25 Mart 2013 Pazartesi

C Sharp Uygulamalar if else örnekleri - C Sharp Konsol if else örnekleri
KONU : C Sharp ( C# ) console genel örnekler, if else yapısı , diziler , değişkenler, Console özellikler, C sharp if örnekleri, c sharp if else örnekleri.


UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Genel_Ornekler
{
  class Genel_Ornekler
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Beep(); // beep sesini çalar

      Console.Clear(); // konsol ekranını temizler

      Console.WriteLine("merhaba"); // Konsol ekranına "" içindeki yazıyı yazdırır

      Console.WriteLine("Merhaba konsol bu program c sharp diziler ve c sharp if else" +

         "yapısı hakkında bilgi verecek \n"); // konsol ekranına 'merhaba konsol ...' yazar

      Console.WriteLine("Ahmet Kral"); // konsol ekranına 'Ahmet Kral' yazar

      //String bir degişkene yazı atayarak ekrana yazdırma

      string metin; // string tipinde bir değişken oluştur 

      metin = "C sharp if else uygulamalar başladı";

      Console.WriteLine(metin);

      // konsol ekranına yeni satır olarak 

      //'C sharp if else uygulamalar başladı' yazar

      metin.Substring(6); // 5. harften sonrasının yazar yani konsol ekranına 'Kral' yazar

      metin.Substring(0, 5); 

      //0.harften sonra 5 karakter yazar. yani konsol ekranına 'fatih' yazar

      Console.WriteLine(metin.ToUpper()); // metni büyük yazar yazar. (Ahmet Kral) yazar

      Console.WriteLine(metin.Replace('a', 'A')); // a harfini A ile yer deiştirir

      string metin1 = "Ahmet ";

      string metin2 = "Kral";

      string metin3 = metin1 + metin2; // metni toplar,yanyana atar

      Console.WriteLine(metin3); //konsol ekranına 'Ahmet Kral' yazar
      

      string metin4;
      Console.WriteLine("Bir metin giriniz : ");

      metin4 = Console.ReadLine(); //ekrandan yazılanı enter tuşuna basılınca bu değişkene atar

      Console.WriteLine(metin4); // konsol ekranına yazılan yazıı tekrar konsola yazar

      int sayi1, sayi2; // int tipinde(tam sayı) iki tane değişken tanımlama

      string a, b; // string tipinde iki tane değişken tanımlama
 
      Console.WriteLine("birinci sayıyı giriniz");

      a = Console.ReadLine(); // konsolda okunan değer string tipindedir

      Console.WriteLine("ikinci sayıyı giriniz");

      b = Console.ReadLine(); // konsolda okunan değer string tipindedir

      sayi1 = Convert.ToInt32(a); 

      //c# int degerler alamaz,sayıyı string olarak alınır. 

      //Bu değeri tam sayıya çevirmek içim Convert sınıfı kullanılır veya

      // int.Parse metodu kullanılır aşağodaki gibi

      sayi1 = int.Parse(a);

      sayi2 = Convert.ToInt32(b); // veya => sayi2 = int.Parse(b); kullanılabilir
      
      Console.WriteLine("Sonuç = " + ((sayi1 + sayi2) / 2)); 

      //birinci ve ikinci sayının toplamının yarısını ekrana yazar

      int[] tamSayiDizisi; // int tipinde yeni bir dizi oluşturur

      tamSayiDizisi = new int[10];

      tamSayiDizisi[1] = 0; //dizinin içine int tipinde deger atar

      tamSayiDizisi[2] = 2; //dizinin içine int tipinde deger atar

      tamSayiDizisi[3] = 4; //dizinin içine int tipinde deger atar

      int[] not;

      int ortalama;

      not = new int[3]; //ortalama alır

      Console.WriteLine("Üç tane not giriniz : ");

      not[0] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      not[1] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      not[2] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());


      ortalama = (not[0] + not[1] + not[2]) / 3;

      Console.WriteLine("ortalama = " + ortalama); // girilen notların ortalamasını yazar 


      //lojik fonksyonların kullanımı

      bool dogruyanlis; // Boolean tipinde bir değişken oluşturma

      dogruyanlis = true; // iki farklı değer alabilir = true veya false

      if (dogruyanlis)
      {
        Console.WriteLine("Bu ifade doğrudur"); // değer true olduğundan bu vlok çalışacak
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Bu ifade yanlıştır"); // bu blok is çalışmayacaktır
      }

      dogruyanlis = false; // iki farklı değer alabilir = true veya false

      if (dogruyanlis)
      {
        Console.WriteLine("Bu ifade doğrudur"); //değer false olduğunfan bu blok çalışmayacak
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Bu ifade yanlıştır");// şimdi Bu blok çalışacak
      }


      // if else kullanımı

      Console.WriteLine("Bir kelime giriniz");

      string kelime = Console.ReadLine(); 

      // string bir değişken ayrıca char dizisidir. yani her bir harf karakter olarak alınabilir

      char harf = kelime[0]; // kelime değikeninin birinci karakterini harf değişkenine atama

      if (harf == '1') // harf '1' ise altındaki işlemi yap
      {
        Console.WriteLine("1.tercih");
      }
      else if (harf == '2')// harf '2' ise altındaki işlemi yap
      {
        Console.WriteLine("2.secenek");
      }
      else // harf değikeni yukarıdaki durumlardan birine eşit değilse bu işlemi yap
      {
        Console.WriteLine("yanlış giriş");
      }

      Console.ReadKey(); // ir karaktere basılana kadar bekle
    }
  }
}

/*
 * 
 * 
 * 
 * Program örnek çıktısı:


merhaba
Merhaba konsol bu program c sharp diziler ve c sharp if elseyapısı hakkında bilg
i verecek

Ahmet Kral
C sharp if else uygulamalar başladı
C SHARP İF ELSE UYGULAMALAR BAŞLADI
C shArp if else uygulAmAlAr bAşlAdı
Ahmet Kral
Bir metin giriniz :
c sharp if else uygulamaları başladı
c sharp if else uygulamaları başladı
birinci sayıyı giriniz
43
ikinci sayıyı giriniz
4
Sonuç = 23
Üç tane not giriniz :
43
43
56
ortalama = 47
Bu ifade doğrudur
Bu ifade yanlıştır
Bir kelime giriniz
c sharp if örnekleri
yanlış giriş

*/UYGULAMAYI İNDİR

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme