30 Nisan 2013 Salı

C Sharp Uygulamalar If - else Örnekleri For, While Döngü ÖrnekleriKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Konsol döngü örnekleri , if else örnekleri, goto kullanımı, matematik işlemleri yapma, bölünebilme.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Uygulamalar_Donguler
{
  class Donguler
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int tamsayi = 0;

    baslangic: //baslangic etiketi

      Console.WriteLine("merhaba c sharp uygulama kullanıcıları");
      tamsayi++;
      if (tamsayi < 25) // dongu kullanımı ama tavsiye edilmez
      {
        goto baslangic;
        // tamsayı değişkeninin değeri 25 den küçük ise baslangıç etiketine gider
        // 25 den büyük olduğunda aşağıdaki satırdan devam eder
      }

      tamsayi = 0; //tamsayi değerini 10 yap

      // while döngüsü yukarıdaki goto fonksiyonunun yaptığı işlemin aynısını yapar
      // goto dongu için kullanılabilir ama kullanımı tehlikeli olabilir.
      // bunun yerine for veya while döngüleri kullanılır

      while (tamsayi < 25) // yukarıdaki işlemin aynısını yapar
      {
        Console.WriteLine("merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar ");
        tamsayi++;//değişkenin değeriini bir arttır
      }

      // dongulerle diziye değer atama

      int[] sayidizisi; //int tipinde bir sayi dizisi tanımlama
      sayidizisi = new int[5]; // dizinin boyutunu 5 olarak belirleme 

      int sayac = 0; // int tipinde sayac değiskeni tanımlama, ilk değeri 0

      while (sayac < 5)
      {
        Console.WriteLine(sayac.ToString() + ". degeri giriniz : ");
        sayidizisi[sayac] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        sayac++; //saya değerini bir arttırma 
      }


      sayac = 0; // sayac ı sıfırla

      while (sayac < 5) // dayidizisi dizindeki değerleri konsol ekranına yaz
      {
        Console.WriteLine(sayidizisi[sayac] + ", ");
        sayac++;
      }
      Console.WriteLine();

      // if else ve for yapısının kullanımı
  
      string cumle; // string tipinde değişken tanımlama

      Console.WriteLine("bir yazı giriniz...");

      cumle = Console.ReadLine(); 
      for (int sayi = 0; sayi < cumle.Length; sayi++)
      {
        // Eğer string değişkenin karakterlerini bir büyük bir küçük harf şeklinde yazma
        if (sayi % 2 == 0)
        {
          Console.WriteLine(cumle.Substring(sayi, 1).ToUpper());
          // bu karakteri kücük harfe cevirir.
        }
        else
        {
          Console.WriteLine(cumle.Substring(sayi, 1).ToLower());
          // bu karakteri kücük harfe cevirir.
        }
      }

      // kendinden bir sonraki harfi yazması için

      for (int sayi = 0; sayi < cumle.Length; sayi++)
      {
        Console.Write((char)((int)cumle[sayi] + 1));
      }

      // menu işlemi
      cumle = "";
      char secim;
      while (true)
      {
        Console.WriteLine("\n\nyazı okumak için   => 1\n"
                 +"yazıyı yazdırmak için => 2\n"
                 +"çıkış için      => 0\n"
                 +"devam etmek için herhangi bir değer giriniz\n");
        secim = Console.ReadLine()[0];
        if (secim == '1')
        {
          cumle = Console.ReadLine(); // okuma işlemi yapar
        }
        else if (secim == '2')
        {
          Console.WriteLine(cumle);//konsolekranına yazma işlemi yapar
        }
        else if (secim == '0')
        {
          break; //çıkış işlemini gerçekleştirir
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Yeniden sorguya devam eder.....");
        }
      }

      //iterative olarak faktöriyel hesabı yapma

      Console.WriteLine("Negatif olmayan bir tam sayi giriniz : ");
      int sayiAl = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());//girilen değerin int tipine çevir
      int sonuc = 1;

      for (sayac = 1; sayac <= sayiAl; sayac++)
      {
        sonuc = sonuc * sayac;
      }
      Console.WriteLine("işlemin sonucu = " + sonuc);//sonucu konsol ekranına yaz

      Console.ReadKey();

    }

  }
}

/*
 *
 * Örnek program çıktısı:
 * 
 * 
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
0. degeri giriniz :
4
1. degeri giriniz :
2
2. degeri giriniz :
45
3. degeri giriniz :
654
4. degeri giriniz :
54
4,
2,
45,
654,
54,

bir yazı giriniz...
c sharp uygulamalar
C

S
h
A
r
P

U
y
G
u
L
a
M
a
L
a
R
d!tibsq!vzhvmbnbmbs

yazı okumak için   => 1
yazıyı yazdırmak için => 2
çıkış için      => 0
devam etmek için herhangi bir değer giriniz

1
c sharp uygulamalar yazı yazma


yazı okumak için   => 1
yazıyı yazdırmak için => 2
çıkış için      => 0
devam etmek için herhangi bir değer giriniz

2
c sharp uygulamalar yazı yazma


yazı okumak için   => 1
yazıyı yazdırmak için => 2
çıkış için      => 0
devam etmek için herhangi bir değer giriniz


*/UYGULAMAYI İNDİR

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme