25 Mart 2013 Pazartesi

C Sharp Yazıcı Çıktısı - C Sharp Yazdırma - C# Çoklu Sayfa YazdırmaKONU : C Sharp Uygulamalar - C sharp form üzerinde 3-4 sayfa olacak şekilde paneller oluşturup bu panellerin hepsini yazdırma, c sharp yazıcı, csharp yazıcı çıktısı alma, c sharp yazdırma, csharp yazıcı çıktısı, c sharp yazdırma işlemleri ,c sharp yazdır komutu,c sharp yadırma komutu,c# yazdırma işlemi,c# yazdırma işlemleri,c# yazdırma komutu c# yazıcı çıktısı,c# yazıcıdan çıktı almak,c# yazıcıdan çıktı alma, c# çoklu sayfa yazdırma,csharp çoklu sayfa yazdırma, pdf çoklu sayfa yazdırma.
UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication2
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    Panel panel;

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

      for (int i = 0; i < 10; i++)
      {
        panel = new Panel();
        panel.BackColor = System.Drawing.SystemColors.ActiveCaption;
        panel.Location = new System.Drawing.Point(43, 12 + (300 * i));
        panel.Name = "panel1";
        panel.Size = new System.Drawing.Size(200, 213);
        panel.TabIndex = 0;

        this.Controls.Add(panel);
      }
      printDocument1.Print();

    }

    Control sonkontrol;

    int toplamuzunluk=0;

    int sayfa = 0;

    List EklenenListe = new List();

    private void printDocument1_PrintPage(object sender, System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs e)
    {

      int uzunluk=0;
      foreach (Control nesne in this.Controls)
      {
         if(EklenenListe.Contains(nesne))
           continue;

         if (uzunluk - sayfa * 1250 > 1200)
        {
          sayfa++;
          sonkontrol = nesne;
          break;

        }
        else
          sonkontrol = null;

        EklenenListe.Add(nesne);

        Bitmap bm = new Bitmap(nesne.Width, nesne.Height);
        nesne.DrawToBitmap(bm, new Rectangle(0, 0, nesne.Width, nesne.Height));
        e.Graphics.DrawImage(bm, nesne.Location.X, nesne.Location.Y-toplamuzunluk);

        if(uzunluk < nesne.Height + nesne.Location.Y)
          uzunluk = nesne.Height + nesne.Location.Y;
      }
      toplamuzunluk += uzunluk;
      if(sonkontrol != null)
        e.HasMorePages = true;
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme