19 Mart 2013 Salı

C Sharp Form Uygulamalar MessageBox Sınıfını Kullanarak Mesaj Kutusu Oluşturma ve Mesaj Formatı ÖrnekleriKONU : C Sharp ( C# ) form uygulamalar messagebox ve dialogresult örnek uygulamalar ve örnek mesaj formatlatları, c sharp messagebox sınıfını kullarak uyarı mesajı ,hata mesajı, ünlem mesajı, bilgi mesajı , ikaz mesajı, stop işareti mesajı oluşturma. C sharp messafebox sınıfı kullanarak yes ,no , cancel butonlarını uyarı mesajına eklemek. Mesaj kutusunda tıklanan butonu dialogresult ile öğrenme.


UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_MessageBox_DialogResult
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void messageBox_mesajGoster_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult dialogresult;

      //messageBox.Show(string text) metodu:

      dialogresult = MessageBox.Show("Buraya yazılan mesajı gösterir");

      //dialogresult mesaj gösterildikten sonra "OK" değerini alır

      textBox_dialogResult.Text = dialogresult.ToString();


      dialogresult = MessageBox.Show("Buraya yazılan mesajı gösterir", "uyarı", MessageBoxButtons.OKCancel);


      //dialogresult mesaj kutusunda tıklanan butona göre (ok veya cancel) değerlerinden birini alır

      textBox_dialogResult.Text = dialogresult.ToString();


      dialogresult = MessageBox.Show("Buraya yazılan mesajı gösterir", "uyarı", MessageBoxButtons.YesNoCancel);


      //dialogresult mesaj kutusunda tıklanan butona göre (yes,no ve cancel) değerlerinden birini alır

      textBox_dialogResult.Text = dialogresult.ToString();


      //mesaj kutusuna başlık eklemek için, burada mesaj kutunun başlığı "uyarı" olacak

      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı");


      MessageBox.Show(this, "bu bir uyarıdır", "uyarı");

      //Mesaj kutusuna butonlar eklemek için 
      //bu durumda mesaj kutusunda yazının altında sadece Tamam butonu olacak

      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.OK);


      //bu durumda mesaj kutusunda yazının altında Tamam ve İptal butonları olacak

      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.OKCancel);


      //bu durumda mesaj kutusunda yazının altında Durdur,Yeniden Dene ve Yoksay butonları olacak

      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.AbortRetryIgnore);


      //bu durumda mesaj kutusunda yazının altında Yeniden Dene ve İptal butonları olacak

      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.RetryCancel);


      //bu durumda mesaj kutusunda yazının altında Evet ve Hayır butonları olacak

      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.YesNo);


      //bu durumda mesaj kutusunda yazının altında Evet, Hayır ve İptal butonları olacak
      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.YesNoCancel);


      //bu durumda mesaj kutusunda yazının altında Evet, Hayır ve İptal butonları olacak

      MessageBox.Show(this, "bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.YesNoCancel);      //Mesaj kutusuna ikon eklemek için

      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Asterisk);


      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Error);


      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Exclamation);


      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Hand);


      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Information);


      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.None);


      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Question);


      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Stop);


      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Warning);

      //mesaj kutusu açıldığında butonlardan hangisinin seçili olacağını belirlemek için
      //Bu durumda birinci sıradaki buton seçili olacak

      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Error, MessageBoxDefaultButton.Button1);


      //Bu durumda ikinci sıradaki buton seçili olacak

      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Error, MessageBoxDefaultButton.Button2);


      //Bu durumda üçüncü sıradaki buton seçili olacak
      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Error, MessageBoxDefaultButton.Button3);

      //mesaj kutusu görünümü ve içerik için seçenekler

      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Error, MessageBoxDefaultButton.Button1, MessageBoxOptions.DefaultDesktopOnly);


      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Error, MessageBoxDefaultButton.Button1, MessageBoxOptions.RightAlign);


      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Error, MessageBoxDefaultButton.Button1, MessageBoxOptions.RtlReading);


      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Error, MessageBoxDefaultButton.Button1, MessageBoxOptions.ServiceNotification);
      
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme