23 Mart 2013 Cumartesi

C Sharp Uygulamalar Birbirinden Farklı Rastgele Sayılar Listesi Oluşturma

KONU : C sharp Form Uygulamalar rastgele birbirinden farklı sayıları random sınıfın kullanarak oluşturma ve oluşturulan sayıları liste kutusunda gösterme.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace RasgeleBirbirindenFarkliSayılarUretme
{
  public partial class RasgeleSayilarUretme : Form
  {
    public RasgeleSayilarUretme()
    {
      InitializeComponent();
    }

    int rasgeleBirSayi = -1;

    Random rasgele;

    List< int > cikanSayilar;

    int secilenSayi = -1;

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //Rasgele sayıları oluşturak Random nesnesinin bir örneği

      rasgele = new Random();

      //Çıkan sayılar tutmak için bir liste tanımlayalım:

      cikanSayilar = new List< int >();

      //Rasgele 250 tane sayı oluşturalım ve hepsi birbirinden Farklı olsun

      //Çıkan sayılarıda bir list kutusuna ekleyelim

      while (true)
      {
        rasgeleBirSayi = rasgeleBirSayiGetir(250);

        listBox.Items.Add(rasgeleBirSayi);

        if (cikanSayilar.Count > 249)
          break;
      }
    }

    //Rasgele Sayiyi Getiren metodumuz.

    public int rasgeleBirSayiGetir(int sayi)
    {
      //Rasgele ile bulunan sayı daha önce çıkmış ise yeni farklı bir sayı bulana kadar

      //yeni sayılar üretsin

      do
      {
        secilenSayi = rasgele.Next(sayi);

        if (cikanSayilar.Contains(secilenSayi) == false)
        {
          cikanSayilar.Add(secilenSayi);

          break;//yeni sayı bulunca döngüden çıkmak için bunu kullan
        }

      } while (true);

      //Bulunan farklı sayıyı geri dönsün

      return secilenSayi;
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme