6 Nisan 2013 Cumartesi

C Sharp Uygulamalar Metot Kullanarak Alan HesaplamaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Konsol Üçgenin alanını hesaplama, dikdörtgenin alanının hesaplama, karenin alanını hesaplama, metot kullanımı.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Ucgen_Kare_Dikdortgen_Alan_Hesaplama
{
  class Ucgen_Kare_Dikdortgen_Alan_Hesaplama
  {

 // Üç Kenarı verilen bir üçgenin alanını hesaplama metodu

    static void ucgen()
    {
      int a, b, c,u;

      double alan;

      Console.Write(" Ucgen Alan Hesaplama : \n********************\n");

      Console.Write("a Kenarı :");

      a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.Write("b Kenarı :");

      b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.Write("c Kenarı :");

      c = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      u = (a + b + c) / 2;

      alan = Math.Sqrt(u * (u - a) * (u - b) * (u - c));

      Console.Write(" Ucgen ALAN : {0}\n", alan);
    }


    // Karenin Alanını hespalama metodu

    static void kare()
    {
      int a;

      double alan;

      Console.Write(" Kare Alan Hesaplama : \n********************\n");

      Console.Write("a Kenarı :");

      a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      alan = a*a;

      Console.Write("Kare ALAN : {0}\n", alan);
    }

 //İki kenar uzunluğu girilen bir dik dörtgenin alanını hesaplama

    static void dortgen()
    {
      int a, b;

      double alan;

      Console.Write(" Dikdörtgen Alan Hesaplama : \n********************\n");

      Console.Write("a Kenarı :");

      a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.Write("b Kenarı :");

      b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      alan = a*b;

      Console.Write("Dikdörtgen ALAN : {0}\n", alan);
    }

 // Ana metod Main, Metodların çağrıldığı ana metod.

    static void Main(string[] args)
    {
      int girilenDeger = -1;

      while (true)
      {
        ucgen();

        Console.WriteLine("\n******************\n");

        kare();

        Console.WriteLine("\n******************\n");

        dortgen();

        Console.WriteLine("\n******************\n");

        Console.WriteLine("\n\nUygulamadan çıkmak için 0 giriniz\n\n");

        try
        {
          girilenDeger = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

          if (girilenDeger == 0)
          {
            break;
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("\n\nUygulama Devam Ediyor...\n\n");
          }
        }
        catch (Exception)
        {
          Console.WriteLine("\n\nUygulama Devam Ediyor...\n\n");
        }
      }
      
    }
  }
}UYGULAMAYI İNDİR

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme