30 Nisan 2013 Salı

C Sharp Uygulamalar Binom Açılımını Hesaplama ve Konsolda GöstermeKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Konsol binom açılımı katsayılarını hesaplama ve konsol ekranına yazdırma.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Binom_Acilim
{
  class Binom_Acilim
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      // değişkenleri tanımlama, maksimum değeri int için 19 olmalı, long tipinde daha
      // büyük rakamlar elde edilebilir
      int maksimum = 19;
      int n;
      int devammi = 0;

      int[,] binom = new int[maksimum, maksimum];

      while (true)//sonsuz döngü, çıkılmak istenilene kadar devam et
      {
        //binom açılın dış kenar kat sayıları oluşturalım, üçgenin en dışındaki değerler
        //bu değerler binom açılımın bir alttaki terimlerini hesaplamak için gerekli
        for (int i = 0; i < maksimum - 1; i++)
        {
          binom[i,0] = 1;
          binom[i + 1, i + 1] = 1;
        }

        do
        {
          Console.WriteLine("Binom acilimini gormek istediginiz sayiyi giriniz( " + maksimum + " değerinden kucuk olmali)\n<=");
          n = int.Parse(Console.ReadLine());
        } while (n < 0 || n >= maksimum);//girilen sayıyı kontrol et, negatif olmamalı

        //binom açılımının ilk satırını ortaya yerleştirelim. Bunun için başına
        //orta noktaya gelene kadar boşluk koyalım
        for (int i = 0; i < 3 * n; i++)
        {
          Console.Write(" ");
        }
        //ve binom açılım ilk değeri olan 1 i buraya yazalım
        Console.Write("{0,6:g}", 1);
        

        //bundan sonra kullanıcı kaçıncı terime kadar istemiş ise
        //sırayla bu terimleri konsol ekranına yazdıralım
        for (int k = 0; k < n; k++)
        {
          //her satır bittiğinde bir satır aşağıya geçmek için
          Console.Write("\n");
          //kaçıncı satırda isek o satırı ilk yazdığımız 0. terime
          //göre yerleştirelim
          for (int i = 0; i < (n - k - 1) * 3; i++)
            Console.Write(" ");


          //buradada hangi satırdaki terimler hesaplanıyor ise
          //bu terimleri üçgen şeklinde konsol ekranına yazalım
          for (int j = 0; j <= k + 1; j++)
          {
            if (k + 1 == j || j == 0)
              Console.Write("{0,6:g} ", 1);
            else
            {
              binom[k + 1,j] = binom[k,j - 1] + binom[k,j];
              Console.Write("{0,6:g} ", binom[k + 1, j]);
            }
          }
        }

        Console.Write("\n\nDevam etmek istiyorsaniz =>1\nCikmak istiyorsaniz =>0 basiniz.\n<=");
        devammi = int.Parse(Console.ReadLine());

        //Eðer çıkmak için 1 e basýlmýþsa loop dan break komutu ile çýkýlýr.
        if (devammi == 0)
          break;
      }
    }
  }
}


/*
  Örnek kod çıktısı :
 * 
 * 
 Binom acilimini gormek istediginiz sayiyi giriniz( 19 degerinden kucuk olmali)
<=
4
         1
       1   1
      1   2   1
    1   3   3   1
   1   4   6   4   1

Devam etmek istiyorsaniz =>1
Cikmak istiyorsaniz =>0 basiniz.
<=1
Binom acilimini gormek istediginiz sayiyi giriniz( 19 degerinden kucuk olmali)
<=
10
                  1
                1   1
               1   2   1
             1   3   3   1
            1   4   6   4   1
          1   5   10   10   5   1
         1   6   15   20   15   6   1
       1   7   21   35   35   21   7   1
      1   8   28   56   70   56   28   8   1
    1   9   36   84  126  126   84   36   9   1
   1   10   45  120  210  252  210  120   45   10   1

Devam etmek istiyorsaniz =>1
Cikmak istiyorsaniz =>0 basiniz.
<=0

*/


UYGULAMAYI İNDİR

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme