmış olacak
      }
    }
  }
}


/*

isminizi, soyadınızı ve telefon numarasını sırayla giriniz
f k 544
Adınız   : f
Soyadınız  : k
Telefon no : 544
cikmak icin ->1, devam icin ->0
0
isminizi, soyadınızı ve telefon numarasını sırayla giriniz
g k 455
Adınız   : g
Soyadınız  : k
Telefon no : 455
cikmak icin ->1, devam icin ->0
 * 
 * 
 * */UYGULAMAYI İNDİR

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme