12 Nisan 2013 Cuma

C Sharp Uygulamalar Değişken Sayıda Parametre Alan Metot TanımlamaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form uygulaması değişken sayıda parametre alan metot tanımlama, değişken parametreli toplama metodu toplama.

UYGULAMAYI İNDİR


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace CSharp_DegiskenSayida_PArametreAlan_Metot
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    // Değişken sayıda parametreler girerek toplam işlemini yapalım

    //Burada topla metodu int tipinde parametreler alacak.

    //Topla metodu int tipinde toplam değeri dönecek

    //Değişken parametre alabilmesini için params sözcüğü kullanılacak

    private void btnTopla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      lstSonuclar.Items.Clear();

      lstSonuclar.Items.Add(Topla().ToString());

      lstSonuclar.Items.Add("İşlem : 6 = " + Topla(6).ToString());

      lstSonuclar.Items.Add("İşlem : 6 + 8 = " + Topla(6, 8).ToString());

      lstSonuclar.Items.Add("İşlem : 6 + 8 + 9 = " + Topla(6, 8, 9).ToString());

      lstSonuclar.Items.Add("İşlem : 6 + 8 + 9 + 20 = " + Topla(6, 8, 9, 20).ToString());

      lstSonuclar.Items.Add("İşlem : 6 + 8 + 9 + 20 + 30 = " + Topla(6, 8, 9, 20, 30).ToString());

      lstSonuclar.Items.Add("İşlem : 6 + 8 + 9 + 20 + 30 + 40 = " + Topla(6, 8, 9, 20, 30, 40).ToString());


      lstSonuclar.Items.Add("İşlem : 6 + 8 + 9 + 20 + 30 + 40 + 50 = " + Topla(6, 8, 9, 20, 30, 40, 50).ToString());
    }


    //Değişken sayıda parametre alan metotların tanımlanmasında params sözcüğünü aşağıda

    //gösterildiği gibi kullanırız. Eğer params sözcüğü yazılmazsa derleyici hatası alınır.

    //(yukarıdaki tanımlama için :Topla(6, 8, 9) ) 

    private int Topla(params int[] sayilar)
    {
      //Eğer topla metodu parametresiz olarak çağrılmışsa sonuç olarak 0 dönülsün

      if (sayilar.Length <= 0)
      {
        return 0;
      }

      //bir veya daha fazla parametre girilmiş ise metod buradan devam eder.

      //toplam değişkeni ile parametre olarak girilen tüm sayıları toplayalım

      int toplam = 0;

      //sayilar dizisine kaç tane değer atanmış ise hepsini toplayalım

      for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++)
      {
        // try catch bir hata olması durumunda hatayı yok sayarak işleme kaldığı 

        //yerden ddevam eder.

        try
        {
          toplam += sayilar[i];
        }
        catch (Exception)
        {
        }
      }

      return toplam;
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme