6 Nisan 2013 Cumartesi

C Sharp Uygulamalar Diziler ve Döngüler 2KONU : C Sharp Uygulamalar - C# Konsol Uygulamalar dizi oluşturma ve döngüleri kullanarak diziler üzerinde işlem yapma.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Diziler
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // int tipinde dizi oluşturma

      int[] sayilar = { 12, 13, 15 ,16,17};


      // char tipinde dizi oluşturma

      char[] harfler = {'f','a','t','i','h' };


      // string tipinde dizi oluşturma

      string[] isimler = { "fatih", "ebru","can","ali","ahmet" };


      //Bu dizileri Konsol ekranından girerek de doldurabiliriz.

      int toplam = 0;


      //Oluşturulan dizileri konsol ekranına yazdıralım:

      for (int i = 0; i < 5; i++)
      {
        Console.WriteLine(sayilar[i]+"\t"+harfler[i]+"\t"+isimler[i]+"\t");
      }


      // harfler dizisinin tüm elemanlarını kullanarak bu harfler ile 

      // sırasıyla yazıldığında oluşacak kelimeyi yazdıralım:

      for (int i = 0; i < harfler.Length; i++)
      {
        Console.Write(harfler[i]);
      }

      // Konsol ekranına Bi boş satır yazdıralım.

      Console.WriteLine();


      //Sayılar dizisinin tüm elemanlarının toplamını hesaplayalım:
      for (int i = 0; i < 5; i++)
      {
        toplam += sayilar[i];
      }

      //Sayılar dizisinin elemanlarının toplam değerini konsol ekranına yazdıralım:

      Console.WriteLine("Toplam \t = " + toplam);

      int sira;

      while (true)
      {
        Console.WriteLine("kaçıncı ismi istiyorsunuz (0 - 4 arasında bir değer seçiniz)");


        try
        {
          //Konsol ekranına girilen değer string oldugundan bu değeri int tipine çevirelim

          sira = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
        }
        catch (Exception)
        {
          // Hata oluşma durumunda herhangi bir sıra değeri bulunamayacak

          // Bundan dolayı bu değeri -1 olarak atayalım

          sira = -1;
        }

        if (sira != -1)
        {
          Console.WriteLine(sira + ". kisi " + isimler[sira]);
        }
        else
        {
          //Eğer girilen değerden sira değeri hesaplanamadıysa bir işlem yapmayalım

          Console.WriteLine("Belirtiğiniz indeks de hata var");
        }

        Console.WriteLine("cikmak icin ->1 giriniz, silmek icin ->2");

        string devam = Console.ReadLine();

        // Seçilen işlem hangisi ise onu yapalım

        if (devam == "1")
        {
          break; //Döngüden çıkmak için break kullanılır
        }
        else if (devam == "2")
        {
          // Silme işlemi için gerekli bilgileri konsol ekranına yazdırma:

          Console.WriteLine("kaçıncı ismi silmek istiyorsunuz");
          try
          {
            //Konsol ekranına girilen değer string oldugundan bu değeri int tipine çevirelim

            sira = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
          }
          catch (Exception)
          {
            // Hata oluşma durumunda herhangi bir sıra değeri bulunamayacak

            // Bundan dolayı bu değeri -1 olarak atayalım
            sira = -1;
          }
          if (sira > -1)
          {
            // sira no belirlenmiş ise bu değeri silelim
            isimler[sira] = "";
          }
          else
          {
            //Eğer girilen değerden sira değeri hesaplanamadıysa bir işlem yapmayalım

            Console.WriteLine("Belirtiğiniz indeks de hata var");
          }
        }
      }
      
      //Bir Tuşa basılana kadar bekleyelim:

      Console.ReadLine();
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme