3 Nisan 2013 Çarşamba

C Sharp Uygulamalar Math Sınıfı MetodlarıKONU : C Sharp Uygulamaları : C Sharp Math sınıfını özellikleri, yuvarlama işlemleri, logoritama işlemleri , matematik hesaplama işlemleri.
UYGULAMAYI İNDİR
 


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Math_Sinifi_Ozellikler
{
  class Math_Sinifi_Ozellikler
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //C sharp ta Math sınıfı, Math sınıfı özellik leri ve metot ları
 
      Console.WriteLine(Math.E);
      // Sonuç = 2,71828182845905

      Console.WriteLine(Math.PI);
      // pi sayısı, Sonuç = 3,14159265358979

      Console.WriteLine(Math.Abs(-10.5));
      // mutlak değer alma, Sonuç = 10.5

      Console.WriteLine(Math.Abs(-10));
      // mutlak değer alma, Sonuç = 10

      Console.WriteLine(Math.Sin(90*Math.PI/180));
      // sinüs değerini hesaplama, Sonuç = 1 

      Console.WriteLine(Math.Ceiling(10.4));
      // ondalık kısmı yukarı yuvarlama, Sonuç = 11

      Console.WriteLine(Math.Floor(10.9));
      // ondalık kısmı aşağıya yuvarlama, Sonuç = 10

      Console.WriteLine(Math.Max(10, -20));
      // verilen iki sayının maksimum unu döner, Sonuç = 10

      Console.WriteLine(Math.Min(20, 14));
      // verilen iki sayının minimum unu döner, Sonuç = 14

      Console.WriteLine(Math.Pow(7, 14));
      // ilk sayının kuvvetini hesaplama, örnek 7 üzeri 14 = 678223072849

      Console.WriteLine(Math.Sqrt(15));
      // Verilen sayının karakök ünü hesaplar, Sonuç = 3,87298334620742

      Console.WriteLine(Math.Log(Math.E));
      // logaritma (e tabanında) hesaplama, Sonuç = 1

      Console.WriteLine(Math.Log10(100));
      // logaritma (10 tabanında) hesaplama , Sonuç = 2

      Console.WriteLine(Math.Exp(1));
      // e üzeri verilen sayıyı hesaplar, örnek, e üzeri 1 = 2,71828182845905

      Console.WriteLine(Math.Sign(1324));
      // Girilen sayı pozitif tam sayı ise 1 döner, Sonuç = 1

      Console.WriteLine(Math.Sign(-10));
      // Girilen sayı negatif tam sayı ise -1 döner, Sonuç = -1

      Console.WriteLine(Math.Sign(0));
      // Girilen sayı sıfır tam sayısı (0) ise 0 döner, Sonuç = 0

      Console.WriteLine(Math.Round(34.43423,3));
      // Ondalık kısmı belirtilen değerdeki kadar yuvarlar, Sonuç = 34,434

      Console.Read();


    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme