30 Nisan 2013 Salı

C Sharp Uygulamalar iki Boyutlu Dizi Oluşturma - Dizilerde Sıralama İşlemleri 1KONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Konsol iki boyutlu dizi örnekleri, dizi elemanların küçükten büyüğe sıralama , dizi elemanların büyükten küçüğe doğru sıralama.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Diziler_Ornekler
{
  class Diziler_Ornekler
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int x = 3, y = 3;

      Random rnd = new Random();

      Console.Write("\n\nİki boyutlu dizinin elemanlarını enter tuşuna basarak sırayla giriniz:\n\n");

      //iki boyutlu bir dizi tanımla

      int[,] ikiliDizi = new int[x, y];


      //iki boyutlu diziyi console dan girilen sayılar ile doldurma

      for (int i = 0; i < x; i++)
      {
        for (int j = 0; j < y; j++)
        {
          //konsole ekranında cursor ın yerini belirleme

          //böylece matris yapısı oluşturabilme

          Console.SetCursorPosition((j + 1) * 5, i + 5);


          //iki boyutlu matrisi diziye aktarma

          ikiliDizi[i, j] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        }
      }


      //matrisin özelliklerini console ekranına yazdırma

      Console.WriteLine();

      Console.WriteLine("Satır Sayısı     = {0}", ikiliDizi.GetLength(0));

      Console.WriteLine("Sütun Sayısı     = {0}", ikiliDizi.GetLength(1));

      Console.WriteLine("Rank (Dizinin Boyutu) = {0}", ikiliDizi.Rank);

      Console.WriteLine("Eleman Sayısı     = {0}", ikiliDizi.Length);

      

      //--------------------------------------------
      int[] dizi = { 2, 6, 4, 12, 433, 34, 1, 7, -43, 0 };


      //rasgele oluşturulmuş bu diziyi console ekrana yazdırma 

      Console.Write("\n\nRasgele dizimiz\n\n" + dizi[0]);


      for (int i = 1; i < dizi.Length; i++)
      {
        Console.Write(" - " + dizi[i]);
      }

      //Tek Boyutlu Dizilerde Diziyi Tersine Çevirmek İçin

      //Array sınıfının static Reverse metodu diziyi tersine çevirir

      Array.Reverse(dizi);

      // Tersine çevrilmiş diziyi console ekranına yazdır  

      Console.Write("\n\nDizimizin ters çevrilmiş hali\n\n" + dizi[0]);

      for (int i = 1; i < dizi.Length; i++)
      {
        Console.Write(" - " + dizi[i]);
      }
      
  
      //Tek Boyutlu Dizilerde Diziyi Küçükten Büyüğe Sıralamak İçin
  
      Array.Sort(dizi);

      //dizinin küçükten büyüğe doğru sıralama ve console ekranına

      //yazdırma

      Console.Write("\n\nDizimizin küçükten büyüğe doğru sıralanması\n\n" + dizi[0]);

      for (int i = 1; i < dizi.Length; i++)
      {
        Console.Write(" - " + dizi[i]);
      }

      //küçükten büyüğe sıralan dizi ter çevrilirse sıralanma şekli

      //büyükten küçüğe doğru olmuş olur

      Array.Reverse(dizi);

      //dizinin büyükten küçüğe doğru sıralama ve console ekranın yazdırma

      Console.Write("\n\nDizimizin büyükten küçüğe doğru sıralanması\n\n" + dizi[0]);

      for (int i = 1; i < dizi.Length; i++)
      {
        Console.Write(" - " + dizi[i]);
      }
      
    
      //--------------------------------------------
      Console.ReadKey();

    }
  }
}


/* örnek program çıktısı

   54  454 54
   4  4  5
   3  2  5

Satir Sayisi     = 3
Sütun Sayisi     = 3
Rank (Dizinin Boyutu) = 2
Eleman Sayisi     = 9


Rasgele dizimiz

2 - 6 - 4 - 12 - 433 - 34 - 1 - 7 - -43 - 0

Dizimizin ters çevrilmis hali

0 - -43 - 7 - 1 - 34 - 433 - 12 - 4 - 6 - 2

Dizimizin küçükten büyüge dogru siralanmasi

-43 - 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 12 - 34 - 433

Dizimizin büyükten küçüge dogru siralanmasi

433 - 34 - 12 - 7 - 6 - 4 - 2 - 1 - 0 - -43
*/


UYGULAMAYI İNDİR

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme