12 Nisan 2013 Cuma

C Sharp Uygulamalar Complex Numbers Class - C Sharp Karmaşık Sayılar Sınıfı Hesaplama Metotları ÖrnekleriKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form uygulaması karmaşık sayılar sınıfını kullanarak çıkarma, toplama, bölme, çarpma, karşılaştırma işlemlerini hesaplama. C# karmaşık sayılar ile dört işlem yapma. C sharp kullanarak 2 karmaşık sayının toplamını hesaplama. 2 karmaşık sayının c sharpta birbirinden çıkarılması. C sharp karmaşık sayıların çarpımı. C sharp karmaşık sayılarda bölme. c# karmaşıkları sayıları karşılaştırma örnekleri.

UYGULAMAYI İNDİR// Form1 sınıfı :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Numerics;

namespace C_Sharp_Kompleks_Sayilar_Aritmatik
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      ComplexNumber a = new ComplexNumber(-4,-2);

      ComplexNumber b = new ComplexNumber(2, 1);

      ComplexNumber c = new ComplexNumber(2, 1);

      listBox1.Items.Add(a.ToString());

      listBox1.Items.Add(b.ToString());

      listBox1.Items.Add((a + b).ToString());

      listBox1.Items.Add((a * b).ToString());

      listBox1.Items.Add((a * 2).ToString());

      listBox1.Items.Add((-1 * b).ToString());

      listBox1.Items.Add((a / b).ToString());

      listBox1.Items.Add((a / 2).ToString());

      listBox1.Items.Add((2 / b).ToString());

      listBox1.Items.Add(b.Equals(c).ToString());

      listBox1.Items.Add((a == b).ToString());

      listBox1.Items.Add((b != c).ToString());

    }
  }
}
// Komleks Sınıfı


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Numerics;

namespace C_Sharp_Kompleks_Sayilar_Aritmatik
{
  class ComplexNumber
  {
    private double realValue;

    private double imaginaryValue;    public double RealValue
    {
      get
      {
        return realValue;
      }
      set
      {
        realValue = value;
      }
    }


    public double ımageValue
    {
      get
      {
        return imaginaryValue;
      }
      set
      {
        imaginaryValue = value;
      }
    }

    public ComplexNumber(double real, double image)
    {
      realValue = real;

      imaginaryValue = image;
    }

    public ComplexNumber()
    {
      realValue = 0;

      imaginaryValue = 0;
    }

    public ComplexNumber(double real)
    {
      realValue = real;

      imaginaryValue = 0;
    }

    public ComplexNumber(ComplexNumber complexNumber)
    {
      realValue = complexNumber.realValue;

      imaginaryValue = complexNumber.imaginaryValue;
    }

    /// 
    /// komplek sayı değerini (a+bi) formatında döner
    /// 
    /// 
    public override string ToString()
    {
      if (this.imaginaryValue < 0)
      {
        return this.realValue + "-" + -1 * this.imaginaryValue + "i";
      }
      else
      {
        return this.realValue + "+" + this.imaginaryValue + "i";
      }
    }

    /// 
    /// Karşılaştırılan sayılar birbirine eşitse true döner, değilse false.
    /// 
    /// 
    /// 
    public override bool Equals(object obj)
    {
      ComplexNumber obrCompare = (ComplexNumber)obj;

      if (this.ımageValue == obrCompare.imaginaryValue && this.realValue == obrCompare.realValue)
      {
        return true;
      }
      else
      {
        return false;
      }
    }

    /// < summary >
    /// İki kompleks sayının toplamını hesaplayan metod
    /// 
    /// < param name="sayi1" >
    /// < param name="sayi2" >
    /// < returns >
    public static ComplexNumber operator +(ComplexNumber sayi1, ComplexNumber sayi2)
    {
      double gercekToplam = sayi1.realValue + sayi2.realValue;

      double sanalToplam = sayi2.realValue + sayi2.realValue;

      return new ComplexNumber(gercekToplam, sanalToplam);
    }

    /// < summary >
    /// Bir kompleks sayı ile bir kompleks olmayan sayının toplamını hesaplayan metod
    /// 
    /// < param name="sayi1" >
    /// < param name="sayi2" >
    /// < returns >
    public static ComplexNumber operator +(ComplexNumber sayi1, double sayi2)
    {
      double gercekToplam = sayi1.realValue + sayi2;

      return new ComplexNumber(gercekToplam, sayi1.imaginaryValue);
    }

    /// < summary >
    /// Bir kompleks sayı ile bir kompleks olmayan sayının toplamını hesaplayan metod
    /// 
    /// < param name="sayi1" >
    /// < param name="sayi2" >
    /// < returns >
    public static ComplexNumber operator +(double sayi1, ComplexNumber sayi2)
    {
      double gercekToplam = sayi2.realValue + sayi1;

      return new ComplexNumber(gercekToplam, sayi2.imaginaryValue);
    }

    /// < summary >
    /// İki kompleks sayının çarpımını hesaplayan metod
    /// 
    /// < param name="sayi1" >
    /// < param name="sayi2" >
    /// < returns >
    public static ComplexNumber operator*(ComplexNumber sayi1, ComplexNumber sayi2)
    {
      double gercekCarpma = 0;
      double sanalCarpma = 0;

      gercekCarpma = sayi1.realValue * sayi2.realValue - sayi1.imaginaryValue * sayi2.imaginaryValue;
      sanalCarpma = sayi1.realValue * sayi2.imaginaryValue + sayi1.imaginaryValue * sayi2.realValue;

      return new ComplexNumber(gercekCarpma, sanalCarpma);
    }

    /// < summary >
    /// Bir kompleks sayı iel bir kompleks olmayan sayının çarpımını hesaplayan metod
    /// 
    /// < param name="sayi1" >
    /// < param name="sayi2" >
    /// < returns >
    public static ComplexNumber operator *(ComplexNumber sayi1, double sayi2)
    {
      return sayi1 * (new ComplexNumber(sayi2));
    }

    /// < summary >
    /// Bir kompleks sayı iel bir kompleks olmayan sayının çarpımını hesaplayan metod
    /// 
    /// < param name="sayi1" >
    /// < param name="sayi2" >
    /// < returns >
    public static ComplexNumber operator *(double sayi1, ComplexNumber sayi2)
    {
      return sayi2 * (new ComplexNumber(sayi1));
    }

    /// < summary >
    /// İki kompleks sayının bölümünü hesaplayan metod
    /// 
    /// < param name="sayi1" >
    /// < param name="sayi2" >
    /// < returns >
    public static ComplexNumber operator /(ComplexNumber sayi1, ComplexNumber sayi2)
    {
      ComplexNumber eslenik = new ComplexNumber(sayi2.realValue, -sayi2.imaginaryValue);
      ComplexNumber pay = sayi1 * eslenik;
      double payda = sayi2.realValue * sayi2.realValue + sayi2.imaginaryValue * sayi2.imaginaryValue;

      return new ComplexNumber(pay.realValue / payda, pay.imaginaryValue / payda);
    }

    /// < summary >
    /// bir kompleks sayının bir kompleks olmayan sayıya bölümünü hesaplayan metod
    /// 
    /// < param name="sayi1" >
    /// < param name="sayi2" >
    /// < returns >
    public static ComplexNumber operator /(ComplexNumber sayi1, double sayi2)
    {
      return sayi1 / (new ComplexNumber(sayi2)) ;
    }

    /// < summary >
    /// Bir kompleks olmayan sayının bir kompleks sayıya bölümünü hesaplayan metod
    /// 
    /// < param name="sayi1" >
    /// < param name="sayi2" >
    /// < returns >
    public static ComplexNumber operator /(double sayi1, ComplexNumber sayi2)
    {
      return (new ComplexNumber(sayi1)) / sayi2;
    }


    /// < summary >
    /// iki kompleks sayının birbirne eşit olup olmadığını hesaplayan metod
    /// 
    /// < param name="sayi1" >
    /// < param name="sayi2" >
    /// < returns >
    public static bool operator ==(ComplexNumber sayi1, ComplexNumber sayi2)
    {
      if (sayi1.imaginaryValue == sayi2.imaginaryValue && sayi1.realValue == sayi2.realValue)
      {
        return true;
      }
      else
      {
        return false;
      }
    }

    /// < summary >
    /// iki kompleks sayının birbirne eşit olup olmadığını hesaplayan metod
    /// 
    /// < param name="sayi1" >
    /// < param name="sayi2" >
    /// < returns >
    public static bool operator !=(ComplexNumber sayi1, ComplexNumber sayi2)
    {
      if (sayi1.imaginaryValue == sayi2.imaginaryValue && sayi1.realValue == sayi2.realValue)
      {
        return false;
      }
      else
      {
        return true;
      }
    }
 
    /// < summary >
    /// Biliçsiz biçimde yapılan double tipine dönüştürme işlemi
    /// 
    /// < param name="complexnumber" >
    /// < returns >
    public static implicit operator double(ComplexNumber complexnumber)
    {
      return complexnumber.realValue;
    }

    /// < summary >
    /// Biliçsiz biçimde yapılan int tipine dönüştürme işlemi
    /// 
    /// < param name="complexnumber" >
    /// < returns >
    public static implicit operator int(ComplexNumber complexnumber)
    {
      return (int)complexnumber.realValue;
    }  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme