6 Nisan 2013 Cumartesi

C Sharp Uygulamalar Konsol Overloading ÖrnekleriKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Konsol Uygulamalar Dairenin Alanını Hesaplama, Dikdörtgenin alanını hesaplama, Metot Overloading

UYGULAMAYI İNDİR

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Metot_Overloading
{
  class Metot_Overloading
  {
    // Metotlarda (overloading) aşırı yükleme durumunu kullanma.
    // Overloading de bir metodun aynı isme ait birden fazla versiyonu yazılabilmesi durumudur.
    // Metodların aşırı yüklenmesinin amacı aynı görevi yapan farklı sayıda veya tipte parametre    
    // ile yerine getirebilen fonksiyonların farklı isimler ile yazılmasını engellemektir.
    // Böylece anlamsal bütğnlük sağlanmış olur.

    static void Main(string[] args)
    {
      // Programdan istenildiği zaman çıkmak için sonsuz döngü oluşturma
      while (true)
      {
        //Ekrana yazdırma metodu, string parametre ile kullanma

        EkranaYazdir("Hoşgeldiniz...");


        //Ekrana yazdırma metodu, string parametre ile kullanma

        EkranaYazdir("Dairenin alanı için 1 e dortgenin alanı için 2 ye, çıkmak için 3 e basınız");


        int girilenDeger = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

        // Dairenin alanı hesaplanmak isteniyorsa


        if (girilenDeger == 1)
        {
          double yariCap;

          //Ekrana yazdırma metodu, string parametre ile kullanma

          EkranaYazdir("Yarı Çap : ");

          yariCap = double.Parse(Console.ReadLine());

          //Dairenin alanını hesaplayan metod, tek parametre ile kullanma

          double alan = AlanHesapla(yariCap);

          //Ekrana yazdırma metodu, double parametre ile kullanma

          EkranaYazdir(alan);
        }
        else if (girilenDeger == 2)
        {
          double x, y;

          //Ekrana yazdırma metodu, string parametre ile kullanma

          EkranaYazdir("Yuksekligi giriniz: ");

          x = double.Parse(Console.ReadLine());

          //Ekrana yazdırma metodu, string parametre ile kullanma

          EkranaYazdir("Uzunlugu giriniz: ");

          y = double.Parse(Console.ReadLine());

          //Karenin alanını hesaplama, iki parametre ile kullanma

          double alan = AlanHesapla(x, y);

          //Ekrana yazdırma metodu, double parametre ile kullanma

          EkranaYazdir(alan);
        }
        else if (girilenDeger == 3)
        {
          break;
        }
        else
          // örnek olarak writeline 18 overload vardır...

          Console.WriteLine("Uygun bir rakam giriniz");

      }

    }


    //Ekrana yazdırma metodu, string parametre ile kullanma

    static void EkranaYazdir(string mesaj)
    {
      Console.WriteLine(mesaj);
    }


    //Ekrana yazdırma metodu, double parametre ile kullanma

    static void EkranaYazdir(double mesaj)
    {
      Console.WriteLine(mesaj);
    }


    //Dairenin alanını hesaplayan metod, tek parametre ile kullanma

    static double AlanHesapla(double r)
    {
      return Math.PI * Math.Pow(r, 2);
    }


    //Karenin alanını hesaplayan metod, tek parametre ile kullanma

    static double AlanHesapla(double x, double y)
    {
      return x * y;
    }
  }

  /*
   * Program çıktısı
   * 
    Hoşgeldiniz...
    Dairenin alanı için 1 e dortgenin alanı için 2 ye, çıkmak için 3 e basınız
    1
    Yarı Çap :
    21
    1385,4423602331
    Hoşgeldiniz...
    Dairenin alanı için 1 e dortgenin alanı için 2 ye, çıkmak için 3 e basınız
    2
    Yuksekligi giriniz:
    32
    Uzunlugu giriniz:
    42
    1344
    Hoşgeldiniz...
    Dairenin alanı için 1 e dortgenin alanı için 2 ye, çıkmak için 3 e basınız
    1
    Yarı Çap :
    23
    1661,902513749
    Hoşgeldiniz...
    Dairenin alanı için 1 e dortgenin alanı için 2 ye, çıkmak için 3 e basınız

   * 
   * 
   */
}


UYGULAMAYI İNDİR

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme