19 Mart 2013 Salı

C Sharp Form Uygulamalar Çok Boyutlu Diziler ve Tek Boyutlu Diziler Sıralama İşlemleriKONU : C Sharp ( C# ) Form Uygulamalar İki Boyutlu dizi ile sayıları sıralama, c sharp random sınıfını kullanarak 1 ile 1000 arasında rasgele sayılar oluşturma, oluşturulan sayıları iki boyutlu diziye atama, c sharp array sınıfını kullarak rasgele oluşturulan sayıları sıralama, tek boyutlu dizi ile çift boyutlu dizi arasındaki fark, Array sınıfının sort metodunu kullanarak tek boyutlu diziyi sıralama.


UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_Cok_Boyutlu_Dizi_Siralama
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    Random random = new Random();

    string dizi_ciktisi;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

      int[,] iki_boyutlu_dizi = new int[2, 10];

      int [] tek_boyutlu_dizi = new int[10];


      // int tipinde tam sayılardan rasgele oluşturulmuş iki boyutlu 2x10 luk bir dizi oluşturalım.

      for (int i = 0; i < 2; i++)
      {
        for (int j = 0; j < 10; j++)
        {
          // iki boyutlu diziye rasgele oluşturulan sayıları ekleyelim
          //burada aynı sayılar eklenebilir. Farklı sayılar eklemek için kontrol döngüsü konmalı
          iki_boyutlu_dizi[i, j] = random.Next(1, 1000);
        }
      }

      //Sıralanmamış rasgele oluşturulmus iki boyutlu dizi elemanlarını listbox da gösterelim

      for (int i = 0; i < 2; i++)
      {
        for (int j = 0; j < 10; j++)
        {
          dizi_ciktisi += iki_boyutlu_dizi[i, j].ToString("0\t");
        }

        listBox1.Items.Add(dizi_ciktisi);

        dizi_ciktisi = "";
      }

      //Şimdi iki boyutlu dizi elemanlarını sıralayalım

      for (int i = 0; i < 2; i++)
      {
        for (int j = 0; j < 10; j++)
        {
          tek_boyutlu_dizi[j] = iki_boyutlu_dizi[i, j];
        }

        //Sıralama fonksiyonu tek boyutlu dizi kabul ettiğinden iki boyutlu dizinin satırları teker tker sıralayacağım

        Array.Sort(tek_boyutlu_dizi);

        //sıralana dizi elemanlarını tekra iki boyutlu dizini gerekli satırna ekleyelim

        for (int j = 0; j < 10; j++)
        {
          iki_boyutlu_dizi[i, j] = tek_boyutlu_dizi[j];
        }
      }
   
      //Sıralana iki boyutlu dizi elemanlarını listbox kutusunda gösterelim

      for (int i = 0; i < 2; i++)
      {
        for (int j = 0; j < 10; j++)
        {
          dizi_ciktisi += iki_boyutlu_dizi[i, j].ToString("0\t");
        }

        listBox2.Items.Add(dizi_ciktisi);

        dizi_ciktisi = "";
      }

    }
  }
}
 


UYGULAMAYI İNDİR

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme