30 Nisan 2013 Salı

C Sharp Uygulamalar iki Boyutlu Dizi Oluşturma - Dizilerde Sıralama İşlemleri 1KONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Konsol iki boyutlu dizi örnekleri, dizi elemanların küçükten büyüğe sıralama , dizi elemanların büyükten küçüğe doğru sıralama.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Diziler_Ornekler
{
  class Diziler_Ornekler
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int x = 3, y = 3;

      Random rnd = new Random();

      Console.Write("\n\nİki boyutlu dizinin elemanlarını enter tuşuna basarak sırayla giriniz:\n\n");

      //iki boyutlu bir dizi tanımla

      int[,] ikiliDizi = new int[x, y];


      //iki boyutlu diziyi console dan girilen sayılar ile doldurma

      for (int i = 0; i < x; i++)
      {
        for (int j = 0; j < y; j++)
        {
          //konsole ekranında cursor ın yerini belirleme

          //böylece matris yapısı oluşturabilme

          Console.SetCursorPosition((j + 1) * 5, i + 5);


          //iki boyutlu matrisi diziye aktarma

          ikiliDizi[i, j] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        }
      }


      //matrisin özelliklerini console ekranına yazdırma

      Console.WriteLine();

      Console.WriteLine("Satır Sayısı     = {0}", ikiliDizi.GetLength(0));

      Console.WriteLine("Sütun Sayısı     = {0}", ikiliDizi.GetLength(1));

      Console.WriteLine("Rank (Dizinin Boyutu) = {0}", ikiliDizi.Rank);

      Console.WriteLine("Eleman Sayısı     = {0}", ikiliDizi.Length);

      

      //--------------------------------------------
      int[] dizi = { 2, 6, 4, 12, 433, 34, 1, 7, -43, 0 };


      //rasgele oluşturulmuş bu diziyi console ekrana yazdırma 

      Console.Write("\n\nRasgele dizimiz\n\n" + dizi[0]);


      for (int i = 1; i < dizi.Length; i++)
      {
        Console.Write(" - " + dizi[i]);
      }

      //Tek Boyutlu Dizilerde Diziyi Tersine Çevirmek İçin

      //Array sınıfının static Reverse metodu diziyi tersine çevirir

      Array.Reverse(dizi);

      // Tersine çevrilmiş diziyi console ekranına yazdır  

      Console.Write("\n\nDizimizin ters çevrilmiş hali\n\n" + dizi[0]);

      for (int i = 1; i < dizi.Length; i++)
      {
        Console.Write(" - " + dizi[i]);
      }
      
  
      //Tek Boyutlu Dizilerde Diziyi Küçükten Büyüğe Sıralamak İçin
  
      Array.Sort(dizi);

      //dizinin küçükten büyüğe doğru sıralama ve console ekranına

      //yazdırma

      Console.Write("\n\nDizimizin küçükten büyüğe doğru sıralanması\n\n" + dizi[0]);

      for (int i = 1; i < dizi.Length; i++)
      {
        Console.Write(" - " + dizi[i]);
      }

      //küçükten büyüğe sıralan dizi ter çevrilirse sıralanma şekli

      //büyükten küçüğe doğru olmuş olur

      Array.Reverse(dizi);

      //dizinin büyükten küçüğe doğru sıralama ve console ekranın yazdırma

      Console.Write("\n\nDizimizin büyükten küçüğe doğru sıralanması\n\n" + dizi[0]);

      for (int i = 1; i < dizi.Length; i++)
      {
        Console.Write(" - " + dizi[i]);
      }
      
    
      //--------------------------------------------
      Console.ReadKey();

    }
  }
}


/* örnek program çıktısı

   54  454 54
   4  4  5
   3  2  5

Satir Sayisi     = 3
Sütun Sayisi     = 3
Rank (Dizinin Boyutu) = 2
Eleman Sayisi     = 9


Rasgele dizimiz

2 - 6 - 4 - 12 - 433 - 34 - 1 - 7 - -43 - 0

Dizimizin ters çevrilmis hali

0 - -43 - 7 - 1 - 34 - 433 - 12 - 4 - 6 - 2

Dizimizin küçükten büyüge dogru siralanmasi

-43 - 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 12 - 34 - 433

Dizimizin büyükten küçüge dogru siralanmasi

433 - 34 - 12 - 7 - 6 - 4 - 2 - 1 - 0 - -43
*/


UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Uygulamalar Çarpım Tablosu OluşturmaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Konsol çarpım tablosu oluşturma ve konsol ekranına yazdırma.
ETİKETLER: c sharp çarpım tablosu - csharp çarpma işlemi - c sharp da çarpım tablosu - c# çarpım tablosu - c# çarpma işlemi - c# çarpım tablosu oluşturma - c# çarpım tablosunu gösterme

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Carpim_Tablosu
{
  class Carpim_Tablosu
  {

    static void Main(string[] args)
    {

      //1 den 10 a kadar olan sayıların çarpım tablosu oluşturma
      for (int j = 1; j < 10; j++)
      {
        for (int i = 1; i < 10; i++)
        {
          Console.Write("{0}*{1}={2}\t", i, j, (i * j));
        }
        Console.WriteLine();
      }
      Console.WriteLine();

      Console.ReadKey();
    }
  }
}


/*örnek kodun çıktısı

1*1=1  2*1=2  3*1=3  4*1=4  5*1=5  6*1=6  7*1=7  8*1=8  9*1=9
1*2=2  2*2=4  3*2=6  4*2=8  5*2=10 6*2=12 7*2=14 8*2=16 9*2=18
1*3=3  2*3=6  3*3=9  4*3=12 5*3=15 6*3=18 7*3=21 8*3=24 9*3=27
1*4=4  2*4=8  3*4=12 4*4=16 5*4=20 6*4=24 7*4=28 8*4=32 9*4=36
1*5=5  2*5=10 3*5=15 4*5=20 5*5=25 6*5=30 7*5=35 8*5=40 9*5=45
1*6=6  2*6=12 3*6=18 4*6=24 5*6=30 6*6=36 7*6=42 8*6=48 9*6=54
1*7=7  2*7=14 3*7=21 4*7=28 5*7=35 6*7=42 7*7=49 8*7=56 9*7=63
1*8=8  2*8=16 3*8=24 4*8=32 5*8=40 6*8=48 7*8=56 8*8=64 9*8=72
1*9=9  2*9=18 3*9=27 4*9=36 5*9=45 6*9=54 7*9=63 8*9=72 9*9=81*/

Samet Oğuz :

 
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace çarpım_tablosu
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine(" ÇARPIM TABLOSU");
      int carpım;
      for (int i = 1; i <= 9; i++)
      {
        for (int J = 1; J <= 9; J++)
        {
          carpım = i * J;
          Console.Write(J + "*" + i + "=" + carpım + "\t");
        }
        Console.WriteLine();
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Uygulamalar If - else Örnekleri For, While Döngü ÖrnekleriKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Konsol döngü örnekleri , if else örnekleri, goto kullanımı, matematik işlemleri yapma, bölünebilme.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Uygulamalar_Donguler
{
  class Donguler
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int tamsayi = 0;

    baslangic: //baslangic etiketi

      Console.WriteLine("merhaba c sharp uygulama kullanıcıları");
      tamsayi++;
      if (tamsayi < 25) // dongu kullanımı ama tavsiye edilmez
      {
        goto baslangic;
        // tamsayı değişkeninin değeri 25 den küçük ise baslangıç etiketine gider
        // 25 den büyük olduğunda aşağıdaki satırdan devam eder
      }

      tamsayi = 0; //tamsayi değerini 10 yap

      // while döngüsü yukarıdaki goto fonksiyonunun yaptığı işlemin aynısını yapar
      // goto dongu için kullanılabilir ama kullanımı tehlikeli olabilir.
      // bunun yerine for veya while döngüleri kullanılır

      while (tamsayi < 25) // yukarıdaki işlemin aynısını yapar
      {
        Console.WriteLine("merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar ");
        tamsayi++;//değişkenin değeriini bir arttır
      }

      // dongulerle diziye değer atama

      int[] sayidizisi; //int tipinde bir sayi dizisi tanımlama
      sayidizisi = new int[5]; // dizinin boyutunu 5 olarak belirleme 

      int sayac = 0; // int tipinde sayac değiskeni tanımlama, ilk değeri 0

      while (sayac < 5)
      {
        Console.WriteLine(sayac.ToString() + ". degeri giriniz : ");
        sayidizisi[sayac] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        sayac++; //saya değerini bir arttırma 
      }


      sayac = 0; // sayac ı sıfırla

      while (sayac < 5) // dayidizisi dizindeki değerleri konsol ekranına yaz
      {
        Console.WriteLine(sayidizisi[sayac] + ", ");
        sayac++;
      }
      Console.WriteLine();

      // if else ve for yapısının kullanımı
  
      string cumle; // string tipinde değişken tanımlama

      Console.WriteLine("bir yazı giriniz...");

      cumle = Console.ReadLine(); 
      for (int sayi = 0; sayi < cumle.Length; sayi++)
      {
        // Eğer string değişkenin karakterlerini bir büyük bir küçük harf şeklinde yazma
        if (sayi % 2 == 0)
        {
          Console.WriteLine(cumle.Substring(sayi, 1).ToUpper());
          // bu karakteri kücük harfe cevirir.
        }
        else
        {
          Console.WriteLine(cumle.Substring(sayi, 1).ToLower());
          // bu karakteri kücük harfe cevirir.
        }
      }

      // kendinden bir sonraki harfi yazması için

      for (int sayi = 0; sayi < cumle.Length; sayi++)
      {
        Console.Write((char)((int)cumle[sayi] + 1));
      }

      // menu işlemi
      cumle = "";
      char secim;
      while (true)
      {
        Console.WriteLine("\n\nyazı okumak için   => 1\n"
                 +"yazıyı yazdırmak için => 2\n"
                 +"çıkış için      => 0\n"
                 +"devam etmek için herhangi bir değer giriniz\n");
        secim = Console.ReadLine()[0];
        if (secim == '1')
        {
          cumle = Console.ReadLine(); // okuma işlemi yapar
        }
        else if (secim == '2')
        {
          Console.WriteLine(cumle);//konsolekranına yazma işlemi yapar
        }
        else if (secim == '0')
        {
          break; //çıkış işlemini gerçekleştirir
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Yeniden sorguya devam eder.....");
        }
      }

      //iterative olarak faktöriyel hesabı yapma

      Console.WriteLine("Negatif olmayan bir tam sayi giriniz : ");
      int sayiAl = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());//girilen değerin int tipine çevir
      int sonuc = 1;

      for (sayac = 1; sayac <= sayiAl; sayac++)
      {
        sonuc = sonuc * sayac;
      }
      Console.WriteLine("işlemin sonucu = " + sonuc);//sonucu konsol ekranına yaz

      Console.ReadKey();

    }

  }
}

/*
 *
 * Örnek program çıktısı:
 * 
 * 
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
0. degeri giriniz :
4
1. degeri giriniz :
2
2. degeri giriniz :
45
3. degeri giriniz :
654
4. degeri giriniz :
54
4,
2,
45,
654,
54,

bir yazı giriniz...
c sharp uygulamalar
C

S
h
A
r
P

U
y
G
u
L
a
M
a
L
a
R
d!tibsq!vzhvmbnbmbs

yazı okumak için   => 1
yazıyı yazdırmak için => 2
çıkış için      => 0
devam etmek için herhangi bir değer giriniz

1
c sharp uygulamalar yazı yazma


yazı okumak için   => 1
yazıyı yazdırmak için => 2
çıkış için      => 0
devam etmek için herhangi bir değer giriniz

2
c sharp uygulamalar yazı yazma


yazı okumak için   => 1
yazıyı yazdırmak için => 2
çıkış için      => 0
devam etmek için herhangi bir değer giriniz


*/UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Uygulamalar Binom Açılımını Hesaplama ve Konsolda GöstermeKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Konsol binom açılımı katsayılarını hesaplama ve konsol ekranına yazdırma.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Binom_Acilim
{
  class Binom_Acilim
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      // değişkenleri tanımlama, maksimum değeri int için 19 olmalı, long tipinde daha
      // büyük rakamlar elde edilebilir
      int maksimum = 19;
      int n;
      int devammi = 0;

      int[,] binom = new int[maksimum, maksimum];

      while (true)//sonsuz döngü, çıkılmak istenilene kadar devam et
      {
        //binom açılın dış kenar kat sayıları oluşturalım, üçgenin en dışındaki değerler
        //bu değerler binom açılımın bir alttaki terimlerini hesaplamak için gerekli
        for (int i = 0; i < maksimum - 1; i++)
        {
          binom[i,0] = 1;
          binom[i + 1, i + 1] = 1;
        }

        do
        {
          Console.WriteLine("Binom acilimini gormek istediginiz sayiyi giriniz( " + maksimum + " değerinden kucuk olmali)\n<=");
          n = int.Parse(Console.ReadLine());
        } while (n < 0 || n >= maksimum);//girilen sayıyı kontrol et, negatif olmamalı

        //binom açılımının ilk satırını ortaya yerleştirelim. Bunun için başına
        //orta noktaya gelene kadar boşluk koyalım
        for (int i = 0; i < 3 * n; i++)
        {
          Console.Write(" ");
        }
        //ve binom açılım ilk değeri olan 1 i buraya yazalım
        Console.Write("{0,6:g}", 1);
        

        //bundan sonra kullanıcı kaçıncı terime kadar istemiş ise
        //sırayla bu terimleri konsol ekranına yazdıralım
        for (int k = 0; k < n; k++)
        {
          //her satır bittiğinde bir satır aşağıya geçmek için
          Console.Write("\n");
          //kaçıncı satırda isek o satırı ilk yazdığımız 0. terime
          //göre yerleştirelim
          for (int i = 0; i < (n - k - 1) * 3; i++)
            Console.Write(" ");


          //buradada hangi satırdaki terimler hesaplanıyor ise
          //bu terimleri üçgen şeklinde konsol ekranına yazalım
          for (int j = 0; j <= k + 1; j++)
          {
            if (k + 1 == j || j == 0)
              Console.Write("{0,6:g} ", 1);
            else
            {
              binom[k + 1,j] = binom[k,j - 1] + binom[k,j];
              Console.Write("{0,6:g} ", binom[k + 1, j]);
            }
          }
        }

        Console.Write("\n\nDevam etmek istiyorsaniz =>1\nCikmak istiyorsaniz =>0 basiniz.\n<=");
        devammi = int.Parse(Console.ReadLine());

        //Eðer çıkmak için 1 e basýlmýþsa loop dan break komutu ile çýkýlýr.
        if (devammi == 0)
          break;
      }
    }
  }
}


/*
  Örnek kod çıktısı :
 * 
 * 
 Binom acilimini gormek istediginiz sayiyi giriniz( 19 degerinden kucuk olmali)
<=
4
         1
       1   1
      1   2   1
    1   3   3   1
   1   4   6   4   1

Devam etmek istiyorsaniz =>1
Cikmak istiyorsaniz =>0 basiniz.
<=1
Binom acilimini gormek istediginiz sayiyi giriniz( 19 degerinden kucuk olmali)
<=
10
                  1
                1   1
               1   2   1
             1   3   3   1
            1   4   6   4   1
          1   5   10   10   5   1
         1   6   15   20   15   6   1
       1   7   21   35   35   21   7   1
      1   8   28   56   70   56   28   8   1
    1   9   36   84  126  126   84   36   9   1
   1   10   45  120  210  252  210  120   45   10   1

Devam etmek istiyorsaniz =>1
Cikmak istiyorsaniz =>0 basiniz.
<=0

*/


UYGULAMAYI İNDİR

29 Nisan 2013 Pazartesi

C Sharp Uygulamalar SQL VeriTabanı Kategorilere Göre Ürünleri Combobox Kutusunda ListelemeKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Form uygulamaları sql veri tabanına bağlantı kurma. Kategoriler ve ürünler combobox larını doldurma.Seçilen Kategoriye göre ürünler combobox ını doldurma.
ETİKETLER: csharp sql - csharp sql server bağlantısı - c sharp sql reader - csharp sql executereader - csharp sql veritabanı işlemleri - csharp sql veri çekme - csharp sql veri listeleme - csharp sql command - csharp sql connection string - csharp sql connection - csharp sqldatareader - c# sqldatareader - csharp ado.net - csharp ado.net example - csharp adodb - csharp adodb - c sharp sql listbox data listeleme - c sharp sql combobox data listeleme
UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;

namespace Ado_SelectTekrar
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //Form açılırken birinci combobox ımız olan kategorileri dolduruyoruz.

      KategorileriDoldur();
    }

    private void KategorileriDoldur()
    {
      //Connection to Northwind database

      SqlConnection conn = new SqlConnection("server=.;database=Northwind;integrated security=true");

      //Kategoriler tablosunda kategori id ve kategori ismini çekiyoruz.

      SqlCommand cmd = new SqlCommand("select CategoryID,CategoryName from Categories",conn);

      SqlDataReader dr;

      if (cmd.Connection.State == ConnectionState.Closed)
      {
        cmd.Connection.Open();
      }

      dr = cmd.ExecuteReader();

      //Çektiğimiz veriler ile ilk önce birinci combobox kutusunu dolduruyoruz.

      //bu combobox kutusu kategorileri gösterecek. Bu combobox herhangi bir 

      //kategori seçildiğinde cmbKategoriler_SelectionChangeCommitted olayı tetiklenecek

      //burada seçilen kategoriye ait ürünleri ürünler combobox ında listeleyeceğiz. 

      while (dr.Read())
      {
        //Seçme ve yazma işlemlerini kolaylaştırmak için Kategoriler sınıfı oluşturuyoruz.

        //burada bu sınıfın örneklerini oluşturarak kategoriler combobox a item olarak

        //ekliyoruz.


        Kategoriler kategori = new Kategoriler();

        kategori.KategoriID = dr.GetInt32(0);

        kategori.KategoriAdi = dr.GetString(1);

        cmbKategoriler.Items.Add(kategori);
      }

      dr.Close();

      cmd.Connection.Close();
    }

    private void cmbKategoriler_SelectionChangeCommitted(object sender, EventArgs e)
    {

      //Seçilen kategoriye göre ürünler combobox ını dolduracağız.

      //seçilen item il önce kategoriler sınıfına çevrilir.

      Kategoriler seciliItem = cmbKategoriler.SelectedItem as Kategoriler;

      //Eğer seçilen item boş bir eleman ise bu metodu sonlandırıyoruz.

      if (seciliItem == null) return;

      //Eğer daha önce başka bir kategori seçilmiş ise onun ürünlerini

      // ürünler comboboxından siliyoruz.

      cmbUrunler.Items.Clear();

      //Connection to Northwind database

      SqlConnection conn = new SqlConnection("server=.;database=Northwind;integrated security=True");

      //Burada seçilen kategoriye ait ürünleri ürünler tablosunda çekiyoruz

      SqlCommand cmd = new SqlCommand("select ProductID,ProductName from Products where CategoryID=@CategoryID",conn);

      //Seçilecek olan ürünlerin kategori id sini parametre olarak veriyoruz.

      cmd.Parameters.AddWithValue("@CategoryID",seciliItem.KategoriID);

      SqlDataReader dr;

      if (cmd.Connection.State == ConnectionState.Closed)
        cmd.Connection.Open();

      dr = cmd.ExecuteReader();

      //Ürünler tablosunda seçilen kategoriye uygun olan ürünleri 2. combobox da 

      //ürünler olarak listeliyoruz.

      while (dr.Read())
      {
        //Burada da ürünler combobox kontrolüne itemları ürünler sınıfının örneklerini

        //oluşturarak atıyoruz.

        Urunler urun = new Urunler();

        urun.UrunID = dr.GetInt32(0);

        urun.UrunAdi = dr.GetString(1);

        cmbUrunler.Items.Add(urun);
      } 
      
      dr.Close(); cmd.Connection.Close();
    }
  }
}

///Urunler.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Ado_SelectTekrar
{
  class Urunler
  {
 
    /// Ürün Id si 
    public int UrunID
    {
      get;
      set;
    }

    /// Ürün Adı
    public string UrunAdi
    {
      get;
      set;
    }

    /// Override Tostring : Ürünler sınıfının bir örneği item olarak eklendiğinde
    /// Sadece ürün adını göstersin
    public override string ToString()
    {
      return this.UrunAdi;
    }
  }
}///Kategoriler.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Ado_SelectTekrar
{
  class Kategoriler
  {
    /// Kategori id si
    public int KategoriID
    {
      get;
      set;
    }

    /// Kategorinin Adı
    public string KategoriAdi
    {
      get;
      set;
    }

    /// Override ToString : bu sınıfın elemanı bir item olarak eklendiğinde
    /// Sadece kategori ismini göstersin
    public override string ToString()
    {
      return this.KategoriAdi;
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR


C Sharp Form Access Veri Tabanı Kullanarak Kullanıcı Giriş Formu Oluşturma


C Sharp Form Access Veri Tabanı Kullanarak Kullanıcı Şifre Güncelleme Formu Oluşturma


C Sharp Uygulamalar Kitaplık Programı


C Sharp Uygulamalar SQL VeriTabanı Kategorilere Göre Ürünleri Listbox Kutusunda Listeleme


C Sharp Uygulamalar SQL VeriTabanı Kategorilere Göre Ürünleri Combobox Kutusunda Listeleme
28 Nisan 2013 Pazar

C Sharp Uygulamalar Forma Eklenen Butonları Dinamik Olarak Kontrol EtmeKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Form uygulamaları form üzerine eklenen butonları dinamik olarak kontrol etme olay bağlama olayları dinamik olarak kontrol etme.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Buton_Kontrolleri
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    //Form üzerinde groupbox1 içine eklediğimiz bütün butonları bu 

    //listenin içinde tutacağız

    List < Button > formGroupbox1Butonlar = new List< Button >();

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //Form load kısmında formdaki groupbox1 içindeki bütün kontrolleri

      //listeye ekle

      formGroupbox1Butonlar.Clear();

      foreach (Control item in groupBox1.Controls)
      {
        if (item is Button)
        {
          formGroupbox1Butonlar.Add(item as Button);
        }
      }

      // şimdi bütün butonların click eveti olduğunda aynı metodu çağırmasını

      //istiyorum. Çünkü hangi butona basılırsa textbox içine o butonun 

      //text değerini yazılmasını istiyorum

      for (int i = 0; i < formGroupbox1Butonlar.Count; i++)
      {
        formGroupbox1Butonlar[i].Click += new EventHandler(Button_Click);
      }
    }

    void Button_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // Burada hangi buton tıklanırsa onu kontrol edebileceğim

      Button clickedButton = sender as Button;

      //şimdi tıklanan butonun text değerini textboxa yazdırıyorum

      textBox1.Text += clickedButton.Text;

      //ayrıca burada tıklanan butonun bütün public özellikleri ile

      //oynayabiliriz. Mesela butonun visible özelliğini false yapabiliriz

      //clickedButton.Visible = false;


      // Ya da butonun arka plan rengini değiştirebiliriz

      clickedButton.BackColor = Color.Lime;

      // Başka olaylarda bağlayabiliriz. Örneğin

      clickedButton.BackColorChanged += new EventHandler(clickedButton_BackColorChanged);
    }

    void clickedButton_BackColorChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      MessageBox.Show((sender as Button).Text + " Nolu butonun rengi değişti.");
    }


  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Uygulamalar Carpim Tablosu OlusturmaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) konsolda çarpım tablosunu gösterme, döngü kullanarak çarpım tablosu oluşturma, 0 dan 9 a kadar bütün sayıların birbiri ile çarpımını hesaplama.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Carpim_Tablosu
{
  class Carpim_Tablosu
  {

    static void Main(string[] args)
    {

      //1 den 10 a kadar olan sayıların çarpım tablosu oluşturma
      for (int j = 1; j < 10; j++)
      {
        for (int i = 1; i < 10; i++)
        {
          Console.Write("{0}*{1}={2}\t", i, j, (i * j));
        }
        Console.WriteLine();
      }
      Console.WriteLine();

      Console.ReadKey();
    }
  }
}


/*örnek kodun çıktısı

1*1=1  2*1=2  3*1=3  4*1=4  5*1=5  6*1=6  7*1=7  8*1=8  9*1=9
1*2=2  2*2=4  3*2=6  4*2=8  5*2=10 6*2=12 7*2=14 8*2=16 9*2=18
1*3=3  2*3=6  3*3=9  4*3=12 5*3=15 6*3=18 7*3=21 8*3=24 9*3=27
1*4=4  2*4=8  3*4=12 4*4=16 5*4=20 6*4=24 7*4=28 8*4=32 9*4=36
1*5=5  2*5=10 3*5=15 4*5=20 5*5=25 6*5=30 7*5=35 8*5=40 9*5=45
1*6=6  2*6=12 3*6=18 4*6=24 5*6=30 6*6=36 7*6=42 8*6=48 9*6=54
1*7=7  2*7=14 3*7=21 4*7=28 5*7=35 6*7=42 7*7=49 8*7=56 9*7=63
1*8=8  2*8=16 3*8=24 4*8=32 5*8=40 6*8=48 7*8=56 8*8=64 9*8=72
1*9=9  2*9=18 3*9=27 4*9=36 5*9=45 6*9=54 7*9=63 8*9=72 9*9=81*/


UYGULAMAYI İNDİR

24 Nisan 2013 Çarşamba

C Sharp Uygulamalar Konsol da Yıldız ile Üçgen Çizme 2KONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) konsolda yıldız kullanarak üçgen çizme, girilen kenar uzunluğuna göre konsol ekranında yıldız ile üçgen çizme.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Yildiz_Ucgen_Cizme
{
  class Ucgen_Cizme
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int kenarUzunlugu;

      Console.WriteLine("Uzunluk : ");

      kenarUzunlugu = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      int ortaNokta = kenarUzunlugu - 1;

      int taban = kenarUzunlugu * 2 - 1;      for (int i = 0; i < kenarUzunlugu; i++)
      {
        
        for (int k = 0; k < taban; k++)
        {
          if ((i + k == ortaNokta || k - i == ortaNokta) && i != ortaNokta)
          {

            Console.Write("*");
          }
          else if (i == ortaNokta)

            Console.Write("*");

          else

            Console.Write(" ");
          
        }

        Console.WriteLine();

      }

      Console.ReadKey();

    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Uygulamlar Konsol da Yıldız ile Üçgen Çizme 1KONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) konsolda yıldız kullanarak üçgen çizme, girilen kenar uzunluğuna göre konsol ekranında yıldız ile üçgen çizme.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Yildiz_Ucgen_Cizme
{
  class Ucgen_Cizme
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Üçgenin kenar uzunlugunu giriniz :");

      int a = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

      int n = 0;


      for (int i = 0; i < a; i++)
      {
        int b = 0;
        
        for (int j = a - n; j > 0;j-- )
        {
          
          if (i < a - 1)
          {
            Console.Write(" ");

            if (j == 1 && b < 2)
            {
              Console.Write("*");

              j = 2 * n;

              b++;
            }
          }
          else
            { 
              Console.Write("*");

              j = 3;

              b++;

              if (b >= 2 * a - 1)

                j = 0;
            } 
        }


        Console.WriteLine("");

        n++;

        if(a-1==n)

          Console.Write(" ");
      }


      Console.ReadKey();
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Uygulamalar Diziyi Tersine Çevirme İşlemeleriKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp Konsol Diziyi tersine çevirme işlemi

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Konsole_Diziyi_Tersine_Dondurme
{
  class Diziyi_Tersine_Dondurme
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // bir tane dizi oluştur

      int[] dizi = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 };


      // tersi yazılacak olan diziyi olustur

      int[] tersDizi = new int[dizi.Length];


      // dizinin tersini for döngüsü kullanarak al

      for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
      {
        tersDizi[i] = dizi[dizi.Length - 1 - i];

        //or tersDizicik[i] = dizicik[dizicik.Length - 1 ]-i;
      }

      // tersi alınan diziyi foreach kullanarak ekrana yazdır

      foreach (int sayi in tersDizi)
      {
        Console.Write(sayi);

        Console.Write(" ");
      }


      Console.Write("\n\n");

      // Veya Array sınıfının Reverse fonksiyonunu kullanarak dizi dizisinin tamamını ters çevrilir.

      Array.Reverse(dizi);

      // tersi alınan diziyi foreach kullanarak ekrana yazdır

      foreach (int sayi in dizi)
      {
        Console.Write(sayi);

        Console.Write(" ");
      }

      // bir tuşa basılana kadar bekleme

      Console.ReadKey();
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Uygulamalar Sos Oyunu OynaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) konsol sos oyunu oyna, c sharp da sos oyunu hazırlama.

UYGULAMAYI İNDİR

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Console_Sos_Oyunu
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int[,] oyunAlani = new int[3, 3];

      int yer = 0, satir = 0, sutun = 0, oyunBitti = 0, oyunSayaci = 1;

      string SOyuncusu = "S";

      string OOyuncusu = "O";

      string oynayanOyuncu = "-1";

      bool girilenDataDogru=false;

      Console.Write(" ********************\n *** S0S OYUNU ***\n ********************\n\n");      for (satir = 0; satir < 3; satir++)
      {
        for (sutun = 0; sutun < 3; sutun++)
        {
          if (oyunAlani[satir, sutun] == 0)
          {
            Console.Write(" _ ");
          }
        }
        Console.Write("\n\n");
      }      while (!girilenDataDogru)
      {
        Console.Write("hangi oyuncu baslamak istiyor? (S veya O):");

        try
        {
          oynayanOyuncu = Console.ReadLine().ToUpper();

          if (SOyuncusu == oynayanOyuncu || OOyuncusu == oynayanOyuncu)
          {
            girilenDataDogru = true;
          }
          else
          {
            girilenDataDogru = false;
          }
        }
        catch (Exception)
        {
          girilenDataDogru = false;
        }
        
      }

      girilenDataDogru = false;

      while (oyunSayaci < 10)
      {
        while (true)
        {
          while (true)
          {
            while (!girilenDataDogru)
            {
              Console.Write("\n" + oynayanOyuncu.ToString() + " oyuncusu tasinizi nereye koymak istersiniz[1-9]:");
              try
              {
                yer = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

                if (yer >= 1 && yer <= 9)
                {
                  girilenDataDogru = true;
                }
                else
                {
                  girilenDataDogru = false;
                }
              }
              catch (Exception)
              {
                girilenDataDogru = false;
              }
              
            }

            girilenDataDogru = false;

            satir = (yer - 1) / 3;

            sutun = (yer - 1) % 3;

            if (oyunAlani[satir, sutun] == 0)
            {
              break;
            }
            else
            {
              Console.Write("\nlutfen bos bir alan seciniz\n");
            }
          }

          if (oynayanOyuncu == SOyuncusu)
          {
            oyunAlani[satir, sutun] = 1;

            oynayanOyuncu = OOyuncusu;
          }
          else if (oynayanOyuncu == OOyuncusu)
          {
            oyunAlani[satir, sutun] = 2;

            oynayanOyuncu = SOyuncusu;
          }
          if (yer >= 1 && yer <= 9)
          {
            break;
          }
          else
          {
            Console.Write("\nlutfen belirtilen aralikta secim yapiniz\n");
          }
        }


        // ekran cıktısı bolumu

        Console.Write("\n  SOS OYUNU \n ------------\n");

        
        for (satir = 0; satir < 3; satir++)
        {
          for (sutun = 0; sutun < 3; sutun++)
          {
            if (oyunAlani[satir, sutun] == 0) 
            {
              Console.Write(" _ ");
            }
            else if (oyunAlani[satir, sutun] == 1)
            {
              Console.Write(" S ");
            }
            else
            {
              Console.Write(" O ");
            }
          }
          Console.Write("\n\n");
        }

        if (oyunBitti == 0)
        {
          for (int i = 0; i < 3; i++)
          {
            if (oyunAlani[i, 0] == 1 && oyunAlani[i, 1] == 1 && oyunAlani[i, 2] == 1)
            {
              oyunBitti = 1;

              break;
            }
            else if (oyunAlani[i, 0] == 2 && oyunAlani[i, 1] == 2 && oyunAlani[i, 2] == 2)
            {
              oyunBitti = 2;

              break;
            }
          }
        }

        if (oyunBitti == 0)
        {
          for (int i = 0; i < 3; i++)
          {
            if (oyunAlani[0, i] == 1 && oyunAlani[1, i] == 1 && oyunAlani[2, i] == 1)
            {
              oyunBitti = 1;

              break;
            }
            else if (oyunAlani[0, i] == 2 && oyunAlani[1, i] == 2 && oyunAlani[2, i] == 2)
            {
              oyunBitti = 2;

              break;
            }
          }
        }

        if (oyunBitti == 0)
        {
          if (oyunAlani[0, 0] == 1 && oyunAlani[1, 1] == 1 && oyunAlani[2, 2] == 1)
          {
            oyunBitti = 1;

            break;
          }
          else if (oyunAlani[0, 2] == 1 && oyunAlani[1, 1] == 1 && oyunAlani[2, 0] == 1)
          {
            oyunBitti = 1;

            break;
          }
          else if (oyunAlani[0, 0] == 2 && oyunAlani[1, 1] == 2 && oyunAlani[2, 2] == 2)
          {
            oyunBitti = 2;

            break;
          }
          else if (oyunAlani[0, 2] == 2 && oyunAlani[1, 1] == 2 && oyunAlani[2, 0] == 2)
          {
            oyunBitti = 2;

            break;
          }
        }
        
        oyunSayaci++;

        if (oyunBitti != 0 || oyunSayaci > 9)
        {
          break;
        }
      }

      Console.Write("\n************************************\n");

      Console.Write("************************************\n");


      if (oyunBitti == 1)
      {
        Console.Write("\n\n S oyuncusu oyunu kazandi..\n\n");
      }
      else if (oyunBitti == 2) 
      {
        Console.Write("\n\n O oyuncusu oyunu kazandi..\n\n");
      }
      else 
      {
        Console.Write("\n\n Oyun berabere bitti...\n\n");
      }


      Console.Write("************************************\n");

      Console.Write("************************************\n");

      Console.ReadLine();
    }

  }
}

/* Progmram Çıktısı  -- Oyun Çıktısı
 ********************
 *** S0S OYUNU ***
 ********************

 _  _  _

 _  _  _

 _  _  _

hangi oyuncu baslamak istiyor? (S veya O):4
hangi oyuncu baslamak istiyor? (S veya O):3
hangi oyuncu baslamak istiyor? (S veya O):43
hangi oyuncu baslamak istiyor? (S veya O):5
hangi oyuncu baslamak istiyor? (S veya O):s

S oyuncusu tasinizi nereye koymak istersiniz[1-9]:1

  SOS OYUNU
 ------------
 S  _  _

 _  _  _

 _  _  _


O oyuncusu tasinizi nereye koymak istersiniz[1-9]:2

  SOS OYUNU
 ------------
 S  O  _

 _  _  _

 _  _  _


S oyuncusu tasinizi nereye koymak istersiniz[1-9]:5

  SOS OYUNU
 ------------
 S  O  _

 _  S  _

 _  _  _


O oyuncusu tasinizi nereye koymak istersiniz[1-9]:9

  SOS OYUNU
 ------------
 S  O  _

 _  S  _

 _  _  O


S oyuncusu tasinizi nereye koymak istersiniz[1-9]:3

  SOS OYUNU
 ------------
 S  O  S

 _  S  _

 _  _  O


O oyuncusu tasinizi nereye koymak istersiniz[1-9]:8

  SOS OYUNU
 ------------
 S  O  S

 _  S  _

 _  O  O


S oyuncusu tasinizi nereye koymak istersiniz[1-9]:7

  SOS OYUNU
 ------------
 S  O  S

 _  S  _

 S  O  O


************************************
************************************


 S oyuncusu oyunu kazandi..

************************************
************************************


*/


UYGULAMAYI İNDİRC Sharp Form Sos Oyunu Programı


C Sharp Uygulamalar Konsolda Sayı Tahmin Etme Oyunu Oyna


C Sharp Form Uygulamalar Süreli Sayı Tahmin Oyunu

C Sharp Uygulamalar Abstract Class Instance - Soyut Sınıf Oluşturma - Sınıflar Miras Alma - Method OveridingKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) konsol sınıf oluşturma, Soyut sınıf oluşturma, soyut sınıftan yeni sınıflar türetme, sınıflarda miras alma, c sharp method overiding, c sharp soyut metodu ezme.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Soyut_Sinif
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //SoyutSinif soyutsinif = new SoyutSinif();  

      // Böyle bir tanımlama yapılamaz Abstract sınıfın bir örneği(instance) alınamaz

      // Sadece kalıtım için kullanılabilir

      TuretilenSinif tureyensinif = new TuretilenSinif();


      // yazdir metodu SoyutSinif ına ait bir metot 
      
      tureyensinif.yazdir("Merhaba\n");

      
      // yaz() metodu SoyutSiniftan miras alınmış ve TuretileSinif içinde

      // değiştirilerek (override) artık TüretilenSinif ın bir metodudur.

      tureyensinif.yaz();

      tureyensinif.Ad = "Ahmet";

      tureyensinif.Soyad = "Kara";

      tureyensinif.Telefon = "1 111 111 11 11 ";


      Console.WriteLine(tureyensinif.Ad + " " + tureyensinif.Soyad + 
        ": "+tureyensinif.Telefon);
      
      Console.ReadKey();
      /*
       *
       * Program Çıktısı:
       * 
       * Merhaba

        Türetilen sinifta değiştirildim

        Ahmet Kara: 1 111 111 11 11
       *
       */
    }
  }


  // Abstract sınıf(soyut sınıf) oluşturma

  // Abstract sınıfların nesnesi üretilemez

  // Abstract sınıflardan türemiş olan sınıfların nesneleri üretilebilir.

  // Bu duruma çok biçimlik (polymorphism) denir.

  // Abstract sınıf kalıtım amacıyla kullanılır.

  abstract class SoyutSinif
  {
    //Abstrac sinif içinde normal bir metot 


    public void yazdir(string yazi) 
    {
      Console.WriteLine(yazi);
    }


    // Abstrac sinif içinde abstract bir metod oluşturma

    public abstract void yaz();


    //abstact bir metot sonradan yani miras alındığı sınıf içinde değiştirilmesine

    // olanak verir (override).

    // Abstract metot static olamaz.

    // Abstract metot virtual olamaz.

    // Abstract metot private olarak tanımlanamaz.

    // Abstract sınıf içinde metodun tanımlaması veya açıklaması yapılmaz.

    // Ad isminde soyut bir property oluşturma 

    // Soyut metod için geçerli olan özelikler soyut property içinde geçerlidir


    public abstract string Ad
    { 
      get; 
      set; 
    }

    // Soyad isminde soyut bir property oluşturma 

    // Soyut metod için geçerli olan özelikler soyut property içinde geçerlidir


    public abstract string Soyad
    { 
      get; 
      set; 
    }


    public abstract string Telefon 
    { 
      get; 
      set; 
    }
  }

 
  class TuretilenSinif:SoyutSinif
  {
    // Abstract metodu (override) değiştir 

    public override void yaz()
    {
      Console.WriteLine("Türetilen sinifta değiştirildim\n");
    }

    private string ad;

    private string soyad;

    private string telefon;


    // Abstract 

    public override string Ad
    {
      get
      {
        return ad;
      }
      set
      {
        ad = value;
      }
    }


    public override string Soyad
    {
      get
      {
        return soyad;
      }
      set
      {
        soyad = value;
      }
    }


    public override string Telefon
    {
      get
      {
        return telefon;
      }
      set
      {
        telefon = value;
      }
    }
  }
}

}


UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Uygulamalar Formlar Arası Kontrol ve Formları Gösterme- GizlemeKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Formlar arası kontrol ve formlar gizleme ve gösterme.

UYGULAMAYI İNDİRBu uygulamada Form1 de button 1 e tıklayarak Form2 pencere açma uygulaması yapacağız.

Bunun için öncelikle Form1 penceresine bir tan buton ekliyoruz. Bu butonun Click olayına Form2 nesnenin bir örneğini alıyotuz. Bu nesne ile gerekli özellikleri ayarladıktan sonar Show metodunu kullanarak Form2 penceresinin gösterilmesini sağlıyoruz.

Burada amacımız Form1 den Form2 açtırıp Form1 penceresini kapatmak ve Form2 den tekrar Form1 penceresini açtırıp Form2 penceresini kapatmak. Bunu yapabilmek için Form sınıfından Form1 sınıfına erişmemiz gerekiyor. Bu erişimi Form2 sınıfına ParentForm özelliğini ekleyerek yapıyoruz. ParentForm özelliğine Form1 nesnesinin referansını vereceğiz. Böylece Form2 den Form1 nesnesine erişmiş olacağız.

Form2 penceresine de bir buton ekliyoruz. Bu butonın Click olayına Form1 nesnesini ParentForm.Show() metodu ile tekrar görünür yapıyoruz. this.Close metodu ile de Form2 pencerisini kapatıyoruz. Form2 açıldığında Form1 penceresini kapatmak içinde Form2_Load metodunda ParentForm.Hide() metodunu kullanıcağız . Böylece Form2 penceresi açılırken Form1 penceresini kapatmış yani gizlemiş olacağız. /// Form1.csusing System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Collections; 

namespace Formlar_Arasi_Control 
{ 
  public partial class Form1 : Form 
  { 
    public Form1() 
    { 
      InitializeComponent(); 
    } 
    
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      Form2 form = new Form2(); 

      form.ParentForm = this; // form1 nesnesi parentform a atama 

      form.Show(); 
    } 
 
  } 
} 


/// Form2.cs


using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 

namespace Formlar_Arasi_Control 
{ 
  public partial class Form2 : Form 
  { 
    public Form2() 
    { 
      InitializeComponent(); 
    } 

    public Form ParentForm { get; set; } 


    private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      ParentForm.Show(); // form2den button1 e tıklandığında form2 i kapat form1 i tekrar göster 
      this.Close(); 
    } 

    private void Form2_Load(object sender, EventArgs e) 
    { 
      ParentForm.Hide();// form2 açılırken form1 penceresini gizle 
    } 
  } 
}

UYGULAMAYI İNDİR

23 Nisan 2013 Salı

C Sharp Uygulamalar Karenin-Dikdörtgenin-Üçgenin Alanlarını HesaplamaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Konsol Üçgenin alanını hesaplama, dikdörtgenin alanının hesaplama, karenin alanını hesaplama. C sharp konsol static metot örnekleri.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Alan_Hesaplama
{
  class Alan_Hesaplama
  {
    //Karenin,dikdörtgenin,üçgenin alanını hesaplama

    static void Main(string[] args)
    {
      EkranaYazdir("Hosgeldiniz..");

      EkranaYazdir("\nKarenin alanı icin\t->1 \nDikdortgenin alanı icin\t->2" +

            "\nUçgenin alanı için\t->3"); 

      string secim = Console.ReadLine();


      if (secim == "1")
      {

        // karenin alanını hesaplama

        double k;

        EkranaYazdir("Karenin kenar uzunluğunu giriniz\t:");

        k = double.Parse(Console.ReadLine());

        double alan = AlanHesapla(k);

        EkranaYazdir("Karenin alanı\t =" + alan);
      }
      else
        if (secim == "2")
        {

          //dikdörtgenin alanını hesaplama

          double x, y;


          //Ekrana yazdırma metodu, string parametre ile kullanma

          EkranaYazdir("Yuksekligi giriniz: ");

          x = double.Parse(Console.ReadLine());


          //Ekrana yazdırma metodu, string parametre ile kullanma

          EkranaYazdir("Uzunlugu giriniz: ");

          y = double.Parse(Console.ReadLine());


          //Dikdörtgenin alanını hesaplama, iki parametre ile kullanma

          double alan = AlanHesapla(x, y);


          //Ekrana yazdırma metodu, double parametre ile kullanma

          EkranaYazdir("Dikdörtgenin alanı\t =" + alan);
        }
        else
          if (secim == "3")
          {

            //üçgenin alanını hesaplama

            double x, y, z;


            //Ekrana yazdırma metodu, string parametre ile kullanma

            EkranaYazdir("1. kenar uzunluğunu griniz : ");

            x = double.Parse(Console.ReadLine()); //alınan değerleri double a çevirme

            EkranaYazdir("2. kenar uzunluğunu griniz : ");

            y = double.Parse(Console.ReadLine());

            EkranaYazdir("3. kenar uzunluğunu griniz : ");

            z = double.Parse(Console.ReadLine());


            //üçgenin alanı hesaplama(üç kenar uzunluğu verilen üçgenin)

            //alanhesapla metodunu 3 parametre ile kullanma

            double alan = AlanHesapla(x, y, z);


            //Ekrana yazdırma metodu, double parametre ile kullanma

            EkranaYazdir("Dikdörtgenin alanı\t =" + alan);
          }

      Console.ReadKey();
    }


    //Alan metodu, bir parametre ile kullanma // karenin alanını hesaplama

    static double AlanHesapla(double k)
    {
      double kare_alan = Math.Pow(k, 2);

      return kare_alan;
    }


    //Alan metodu, iki parametre ile kullanma // dikdörtgenin alanını hesaplama

    static double AlanHesapla(double x, double y)
    {
      double dikdortgen_alan = x * y;

      return dikdortgen_alan;
    }


    //Alan metodu, üç parametre ile kullanma // üçgenin alanını hesaplama

    static double AlanHesapla(double x, double y, double z)
    {
      double u = (x + y + z)/2;

      double ucgen_alan = Math.Sqrt( u * (u - x) * (u - y) * (u - z));

      return ucgen_alan;
    }


    //Ekrana yazdırma metodu, string parametre ile kullanma

    static void EkranaYazdir(string mesaj)
    {
      Console.WriteLine(mesaj);
    }


    //Ekrana yazdırma metodu, double parametre ile kullanma

    static void EkranaYazdir(double mesaj)
    {
      Console.WriteLine(mesaj);
    }
  }
}


/*
 * Örnek program çıktısı 
 * 
Hosgeldiniz..

Karenin alanı icin   ->1
Dikdortgenin alanı icin ->2
Uçgenin alanı için   ->3
 * 
 * 
1
Karenin kenar uzunluğunu giriniz    :
12
Karenin alanı  =144
 * 
 * 
 *
 * 
 *
Hosgeldiniz..

Karenin alanı icin   ->1
Dikdortgenin alanı icin ->2
Uçgenin alanı için   ->3
 * 
 * 
2
Yuksekligi giriniz:
12
Uzunlugu giriniz:
15
Dikdörtgenin alanı    =180
 * 
 * 
 * 
 * 
Hosgeldiniz..

Karenin alanı icin   ->1
Dikdortgenin alanı icin ->2
Uçgenin alanı için   ->3
 * 
 * 
3
1. kenar uzunluğunu griniz :
15
2. kenar uzunluğunu griniz :
20
3. kenar uzunluğunu griniz :
25
Dikdörtgenin alanı    =150 * 
*/UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Uygulamalar Uygulamaları Form2 den KapatmaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Form uygulamalar, C Sharp ( C# ) Form uygulamalar, 2 veya daha fazla formdan oluşan uygulamaları form2 den kapatma.

UYGULAMAYI İNDİRilk formumuz Form1 olsun. Form2 sınıfına aşağıdaki ParentForm diye bir özellik ekliyorum. Bunun amacı program açıldığında ilk Form1 ile başladığından onu kapatabilmek için bu form1 in Close metoduna ulşamam gerekiyor. Form2 içine bir buton koyurum ve Click olayına 

ParentForm.Close(); 

diyerek Form1 nesnesinin Close olayına ulaşarak programı kapatıyorum. 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 

namespace KapatmaIslemleri 
{ 
  public partial class Form2 : Form 
  { 
    public Form2() 
    { 
      InitializeComponent(); 
    } 

    public Form ParentForm { get; set; } 

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      ParentForm.Close(); 
    } 
  } 
} 


Form1 penceresinede bir buton ekleyelim . Bu butonun click olayına aşağıdaki gibi form2 açalım ve ParentForm özelliği atayalım. Bu değeri uygulamayı tamamen kapatmak için Kullanacam. 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 

namespace KapatmaIslemleri 
{ 
  public partial class Form1 : Form 
  { 
    public Form1() 
    { 
      InitializeComponent(); 
    } 

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      Form2 f = new Form2(); 
      f.ParentForm = this; 
      f.Show(); 
    } 
  } 
} UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Uygulamalar Kosnol Ekranına Yıldız ile X ÇizdirmeKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Form uygulamalar, Yıldız karakteri kullanarak form ekranına değişik boyutlarda X karakterinin yazdırma. Konsol ekranına X karakteri çizdirme.

UYGULAMAYI İNDİR

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 

namespace C_Sharp_Konsol_Yildiz_X_Cizdirme 
{ 
  class Ucgen_Cizme 
  { 
    static void Main(string[] args) 
    { onver
      int kenarUzunlugu; 
      Console.WriteLine("Uzunluk : "); 
      kenarUzunlugu = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
      int ortaNokta = kenarUzunlugu - 1; 
      int taban = kenarUzunlugu * 2 - 1; 

      for (int i = kenarUzunlugu; i > 0 ; i--) 
      { 

        for (int k = 0; k < taban; k++) 
        { 
          if ((i + k == ortaNokta || k - i == ortaNokta)) 
          { 

            Console.Write("*"); 
          } 
          else 
            Console.Write(" "); 

        } 
        Console.WriteLine(); 
      } 


      for (int i = 0; i < kenarUzunlugu; i++) 
      { 
        
        for (int k = 0; k < taban; k++) 
        { 
          if ((i + k == ortaNokta || k - i == ortaNokta) ) 
          { 

            Console.Write("*"); 
          } 
          else 
            Console.Write(" "); 
          
        } 
        Console.WriteLine(); 
      } 
      Console.ReadKey(); 
    } 
  } 
}

UYGULAMAYI İNDİR

18 Nisan 2013 Perşembe

C Sharp Uygulamaları Chart Kullanarak Birinci - ikinci Dereceden Denklem Grafiği ÇizdirmeKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Form uygulamalar, Chart ile birinci dereden denklem grafiğini çizdirme, chart ile ikinci dereceden denklem grafiği çizdirme.
ETİKETLER : c sharp chart | c sharp chart ile grafik çizme | c# grafik çizme | c# shart series kullanımı | c sharp birinci derece denklem| c# ikinci derece denklem | c# verilen denklemin grafiğini çizme | c# grafik çizme | c# chart kullanımı | c sharp chart x ve y değerlerini girme | c# charts | c# chart denklem grafiği çiz | csharp chart kullanımı | csharp chart example | csharp chart control | csharp charts | c# chart kullanımı | c# chart control | c# chart example | c# chart örnekleri | c sharp chart örnekleri | c# charts and graphs | c# charts examples | pie charts c sharp | line charts c sharp

UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Chart_Denklem_Grafiklerini_Cizme
{
   public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      // ilk açıldığında bu grafikleri çizdirsin.

      double y = 0;

      //Bu örneğim mesela y =x+5 grafiği çizdirecek

      for (double x = -10; x < 10; )
      {
        y = x + 5;

        chartBirinciDerece.Series[0].Points.AddXY(x, y);

        x += 0.1;

      }

      y = 0;

      //Bu örneğim mesela y = x ^ 2 + 5 grafiği çizdirecek

      for (double x = -10; x < 10; )
      {
        y = Math.Pow(x, 2) + 5;

        chartIkinciDerece.Series[0].Points.AddXY(x, y);

        x += 0.1;
      }
    }
 
    private void btnBirinciDerecedenCiz_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      chartBirinciDerece.Series[0].Points.Clear();

      int A = 0; // xin katsayısı 

      int B = 0; // sabit değer

      try
      {
        A = int.Parse(txtA.Text);
      }
      catch (Exception)
      {
        MessageBox.Show("Hatalı Giriş... A = 0 kabul edildi");

        A = 0;
      }

      try
      {
        B = int.Parse(txtB.Text);
      }
      catch (Exception)
      {
        MessageBox.Show("Hatalı Giriş... B = 0 kabul edildi");

        B = 0;
      }

      double y = 0;
      //Bu örneğim mesela y = A x + B grafiği çizdirecek
      for (double x = -10; x < 10; )
      {
        y = A * x + B;
        chartBirinciDerece.Series[0].Points.AddXY(x, y);
        x += 0.1;
      }
    }

    private void btnIkinciDerecedenCiz_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      chartIkinciDerece.Series[0].Points.Clear();

      int A = 0; // x^2 in katsayısı 
      int B = 0; // xin katsayısı 
      int C = 0; // sabit değer
      try
      {
        A = int.Parse(txt2A.Text);
      }
      catch (Exception)
      {
        MessageBox.Show("Hatalı Giriş... A = 0 kabul edildi");
        A = 0;
      }

      try
      {
        B = int.Parse(txt2B.Text);
      }
      catch (Exception)
      {
        MessageBox.Show("Hatalı Giriş... B = 0 kabul edildi");
        B = 0;
      }

      try
      {
        C = int.Parse(txt2C.Text);
      }
      catch (Exception)
      {
        MessageBox.Show("Hatalı Giriş... C = 0 kabul edildi");
        C = 0;
      }

      double y = 0;
      //Bu örneğim mesela y = A x ^ 2 + B * x + C grafiği çizdirecek
      for (double x = -10; x < 10; )
      {
        y = A * Math.Pow(x, 2) + B * x + C;
        chartIkinciDerece.Series[0].Points.AddXY(x, y);
        x += 0.1;
      }
    }
  
   
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR