23 Nisan 2013 Salı

C Sharp Uygulamalar Karenin-Dikdörtgenin-Üçgenin Alanlarını HesaplamaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Konsol Üçgenin alanını hesaplama, dikdörtgenin alanının hesaplama, karenin alanını hesaplama. C sharp konsol static metot örnekleri.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Alan_Hesaplama
{
  class Alan_Hesaplama
  {
    //Karenin,dikdörtgenin,üçgenin alanını hesaplama

    static void Main(string[] args)
    {
      EkranaYazdir("Hosgeldiniz..");

      EkranaYazdir("\nKarenin alanı icin\t->1 \nDikdortgenin alanı icin\t->2" +

            "\nUçgenin alanı için\t->3"); 

      string secim = Console.ReadLine();


      if (secim == "1")
      {

        // karenin alanını hesaplama

        double k;

        EkranaYazdir("Karenin kenar uzunluğunu giriniz\t:");

        k = double.Parse(Console.ReadLine());

        double alan = AlanHesapla(k);

        EkranaYazdir("Karenin alanı\t =" + alan);
      }
      else
        if (secim == "2")
        {

          //dikdörtgenin alanını hesaplama

          double x, y;


          //Ekrana yazdırma metodu, string parametre ile kullanma

          EkranaYazdir("Yuksekligi giriniz: ");

          x = double.Parse(Console.ReadLine());


          //Ekrana yazdırma metodu, string parametre ile kullanma

          EkranaYazdir("Uzunlugu giriniz: ");

          y = double.Parse(Console.ReadLine());


          //Dikdörtgenin alanını hesaplama, iki parametre ile kullanma

          double alan = AlanHesapla(x, y);


          //Ekrana yazdırma metodu, double parametre ile kullanma

          EkranaYazdir("Dikdörtgenin alanı\t =" + alan);
        }
        else
          if (secim == "3")
          {

            //üçgenin alanını hesaplama

            double x, y, z;


            //Ekrana yazdırma metodu, string parametre ile kullanma

            EkranaYazdir("1. kenar uzunluğunu griniz : ");

            x = double.Parse(Console.ReadLine()); //alınan değerleri double a çevirme

            EkranaYazdir("2. kenar uzunluğunu griniz : ");

            y = double.Parse(Console.ReadLine());

            EkranaYazdir("3. kenar uzunluğunu griniz : ");

            z = double.Parse(Console.ReadLine());


            //üçgenin alanı hesaplama(üç kenar uzunluğu verilen üçgenin)

            //alanhesapla metodunu 3 parametre ile kullanma

            double alan = AlanHesapla(x, y, z);


            //Ekrana yazdırma metodu, double parametre ile kullanma

            EkranaYazdir("Dikdörtgenin alanı\t =" + alan);
          }

      Console.ReadKey();
    }


    //Alan metodu, bir parametre ile kullanma // karenin alanını hesaplama

    static double AlanHesapla(double k)
    {
      double kare_alan = Math.Pow(k, 2);

      return kare_alan;
    }


    //Alan metodu, iki parametre ile kullanma // dikdörtgenin alanını hesaplama

    static double AlanHesapla(double x, double y)
    {
      double dikdortgen_alan = x * y;

      return dikdortgen_alan;
    }


    //Alan metodu, üç parametre ile kullanma // üçgenin alanını hesaplama

    static double AlanHesapla(double x, double y, double z)
    {
      double u = (x + y + z)/2;

      double ucgen_alan = Math.Sqrt( u * (u - x) * (u - y) * (u - z));

      return ucgen_alan;
    }


    //Ekrana yazdırma metodu, string parametre ile kullanma

    static void EkranaYazdir(string mesaj)
    {
      Console.WriteLine(mesaj);
    }


    //Ekrana yazdırma metodu, double parametre ile kullanma

    static void EkranaYazdir(double mesaj)
    {
      Console.WriteLine(mesaj);
    }
  }
}


/*
 * Örnek program çıktısı 
 * 
Hosgeldiniz..

Karenin alanı icin   ->1
Dikdortgenin alanı icin ->2
Uçgenin alanı için   ->3
 * 
 * 
1
Karenin kenar uzunluğunu giriniz    :
12
Karenin alanı  =144
 * 
 * 
 *
 * 
 *
Hosgeldiniz..

Karenin alanı icin   ->1
Dikdortgenin alanı icin ->2
Uçgenin alanı için   ->3
 * 
 * 
2
Yuksekligi giriniz:
12
Uzunlugu giriniz:
15
Dikdörtgenin alanı    =180
 * 
 * 
 * 
 * 
Hosgeldiniz..

Karenin alanı icin   ->1
Dikdortgenin alanı icin ->2
Uçgenin alanı için   ->3
 * 
 * 
3
1. kenar uzunluğunu griniz :
15
2. kenar uzunluğunu griniz :
20
3. kenar uzunluğunu griniz :
25
Dikdörtgenin alanı    =150 * 
*/UYGULAMAYI İNDİR

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme