27 Mart 2013 Çarşamba

C Sharp Kill Process Kill Exe - C Sharp Exe Çalıştırmak Exe KapatmakKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp form çalışırken bir uygulamayı (*.exe) çalıştırma ve durdurma programı.
UYGULAMAYI İNDİR
 using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Diagnostics;

namespace C_Sharp_Form_Exe_Calistirma_Durdurma_Program
{
  public partial class Exe_Calistirma_Durdurma_Program : Form
  {


    public Exe_Calistirma_Durdurma_Program()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private static void exe_Calistir()
    {
      //Çalıştırmak istenen işlemin exe uzantılı adresi
      //belirtilerek process başlatılır 
      Process.Start(Environment.CurrentDirectory + "/program.exe");
    }

    private static void exe_Kapat()
    {
      //kapatılmak istenen programı exe adı buraya yazılarak da exe durdurulur
      Process[] process = System.Diagnostics.Process.GetProcessesByName("program");
      if (process.Length > 0)
      {
        //Aynı process birden fazla çalışıyor olabilir
        //Hepsini kapat
        for (int i = 0; i < process.Length; i++)
        {
          //Eğer birden fazla aynı exe dosyası açılmışsa bu döngü ile bütün
          // açlımış olan exe dosyaların hepsi durdurmak için

          process[i].Kill();
        }
      } 
    }

    private static void exe_Kapat(string processName)
    {
      // Eğer bir işlem türü ile açılmış bütün exeleri kapatmak için 
      // process sınıfının ProccessName özelliği kullanılır. bu özellik ReadOnly dir.
      // Processname kontrol edilerek bu türde olan bütün exeler aşağıdaki gibi kapatılabilir

      Process[] process = System.Diagnostics.Process.GetProcessesByName(processName);

      for (int i = 0; i < process.Length; i++)
      {
        process[i].Kill();
      }
    }

    private static void exe_Kapat(string processName, string mainWindowTitle)
    {
      Process[] process = System.Diagnostics.Process.GetProcessesByName(processName);
      // Eğer birden fazla aynı exe dosyası açılmışsa bu döngü ile bütün
      // açılmış olan exe dosyalardan sadece başlığı Program1 olan ve notepad olarak 
      // açılmış olan exe leri kapatmak için 

      //Örneğin processName = notepad veya program olabilir
      //Örneğin MainWindowTitle = kitaplarım veya anlatımlar gibi herhangi bir başlık adı olabilir

      for (int i = 0; i < process.Length; i++)
      {
        if (process[i].MainWindowTitle == mainWindowTitle)
        {
          process[i].Kill();
        }
      }
    }

    private void btnStartProcess_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // exe çalıştırma metodu
      exe_Calistir();
    }

    private void btnStopAllProcesses_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // program tipinde açılan bütün exe leri durdurma metodu
      exe_Kapat();

      //Processname ve açılan exe nin başlığı bilinen exe lerin kapatılmasını
      //sağlayan metod

      //exe_Kapat("program","kitaplar");

      //Processname bilinen exe lerin kapatılmasını sağlayan metod
      //exe_Kapat("program");
    }

    private void exe_process_calistirma_kapama_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Text = "Exe uzantılı dosyayı çalıştırmak için butona tıklayınız...";
    }

    private void btnExeCalistir_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // exe çalıştırma metodu
      exe_Calistir();
    }

    private void btnCalisanExeleriKapat_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // exe durdurma metodu
      exe_Kapat();
    }
   

  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme