5 Nisan 2013 Cuma

C Sharp Uygulamalar Event - Delegate Tanımlama ve TetiklemeKONU : C Sharp Uygulamalar - C sharp form Event - Delegate örnek uygulama, Dinamik olarak yeni form açma, yeni formlar arası olay (event) kullanarak bağlantı kurma
ETİKETLER: csharp event - csharp event handler - csharp events - csharp event example - csharp event and delegate - csharp event add - csharp delegate - csharp delegate kullanımı - csharp delegate nedir - csharp delegate event - csharp delegate example - csharp delegate örnekleri - csharp event örnekleri - csharp form event - csharp delegate vs event - c# event - c# event kullanımı - c# event example - c# delegate - c# delegate kullanımı - c# delegate example - c# delegate örnekleri.
UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_Delegate_Events
{
  public partial class Delegate_Events_Form : Form
  {

    private int formNo = 0;
    private System.Windows.Forms.Button btnYeniFormAc;

    //delege tanımlama
    public delegate void delegateDeneme(int formNumarasi);
    // olay tanımlama
    public event delegateDeneme eventDeneme;

    public Delegate_Events_Form()
    {
      InitializeComponent();
      InitializeMyComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      this.eventDeneme += new delegateDeneme(Form1_eventDeneme);
    }

    public void yeniFormAc()
    {
      //yeni bir form oluştur
      MyForm form = new MyForm();

      //her açılan form yeni bir id verelim
      //böylece hangi butonu tıklandığını tespit edebiliriz
      form.formNo = this.formNo++;
      //form da bir tane dinamik buton oluşturalım
      Button btn = new Button();
      btn.Text = "Aktifleştir";
      btn.Name = form.formNo.ToString();
      btn.Size = new Size(100, 30);
      btn.Click += new EventHandler(btn_Click);
      //oluşturduğumuz bu butonu dinamik oluşturduğumyz forma ekleyelim
      form.Controls.Add(btn);
      //form için icon yükle
      form.Icon = C_Sharp_Form_Delegate_Events.Properties.Resources.Turkiye;
      //dinamik oluşan formu göster
      form.Show();
    }
    
    void btn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //oluşturulan butonun tıklama olayı yazdığımız olayı tetiklesini istiyoruz
      eventDeneme(int.Parse((sender as Button).Name));
    }

    void Form1_eventDeneme(int formNumarasi)
    {
      MessageBox.Show("Acilan form no = " + formNumarasi);
    }

    private void btnYeniFormAc_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      yeniFormAc();
    }

    private void InitializeMyComponent()
    {
      this.btnYeniFormAc = new System.Windows.Forms.Button();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // btnYeniFormAc
      // 
      this.btnYeniFormAc.Location = new System.Drawing.Point(72, 21);
      this.btnYeniFormAc.Name = "btnYeniFormAc";
      this.btnYeniFormAc.Size = new System.Drawing.Size(131, 47);
      this.btnYeniFormAc.TabIndex = 0;
      this.btnYeniFormAc.Text = "Yeni Form Aç";
      this.btnYeniFormAc.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btnYeniFormAc.Click += new System.EventHandler(this.btnYeniFormAc_Click);
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(273, 180);
      this.Controls.Add(this.btnYeniFormAc);
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Ana Form";
      this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);
      this.ResumeLayout(false);

    }
  }

  public class MyForm : Form
  {
    public int formNo { get; set; }
  }
}UYGULAMAYI İNDİR

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme