14 Nisan 2013 Pazar

C Sharp Uygulamalar Sekiz Vezir Probleminin ÇözümüKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Konsol Uygulamaları, Sekiz Vezir probleminin çözümü, c sharp ile Sekiz vezir probleminin çözümü, C sharp 8 vezir probleminin çözümünü.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace sekiz_vezir
{
  class sekiz_vezir
  {
    static int cozumSayi = 0;

    static int[] vezirYerleri;

    static int vezirSayisi = 8;

    
    static void Main(string[] args)
    {
      // vezir yerleri tutmak için int tipinde bir dizi olustur

      vezirYerleri = new int[vezirSayisi];


      //birinci vezir yerleştirerek işleme başla

      vezirYerlestir(0);


      //Bütün yerleştirme olasılıkları tamamlandığında ekrana sonucu yaz

      Console.WriteLine("\n\n{0} vezir probleminin {1} adet cozumu vardir.\n", 
        vezirSayisi, cozumSayi);


      Console.ReadKey();
    }

    static void vezirYerlestir(int vezirSira) 
    {
      // vezirlerin birbirini yemediği durum oldugunda cozumu ekrana yaz

      // cozum sayısını bir arttır


      if (vezirSira == vezirSayisi)

        cozumuKonsolEkraninaYaz();

      else

        //burada sırayla vezirleri yerleştirip birbirini yiyip yemediği kontrolu yap

        for (vezirYerleri[vezirSira] = 1; vezirYerleri[vezirSira] < 1 << vezirSayisi; 

          vezirYerleri[vezirSira] <<= 1)

          if (vezirYerleriTamam(vezirSira))

            vezirYerlestir(vezirSira + 1); 

            //bibirini yemediyse bir sonraki veziri yerleştir
    }

    static bool vezirYerleriTamam(int vezirSira)
    {

      //burada yeni yerleştirilen vezir ile daha önceki yerleştirilen vezirlerin

      //yerlerini kontrol et eğer birbirlerini yemiyorlarsa True döner

      //Birbirini yediği ilk durumda False döner


      for (int r = 0; r < vezirSira; r++) 

        if (vezirYerleri[vezirSira] == vezirYerleri[r] || 

          vezirYerleri[vezirSira] == vezirYerleri[r] << vezirSira - r 

          || vezirYerleri[vezirSira] == vezirYerleri[r] >> vezirSira - r)

        {
          return false; 

        }
  
      return true;      
    }
    static void cozumuKonsolEkraninaYaz()  
    {
      int t, r;

      Console.WriteLine("\n\n{0}. COZUM \n\n", ++cozumSayi);


      for (r = 0; r < vezirSayisi; r++)
      {
        for (t = 1 << vezirSayisi - 1; t > 0; t >>= 1)

          Console.Write("{0}", vezirYerleri[r] == t ? 'V' : '-');


        Console.WriteLine();
      }
    }
  }
}
UYGULAMAYI İNDİR

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme