14 Nisan 2013 Pazar

C Sharp Dizileri Kullanarak Rastgele Oluşturulan Sayıların Toplama - Ortalamasını HesaplamaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Konsol Uygulamaları, Rastgele sayılar ile bir dizi oluşturup bu sayıların toplamını ve ortalamasını hesaplama

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Diziler_Sayılar
{
  class Diziler_Sayılar
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      //100 Tane Sayı Diziye Aktarılıp Toplamını Bulan Programı Yazınız .. 

      int diziBoyutu = 100;


      //100 elemanlı bir int tipinde dizi oluştur

      int[] sayiDizisi = new int[diziBoyutu];


      //sayıların toplamını tutmak için 'toplam' değişkeni

      int toplam = 0;


      //1 den 100 kadar sayıları diziye atma


      for (int i = 0; i < diziBoyutu; i++)
      {
        sayiDizisi[i] = i+1; //dizi 0 dan başladığı için 1 ekle

        toplam += sayiDizisi[i];
      }

      Console.WriteLine("Sayıların Toplamı = " + toplam);

      Console.WriteLine("Sayıların Ortlaması = " + toplam/diziBoyutu);      //************************************************************
      //veya sayıları rastgele verelim ve bunların toplamını bulalım
      //************************************************************


      toplam = 0;

      Random rasgeleSayi = new Random();


      for (int i = 0; i < diziBoyutu; i++)
      {
        //0 ile 100 arasında rastgele sayıları diziye ekle

        sayiDizisi[i] = rasgeleSayi.Next(0, 100);
        
        //eklene sayıları toplamını hesapla

        toplam += sayiDizisi[i];
      }

      string ekranaYaz = sayiDizisi[0].ToString();//ilk sayıyı ekle


      for (int i = 1; i < diziBoyutu; i++)
      {
        //sayıların arasına virgül koyarak ekranaYaz değişkenine ekle

        ekranaYaz += ", " + sayiDizisi[i];
      }


      Console.WriteLine("\n\n=>Rasgele Olusturulan Sayilar :\n" + ekranaYaz);

      Console.WriteLine("\n\nRasgele Olusturulan Sayıların Toplamı = " + toplam);

      Console.WriteLine("Sayıların Ortlaması = " + toplam / diziBoyutu);      //************************************************************

      //veya sayıları console ekranından 10 sayı girelim, 

      //bunların toplamını bulamını ve ortalamasını bulalım

      //************************************************************

      //consoledan 10 sayı gir

      diziBoyutu = 10; //10 tane sayı girilsin

      //busefer jenerik list kullanalım

      List < int > sayilar = new List < int >();


      for (int i = 0; i < diziBoyutu ; i++)
      {
        string oku="";
        do
        {
          //eğer girilen değer boş ise tekrar data iste
          oku = Console.ReadLine().Trim();
        } while (oku == "");

        //eğer girilen değer sayı değilse bu değer atla
        //eğer girilen değer bir karakterse int.parse hata verecek
        // ve işlem catch bloğunu çalıştıracak 
        try
        {
          sayilar.Add(int.Parse(oku));
        }
        catch (Exception)
        {
          i--;
        } 
      }

      toplam = 0;


      for (int i = 0; i < sayilar.Count; i++)
      {
        toplam += sayilar[i];
      }

      Console.WriteLine("\n\nGirilen 10 sayının toplamı = " + toplam);

      Console.WriteLine("\n\nGirilen 10 sayının ortalaması = " + toplam/sayilar.Count);      //Bir tuşa basılana kadar bekle

      Console.ReadKey();
    }
  }
}


/*
Sayıların Toplamı = 5050

Sayıların Ortlaması = 50


=>Rasgele Olusturulan Sayilar :

70, 59, 81, 79, 20, 57, 6, 47, 58, 17, 56, 28, 38, 74, 85, 88, 33, 70, 94, 94, 5
3, 24, 0, 64, 56, 4, 53, 70, 43, 74, 0, 3, 2, 1, 83, 13, 38, 18, 29, 17, 44, 85,
 29, 31, 91, 28, 70, 66, 95, 25, 98, 46, 60, 64, 69, 46, 59, 17, 22, 16, 3, 36,
4, 83, 17, 52, 26, 37, 91, 72, 49, 15, 41, 76, 50, 68, 94, 68, 72, 28, 33, 87, 7
4, 17, 75, 54, 43, 38, 32, 36, 54, 21, 95, 12, 13, 8, 81, 45, 14, 38


Rasgele Olusturulan Sayıların Toplamı = 4712

Sayıların Ortlaması = 47
2
3
4
5
6
3
5
6
7
7


Girilen 10 sayının toplamı = 48


Girilen 10 sayının ortalaması = 4

*/

UYGULAMAYI İNDİR

1 yorum :

 1. using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Threading.Tasks;

  namespace rastgelesayiların_toplamı
  {
  class Program
  {
  static void Main(string[] args)
  {
  Console.Write("kaç tane rastgele sayıyı toplamak istiyorsunuz : ");
  int sayi = int.Parse(Console.ReadLine());
  double[] dizi = new double[sayi];
  Random rastgele=new Random();
  double toplam = 0, ortalama = 0;
  for (int i = 0; i < sayi; i++)
  {
  dizi[i] = rastgele.Next(0,100);
  toplam += dizi[i];
  }
  Console.WriteLine("\nrastgele sayılar : ");
  for (int i = 0; i < sayi; i++)
  {
  Console.Write(dizi[i]+",");

  }
  ortalama = toplam / sayi;
  Console.WriteLine("\n\nrastgele sayıların toplamı : "+toplam);
  Console.WriteLine("rastgele sayıların ortlaması : "+ortalama);
  Console.ReadKey();
  }
  }
  }

  YanıtlayınSil